Podrobný program konference ISSS 2022

Poslední změna:

Velký sál

 • Miloš Vystrčil, předseda, Senát Parlamentu ČR
  Věra Kovářová, 1. místopředsedkyně, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
  Věra Jourová, komisařka, Evropská komise
  Ivan Bartoš, místopředseda vlády a ministr, Ministerstvo pro místní rozvoj
  Martin Kupka, ministr, Ministerstvo dopravy
  Klára Dostálová, předsedkyně výboru pro veřejnou správu, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
  Ján Ferenčák, poslanec, Národná rada SR
  Liang-Ruey Ke, vedoucí kanceláře, Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář
  Hana Továrková, předsedkyně Rady, Český telekomunikační úřad
  Irena Storová, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv
  Petr Mlsna, předseda, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
  Karel Řehka, ředitel, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
  Karel Štencel, místopředseda, Český úřad zeměměřický a katastrální
  Martin Červíček, hejtman, Královéhradecký kraj
  Vítězslav Schrek, hejtman, Kraj Vysočina
  Zdeněk Hřib, primátor, Hlavní město Praha
  Alexandr Hrabálek, primátor, Statutární město Hradec Králové
  Lukáš Kolářík, náměstek, Ministerstvo vnitra
  Ondřej Profant, náměstek, Ministerstvo pro místní rozvoj
  Petr Kuchař, Hlavní architekt eGovernmentu, Ministerstvo vnitra
  Zdeněk Zajíček, prezident, ICT UNIE z.s.
  Tomáš Salomon, generální ředitel, Česká spořitelna, a.s.
  Lenka Axlerová, ředitelka pro veřejnou správu, MICROSOFT, s.r.o.
  Michal Stachník, generální ředitel, Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o.
  Vladek Šlezingr, generální ředitel, Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
  Petr Dvořák, generální ředitel, Česká televize
  Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2022
 • Rozvoj digitálních služeb I
 • Zdeněk Hřib, Magistrát Hlavního města Prahy, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Digitalizace Magistrátu hlavního města Prahy se řeší v řadě oblastí. Asi nejviditelnější je Portál Pražana, kde právě probíhá připomínkování metropolitního územního plánu.
  Důležitá je však oblast vnitřní digitalizace, kde jsou projekty robotizace, hromadné konverzní pošty i umělé inteligence. Budují se kompetenční centra a připravuje se projekt OpenSource spisové služby pro podřízené organizace. Všechny projekty nejen v IT jsou řízeny pomocí OpenSource OpenProject a lze je vidět na webu Pragozor. Praha je řízena na základě dat, což velmi pomáhá při zvládnutí krizí jako je COVID nebo příliv ukrajinských uprchlíků. Bližší informace jsou na webu Golemio.
 • Petr Chlupáč, Česká spořitelna, a.s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Představení samoobslužných zařízení České spořitelny pro veřejný sektor.
 • brig. gen. Václav Kučera, Policie České republiky, 15'
  Soubory ke stažení
 • Jan Dienstbier, GORDIC spol. s r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V přednášce se budu zabývat důvody, výstavbou a přínosy datového skladu na ekonomickými daty v GINIS u konkrétního zákazníka.
 • Rozvoj digitálních služeb II
 • Ivana Havlíková, Jiří Štochel, VITA software, s.r.o., 30'
  Soubory ke stažení
 • Michal Svoboda, ARUBA, Hewlett Packard Enterprise company, 10'
  Anotace
  Správná síť je taková, která nevyžaduje čas a pozornost uživatele ani správce. Prostě funguje. Síťová řešení ARUBA jsou kompatibilní a otevřená pro integraci s komponenty ostatních výrobců. Prostě fungují. Veřejná správa se pak může věnovat svým věcem – agendám, pro které je zřízena.
 • Martin Kalvach, Matěj Kopecký, EPSON Europe B.V., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Japonská společnost Epson vyvíjí unikátní technologie v oblasti tiskových a skenovací řešení, projekční technice, které přinášejí tolik potřebné úpory v běžných každodenních procesech. Ekologicky šetrná zařízení v kombinaci s ekonomickou úsporou přináší kvalitu, jednoduchost, robustnost a dlouhodobé použití. Jedním ze zásadních parametrů je nízká spotřeba elektrické energie, která je jednou z klíčových vlastností všech Epson zařízení. Seznamte se s novými směry vývoje a také s praktickými zkušenostmi při použití jednotlivých zařízení.
 • Roman Kropáč, ICZ a.s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Analýza rizik nemusí být pouze nutným zlem. Představíme vám nástroj ICZ Risk*Guide, díky němuž uchopíte agendu Risk Managementu (nejen) v kybernetické bezpečnosti jednoduše a efektivně. Získáte tak detailní přehled o kritických rizicích v souvislosti s vašeho IT prostředím i zdroj pádných argumentů, proč realizovat konkrétní nápravná opatření, respektive jak se tato opatření projeví na zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti ve vaší organizaci.
 • Rozvoj digitálních služeb III
 • Dita Formánková, Czechitas z.ú., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V Česku jsme s digitalizací pozadu. Podle loňského Indexu digitální ekonomiky a společnosti zaujímáme 18. místo v EU, a to zejména kvůli nízké úrovni uživatelských i pokročilých technických dovedností občanů. Naštěstí, k úspěšné digitalizaci může přispět každý z nás. Pro budoucí i současné profese potřebujeme vychovat digitálně zdatné pracovníky. A to jak všechny teprve studující, tak i ty, kteří už dávno ve škole nejsou. Jak k této výzvě přispívají i instituce neformálního vzdělávání? Jak dosáhnout digitálním vzděláváním snížení nerovností? Společně najdeme odpověď.
 • Radim Neubauer, Notářská komora České republiky, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Na podzim minulého roku nabyla účinnosti novela notářského řádu umožňující širší využití digitálních technologií při komunikaci mezi notáři a klienty. V souvislosti s ní byl výrazně rozšířen informační systém vedený Notářskou komorou České republiky. Stěžejní funkcionalitou je online sepisování notářského zápisu pro založení obchodní společnosti či provádění změn v existující společnosti, které je založeno na využití elektronického občanského průkazu nebo bankovní identity spolu s videokonferenčním spojením. Představeno bude také vydávání elektronických podpisů notářem klientům, kteří jimi nedisponují. Dalším prvkem modernizace systému je zřízení dvou evidencí, které umožňují online ověření záznamů o existenci notářských zápisů a ověřených podpisech. Vedle toho došlo k převzetí agendy vydávání apostil k notářským listinám určeným pro použití v zahraničí Notářskou komorou České republiky.
 • David Sláma, Ministerstvo vnitra, 15'
  Soubory ke stažení
 • Filip Zavřel, Ministerstvo vnitra, 15'
  Soubory ke stažení
 • Benedikt Kotmel, Operátor ICT, a.s., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Praha za posledních 5 let udělala obrovský posun v práci s daty. Vznikl tým, který vybudoval vlastní datovou platformu hlavního města Prahy Golemio. Ta umožňuje zpracovávat jakákoliv data a stavět nad nimi potřebné služby jako business intelligence, analytika, vizualizace, ETL a další. Datová platforma Golemio zpracovává data z oblasti MHD, Automobilové dopravy, Covidu, Ukrajinské krize, životního prostředí, energetiky, sociálních služeb, kultury, projektového řízení, financí a mnoho dalšího. V danou chvíli poskytuje kolem 100 aktualizovaných dashboards hlavnímu městu a další s tím spojené služby. Publikuje také celé řešení jako open source. Prezentace shrne vývoj projektu a nabídne doporučení pro ostatní města.
 • Vít Kasal, Michal Tausch, GORDIC spol. s r.o., 10'
  Soubory ke stažení

