pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 6.--7. dubna 2009
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Audio a video

Audio záznam vybraných přednášek a vystoupení, zpravodajství České televize a RTA.

Audio záznam zahájení konference ISSS

Jiří Paroubek, předseda ČSSD, 6. 4. 2009, 10.46
Jan Fischer, předseda ČSÚ, 6. 4. 2009, 11.19
Hejtmani, 6. 4. 2009, 11.24
Karel Večeře, předseda ČÚZK, 6. 4. 2009, 11.45
Jiří Polák, prezident SPIS, 6. 4. 2009, 11.53

Zpravodajství České televize

Zpravodajství RTA

Audiozáznam vybraných vystoupení

Datové schránky – diskuse, 6. 4. 2009, 10.10
Základní registry – diskuse, 6. 4. 2009, 14.25

Ostatní