pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 6.--7. dubna 2009
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Podrobný program konference ISSS 2009

úterý

pondělí, 6. dubna

Velký sál

10.40–12.00
zvukový záznam ve formátu MP3 (21,9 MB)

Zahájení konference

MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR
Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra
Ing. Rut Bízková, náměstkyně ministra pro životní prostředí
Mgr. František Korbel, Ph. D., náměstek ministra spravedlnosti
Ing. Jiří Vačkář, vedoucí Sekce cestovního ruchu a řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj
Ing. František Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
Ing. Jan Fischer, předseda ČSÚ
Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK
PhDr. Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ
Ing. Jiří Paroubek, předseda ČSSD
Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje
Ing. Oldřich Vlasák, poslanec Evropského parlamentu, předseda Svazu měst a obcí ČR
MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu
MUDr. Zuzana Roithová, poslankyně Evropského parlamentu
Vítězslav Jonáš, senátor Parlamentu ČR
Ing. Jaroslav Krupka, poslanec Parlamentu ČR
Tom Zajíček, poslanec Parlamentu ČR
Ing. Petr Sunkovský, poslanec Parlamentu ČR
Ing. Jiří Dolejš, poslanec Parlamentu ČR
Ing. Otakar Divíšek, primátor Hradce Králové
Mgr. Milan Pešák, radní Hlavního města Prahy
Ing. Jiří Polák, prezident SPIS
Petr Kužel, prezident Hospodářské komory
RNDr. Ing. Pavol Tarina, zplnomocněnec Úřadu vlády SR pro informační společnost
RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS 2009

13.45–15.30

Aktuální otázky rozvoje eGovernmentu ve veřejné správě I

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Trendy v outsourcingu pro veřejnou správu

Ing. Jindra Tůmová, Siemens IT Solutions and Services, s. r. o., 25'

Adobe Acrobat prezentace (681 kB)

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Patrik Horný, Ján Mlynár, Capgemini Czech Republic s.r.o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (334 kB)

Řízení nákladů ve statní správě – skryté rezervy v rozpočtu

Jaromír Lukáš, Pavel Ouběch, Capgemini Sophia s.r.o., 10'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Úloha integrace agendových IS v eGovernmentu

Václav Bahník, Asseco Czech Republic, a.s., 20'

Adobe Acrobat prezentace (383 kB)

eGovernment v dimenzi celé veřejné správy

Roman Kamarýt, NESS Czech s.r.o., 30'

15.40–17.50

Aktuální otázky rozvoje eGovernmentu ve veřejné správě II

Adobe Acrobat prezentace (443 kB)

Virtualizací to nekončí

Ing. Martin Řehořek, Novell-Praha, s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (206 kB)

Elektronické podání podnikatele vůči Živnostenskému rejstříku

Antonín Běhounek, ICZ a.s.;  Miloslav Marčan,  Bc. Petr Kameník, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 30'

Adobe Acrobat prezentace (281 kB)

iDTAX – Systém pro vystavování, správu a zpřístupňování elektronických zjednodušených dokladů

Bc. Vladimír Šiška, Mezinárodní obchodní komora, 10'

Adobe Acrobat prezentace (127 kB)

eGovernment v legislativě 2008/09

Ing. Jiří Pavlíček, eNovation, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (418 kB)

Novinky e-Podání na ČSSZ

Mgr. Petra Langová, Česká správa sociálního zabezpečení, 10'

Adobe Acrobat prezentace (297 kB)

Manažerský informační systém na MPSV

Mgr. Karel Lux, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 15'

Adobe Acrobat prezentace (217 kB)

Evropa bez bariér je také o přístupnosti informací zveřejňovaných na webu

Mgr. Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o.p.s., 10'

Adobe Acrobat prezentace (76 kB)

Přístupné dokumenty veřejné správy

Michal Rada, Iniciativa informatika pro občany, 10'

Adobe Acrobat prezentace (215 kB)

WCAG 2.0 – nový pohled na přístupnost

Mgr. Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o.p.s., 10'

Malý sál

8.45–9.30
Adobe Acrobat prezentace (232 kB) Adobe Acrobat prezentace (332 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (12,6 MB)

eGONovi tluče srdce

Mgr. Zdeněk Zajíček, Ministerstvo vnitra; Ing. Jaroslav Krupka, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; MUDr. Zuzana Roithová, Evropský parlament; Tom Zajíček, Ing. Petr Sunkovský, Ing. Jiří Dolejš, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

9.35–10.30

Přednášky partnerů I

Adobe Acrobat prezentace (443 kB)

Datové schránky – součást ICT řešení Telefónica O2

Pavel Smolík, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 20'

Adobe Acrobat prezentace (172 kB)