Malý sál

 • Lukáš Kolářík, David Sláma, Roman Vrba, Petr Kuchař, Ondřej Mátl, Ministerstvo vnitra; Michal Pešek, Správa základních registrů
 • Přenos slavnostního zahájení
 • Financování projektů veřejné správy
 • Věra Jourová, Evropská komise, 10'
  Soubory ke stažení
 • Zdeněk Semorád, Ministerstvo pro místní rozvoj, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V příspěvku budou uvedeny aktuální informace o stavu přípravy Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s ohledem na podporu eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti.
 • Stanislav Bogdanov, Ministerstvo vnitra, 15'
  Soubory ke stažení
 • Tomáš Šedivec, Ministerstvo vnitra, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Centrální sdílené služby, jejich architektura a pravidla využití. Kontrola architektury projektu při schvalování žádostí o stanovisko Hlavního architekta. Proces posuzování v IROP21+. Centrální sdílené služby, jejich architektura a pravidla využití. Kontrola architektury projektu při schvalování žádostí o stanovisko Hlavního architekta. Proces posuzování v IROP21+.
 • Gabriela Vysocká, Moravskoslezský kraj, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Korporátní řízení je definováno transparentními pravidly jednotného řízení příspěvkových organizací. Pro posílení korporátního řízení jsou provozovány sdílené služby, systém efektivního nakupování, vhodné controllingové nástroje a komunikační kanály. Jsou sjednocovány stěžejní informační systémy napříč korporací a společné nákupy jsou uplatňovány u všech komodit, kde je tento způsob nakupování efektivní. V korporaci je zaveden systém školení, včetně e-learningu a poskytování metodiky. Organizace si uvědomují, že jsou součástí korporace také díky jednotnému vizuálního stylu a korporátnímu elektronickému zpravodaji P.O.SPOLU.
 • Datová centra, recovery a veřejná správa
 • Jan Aron, ARUBA, Hewlett Packard Enterprise company, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Aruba nabízí jedinečný design datového centra, který je efektivní a bezpečný. Tento design Vám ušetří nejen investiční, ale i provozní náklady na Vaše data centrum a přitom nabízí maximální bezpečnost celého data centra.
 • Tomáš Poslušný, Prianto GmbH, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Jak zajistit stabilní a bezpečné ICT prostředí na Vašich serverech tak, aby se uživatelé vždy dostali ke „svým“ datům a aplikacím? Odhalte potenciální chyby, poruchy a bezpečnostní hrozby dříve, než se projeví. Nenechte žádný systém „spadnout“. Kontrolu a zajištění souladu s požadavky „Kybez zákona“ a dalších bezpečnostních norem získáte jako součást komplexního řešení.
 • Ladislav Helcl, S&T CZ s.r.o., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Jste připraveni na obnovu dat po úspěšném kybernetickém útoku?
 • Digitální identita I
 • Michal Pešek, Správa základních registrů, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V posledním roce se výrazně zvýšil počet uživatelů elektronické identifikace a to díky připojení bankovních ID.
 • Josef Knotek, Správa základních registrů; Jiří Holáň, NEURODOT Consulting s.r.o.; Robert Hernady, MICROSOFT, s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  NIA je jedním ze základních systémů českého e-Governmentu, který musí reagovat na rostoucí požadavky institucí veřejné správy na tvorbu moderních mobilních aplikací. Během přednášky budou představeny nové funkce NIA, umožňující poskytovatelům služeb vytváření  vlastních mobilních aplikací, které poskytují informace z jeho agendy. Mobilní aplikace a agendový systém komunikují s NIA definovaným protokolem, který mobilní aplikaci a agendovému systému předá informace o identitě občana.
 • Jan Blažek, Bankovní identita, a.s., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Digitální identita v České republice výrazně nabrala na obrátkách v průběhu minulého roku, zejména díky zavedení bankovní identity, která se stala velmi dostupným a bezpečným prostředkem a za poslední rok ji využilo přes milion lidí. Co dalšího můžeme očekávat v dalších letech a jak se budou službu v této oblasti rozvíjet? Zůstaneme jen u identifikace nebo se dočkáme dalších služeb. Bude možné identifikační prostředky používat online i ve fyzické světe zároveň? Bude možné, aby data o nás putovala (s naším souhlasem) mezi firmami a státem. A budou to jen osobní údaje? Na tyto a další otázky se zaměřím ve své prezentaci „Digitální identita není jen o identitě“.
 • Radek Baloun, Asseco Central Europe, a.s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Český eGovernment je v neustálém vývoji. V každé fázi má své výzvy, které jsou v dané chvíli klíčové pro jeho další rozvoj. Hlavním cílem elektronizace služeb je být praktickým, samoobslužným prvkem veřejných služeb podporující základní „objednávku“, tj. aby veřejná správa byla službou občanům. Přednáška se zaměřuje na aktuální výzvy této doby, především na dokončení implementace principu „obíhají data a ne občan“ do všech agend. Připomíná legislativní rámec pro sdílený datový fond a identifikuje nezbytné kroky, které je třeba realizovat k jeho plnému fungování. Pojmenovává principy, které je nutné mít na zřeteli při designování elektronických služeb tak, aby byly pro každého občana, který by je chtěl využívat, intuitivně použitelné.
 • Digitální identita II
 • Jaromír Talíř, CZ.NIC z.s.p.o., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Ze všech možností elektronické identity, které má český občan k dispozici, je mojeID nejuniverzálnější. Univerzálnost MojeID spočívá v tom, že umožňuje jak značnou tak vysokou úroveň záruky, je možné jej použít pro přístup ke službám státu i soukromého sektoru a nově jej bude možné použít i v zahraničí. Stane se tak završením procesu notifikace podle nařízení eIDAS spuštěného v září 2021. Nabídka služeb, kde je možné využít elektronickou identitu v zahraničí postupně roste a sdružení CZ.NIC do ní přispělo koordinováním Evropského projektu RegeID, jehož výsledkem bylo napojení čtyř evropských doménových registrů na síť eIDAS. Pro správu domény .CZ tento projekt umožňuje ověřování držitelů domén ze zahraničí a pro uživatele mojeID možnost správy svých zahraničních domén pomocí tohoto univerzálního identitního prostředku.
 • Tomas Hlavsa, Atos IT Solutions and Services, s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Od roku 2018, kdy vstoupila v platnost vyhláška 388/2017 Sb. přešlapuje na místě projekt identit použitelný napříč celou státní správou.
  S nástupem moderních technologií jako je Blockchain a zároveň enormním nárůstem potřeb na zabezpečení systémů orgánů státní správy je otázka, zdali je doposud aplikovaný přístup velkých centralizovaných systémů do budoucna nadále udržitelný.
  Diky moderním a v zahraničí již implementovaným přístupům jako je DPKI (Decentralized Publik Key Infrastructure) podporovaných Evropskou unií přichází Atos s myšlenkou a záměrem pomoci organům státní správy s implementací často protichůdných požadavků na efektivní a zároveň bezpečnou identifikaci splňující veškeré požadavky typu ZoKB, GDPR,EIDAS apod.
 • Pavel Buček, QUEST, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Data, aplikace, uživatelé, identita, autentizace, zálohování, zranitelnost, analýza rizik, ocenění datových aktiv, antiviry, … Který z uvedených termínů je nejdůležitější, na co se zaměřit, kam investovat? Co může vyřešit SW, co musí řešit lidé? Existuje komplexní řešení? Existuje někdo, kdo se v „tom“ vyzná a dokáže pomoci? Nejen na uvedené otázky máme odpovědi a umíme navrhnout východiska, jak k dané problematice přistoupit a začít ji systematicky řešit.
 • Filip Bílek, Ministerstvo vnitra, 15'
  Soubory ke stažení
 • Radek Horáček, Ministerstvo vnitra, 15'
  Soubory ke stažení
 • Diskuse

