Podrobný program konference ISSS 2021

Poslední změna:

Velký sál

 • RNDr. Miloš Vystrčil, předseda, Senát Parlamentu
  Mgr. et Mgr. Věra Jourová, komisařka, Evropská komise
  doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo dopravy
  Ing. Klára Dostálová, ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj
  PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu
  MUDr. Jiří Běhounek, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu
  Mgr. Martin Kupka, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu
  Mgr. Vít Rakušan, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu
  PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, poslanec, Národná rada SR
  Ing. Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, Úřad vlády
  Mgr. Ing. Hana Továrková, předsedkyně Rady, Český telekomunikační úřad
  doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., předseda, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
  Ing. Karel Řehka, ředitel, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
  Ing. Karel Večeře, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální
  Mgr. Martin Červíček, hejtman, Královéhradecký kraj
  Mgr. Vítězslav Schrek, hejtman, Kraj Vysočina
  MUDr. Zdeněk Hřib, primátor, Hlavní město Praha
  prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor, Statutární město Hradec Králové
  JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek, Ministerstvo vnitra
  Mgr. Petr Vokáč, náměstek, Ministerstvo vnitra
  Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie z.s.
  Ing. Milan Hašek, ředitel útvaru Veřejný sektor a realitní obchody, Česká spořitelna, a.s.
  Ing. Michal Stachník, generální ředitel, Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o.
  Ing. Vladek Šlezingr, generální ředitel, Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
  Ing. Miroslav Štěpán, ředitel divize státní poštovní služby, Česká pošta, s.p.
  Ing. Petr Dvořák, MBA, generální ředitel, Česká televize
  RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2021
 • Projekty rozvoje a hodnocení
 • Mgr. David Sláma, Ministerstvo vnitra, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Projekt Big Data, výzkum byrokratické zátěže IPSOS, příspěvek na PP, inovace časopisu VS, budoucí projekty (eMatrika, Systém sběru dat – Národní plán obnovy).
 • RNDr. Ing. Václav Jaroš, Ministerstvo vnitra, 10'
  Soubory ke stažení
 • Václav Trejdl, Radan Březa, NAKIT, s. p., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Provádění ICT benchmarku vychází z Metodiky programu Digitální Česko, který schválila Vláda ČR svým usnesením č. 629 ze dne 3. října 2018. Informace o realizaci benchmarku byla také schválena na plenárním zasedání Rady vlády pro informační společnost 13. srpna 2021.  
  Cílem benchmarku je zjištění aktuálního stavu v oblasti řízení ICT a stavu připravenosti veřejné správy na realizaci změn, které vedou k implementaci „plného“ eGovernmentu. Zaměření a struktura benchmarku je úzce provázáno s principy a zásadami obsaženými v Informační koncepci ČR a poslouží tak také jako komplement při tvorbě informačních koncepcí jednotlivých orgánů veřejné moci. Součástí výstupů benchmarku bude identifikace příkladů dobré praxe a zajištění jejich následného sdílení.
 • Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita; Ing. Petr Lidinský, Zakázky pod lupou, z.ú., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Výběrová řízení na IT jsou jedním z často zmiňovaných problémů rozvoje a využití IT ve veřejné správě. Informace o projektu se zaměřením na analýzu a hodnocení veřejných IT zakázek, kritéria hodnocení a příklady dobré praxe různých typů IT dodávek.
 • Digitalizace stavebního řízení a územního plánování
 • Ing. Jan Koudelka, Ministerstvo pro místní rozvoj; Mgr. Zdeněk Zajíček, Rada vlády pro informační společnost, 20'
  Soubory ke stažení
 • RNDr. Ivana Havlíková, Ing. Jiří Štochel, VITA software s.r.o., 30'
  Soubory ke stažení
 • Mgr. Zdeněk Zajíček, ICT Unie z.s., 10'
  Soubory ke stažení
 • Identita v digitálním prostoru