Datové schránky a vnitřní IS úřadu

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.; Iveta Kudriová, Obec Cítov; Bc. Irena Rálišová, Město Sezemice; Ing. Jiří Aberle, Město Poděbrady, 15'

zvukový záznam ve formátu MP3 (3,5 MB)

Diskuse: Datové schránky

vystoupí Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra, 20'

13.00–14.50

Přednášky partnerů II

Adobe Acrobat prezentace (630 kB)

Speciální nabídka SUN infrastruktury pro konsolidaci aplikací a jednotlivých agend do jednotného portálu města

Ing. Petr Chmelík, Sun Microsystems Czech s.r.o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (459 kB)

eObec

Jan Hobza, Asseco Czech Republic, a.s., 20'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

E-pasy nově s otisky prstů

Ing. Petr Mayer, Siemens IT Solutions and Services, s. r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (4,2 MB)

Informační systémy pro řízení chodu organizací

Vladimír Kovář, Unicorn a.s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (205 kB)

Využití možnosti přijímat platební karty k úhradám poplatků

Ing. Renata Badalíková, Česká spořitelna, a. s., 30'

15.00–17.00

Přednášky partnerů III

Adobe Acrobat prezentace (195 kB)

Zákon 300/2008 a správa centrály Czech POINT

Ing. Aleš Kučera, Novell-Praha, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,5 MB)

Strategic Outsourcing – snížení nákladů na IT

Radek Sazama, IBM Česká republika, spol. s r. o., 30'

ZIP archiv prezentace (4,3 MB)

Datové sklady a BI pro váš úřad

Václav Bahník, Asseco Czech Republic, a.s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Řešení Microsoftu poskytovaná jako služba koncovým zákazníkům ve veřejné správě

Ing. Jan Knyttl, Servodata, a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (361 kB)

Experti na licencování projektově

Jakub Vokáč, Servodata, a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (172 kB)

Mobilní telefon v roli informačního nebo reklamního prostředku

Ing. Michal Němec, Asociace provozovatelů mobilních sítí, 30'

Přednáškový sál

12.15–14.00

Bezpečnost IS II

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Bezpečnost ICT

Mgr. Pavel Hejl, CSc., T-SOFT spol. s r.o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Systém prevence průniků IPS jako součást celkové strategie ochrany dat v počítačové síti

Ing. Miroslav Knapovský, Compunet s. r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (707 kB)

Řešení bezpečnosti sítě – systémy pro detekci anomálií v síťovém provozu a prevenci průniků

Jan Vaněk, IBM Česká republika, spol. s r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (611 kB)

Rizika elektronizace státní správy a jejich zvládání

Robert Gogela, Asseco Czech Republic, a.s., 15'

14.05–16.30

Bezpečnost IS III

Adobe Acrobat prezentace (1,5 MB)

Profesionální zálohování, migrace a deployment

Lukáš Valenta, Zebra systems, s.r.o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (283 kB)

Využití NFC technologií od Telefónica O2 ve veřejné správě

Jan Hřídel, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (403 kB)

USB pod kontrolou pro vaše klidnější spaní

Mgr. Martin Kalvach, SODATSW, spol. s r.o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (515 kB)

Bezpečnost nejen informačních systémů

Vlastislav Havránek, T-Systems Czech Republic a.s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (677 kB)

Systém managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001

Ing. Roman Prášek, Ph. D., TÜV SÜD Czech s. r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Identity Management – zahraniční reference z implementací

Ing. Marta Vohnoutová, Siemens IT Solutions and Services, s. r. o., 25'

16.40–19.00

eArchivace – Kam s nimi? (Co po nás zbude?)

Adobe Acrobat prezentace (424 kB)

Principy digitální archivace

Ing. Jiří Bernas, Národní archiv, 15'

Adobe Acrobat prezentace (451 kB)

Od papíru k datové zprávě

Ing. Milan Zajíček, scanservice a. s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (639 kB)

Archivace elektronické pošty – případová studie

Michal Mikulík, Telefónica O2 Business Solutions spol. s r.o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (374 kB)

Příprava dokumentů pro archivaci v souladu s platnou legislativou

RNDr. Vladimír Střálka, Adobe Systems s.r.o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (489 kB)

Elektronická spisová služba Ministerstva vnitra

Ing. Oskar Macek, Archivní správa ministerstva vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (102 kB)

Národní standard pro systémy elektronické spisové služby

Ing. Miroslav Kunt, Národní archiv, 15'

Adobe Acrobat prezentace (64 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (13,8 MB)

Diskuse: Nová legislativa spisové služby

moderuje Ing. Miroslav Kunt, Národní archiv, 30'

Eliščin sál

9.55–10.30

Bezpečnost IS I

Adobe Acrobat prezentace (542 kB)