Přednáškový sál

 • Spisové služby a digitální archivy II
 • Jan Heisler, CNZ, z.s., 10'
  Soubory ke stažení
 • Jiří Bernas, Národní archiv, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Tradiční přednáška shrnující aktuální situaci Národního digitálního archivu, vývoj za rok 2022, aktuální problémy a plány dalšího rozvoje.
 • Petr Cajthaml, Zdeněk Vašek, Univerzita Karlova; Tomáš Dvořák, Magistrát Hlavního města Prahy; Petr Pytelka, LightComp, v.o.s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Každý systém spisové služby musí generovat balíčky SIP. K ověření jejich správnosti je nutné mít na straně spisové služby nějaký nástroj, který odhalí případné nesrovnalosti a umožní původci opravit případné chyby ještě předtím, než balíčky SIP doručí na portál digitálního archivu. Aktuálně si musí takový nástroj vyvinout každý dodavatel sám, což alokuje zdroje a přináší náklady. Proč nevyužít validátor, který řadu let používá sám digitální archiv a kolem kterého existuje komunita archivářů a vývojářů?
 • Pavlína Vobořilová, Asseco Solutions, a.s., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Současná doba klade stále větší nároky na profesionální správu dokumentů a jejich archivaci a skartaci. A jak to všechno začalo? Podívejme se do historie – na to, jak vznikaly první webové aplikace informačního systému pro veřejnou správu a jaké regulativní mantinely jsou nastaveny dnes v českém eGovernmentu a směřování jeho rozvoje do budoucna.
 • Lubomír Fedák, Česká pošta, s.p.; Petr Mynář, Město Hranice, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Česká pošta poskytuje služby Hybridní a Konverzní pošty, které jsou pro segment Státní a veřejné správy velmi přínosné. Česká pošta ve spolupráci se dvěma uživateli těchto služeb (resort Justice a představitel Městského úřadu) představí posluchačům výhody těchto služeb nejen z pohledu poskytovatele, ale především z pohledu uživatelů.
 • Renata Dymešová, Město Chvaletice; Tomáš Lechner, TRIADA, spol. s r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Přednáška představí aktuální řešené otázky v oblasti spisových služeb a jejich rozvoj. Zároveň ukáže, jaké zajímavé možnosti vedení spisové služby v elektronické podobě může přinést. V neposlední řadě bude zmíněno, jak může být město vzorem pro zřizované organizace z hlediska vedení spisové služby a jaké možnosti pro provoz těchto elektronických systémů nabízí společnost Triada.
 • Spisové služby a digitální archivy III
 • Jakub Michálek, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V České republice se léta hovoří o elektronickém spisu, aby mezi úřady obíhaly dokumenty a nikoliv občané. V praktické rovině bylo v minulém volebním období schváleno opatření, aby úřady používaly atestované systémy spisových služeb, které bylo letos odloženo kvůli chybám v přípravě. Vedle toho by elektronický spis založený na reprezentaci pravidel v kódu mohl usnadnit a zrychlit fungování celých segmentů, jako je třeba justice. V tomto krátkém slovu bych Vás rád seznámil s hlavními rozvojovými směry v této oblasti.
 • Jiří Hofman, S&T CZ s.r.o., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Jakou formu digitálního podpisu použít pro různé účely. Jde to i pohodlně přes mobil. Zajištění dlouhodobé důvěryhodnosti dokumentů.
 • Michal Kellner, Allium s.r.o., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Které dokumenty a jak evidovat ve spisové službě? Jak usnadnit práci a přitom vyhovět zákonným požadavkům? Jak nastavit a zefektivnit procesy pro evidenci dokumentů ve spisové službě? Vaše smlouvy, faktury a další dokumenty můžete tvořit, schvalovat a evidovat s využitím spisové služby postavené na robustní platformě SharePoint a balíku nástrojů Microsoft 365.
 • Martin Rechtorik, Národní archiv, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  S rychle postupující digitalizací napříč statní správou i samosprávou čelí NA – digitální archiv potřebě archivovat celé nebo jen části informačních systémů, databází, neboť archivace těchto dat pomocí balíčků SIP dle NSESSS je buď zbytečně složitá a nebo vůbec nedává smysl. Na základě několika pilotních projektů chce NA představit odborné veřejnosti důvody, možnosti, nástroje a postupy, jak archivovat databáze, aby se vhodná možnost zohlednila již ve fázi zavádění systémů do provozu. Tento proces se nazývá „Archiving by design“ a jeho důležitost je čím dál více zřetelnější.
 • DMVS a geoinformatika
 • Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'
  Soubory ke stažení
 • Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'
  Soubory ke stažení
 • Karel Vondráček, Asociace podnikatelů v geomatice, z.s., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Projekty DTM krajů postupně přechází do realizačních fází, ve kterých probíhá pořizování dat a informačních systémů DTM krajů. Součástí prezentace budou praktické zkušenosti související s realizací DTM krajů ze strany dodavatelů, tj. komerční sféry. Představeny budou konkrétní záležitosti, které se na základě praktických zkušeností při realizaci projektů DTM krajů upřesňují nebo mění. Závěrem budou uvedeny další náměty a témata pro rozvoj DTM.
 • Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'
  Soubory ke stažení
 • Miroslav Vacula, Jihomoravský kraj; Vladimír Špaček, Intergraph CS s.r.o.; Lenka Nováková, MICROSOFT, s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Digitální realita popisuje přesně aktuální stav, tedy vystavěné i nevystavěné území včetně všech staveb a vegetace. BIM modely budov a objektů pak představují velmi věrnou 3D vizualizaci projektových záměrů. Spojením těchto dvou datových zdrojů vzniká realistický obraz budoucího stavu území. HxDR je cloudová platforma společnosti Hexagon pro ukládání, vizualizaci a spolupráci v oblasti snímání reality a geoprostorových dat. Tato platforma nabízí skutečné snímání reality a vizualizace digitálních dvojčat v cloudu. Digitální dvojče celé krajiny může sloužit jako podklad pro modelování variant stavebních projektů, pro podporu stavebního řízení, pro územní plánování nebo například pro vizualizace různých simulací (šíření hluku, tepelné ostrovy, záplavy apod.).
 • Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Implementace GeoInfoStrategie2020+ s důrazem na přípravu zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace.
 • Diskuse

