pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 6.--7. dubna 2009
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Hlavní témata konference ISSS 2009

11. 9. 2008

 • Aktuální otázky rozvoje eGovernmentu v ČR
 • eID v ČR a v EU
 • Nová "elektronická" legislativa startuje
 • Datové schránky, elektronické dokumenty, archivace
 • Rozvoj projektu Czech POINT
 • GIS a mapové služby
 • Bezpečnost informačních systémů
 • Specializované programové bloky -- eJustice, eHealth, eTurismus, e-Katastr, digitalizace televizního vysílání atd.
 • Komunikační infrastruktura
 • Financování projektů, strukturální a jiné fondy
 • Informační systémy měst, obcí a krajů, implementace a využití tzv. městských karet
 • LORIS/V4DIS -- výměna zkušeností s partnery z EU a zemí Visegrádu

Podrobný program konference