Identity a Access Management

Ing. František Křesák, Česká správa sociálního zabezpečení; Ing. Marta Vohnoutová, Siemens IT Solutions and Services, s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (169 kB)

Flash disky a jiná USB zařízení – dobrý sluha, ale špatný pán informačního systému

Martin Hanzal, SODATSW, spol. s r.o., 15'

12.30–12.55
Adobe Acrobat prezentace (116 kB)

Bezpečnější mobily pro děti a mladistvé

Ing. Přemysl Filip, MSc., Ing. Jitka Chocová, Mgr. Veronika Řečníková, Asociace provozovatelů mobilních sítí

13.05–15.00
Adobe Acrobat prezentace (454 kB) Adobe Acrobat prezentace (228 kB)

eJustice

Úvodní slovo

Mgr. František Korbel, Ph. D., Ministerstvo spravedlnosti, 5'

infoDeska

Ing. Petr Koucký, Ministerstvo spravedlnosti, 25'

infoData

RNDr. Jaroslav Martaus, Ministerstvo spravedlnosti, 25'

Monitoring domácího vězení

Mgr. Jiří Kohoutek, Ministerstvo spravedlnosti, 25'

Adobe Acrobat prezentace (62 kB)

eJustice a elektronické trestní řízení

Jiří Němec, CSc., ICZ a.s., 15'

Diskuse

20'

15.10–16.40

Komunikační infrastruktura I

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Integrace nástrojů desktop managementu do prostředí service desku jako silná podpora implementace ITIL procesů

Bc. Jan Písařík, ClarioNet, s.r.o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (707 kB)

Bezdrátová škola

Ing. Jan Houda, Jaroslav Čížek, Cisco Systems Czech Republic, s. r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (397 kB)

Národní distribuce oficiálních dokumentů EU – IS EU Extranet ČR

Jiří Truxa, ICZ a.s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (301 kB)

Integrace agend ve Veřejné správě pod taktovkou Telefónica O2

Martin Diviš, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 15'

16.50–18.10

Komunikační infrastruktura II

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Single Citizen View

Ing. Jaroslav Novotný, Sun Microsystems Czech s.r.o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (229 kB)

Zelené karty propojily MPSV, MZV, MV a MPO

Ing. Martin Procházka, OKsystem s.r.o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (583 kB)

Veřejná podpora výstavby metropolitních sítí – rozvoj nebo past?

Ing. Svatoslav Novák, Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí, 20'

18.45–19.30
Adobe Acrobat prezentace (649 kB)

Setkání finalistů soutěže Zlatý erb za přítomnosti zástupců Ministerstva vnitra

Ing. Jan Savický

Jednací sál

9.35–10.30

Základní registry I

Adobe Acrobat prezentace (307 kB)

Úvod k registrům

Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (93 kB)

ROB (Registr obyvatel)

JUDr. Zdeněk Němec, Ministerstvo vnitra, 10'

Adobe Acrobat prezentace (105 kB)

ORG (Generátor identifikátorů)

Ing. Jiří Krump, Úřad pro ochranu osobních údajů, 10'

Adobe Acrobat prezentace (118 kB)

RPP (Registr práv a povinností)

PhDr. Robert Ledvinka, Ministerstvo vnitra, 10'

Adobe Acrobat prezentace (141 kB)

ISZR (Informační systém základních registrů)

Ing. Jindřich Kolář, Ministerstvo vnitra, 10'

12.30–14.55

Základní registry II

Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB)

RUIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí)

Ing. Karel Večeře, Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Vazby mezi RUIAN a katastrem nemovitostí

Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'

Adobe Acrobat prezentace (136 kB)

E-government jako faktor modernizace statistické služby

Ing. Jan Fischer, CSc., Český statistický úřad, 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Kvalita dat a jejich čištění v základních registrech veřejné správy

Ing. Jiří Vácha, Adastra, s.r.o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (248 kB)

Zásadní změny v systému evidence obyvatel, celostátní výluka systému od 1. do 10. května 2009

Ing. Tomáš Holenda, Ministerstvo vnitra, 10'

ZIP archiv prezentace (248 kB)

Infrastruktura eGovernmentu 24×7

Ing. Vladimír Dvořák, AutoCont CZ a.s., 15'

zvukový záznam ve formátu MP3 (9,2 MB)

Diskuse

Mgr. Zdeněk Zajíček, Ministerstvo vnitra; Ing. Karel Večeře, Český úřad zeměměřický a katastrální; Ing. Jan Fischer, CSc., Český statistický úřad; Ing. Jaroslav Krupka, Poslanecká sněmovna Parlamentu, 30'

15.05–16.25

eHealth I

Adobe Acrobat prezentace (77 kB)