Eliščin sál

 • Spisové služby a digitální archivy I
 • Zbyšek Stodůlka, Národní archiv, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Zajištění dostupnosti a autenticity dokumentů z činnosti veřejné správy je klíčovým aspektem pro kontrolu její činnosti a vytváření důvěry ze strany veřejnosti. Problematika resilience (odolnosti) správy dokumentů vyžaduje komplexní přístup a zapojení řady aktérů, kteří se podílejí na informačním managementu těchto institucí. Příspěvek přináší současnou reflexi vnitřních i vnějších rizik, se kterými je třeba se při této činnosti vyrovnat.
 • Petr Cajthaml, Zdeněk Vašek, Natalie Ostráková, Univerzita Karlova, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Archivní informační systém Univerzity Karlovy je komplexním nástrojem pro IT podporu činností Archivu UK. Zajišťuje výběr archiválií, jejich evidenci, správu, uložení, archivní zpracování a zpřístupnění. Byl realizován v souladu s principy OAIS, je unikátní propojením správy archiválií v digitální a analogové podobě (včetně hybridních archiválií a digitalizátů), kdy předmětem správy a dlouhodobé ochrany analogových archiválií jsou jejich metadata. Benefitem je rychlý přístup k metadatům a digitálnímu obsahu.
  Systém řeší zpřístupnění archiválií, správu badatelny a komunikaci s badateli. Byl realizován jako modulární řešení, kdy jsou jednotlivé celky propojeny pomocí api. Při realizaci bylo využito informačních systémů českého archivnictví, které byly upraveny a vzájemně integrovány. Systém respektuje stav a praxi českého archivnictví (v oblasti legislativní, procesní i použitím datových modelů) a je funkčním komplexním IT řešením použitelným v dalších veřejných archivech.
  Systém byl oceněn cenou CNZ za rok 2021 za mimořádný přínos pro oblast digitální kontinuity, důvěryhodnosti a dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů.
 • Daniel Doležal, Ministerstvo vnitra, 20'
  Soubory ke stažení
 • Vít Cvrček, GORDIC spol. s r.o.; Jan Frk, Software602 a.s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Správný úřední postup opřený o využívání nástrojů, definovaných v nařízení eIDAS, včetně kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru, má v oblasti spisové služby značný dopad na důvěryhodnost a právní průkaznost spravovaných dokumentů. Dodržení těchto formálních náležitostí v kontextu udržitelnosti důkazního břemene po celou uchování dokumentu je klíčovým úkolem pro každého původce. V příspěvku bude poukázáno na význam jednotlivých služeb, zejména kvalifikovaných, a to i kontextu připravované novely nařízení eIDAS. Představíme i bezpečnostní, ekonomické a procesní výhody vzdáleného podepisování a pečetění při využití ve spisové službě GINIS.
 • Tomáš Lechner, Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Přednáška představí výsledky analýzy kvality dokumentů vytvářených orgány veřejné moci, a to konkrétně z pohledu jejich datového formátu, což je jeden ze stěžejních prvků zajištění digitální kontinuity a dlouhodobé použitelnosti takto vytvářených elektronických dokumentů.
 • Data driven eGovernment, robotizace a interoperability
 • Michal Pešek, Správa základních registrů, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Zátěž centrálních systémů státu a stáří infrastruktury ZR stoupá, jak si s tím poradíme?
 • Jan Paroubek, CENDIS; Ladislav Müller, Principal engineering s.r.o.; Michaela Onuferová, MICROSOFT, s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  • Využívá veřejná správa svá data?
  • Rozhodování na základě dat
  • Jak rozumět datům
 • Růžena Barešová, ADASTRA, s.r.o.; plk. Petr Malovec, Policie České republiky, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, provozuje a spravuje řadu informačních systémů ve vztahu k ochraně vnějších hranic České republiky a Evropské unie. Pro zajištění vysoké úrovně hraniční kontroly a její efektivity (odhalování nelegální migrace, osob ohrožujících veřejný pořádek, bezpečnost, zdraví, pátrání po osobách a věcech, odhalování a prevence terorismu) je nutné zabezpečit důkladnou analýzu stávajících a získávaných dat. Důležitým okamžikem bývá právě prvotní moment ztotožnění osoby. Cílem dodaného řešení bylo vytvořit jednotnou datovou základnu a analytickou platformu pro podporu rozhodovacího procesu.
 • Jan Křížek, VITA software, s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
 • Stanislav Findejs, Ministerstvo spravedlnosti; Petr Herian, Ondřej Klimeš, NEWTON Technologies, a.s.; Tomáš Kantůrek, MICROSOFT, s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  • Využití umělé inteligence pro automatický převod mluveného slova na text
  • Úspora lidských zdrojů
 • Jan Znamenáček, Operátor ICT, a.s., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Městská společnost Operátor ICT, a.s., ve spolupráci s odborem informatických činností Magistrátu hl. m. Prahy úspěšně realizoval první z předpokládané řady robotizací procedur, které doposud vyžadovaly vysokou míru lidské práce bez vyšší přidané hodnoty. Konktrétně se jedná o nasazení identifikačního robota, který nad spisovou službou MHMP identifikuje nesprávně zformátované dokumenty a posílá je k transformaci do požadovaného formátu druhému robotovi, který je zakládá opravené zpět do spisové služby. Těchto dokumentů jsou ve spisové službě MHMP stovky tisíc. Díky práci této robotizační platformy se bude postupně dařit likvidovat tento historický dluh. Je to první krok na dlouhé a úspěšné cestě digitalizace a robotizace procesů v rámci činností Magistrátu hl. m. Prahy.
 • Cloudová řešení pro veřejnou správu
 • Marek Bražina, Max Luft, Google Cloud, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Služby Google používáme všichni denně – ať už vyhledávání, Youtube či Gmail. Ale Google ve státní správě? Ano, představíme vám e-Gov certifikovanou rodinu produktů Google Cloud Platform a Google Workspace pro státní správu, vysvětlíme jak je řešena datová suverenita a enkrypce dat, včetně praktické ukázky způsobu služby Document AI.
 • Petr Gavlas, Generální ředitelství cel; Jana Čechová, Asseco Central Europe, a.s.; Jindřich Pospíšil, MICROSOFT, s.r.o., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  cPortál přináší občanům i podnikatelské veřejnosti jednoduchou, rychlou a pohodlnou komunikaci prostřednictvím internetu a umožňuje vyřízení životních situací klientů celní správy odkudkoli on-line. V roce 2021 byly klíčové služby portálu převedeny do cloudového prostředí. V příspěvku budou zmíněny nejen důvody a přínosy tohoto rozhodnutí, ale i praktické zkušenosti a poučení transformačního projektu. To vše z pohledu zástupce klíčové instituce státní správy, dodavatele řešení a poskytovatele cloudových služeb.
 • Libor Růžička, Město Albrechtice; Vladimír Přech, GORDIC spol. s r.o.; Lenka Nováková, MICROSOFT, s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Využívání cloudu je v české veřejné správě na vzestupu. Stále více institucí si uvědomuje, že to může být způsob, jak se vyrovnat například se stále se zvyšujícími nároky na bezpečnost nebo umožnit komfortní práci z domova. Také díky spojení platformy GINIS a prostředí Microsoft Azure mají pracovníci úřadů každodenní agendy (jako jsou spisová služba nebo ekonomika), kancelářské aplikace či e-maily přístupné odkudkoliv a kdykoliv. Jaké jsou další výhody tohoto řešení a co uživatelé nejvíce oceňují? Jak dlouho trvá převést svůj informační systém do cloudového prostředí? A jaké jsou zkušenosti s jeho provozem z pohledu IT oddělení středně velkého města?
 • Jiří Krula, Šimon Beneš, Roman Seidl, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.; Zbyszek Lugsch, SOITRON s.r.o.; Václav Koudele, MICROSOFT, s.r.o., 25'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Hybridní cloud MF:
  • základní principy hybridního cloudu
  • výhody v propojení, škálovatelnosti a multitenantu
  • příležitost pro eliminaci lidských IT zdrojů
  • vždy dokumentované prostředí
  • infrastruktura jako kód – praktický příklad využití hybridního cloudu v rámci Ministerstva financí
 • Pavlína Zřídkaveselá, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.; Petr Bureš, NETWORG CZ s.r.o., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Threat-informed defense, Continuous Security testing a Adversary emulation. Nasazení, použití, výstupy.
 • Michaela Onuferová, Marek Blajer, MICROSOFT, s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
 • Kybernetická bezpečnost z pohledu manažera veřejnoprávní korporace
 • Diskuse
  Radim Pácl, Tibor Tvardzik, PaloAlto Networks; Michal Zedníček, ALEF NULA, a.s.; Adam Kučínský, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost; Petr Gavlas, Generální ředitelství cel; Aleš Špidla, Český institut manažerů informační bezpečnosti, 75'

