pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 6.--7. dubna 2009
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Realizační tým

Sekretariát konference

Vedoucí: Blanka Brychtová

Adresa: U svobodárny 1110/12, 190 00, Praha 9
Telefon: 284 001 284, fax: 284 818 027, e-mail: isss@isss.cz

Bližší informace o konání konference Vám poskytne sekretariát konference ISSS každý pracovní den od 8.30 do 16.30 hodin.

Kontakty

Programový výbor

RNDr. Tomáš Renčín, předseda

Ing. Tomáš Holenda, Ministerstvo vnitra ČR

Ing. Ivan Seyček, Magistrát hl. m. Prahy

Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina

Ing. Jiří Polák, CSc., Sdružení pro informační společnost

Ing. Svatoslav Novák, Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí

Mgr. David Kotris, Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Pavel Kubů, České národní fórum pro eHealth

Realizační tým

RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel

Marek Zubr, asistent

Ing. Martina Rojková, koordinátor projektu LORIS

Blanka Brychtová, manažer výstavních prostor, registrace účastníků a organizační zajištění

Dagmar Bogoczová, ubytování

Ing. Arnošt Hanzl, organizační zajištění

Mgr. Vojtěch Dvořáček, programová skladba, koordinátor projektu V4DIS

Roman Falhar, DiS., projektový manažer

PhDr. Prokop Konopa, public relations

JUDr. Ing. Antonín Eliáš, časopis Obec a finance

Mgr. Jan Brychta, technické zabezpečení

Bc. Eva Šusteková, sborník konference

Ing. Petr Palisa, webmaster