Pohled Asociace krajů na eHealth

MUDr. Jiří Běhounek, Asociace krajů, 5'

Adobe Acrobat prezentace (34 kB)

E-Health a předsednictví České republiky v Radě Evropské unie

Ing. Fares Shima, Ministerstvo zdravotnictví, 15'

České národní forum  pro eHealth  včera, dnes a zítra

MUDr. Milan Cabrnoch, Evropský parlament, ČNF eHealth, 20'

Adobe Acrobat prezentace (614 kB)

eZK – elektronické zdravotní knížky, potenciál ekonomických úspor pro české zdravotnictví

MUDr. Tomáš Mládek, iZip s.r.o., ČNF eHealth, 10'

Adobe Acrobat prezentace (94 kB)

ePreskripce – začátek eHealth v praxi

PharmDr. Petr Krpálek, Grémium majitelů lékáren, 10'

Adobe Acrobat prezentace (653 kB)

Digitální Areíon – transformace tísňové péče Areíon pro seniory a zdravotně postižené

Mgr. Jan Lorman, Život 90 o. s., 10'

Adobe Acrobat prezentace (507 kB)

Pilotní projekt mobilní elektronické zdravotní dokumentace přednemocniční péče Zdravotnické záchranné služby hl. města Prahy

MUDr. Pavel Trnka, ZZS HMP, 10'

16.30–19.00

eHealth II

Adobe Acrobat prezentace (431 kB)

eHealth – Využití mobilní technologie od Telefónica O2 pro monitoring

Petr Slaba, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (132 kB)

IS VZP ČR jako základ podpory eHealth

Vladan Novotný, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, 15'

Adobe Acrobat prezentace (589 kB)

Praktické zkušenosti ze zavádění e-health

Matěj Adam, IBM Česká republika, spol. s r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (1,5 MB)

IHE – Integrating the Healthcare Enterprise

Ing. Petr Tesař, ICZ a.s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (175 kB)

NovaVoice – přepis mluveného slova do počítače "se založenýma rukama"

PhDr. Iva Moravcová, Consulting Company Novasoft a.s., 10'

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

E-health a řešení společnosti Microsoft v oblasti zdravotnictví

Jan Moleš, Lukáš Zima, Microsoft Česká republika, 30'

Diskuse

moderuje MUDr. Tomáš Mládek, iZip s.r.o., ČNF eHealth, 30'

Labský sál

9.35–10.30

Czech POINT

Adobe Acrobat prezentace (87 kB) Adobe Acrobat prezentace (156 kB)

Czech POINT (nové funkce, konverze, CMS, KIVS)

Ing. Jindřich Kolář, Ministerstvo vnitra, 25'

Adobe Acrobat prezentace (101 kB)

Rozvoj Centrálního registru řidičů – Body řidičů na Czech POINTu

Ing. Lukáš Duban, ICZ a.s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (208 kB)

Vazba aplikace Czech POINT a IS Munis

Bc. Věra Kalousová, Úřad MČ Praha 15; Mgr. Petr Wohanka, Triada, spol. s r. o., 15'

12.35–14.20

Informatizace územních samospráv I.

Adobe Acrobat prezentace (11,3 MB)

Služby ve veřejné správě s využitím platformy Microsoft

Ing. Rostislav Babarík, Tomáš Král, Microsoft Česká republika, 30'

Adobe Acrobat prezentace (335 kB)

Virtuální radnice – řešení pro municipality

Ing. Miloslav Míl, Siemens IT Solutions and Services, s. r. o., 25'

Adobe Acrobat prezentace (479 kB)

Bezpečná datová centra v praxi

Josef Dvořák, ANECT a.s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou?

Bc. Stanislava Birnerová, Novell-Praha, s. r. o., 20'

14.30–16.20

Informatizace územních samospráv II.

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Úspory ve vnitřní administrativě veřejné správy

Ing. Petr Janda, DIGI TRADE, s. r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (2,7 MB)

Informační systémy na platformě Unicorn Enterprise System

Ivo Milota, Unicorn a.s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (123 kB)

Informační systém města Plzně – IS moderně řízeného úřadu

Ing. Josef Míka, Správa informačních technologií města Plzně, 20'

Adobe Acrobat prezentace (150 kB)

Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec

Ing. Jaroslav Kordina, Město Červený Kostelec; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (65 kB)

Outsourcing IS a IT v prostředí statutárního města Ostravy

Ing. Dalibor Madej, Město Ostrava, 15'

16.30–18.30

eGON centra

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Efektivní komunikace v rámci eGovernmentu

Ing. Radim Šejnoha, Viktor Gyonyor, AV Media a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Hostingové a datové centrum kraje Vysočina

Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina, 15'

Adobe Acrobat prezentace (159 kB)