Jednací sál

 • Elektronizace zdravotnictví I
 • Jiří Běhounek, Kraj Vysočina, 5'
  Soubory ke stažení
 • Milan Blaha, Ministerstvo zdravotnictví, 10'
  Soubory ke stažení
 • Vladimíra Těšitelová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 10'
  Soubory ke stažení
 • Martin Zeman, Hynek Kružík, Ministerstvo zdravotnictví, 20'
  Soubory ke stažení
 • Klára Jiráková, Kraj Vysočina, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Stav a další rozvoj Národního kontaktního místa pro eHealth – aktuální podporované scénáře, přehled integrovaných informačních systémů, testování interoperability a plány na další služby.
 • Elektronizace zdravotnictví II
 • Irena Storová, Státní ústav pro kontrolu léčiv, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Systém eRecept byl od počátku připravován tak, aby bylo možné ho dál rozvíjet. Nápady na nové funkcionality, které se zrodily na SÚKL, se podařilo uvést v život a do systému eRecept přibyl nejprve sdílený lékový záznam pacienta. V roce 2022 se pak eRecept rozrostl o eOčkování (elektronickou evidenci záznamů o provedeném očkování) a ePoukaz (elektronický poukaz na zdravotnické prostředky). V rozvoji eReceptu budeme na SÚKL pokračovat i nadále.
 • Renata Golasíková, Petr Koucký, Státní ústav pro kontrolu léčiv, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Do systému eRecept v roce 2022 přibyly nové moduly – eOčkování (elektronická evidence záznamů o provedeném očkování), eRecept na vysoce návykové látky (eRecept „s modrým pruhem“) a ePoukaz (elektronický poukaz na zdravotnické prostředky). Stejně tak byly rozvinuty a modernizovány webové a mobilní aplikace eReceptu. Jak vlastní systém eRecept, tak právě aplikace pro pacienty i profesionály plně respektují a využívají všechny funkcionality eGovernmentu a posouvají tak identifikaci, autentizaci a autorizaci uživatelů ve všech rolích na nejvyšší bezpečnou úroveň.
 • Eva Švecová, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví; Vladimír Šolc, STYRAX Consulting, a.s., 30'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  VITAKARTA je etablovaná aplikace, která za dobu svého desetiletého vývoje drží krok s technologickými novinkami a náskok před konkurencí, což dokazuje i vysoké hodnocení v katalogu aplikací. VITAKARTA není jen pasivní přehled vykázané péče, ale umožňuje pojištěncům jej také aktivně kontrolovat. Uživatelé přes aplikaci odměňují své lékaře za kvalitu poskytnuté péče. VITAKARTA umožňuje online čerpání příspěvků z katalogu 50 benefitů včetně využití VITASHOPU (e-shopu OZP). VITAKARTA obsahuje prémiové služby OZP, jako jsou lékaři a objednání online, kontrola lékových kombinací, připomínání léků či Podání přehledu OSVČ. VITAKARTA neznamená jen administrativu, ale pojištěnci jsou jejím prostřednictvím aktivně a hravě motivováni k preventivnímu a zdravému způsobu života. Poslední redesign významně zmodernizoval grafiku a ergonomii. Nové je zobrazení top služeb na dashboardech, na kterých jsou umístěny widgety zobrazující vybrané důležité informace a ikony s odkazy na konkrétní funkce aplikace.
 • Elektronizace zdravotnictví III
 • Tomáš Poslušný, Prianto GmbH, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Nová filozofie ochrany dat a aplikací před všemi možnými útoky (zvenku i zevnitř) říká, že vyrobit totálně „neprůstřelnou“ ochranu reálně nelze. Přijměme to jako fakt – dříve či později bude potřeba celý systém či alespoň nějakou jeho část obnovit. Správný plán obnovy navíc musí projít auditem. Víme, jak na to…
 • Tomáš Zima, Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Digitalizace ve zdravotnictví se zaměřuje do několika úrovní od čistě technologického řešení administrativních agend až po sledování a vyhodnocování různých parametrů se zaměřením na primární či sekundární prevenci řady onemocnění, komplexní management péče o pacienta s využitím prvků umělé inteligence. Řeší otázku sdílení zdravotnické dokumentace, laboratorních výsledků, závěrů zobrazovacích metod při vysokém standardu jejich zabezpečení. Odborným sběrem pacientských dat na modulárních zařízeních třeba typu Glunovo nebo iChroma se využijí objektivní zdravotnické informace pro správné rozhodování lékařů za využití moderních telemedicínských platforem.
 • Tomáš Rohožka, Asseco Central Europe, a.s., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Je možné bezpečne diagnostikovať vybraných pacientov z pohodlia domova a poskytovať im náležitú starostlivosť? Vďaka telemedicíne určite ano. Digitalizácia medicíny už pomáha aj v boji proti pandémii. Zoznámte sa s inovatívnou systémom MEDASISTENT, ktorý umožňuje na diaľku monitorovať, analyzovať a vyhodnocovať stav pacienta v reálnom čase bez nutnosti hospitalizácie v nemocnici. Používanie aplikácie nielen skracuje pacientov pobyt v nemocnici, ale zároveň optimalizuje jeho včasný príchod, vďaka čomu pomáha predchádzať kritickým stavom pacientov. Limitované kapacity nemocníc tak môžu byť efektívne využívané len pre komplikované prípady, pre ktorých je hospitalizácia nevyhnutná.
 • Michal Schmidt, ICZ a.s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Projekt eMeDocS, který organizuje už více než 10 let Kraj Vysočina, dosahuje vysoký nárůst užívání ze strany svých uživatelů, tj. lékařů nemocnic a Zdravotnických záchranných služeb pěti krajů České republiky. Je příkladem úspěšného řešení jak pro předávání zdravotnické dokumentace, tak pro její sdílení. Lékaři nejvíce oceňují okamžitý přístup „na jeden klik“ ke zdravotnické dokumentaci právě ošetřovaného ze všech nemocnic projektu.
 • Petr Pavlinec, Kraj Vysočina, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Záměry Kraje Vysočina v oblasti zavedení plně elektronické zdravotnické dokumentace – její pořizování, ukládání, archivace, sdílení a zpřístupnění pacientům.
 • Vnitřní digitalizace úřadů
 • Ondřej Menoušek, Ministerstvo vnitra, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Dopady DEPO a velkobjemové datové zprávy.
 • Andrea Barešová, Česká pošta, s.p., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Informační systém datových schránek (ISDS) zanedlouho završí již 13 let od svého spuštění v červenci roku 2009. Jedná se o jeden z nejúspěšnějších projektů českého eGovernmentu, bez kterého by si jeho uživatelé již jen těžko dokázali představit elektronickou komunikaci nejen s úřady. V současné době je systém ISDS připravován na to, že od roku 2023 dojde na základě změny legislativy k dosud největšímu rozšíření o milióny nových uživatelů.
 • Jindřich Šavel, Novicom, s.r.o., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Kybernetická bezpečnost je komplexní disciplína, kterou zvládají pouze dobře připravené organizace. Jak to však zvládnout, když organizace nemá zajištěny ani základní předpoklady v podobě pokrytí potřebných personálních zdrojů (manažer a architekt kybernetické bezpečnosti) a nastavení základních procesů vyžadovaných legislativou? Novicom představí alternativní řešení této problematiky v podobě služby Novicom CCM – Cybersecurity Compliance Management. Jedná se o inovativní službu, která kombinuje cloudovou aplikaci pro podporu procesů a dokumentace kybernetické bezpečnosti spojené s outsourcingem výkonu manažera a architekta kybernetické bezpečnosti. Služba je připravena pro splnění legislativních potřeb kladených na KI a VIS podle ZoKB a nad rámec toho provádí zákazníky postupným budováním dostupné kybernetické ochrany, tak jak ji Novicom přináší v rámci svých produktů (ADDNET, BVS a ELISA) a jejich integrace s aktivním bezpečnostním dohledem (aktivní SOC).
 • Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu; Tomáš Hudec, Unicorn Systems a.s.; Václav Koudele, MICROSOFT, s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
 • Petr Riedel, ATS – TELCOM PRAHA a.s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Myšlenky sjednocené komunikace (UC) sahají do počátku osmdesátých let minulého století a jsou spojeny s výrazným rozvojem digitálních způsobů přenosu informací, elektronické pošty a interaktivních hlasových systémů (IVR). Vše bylo ale orientováno na uzavřené ekosystémy podniků a organizací. Uzavřenost řešení byla hlavním důvodem, proč rozvoj sjednocené komunikace nebyl takový jaký se očekával. V dnešní době, kdy většina populace v produktivním věku používá mobilní telefony s daty, jsou ve velké míře používány komerční služby, které zabezpečují rychlou výměnu a sdílení informací. Tento fenomén s sebou přináší základní problém, protože uživatelé komerční nástroje využívají i pro výměnu a sdílení citlivých služebních nebo pracovních informací. Naše řešení představuje způsoby, jakým způsobem je možné využít prvky sjednocené komunikace pro jednoduchou bezpečnou komunikaci mezi zaměstnanci.
 • Jiří Kurejko, ADASTRA, s.r.o., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  I v komplexním prostředí státní správy lze rychle, v řádech minut, nalézt kritická místa, která mohou způsobit výpadky systému a vést k poškození reputace úřadu.
  Dozvíte se, jak české i zahraniční veřejné instituce dokázaly pomocí platformy Dynatrace, kterou Gartner už po jedenácté v řadě jmenoval lídrem v oblasti aplikačního monitoringu:
  • snížit počet aplikačních incidentů až o 90 %
  • zrychlit identifikaci a řešení problémů až o 80 %
  • zvýšit počet incidentů zachycených už ve vývoji nebo testování
  • robustně nastavit a vyhodnocovat SLA
  • přejít z reaktivního módu spolupráce do proaktivního a predikovat blížící se výkonnostní limity
  • připravit přehledné provozní a manažerské dashboardy
 • Bohdan Urban, Ministerstvo vnitra; Vladimír Střálka, Citrix Systems Czech Republic s.r.o.; Michael Kolb, MICROSOFT, s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Nezávislost výkonu práce na lokalitě, práce z domova, vytváření kontaktních míst mimo úřad, rychlé zavedení nových aplikací a služeb a to vše při zachování maximální bezpečnosti – to jsou problémy, které řeší všechny organizace v posledních dvou letech a budou řešit i v budoucnu. Virtualizace digitálního pracoviště zaměstnance spolu s cloudem jsou technologie řešící komplexně tuto problematiku. Citrix a Microsoft, lídři v těchto technologiích, přinášejí organizacím společné řešení nabízející maximální bezpečnost a kontrolu, snížení provozních nákladů na správu infrastruktury a uživatelsky jednoduché rozhraní pro přístup zaměstnanců k aplikacím a datům organizace. Nechte své zaměstnance pracovat stejně jako v úřadě, ať jsou kdekoliv a mají k dispozici jakékoliv zařízení. Mějte pod plnou kontrolou bezpečnost včetně predikce hrozeb. Přijďte se inspirovat, jak tyto technologie pomáhají Ministerstvu vnitra se zvládáním současné krize.
 • Jan Břížďala, Kraj Vysočina, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Přehled služeb realizovaných Krajem Vysočina v rámci korporátního řízení organizací. Sdílené elektronické služby – IKAP II., Portál organizací, volební aplikace, dojížďka žáků, hackathony.
 • Diskuse
 • Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatiku s členy Parlamentu ČR (uzavřené jednání)
  uvádí Jaroslav Střelák, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR

Labský sál

 • Smart city a smart region
 • Jan Jelínek, Ministerstvo pro místní rozvoj; Daniel Vlček, Gatum Advisory s.r.o., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V posledních letech se stal koncept chytrých měst, obcí a regionů součástí hlavních strategických dokumentů a priorit na národní i místní úrovni. Jaké jsou ale současné výzvy a jeho pojetí na národní úrovni? Jakými aktivitami je tento koncept naplňován na národní úrovni a jaké jsou plány na jeho podporu do budoucna? Co může českým městům a obcím přinést nástup 5G technologií? Na tyto a další otázky bude zaměřená diskusní přednáška 5G a Smart Cities se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a odborníky na oblast Smart a 5G řešení.
 • Zita Kučerová, Centrum investic, rozvoje a inovací; Ivana Kudrnáčová, Královéhradecký kraj, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Královéhradecký kraj podporuje rozvoj chytrých řešení na svém území prostřednictvím konceptu Královéhradecký kraj – chytrý region. Webový portál www.chytryregion.cz je hlavním komunikačním kanálem, jsme pyšní především na komplexnost přístupů. Součástí tohoto konceptu je Akademie chytrého regionu – online vzdělávání v tom, co rozhoduje o zdravém a vyváženém rozvoji obce, města i celého kraje. Zajímavý je i web starostuj.cz. Je určen především starostům a zastupitelům malých obcí v regionu. Nachází zde přehledné, stručné a především praktické informace. Tento web je živý, velmi rychle reaguje na změny v legislativě. Je místem, kde jsou informace rozděleny do sekcí – od toho, co starosta musí až po rady, co by měl, aby byl dobrým starostou. Komplexní přístup v rozvoji Královéhradeckého kraje jako regionu, který se chce chytře rozvíjet se odráží i v zájmu veřejnosti o správu své obce, města i kraje.
 • Portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu I
 • Karel Trpkoš, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 10'
  Soubory ke stažení
 • František Boháček, Kryštof Zrcek, Česká správa sociálního zabezpečení, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Služba poskytuje informaci o měsíčních předpisech záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a jejich úhradách v aktuálním a předcházejícím kalendářním roce, včetně informace o celkovém úhrnu zaplacených záloh pro účely správného vyplnění předepsaného tiskopisu přehled o příjmech a výdajích OSVČ za kalendářní rok. Tato služba nahrazuje každoroční hromadné rozesílání tzv. inventur pohledávek. Ze služby lze proklikem přejít do interaktivního formuláře přehledu o příjmech a výdajích, převzít údaje, které o OSVČ již ČSSZ eviduje, a přímo z prostředí ePortálu ČSSZ vyplněný tiskopis elektronicky odeslat příslušné OSSZ. Evidence a výběr pojistného na důchodové pojištění OSVČ je nadále spravován v lokálních aplikacích na jednotlivých OSSZ (89 lokálních okruhů), a proto musela být jako mezikrok zřízena centrální aplikace – databáze OSVČ, kam jsou sehrávána data z jednotlivých lokálních okruhů. Údaje jsou následně přenášeny do zdrojové databáze pro ePortál ČSSZ.
 • Michal Osif, OKsystem a.s.; Radim Vřeský, Česká správa sociálního zabezpečení, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  ČSSZ přechází na elektronickou komunikaci s klienty od roku 2002. V roce 2013 byla vybudována robustní interní sběrnice ESB Backend plnící roli nástroje pro automatizaci procesů a mezivrstvy pro externí a interní systémy.
  ESB Backend je vysoce dostupný systém provozovaný v režimu 24×7 ve dvou datových centrech. Využívá technologie Microsoft (BizTalk Server, SQL Server a Windows Server) a je průběžně aktualizován a rozvíjen. Je na něj integrováno 20 interních systémů. Zpracovává ePodání, podporuje ePortál a B2B rozhraní, zajišťuje komunikaci s ISDS, předává data mezi interními systémy a řídí zpracování agend (např. Nemocenské a Exekucí).
  ESB Backend denně zpracuje průměrně 1,5 mil. auditovaných zpráv, z toho 900 000 volání z ePortálu, 60 000 volání z B2B rozhraní, 100 000 ePodání, 40 000 datových zpráv či 20 000 nemocenských dávek. Díky své architektuře velmi dobře zvládl i mimořádnou zátěž během pandemie COVID-19, kdy se většina komunikace s klienty přenesla do elektronické podoby.
 • František Povinský, Ministerstvo práce a sociálních věcí; Slávka Šikurová, Predu, s.r.o.; Marek Blajer, MICROSOFT, s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Virtuální asistenti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), resp. i rezortního Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV), jsou dobrým příkladem inovací v státní správě. Moderní technologie dokážou komunikaci těchto úřadů významně zrychlit a podat vždy aktuální informace. Chatboti jsou už více než 2 roky důležitou součástí komunikačních týmů obou institucí. Srozumitelně, přehledně, pružně a hlavně 24 hodin denně klientům radí, informují a pomáhají. Přijďte si poslechnout, jak se tento úspěšný příběh postupně vyvíjí a jak dále můžou práci zaměstnanců zefektivňovat roboti.
 • Portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu II
 • Jan Kalina, Tomáš Musil, Lukáš Kalivoda, Dana Bartošíková, Ministerstvo vnitra, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Portál občana, ePetice, datové schránky na Portálu občana.
 • Pavel Bulíček, Radmila Velnerová, Tomáš Merta, Královéhradecký kraj, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Datový portál Data KHK je centrálním informačním místem pro občany v oblasti dat z Královéhradeckého kraje a zároveň nabízí veřejnosti otevřená data kraje. Shromažďují se zde sjednocená data z řady zdrojů. Jedná se zejména o data kraje, statistická data a otevřená data. Je to zcela nový pohled na formu prezentace a sdílení dat, informací pro občany, zajištění komunikace mezi subjektem veřejné správy a širokou veřejností. Celý proces souvisí s digitalizací veřejné správy, s oblastí eGovernmentu. Zcela nadčasově je zde řešen katalog otevřených dat, který zpřístupňuje datové sady běžným uživatelům formou mapových výstupů. Zároveň portál jako bonus navíc předává široké veřejnosti další informace formou infografik, zajímavých přehledů, statisticky vzájemně provázaných dat, ročních reportů, mapových příběhů, dashboardů a datových karet kraje. Portál je současně rozcestníkem všech portálů a aplikací kraje.
 • Vít Kasal, Michal Tausch, GORDIC spol. s r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Prezentace představí nové a funkční řešení on-line komunikace občanů s úřady. Osobní portál občana nabízí moderní způsob placení místních poplatků s použitím mobilního telefonu. Díky responzivitě lze učinit i podání žádosti přes webový formulář. Řešení je provozované na cloudové platformě, což urychluje nasazení, správu a usnadňuje provoz. Osobní portál občana je v ideální variantě propojen na spisovou službu a agendu poplatků. Aplikace lze využívat jako službu (SaaS). Řešení splňuje podstatné legislativní nároky, jako je například autentizace s využitím NIA. Do prezentace je zařazena i pasáž upozorňující na nejčastější problémy, které brání občanům digitální služby využívat.
 • Pavel Knytl, Město Poděbrady; Tomáš Lechner, TRIADA, spol. s r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Přednáška ukáže využití dat evidovaných ve vnitřním informačním systému úřadu pro potřeby portálu občana a speciální technologické řešení této vazby v podobě Datového skladu Munis. V praktické části bude představena realizaci města Poděbrady a související aspekty diskutované zejména pro oblast místních poplatků, např. problematiku společného plátce.
 • Jan Křížek, VITA software, s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
 • Digitalizace v oblasti turismu a propagace destinací
 • Petr Moc, CzechTourism, 10'
  Soubory ke stažení
 • Petr Moc, Petr Janeček, CzechTourism, 20'
  Soubory ke stažení
 • David Zejda, Josef Zelenka, Univerzita Hradec Králové, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Návštěvnost chráněných území a geoparků je v současnosti ovlivněna zejména historickým vývojem návštěvnosti, známostí a atraktivitou vybraných míst, vybudovanou infrastrukturou turismu a zvyklostmi a preferencemi návštěvníků. To může vést k přetížení jejich určitých míst a současně i malému využití jejich potenciálu v časoprostorovém, ekonomickém i zážitkovém kontextu. Dokončovaná aplikace, představená z hlediska jejího konceptu, vytváření datové a znalostní základny, multioborového týmu, podpůrných aplikací a zejména výsledných funkcionalit, pracuje s dynamickým ovlivňováním návštěvnosti. Vychází přitom z monitoringu návštěvnosti ve vybraných územích (Český ráj, Železné hory, Broumovsko), z preferencí návštěvníků i ze simulačních modelů návštěvnosti.
 • Jakub Rus, Krajina pod Sněžkou z.s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Proof of concept projektu eTurista v regionu východních Krkonoš. Zavádění vize digitalizace veřejné správy v oblasti cestovního ruchu do praxe a mimo jiné také cesta pozitivní motivace, nikoliv restrikcí, formou karty hosta a dalších nástrojů, které poskytuje lokální destinační management.
 • Lucie Burianová, Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Digitální platformy jsou ekonomickým fenoménem propojující tradiční pojetí trhu s technologickými inovacemi. Zároveň se staly základním prvkem využitelným pro udržitelný rozvoj měst v souladu s koncepcí Smart City. Trh s platformami vykazuje rostoucí trend, který lze čekat i do budoucna. Lze je využít i v rámci udržitelného rozvoje menších měst a venkova. Zejména v rámci zatraktivnění cestovního ruchu či zavedení inovací pro zlepšení spokojenosti obyvatel. Jednou z hlavních bariér může být digitální gramotnost obyvatel daného území. Lze očekávat, že starší generace bude i nadále tíhnout k tradičnějším formám. Další generace, počínající mileniály, využívají platformy prakticky dennodenně a jsou schopné je používat bez větších obtíží. K efektivnímu využití je třeba najít optimální řešení implementace platforem s ohledem na charakter a velikost, respektive rozpočet, města.
 • Diskuse