Vnitřní IS malého úřadu a nástroje e-governmentu

Iveta Kudriová, Obec Cítov; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 10'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

VIRTUOS

Bc. Václav Koudele, Plzeňský kraj, 15'

Adobe Acrobat prezentace (201 kB)

Hosting spisové služby – zkušenosti s provozem

Ing. Ivan Seyček, Hlavní město Praha, 20'

zvukový záznam ve formátu MP3 (12,4 MB)

Diskuse: Rozvoj informační společnosti v programech politických stran

Edvard Kožušník, ODS; Ing. Karel Březina, ČSSD; Ing. Jiří Dolejš, KSČM, 45'

Visegrádský salonek

9.45–10.00

Zahájení V4DIS

MUDr. Přemysl Sobotka, Senát Parlamentu České republiky ČR
RNDr. Ing. Pavol Tarina, Urad vlády SR
MUDr. Jiří Běhounek, Kraj Vysočina

Adobe Acrobat prezentace (51 kB)

Eurocities knowledge society forum

Ing. Ivan Seyček, Hlavní město Praha, 10'

10.00–10.40

Projekty ze zemí V4 I

Adobe Acrobat prezentace (233 kB)

Představení projektu JuniorErb

Jiří Peterka, Together Czech Republic o. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Bridging the V4DIS activity with Poland-Belarus-Ukraine: New European project implementation

prof. Andrzej Janicki, Alfa-Omega Foundation; Monika Walczak, Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky, 15'

12.30–13.10

Tisková konference ČSSD

13.25–13.55

Tisková konference Ministerstva pro místní rozvoj

14.00–16.00

eTurismus v zemích V4

Adobe Acrobat prezentace (585 kB)

Internetové portály eTurismu a jejich význam pro regiony

Ing. Rostislav Vondruška, CzechTourism, 30'

Adobe Acrobat prezentace (45 kB)

Aktivity MMR v oblasti eTurismu

Ing. Jiří Vačkář, Ministerstvo pro místní rozvoj, 20'

Adobe Acrobat prezentace (433 kB)

Internet jako jedno z médií pro sociální sítě v turismu

doc. RNDr. Josef Zelenka, CSc., Univerzita Hradec Králové, 20'

Adobe Acrobat prezentace (181 kB)

Využití znalostních technologií pro podporu rozvoje cestovního ruchu

Ing. Pavel Čech, Ph. D., Univerzita Hradec Králové, 15'

Adobe Acrobat prezentace (562 kB)

Multifunkčný portál mesta ako forma modernej komunikácie municipality s verejnosťou

Mgr. Andrea Veselá, Mgr. Katarína Uhrinová, Mgr. Peter Kaclík, Město Bratislava, 20'

Adobe Acrobat prezentace (293 kB)

Online rezervační systém cestovního ruchu Jižní Moravy

Bc. Vít Pechanec, World Media Partners, s.r.o., 15'

16.10–16.55

Projekty ze zemí V4 II

Adobe Acrobat prezentace (1,6 MB)

Vízia elektronického mesta – Moldava n/B

Ing. Ištván Zachariaš, Město Moldava nad Bodvou, 20'

Adobe Acrobat prezentace (78 kB)

Združenie informatikov samospráv Slovenska (ZISS)

Ing. Miroslav Drobný, eSlovensko o. z., 15'

Adobe Acrobat prezentace (287 kB)

EU projects supporting G2B development in V4 Countries

Ing. Peter Druga, PD Consulting, 10'

17.30–19.00
Adobe Acrobat prezentace (155 kB) Adobe Acrobat prezentace (267 kB)

Setkání tajemníků městských a obecních úřadů

Ing. Ivo Bělonohý

Salonek

13.00–13.30
Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

IT podpora řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje

David Řezníček, KS-program, spol. s r. o.; Ing. Pavel Kowalski, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

13.30–13.45
Adobe Acrobat prezentace (220 kB)

Digitalizace

Kristýna Knapová, S-COMP Centre CZ s.r.o.

13.45–14.00
Adobe Acrobat prezentace (514 kB)

Využití synchronní elektronické výuky ve vzdělávání

Ing. Pavel Fulín, S-COMP Centre CZ s.r.o.

14.10–15.10
Adobe Acrobat prezentace (5 MB)

Jak a proč přemýšlet o IP telefonii?

Ing. Petr Chruňák, IPEX a.s.

15.10–15.40
ZIP archiv prezentace (4,6 MB)

Měření výkonnosti procesů v institucích státní správy a samosprávy

Ing. Václav Oškrdal, Inter-Informatics, spol. s r.o.

15.40–16.10
Adobe Acrobat prezentace (361 kB)

BeeWiser – nová generace eLearningového řešení

Robert Šamánek, StringData s.r.o.

16.15–16.45

Elektronická zapisovatelka – převod řeči do textu

Ing. Petr Herian, NEWTON Technologies, a. s.

17.30–18.30

Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí a Subkomise pro informatiku Grémia ředitelů krajských úřadů s poslanci PSP – "Technologické a legislativní termíny"

Ing. Cyril Čapka

Aldis

20.00

Večerní společenský program

vyhlášení soutěží Zlatý erb, Eurocrest, Biblioweb, JuniorErb, Cena ministra vnitra aj.


úterý, 7. dubna

Velký sál (přesunuto z Labského sálu)

9.00–11.00

Datové schránky I

Co a proč přinesou datové schránky

Mgr. Zdeněk Zajíček, Ministerstvo vnitra, 20'

eFakturace přes IS DS

Mgr. Zdeněk Zajíček, Ministerstvo vnitra; Ing. Petr Kuchař, ABRA Software, a. s., 10'

Elektronické doručování a datové schránky

Petr Stiegler, Česká pošta, 15'

Adobe Acrobat prezentace (278 kB)

Co by měla udělat malá obec před spuštěním datových schránek

Ing. Pavel Rous, Město Kladno, 15'

Podrobnosti rozhraní datových schránek a konverze dokumentů

Ing. Jindřich Kolář, Ministerstvo vnitra, 20'

Úvod k legislativě eGovernmentu

Mgr. Jiří Kaucký, Ministerstvo vnitra, 30'

Adobe Acrobat prezentace (242 kB)

Vyhláška o konverzi dokumentů

Ing. Radek Horáček, Ministerstvo vnitra, 5'

Vyhláška o přístupu k datovým schránkám

Ing. Lucie Urbanová, Ministerstvo vnitra, 5'

11.10–12.55

Datové schránky II

Adobe Acrobat prezentace (350 kB)

Bezpečné přihlášení a datový trezor na každém PC

Roman Vrána, SODATSW, spol. s r.o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (363 kB)

Spisová služba a zákon 300/2008 o datových schránkách

Ladislav Kleman, Petra Benediktová, Asseco Czech Republic, a.s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (352 kB)

Enterprise Content Management (ECM) v souvislostech

Michael Souček, IBM Česká republika, spol. s r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (457 kB)

Datové schránky a jak na ně

Michal Vackář, Martin Záklasník, T-Systems Czech Republic a.s., 45'

13.05–14.40

Datové schránky III

Adobe Acrobat prezentace (2,1 MB)

Řešení datových schránek, spisové služby a archivace pro obce PO1/PO2

Petr Oplátek, ICZ a.s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (234 kB)

Bezpečnostní klíč k datové schránce

Ing. Pavel Plachý, Česká pošta, 15'

Adobe Acrobat prezentace (105 kB)

Podnikatelé a datové schránky pohledem Hospodářské komory ČR

Martin Dušek, Hospodářská komora, 10'

Adobe Acrobat prezentace (667 kB)

Datové schránky – problém nebo příležitost?

Jaroslav Lubas, aplis.cz, a.s.; Jaroslav Zeman, Oracle Czech, s.r.o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (299 kB)

Výhody datové schránky oproti elektronické podatelně

Mgr. Tomáš Lechner, Národohospodářská fakulta VŠE Praha, 10'

14.50–16.10

Datové schránky IV

Adobe Acrobat prezentace (3,5 MB)

Elektronizace vnitřních procesů krajského úřadu, aneb kde začíná eGovernment

Bc. Václav Koudele, Plzeňský kraj, 20'

Diskusní panel k aktuálním otázkám eGovernmentu pro informatiky samospráv

Ing. Pavel Rous, Město Kladno; Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra, se spolupracovníky, 60'

Malý sál

10.00–11.00
Adobe Acrobat prezentace (175 kB)

Opening (eID and Public Registers) Tlumočení CZ<=>EN

Ivan Langer, Minister of Interior, Czech Republic
Fabio Colasanti, Director General DG INFSO, Europena Commission
Oldřich Vlasák, President of the Czech Union of Municipalities, MEP

11.20–12.20

Future visions (eID and Public Registers) Tlumočení CZ<=>EN

Adobe Acrobat prezentace (206 kB)

Czech eGovernment as an inspiration for Europe

Zdeněk Zajíček, Deputy Minister of Interior, Czech Republic

Adobe Acrobat prezentace (571 kB)

eID technology perspectives

Dr. Reinhard Posch, Chief Information Officer for the Federal Republic of Austria

Adobe Acrobat prezentace (322 kB)

Teaming up for the eUnion

Dan Ericsson, State Secretary, Ministry of Finance, Sweden

14.00–15.30

Electronic ID in Europe without barriers (eID and Public Registers) Tlumočení CZ<=>EN