Visegrádský salonek

 • Tisková konference komisařky Evropské komise Věry Jourové
 • Tisková konference místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše
 • Setkání tajemníků městských a obecních úřadů (uzavřené jednání)
  uvádí Ivo Bělonohý, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s.

Expozice Triada

 • Tomáš Vlasák, TRIADA, spol. s r.o.
  Anotace
  Představení novinek v informačním systému Munis pro města, obce a jimi zřizované organizace, které se zaměří na témata, jež byla stěžejní za období od poslední konference ISSS, jako například vazba na Sbírku předpisů územních samosprávných celků, změny v oblasti odpadového hospodářství anebo prezentace úřední desky v podobě otevřených dat.
 • Tomáš Vlasák, TRIADA, spol. s r.o.
  Anotace
  Přednáška se zaměří na představení možností provozu IS Munis v cloudu, a to zejména s důrazem na blížící se povinnosti v oblasti elektronického vedení spisové služby pro městy a obcemi zřizované organizace. Nicméně aspekty provozu IS Munis v cloudu mohou být výhodné i při mnohých jiných příležitostech.
 • Tomáš Lechner, TRIADA, spol. s r.o.
  Anotace
  Spisové služba se neustále rozvíjí v reakci na postupný rozvoj elektronizace procesů, které jsou na ni navázány a úzce s ní souvisí. Přednáška pojedná o tom nejnovějším, co se za poslední dobu v této oblasti událo.
 • Tomáš Vlasák, TRIADA, spol. s r.o.
  Anotace
  Za poslední rok došlo v předpisech týkajících se vedení spisové služby k mnohým změnám, z nichž většina má přímý dopad do spisového řádu, který je třeba adekvátním způsobem aktualizovat. Přednáška pojedná o tom, jak se v této souvislosti mění služba tvorby spisových řádů a co nového ještě společnost Triada pro podporu kvality těchto vnitřních směrnic úřadů nabízí.
 • Pavel Hryzlík, TRIADA, spol. s r.o.
  Anotace
  Informační systém Munis musí reflektovat změny, které v základních registrech probíhají akcelerovány změnami právních předpisů účinných k 1. únoru 2022. Ukážeme, co vše lze v návaznosti na tyto změny v IS Munis využít.

Aldis

 • Večerní společenský program
 • Zahájení večera, slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Zlatý erb
 • Vystoupení hudební skupiny Puzzle Jazz
 • Vystoupení hudební skupiny Prague Queen

Velký sál

 • Kybernetická bezpečnost I
 • Adam Kučínský a kolektiv, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, 45'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  • Přehled o plnění zákona o kybernetické bezpečnosti (určování povinných osob).
  • Novinky v oblasti regulace – novela vyhlášky o významných informačních systémech, cloudová vyhláška, vyhláška o likvidaci dat.
  • Varování NÚKIB – co z něj vyplývá.
  • Kontrola plnění zákona o kybernetické bezpečnosti (průběh a zkušenosti z kontrol, častá zjištění a problémy).
 • Jan Kopřiva, ALEF NULA, a.s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Cloud umožňuje moderním organizacím dynamicky zvládat požadavky na dostupnost, redundanci, ale i bezpečnost v podstatě libovolných systémů, což vede k časté preferenci jeho využívání. Bezmyšlenkovitý přechod do cloudu však s sebou nese i významná rizika a k využívání cloudu je tak nezbytné přistupovat uvážlivě a s ohledem na specifický profil a potřeby dané organizace i jí poskytovaných služeb. Korektní přístup ke cloudu musí tedy být vždy podložen vhodně zpracovanou cloudovou strategií, která potřeby organizace plně reflektuje. Ze strategie následně mohou vycházet analýzy obchodních a bezpečnostních potřeb pro případnou migraci konkrétních služeb do cloudu, z nichž jsou následně odvozeny specifické migrační plány. Jak konkrétně lze přistoupit ke cloudové strategii, na základě níž je možné v souladu s potřebami organizace rozhodovat o případném přechodu do cloudu se službami elektronické pošty, významnými systémy, ale konec konců i jakoukoli jinou aplikací se podíváme v této prezentaci.
 • Roman Václav, ISIT Slovakia, s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  ATS-TELCOM PRAHA a.s. ve spolupráci s ISIT software CZ s.r.o. představí praktickou ukázku práce se softwarovou platformou zaměřenou na zvyšování odolnosti informačních systémů malých, středních a velkých organizací vůči kybernetickým hrozbám s podporou procesu řízení informačních rizik s automatizovanými funkcemi, auditem, manažerskou konzolí včetně evidencí a tiskových výstupů v chráněném prostředí. Bude představeno plnohodnotné řešení určené k řízení všech procesů v organizaci, a to v modulovém provedení pro Kybernetickou bezpečnost a volitelně v dalších modulech pro témata GDPR, Whistleblowing, Helpdesk včetně e-Learningového portálu pro udržování bezpečnostního povědomí, a to vše s garancí souladu s platnou českou a EU legislativou a mezinárodními standardy.
 • Lukáš Židlický, Prianto GmbH, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Jak byste reagovali, kdybych vám řekl, že umím predikovat, kdy, kde a jak bude vaše společnost napadena? Spoléhali byste se na schopnost svých bezpečnostních systémů reaktivně odrazit hrozbu, nebo byste proaktivně zabezpečili cíle útoků? Co kdybych vám řekl, že tato technologie existuje a monitoruje hlubiny temného webu?
 • Kybernetická bezpečnost II
 • František Varmuža, Ministerstvo vnitra; Václav Krmenčík, NAKIT, s.p., 30'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  • Implementace kybernetického zákona
  • Technické, provozní a bezpečností standardy
  • Směřování infrastruktury (konsolidace, centralizace a virtualizace)
 • Oldřich Gosman, Thein Digital s.r.o.; Alexander Tomik, NETSCOUT, 30'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Provozujeme specializované Security Operation Center (SOC). Poskytujeme bezpečnostní dohled firmám v rámci dílčích služeb, jako jsou: Detekce a reakce na bezpečnostní události a hrozby Správa a dohled bezpečnosti v cloudech Správa a dohled síťových a cloudových bezpečnostních systémů (SASE, Zero Trust) Arbor DDoS Řešení ochrany před útoky pro poskytovatele služeb.
 • František Janů, GORDIC spol. s r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Analýza rizik je základním pilířem budování kybernetické bezpečnosti v organizaci. Součástí analýzy rizik je i samotné hodnocení rizik. Správné pochopení vztahů a prezentace dat v analýze rizik jsou klíčovými aspekty pro úspěšné řízení a následné zvládání rizik organizace. Cílem implementace analýzy rizik by mělo být i zavedení jasné a srozumitelné metodiky pro hodnocení relevantních rizik. Metodiky, která bude jednoduše uchopitelná pro všechny zainteresované zaměstnance organizace a zajistí přehledný a srozumitelný výstup pro rozhodování.
 • Ondřej Nekovář, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Threat-informed defense, Continuous Security testing a Adversary emulation. Nasazení, použití, výstupy.
 • Diskuse