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Lowering e-service barriers between European Countries–the STORK pilot project

Frank Leyman, FEDICT, Belgium

Adobe Acrobat prezentace (93 kB)

Czech electronic ID cards project

Zdeněk Němec, Head of Department, Ministry of Interior, Czech Republic

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Identity and privacy in the future digital society

Malcolm Crompton, Information Integrity Solutions

Adobe Acrobat prezentace (1,6 MB)

European R&D for the privacy and identity solutions for the European Information Society

Kai Rannenberg, Goethe University

15.45–17.00

Panel discussion and Closing speech (eID and Public Registers) Tlumočení CZ<=>EN

High level panel discussion Tlumočení CZ<=>EN

Malcolm Crompton, Information Integrity Solutions; Reinhard Posch, Chief Information Officer of Austria; Udo Helmbrecht, President of the Federal Information Security Agency (BSI), Germany; Ugo Bechini, Civil Law Notary, Italy; Jiří Průša, Head of Department, Ministry of Interior, Czech Republic, 60'

Closing speech Tlumočení CZ<=>EN

Lenka Ptáčková, Deputy Minister of Interior, Czech Republic, 15'

Přednáškový sál

12.30–13.30

Tisková konference MV

Ivan Langer, ministr vnitra; Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra; Petr Sedláček, generální ředitel České pošty

14.00–15.30

Public registers in Europe without barriers (eID and Public Registers) Tlumočení CZ<=>EN

Adobe Acrobat prezentace (176 kB)

National population registers in a Europe without barriers

Hendrik Tamm, Director Public Authorities, RISER ID Services GmbH

Adobe Acrobat prezentace (137 kB)

Revolution in Public Registers in the Czech Republic

Jindřich Kolář, Head of the Unit for ICT Development and Project Management in Public Administration, Ministry of Interior, Czech Republic

Adobe Acrobat prezentace (1,5 MB)

eGovernment Services across borders. The Slovenian approach

Stane Stefancic, CEO, GENIS d.o.o.

Adobe Acrobat prezentace (292 kB)

OSCE/ODIHR visions and data protection challenges for the use of population registers on a European level

Ms. Kirsten Bock, EuroPriSe

Eliščin sál

10.30–11.10

ICT v oblasti životního prostředí

Adobe Acrobat prezentace (419 kB)

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

Ing. Jan Nepimach, Ministerstvo životního prostředí, 20'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Informační systém pro sledování toku vybraných autovraků

Ing. Jiří Valta, CENIA, 20'

11.20–12.50

Dopravní informace a dopravní data pro veřejnou správu a bezpečnost dopravy

moderuje Ing. Jaroslav Zvára, koordinátor realizace JSDI

Adobe Acrobat prezentace (97 kB)

Úvodní slovo

Ing. Tomáš Miniberger, VARS BRNO a. s., 10'

Adobe Acrobat prezentace (2,6 MB)

Jednotný systém dopravních informací – šance pro spolehlivou a bezpečnou dopravu

Ing. Jan Švec, Ředitelství silnic a dálnic, 20'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Dopravní telematika a elektronické mýto

Ing. Karel Feix, Kapsch Telematic Services spol. s r.o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (2,4 MB)

Agendy Jednotného systému dopravních informací (JSDI)

RNDr. Marie Filakovská, VARS BRNO a.s., 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Data JSDI pro veřejnou správu

Ing. Jaroslav Zvára, koordinátor realizace JSDI, 20'

13.30–15.00

Právní blok SPIS na téma elektronického doručování a elektronizace soudnictví

moderuje Ing. Jiří Polák, SPIS

Jednací sál

9.30–12.05

Strukturální fondy

Adobe Acrobat prezentace (48 kB)

Snižování administrativní zátěže při aplikaci zákona č. 137/2006 Sb.

Ing. Marie Trávníčková, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15'

Adobe Acrobat prezentace (53 kB)

Proces elektronizace veřejných zakázek

RNDr. Jiří Svoboda, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

Regionální Informační Servis jako nástroj podpory regionálního rozvoje

RNDr. Jiřina Šleichrtová, Centrum pro regionální rozvoj, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,5 MB)

Hodnotitelský modul pro systém MONIT7

Mgr. Ladislav Vojtko, Clevit Systems, s. r. o.; Marek Šorm, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 30'

Adobe Acrobat prezentace (157 kB)

Výzvy a implementace IOP pohledem Ministerstva vnitra

Radka Soukupová, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (91 kB)

eGON centra

PhDr. Robert Ledvinka, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (173 kB)

IOP a nejčastější chyby při realizaci projektů z pohledu kontrolního subjektu CRR ČR