Malý sál

 • Ekonomické a právní aspekty interních procesů úřadu
 • Miroslav Veselý, Ministerstvo vnitra, 20'
  Soubory ke stažení
 • Zdenka Niklasová, Tomáš Grundza, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Jaké jsou aktuální trendy ve zpeněžování nejen veřejného majetku? Jaké máme nové metody zpeněžování majetku? Co je to televizní aukce a je skutečně pro prodávajícího výhodnější než veřejná dražba, jak nám tvrdí realitní kanceláře? Jakým způsobem může státu a územně samosprávným celkům pomoci národní dražební systém? I na tyto otázky odpoví tato prezentace.
 • Veronika Zápotocká, Ministerstvo vnitra, 15'
  Soubory ke stažení
 • eGC – první kroky a jak pokračovat
 • Ondřej Profant, Ministerstvo pro místní rozvoj; Igor Čermák, Ministerstvo vnitra; Adam Kučínský, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost; Zdeněk Zajíček, Dalibor Kačmář, ICT UNIE z.s.; uvádí Jiří Voříšek, Vysoká škola ekonomická v Praze, 55'
  Soubory ke stažení
 • Komunikační infrastruktura
 • Karel Holek, Český telekomunikační úřad, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  17. září 2021 spustil Český telekomunikační úřad veřejně dostupný měřicí nástroj NetTest, který je dostupný na adrese nettest.cz. Tento nástroj, který lze z pohledu Nařízení (EU) 2015/2120 označit jako certifikovaný, přináší široké veřejnosti možnost nejen jednorázově nebo opakovaně otestovat kvalitu svého internetového připojení, resp. služby přístupu k síti internet v pevném místě, ale i možnost automatického provedení certifikovaného procesu měření pro případ reklamace, pokud skutečně dosahovaná rychlost ve směru stahování (download) nebo ve směru vkládání (upload) internetového připojení neodpovídá smluvně uvedeným rychlostem. V současné době probíhá testování aplikace pro mobilní telefony s operačním systémem Android, která přinese široké veřejnosti možnost otestovat i kvalitu mobilní služby přístupu k internetu. Dalším plánovaným rozvojem nástroje NetTest pro rok 2022 je zobrazení naměřených výsledků na portálu pro vizualizaci telekomunikačních služeb, který je dostupný na adrese qos.ctu.cz.
 • Jan Aron, ARUBA, Hewlett Packard Enterprise company, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Řešení Aruba přináší jednoduché, bezpečné a spolehlivé propojení lokalit. Efektivní a přehledná správa ušetří čas a zvýší efektivitu při dohledu a provozu celého řešení. Přijďte se podívat na řešení, které samo optimalizuje Vaši WAN síť.
 • Oldřich Kalina, Ministerstvo vnitra, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Komunikační infrastruktura veřejné správy jako bezpečná komunikace mezi úřady. Možnosti připojení a využívání služeb Centrálního místa služeb pro různé typy subjektů.
 • Hana Kroupová, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Přednáška se bude zabývat nejčastějšími problémy u vybraných organizačních a technických opatření při implementaci požadavků vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, které vychází z činnosti NÚKIB.
 • Co nového přináší eGovernment samosprávám?
 • zástupci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Ministerstva průmyslu a obchodu, Správy základních registrů a dalších úřadů; uvádí Pavel Rous, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR; Petr Pavlinec, Kraj Vysočina, 105'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  • Open source ve veřejné správě
  • Výhledy financování eGovermentu z evropských fondů
  • Typový spis
  • Elektronizace veřejných zakázek
  • Certifikační autorita pro veřejnou správu
  • Přístup k datům ze základních registrů
  • Platnost elektronického dokumentu
  • Dotační tituly na vysokorychlostní internet
  • a další témata

Přednáškový sál

 • Otevřená řešení veřejné správy I
 • Michael Zelený, Ministerstvo vnitra, 15'
  Soubory ke stažení
 • Vlastislav Dočkal, Operátor ICT, a.s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Projekty v rámci Magistrátu jsou řízeny pomocí aplikace OpenProject. V rámci ní se vedou stovky projektů nejen v oblasti IT. Všechny projekty mají definované projektové manažery, týmy, časové plány a jsou evidovány v rámci Dashboardu Magistrátu. OpenSource aplikace umožňuje sdílet projekty nejen v rámci Magistrátu a jeho městských částí ale i přes podřízené organizace nebo externí dodavatele. Pražané pak mohou projekty sledovat na webu Pragozor.cz v části Projekty v Praze.
 • Pavla Kadlecová, Otevřená města, z.s., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  DSW2 je open-source nástroj pro digitalizaci dotačních procesů určený především pro obce, městské části a kraje. Umožňuje pohodlnou správu celého dotačního procesu od samotné tvorby dotační výzvy a jejích programů, příjem žádostí, jejich zpracování, kontrolu, hodnocení a veškeré související akce až po kontrolu podaných vyúčtování poskytnuté dotace. Obci tento způsob digitalizace umožňuje jednoduchý sběr žádostí, rychlejší vypisování dotačních výzev, tvorbu vlastních formulářů, on-line asistenci žadateli již ve fázi přípravy žádosti, příjem a kontrolu vyúčtování dotace, vrácení žádost žadateli k doplnění či opravě (včetně notifikace), přístup k historickým žádostem i dotačním programům, zveřejní seznamu všech poskytnutých dotací na klik, automatickou publikaci otevřených dat.
 • Diskuse
 • Otevřená řešení veřejné správy II
 • Jakub Malina, Ministerstvo vnitra, 25'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V jakém stavu je agenda otevřených dat a jak se tam dostala. Co se podařilo a co čeká úřady do budoucna?
 • Radmila Velnerová, Tomáš Merta, Královéhradecký kraj, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Lokální katalog otevřených dat Královéhradeckého kraje je součástí datového portálu Data KHK. Nabízí datové sady otevřených dat na vysoké úrovni kvality, v různých formátech pro jejich další zpracování. Zároveň přibližuje toto téma široké veřejnosti v uživatelsky přívětivých formátech, zejména formou mapových výstupů a detailních popisů jednotlivých prvků v datové sadě. Katalog je kompletně veřejný a scripty pro jeho sestavení včetně následného propojení s Národním katalogem otevřených dat jsou uveřejněny jako open source aplikace. Jeho provoz je automatický a bez dodatečných finančních nákladů. Může sloužit jako inspirace ostatním krajům a institucím.
 • Diskuse

Expozice Triada

 • Tomáš Lechner, TRIADA, spol. s r.o.; Michal Dvořák, DATRON, a.s.
  Anotace
  Přednáška představí možnosti napojení IS Munis na Portál občana dodávaný společnosti DATRON, a.s. Budou zmíněny jak technické aspekty řešení v podobě zapojení Datového skladu Munis, tak praktické aplikace jednotlivých služeb pro občany.
 • Tomáš Lechner, TRIADA, spol. s r.o.; Jan Frk, Software602 a.s.
  Anotace
  Přednáška představí využití kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru poskytovaných společností Software602, a.s. v elektronické spisové službě Munis ERMS. Bude zmíněno praktické využití zejména v oblasti tvorby pečetí při tvorbě denní svodek transakčního protokolu nebo při tvorbě osvědčení o digitálním úkonu.
 • Tomáš Vlasák, TRIADA, spol. s r.o.
  Anotace
  Za poslední rok došlo v předpisech týkajících se vedení spisové služby k mnohým změnám, z nichž většina má přímý dopad do spisového řádu, který je třeba adekvátním způsobem aktualizovat. Přednáška pojedná o tom, jak se v této souvislosti mění služba tvorby spisových řádů a co nového ještě společnost Triada pro podporu kvality těchto vnitřních směrnic úřadů nabízí.
 • Vyhodnocení znalostní soutěže Munis