Ing. Jana Břicháčková, Centrum pro regionální rozvoj, 15'

Adobe Acrobat prezentace (520 kB)

Poradíme Vám jak na financování ICT projektů z EU fondů – Telefónica O2

Martin Dolný, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (133 kB)

SF pro ICT sektor a ICT projekty

Mgr. Ondřej Beránek, Mgr. Milan Struna, eNovation s.r.o., 15'

12.15–14.30

Přecházíme na digitální TV

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

Digitalizace a informační kampaň

Ing. Zdeněk Duspiva, Národní koordinační skupina, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,5 MB)

Přechod na digitální vysílání – kdy a kde

PhDr. Pavel Dvořák, CSc., Český telekomunikační úřad, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

TV signál do každé obce

Ing. Jiří Vykydal, České radiokomunikace, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Televizní služby

Ing. Pavel Hanuš, Česká televize, 15'

Adobe Acrobat prezentace (253 kB)

Regionální média – nástroj komunikace samosprávy s občanem

PaeDr. Jaroslav Berka, Roman Gallo, Regionální televizní agentura, 15'

Diskuse

Dr. Petr Beneš, Sdělovací technika; Ing. Zdeněk Duspiva, Národní koordinační skupina; PhDr. Pavel Dvořák, CSc., Český telekomunikační úřad; Mgr. Zdeněk Zajíček, Tomáš Vrbík, Ministerstvo vnitra; Ing. Jiří Vykydal, České radiokomunikace; Ing. Pavel Hanuš, Česká televize; PaeDr. Jaroslav Berka, Regionální televizní agentura; Ing. Ivo Ferkl, TV Nova; Patrik Slavík, Prima TV, 55'

Labský sál (přesunuto z Hlavního sálu)

9.45–11.30

GIS I – Rozvoj území, služby a geodata

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií

Mgr. Tomáš Kupča, Moravskoslezský kraj, 15'

Adobe Acrobat prezentace (3,6 MB)

Územně analytické podklady a rozbor udržitelného rozvoje území, představení komplexního řešení

Ing. arch. Michal Hadlač, Institut regionálních informací, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

GIS a územně analytické podklady v ČR po 2 letech platnosti nového stavebního zákona

Vojtěch Zvěřina, GEPRO spol. s r.o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (2,6 MB)

Může geoinformatika pomáhat s rozsypanými daty?

Ing. Mojmír Macek, Sitewell s.r.o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (2,5 MB)

GIS a nemapové služby

Ing. Radek Kuttelwascher, ARCDATA PRAHA, s.r.o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

Procesy při práci s geodaty

Michal Štourač, Asseco Czech Republic, a.s., 15'

11.35–12.20

GIS II – Mapy a modelování

Adobe Acrobat prezentace (1,6 MB)

Nové služby geoportálu

Ing. Petr Dvořáček, Zeměměřický úřad, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

Letecké laserové skenování území České republiky

Ing. Karel Brázdil, CSc., Zeměměřický úřad, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

3D model orthofotomapy Moravskoslezského kraje

Mgr. Tomáš Kupča, Moravskoslezský kraj, 15'

12.30–14.45

GIS III – Geoinformační politika státu a INSPIRE

Adobe Acrobat prezentace (371 kB)

Aktivity MV v oblasti prostorových informací

RNDr. Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra, 20'

Memorandum o spolupráci při realizaci projektu DMVS

RNDr. Pavel Bureš, Ministerstvo vnitra, 10'

Adobe Acrobat prezentace (108 kB)

INSPIRE

Ing. Jiří Hradec, CENIA, 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

INSPIRE v resortu ČÚZK

Ing. Ivana Svatá, Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Intergraph – Váš partner pro INSPIRE

Ing. Vladimír Špaček, Intergraph CS s.r.o., 15'

Diskuse: INSPIRE a digitální mapa veřejné správy

Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina; Mgr. Zdeněk Zajíček, Ministerstvo vnitra; Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální; Ing. Jiří Hradec, CENIA; Ing. Ivo Skrášek, Zlínský kraj, 45'

Visegrádský salonek

9.30–11.00

V4DIS

ZIP archiv prezentace (10 MB)

Prezentace vítězů soutěže JuniorErb

Jiří Peterka, Together Czech Republic o. s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (511 kB)

Prezentace vítězů soutěže Zlatý erb

Ing. Jan Savický, 30'

Adobe Acrobat prezentace (208 kB) Adobe Acrobat prezentace (127 kB)

Prezentace vítězů soutěže Zlatý erb SK

Ing. Miroslav Drobný, Únia miest Slovenska , 30'

Salonek

9.00–11.30

Zasedání předsednictva STMOÚ (uzavřené jednání)

Ing. Ivo Bělonohý