 • Ing. Petr Zíma, Česká spořitelna, a.s., 30'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Digitalizace je nutnou podmínkou pro další ekonomický růst České republiky. V roce 2021 došlo ke spuštění projektu bankovní identity jako prostředku pro digitální ověřování identity jak vůči státu (e-identita.cz), tak vůči subjektům v soukromém sektoru (BankID). Tento krok přináší tolik chybějící jednoduchý a široce rozšířený prostředek pro jednoznačnou identifikaci v digitálním prostoru, který umožní jak zjednodušení řady služeb a produktů, tak i vznik zcela nových. Česká spořitelna je leaderem v oblasti bankovní identity. Její bankovní identitu může vůči státu a soukromým subjektům využívat téměř 1,9 milionu klientů a současně i sama spořitelna implementuje možnost ověření identity prostřednictvím BankID do svých digitálních produktů a služeb.
 • Filip Bílek, Ministerstvo vnitra, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Představení obsahu návrhu revize nařízení eIDAS. Návrh má zavést zejména rámec pro Evropskou digitální identitu a stanovit povinnost pro členské státy vydávat tzv. evropskou peněženku digitální identity sloužící jako prostředek pro el. identifikaci a jako úložiště různých informací o svém držiteli. A to nejsou jediné změny, které se navrhují.
 • Open-source a otevřená řešení
 • Pavel Dovhomilja, Open-source Aliance, z.s., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Již druhým rokem je Open-source Aliance připravena být partnerem veřejné správě pro plnění povinností otevřenosti. Není to ale zdaleka jen o nasazování open-source nástrojů, je to o dost komplexnější. Pavel Dovhomilja, předseda představenstva, Alianci představí a řekne nám, co nabízí a jak s její pomocí může veřejná správa zvýšit efektivitu.
 • Michal Rada, Open-source Aliance, z.s., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Open-source aliance se nezabývá pouze otevřeným softwarem. Spolu s dalšími partnery provozujeme také projekt openczeg.CZ, jehož mottem je otevřený eGovernment. Jak na otevřenost od architektury až po technická řešení nám odprezentuje Michal Rada.
 • Mgr. Ondrej Čurilla, HAVEL & PARTNERS s.r.o., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V rámci tohoto příspěvku bude krátce pohovořeno o typickém problému (nejen) veřejné správy, kterým je vendor lock-in, a o možných přístupech k předcházení jeho vzniku, „soužití“ s ním a vystoupení z této závislosti. Vše přitom bude komentováno optikou pravidel a limitů právní úpravy zadávání veřejných zakázek.
 • Milan Špičuk, ISFG, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Členem Open-source Aliance je také společnost ISFG, která se zaměřuje na budování informačních systémů založených na otevřených platformách. Co je důležité jak pro dodavatele, tak i pro úřady při samotné tvorbě systémů nám prozradí na slovo vzatí odborníci, kteří se s otevřeností na jedné a eGovernmentem a jeho regulací na druhé straně potýkají doslova denně.
 • Diskuse
 • DMVS
 • Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální, 10'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Jiří Bradáč, Asociace podnikatelů v geomatice, z.s., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Projekty digitálních technických map krajů a správců dopravní infrastruktury představují zásadní výzvu pro českou geomatiku jak na straně potenciálních dodavatelů, tak na straně zadavatelů. Trh s napětím očekává, v jaké podobě a kdy budou vypsána výběrová řízení zejména u těch zadavatelů, kteří dosud DTM neprovozovali. Předkládaný příspěvek se zabývá aktuálním pohledem Asociace podnikatelů v geomatice na celou problematiku jak z pohledu nároků na technickou stránku řešení v datové a softwarové části, tak z pohledu nároků na organizační zabezpečení v nastalé termínové tísni.
 • Ing. Lukáš Vodehnal, Krajský úřad Pardubického kraje, 10'
  Soubory ke stažení
 • Diskuse

Malý sál

 • JUDr. Jaroslav Strouhal, Mgr. Petr Vokáč, Ing. Roman Vrba, Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra; Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů
 • Přenos slavnostního zahájení
 • Financování a realizace projektů
 • Ing. Rostislav Mazal, Ministerstvo pro místní rozvoj, 20'
  Soubory ke stažení
 • Ing. David Koppitz, Ing. Martina Sieber, Ph.D., Mgr. Miroslav Daněk, Ministerstvo pro místní rozvoj, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Webová aplikace Ministerstva pro místní rozvoj ISPZ je novým nástrojem, který samosprávám nabízí možnost uchovávat a spravovat svoje projektové záměry v jednom centrálním systému. Na národní úrovni systém umožňuje MMR mapování absorpční kapacity a pomáhá směřovat intervence a nástroje regionální politiky. Díky jednotné struktuře dat vzniká unikátní databáze projektových záměrů na celém území ČR. Zástupci MMR na semináři systém představí, seznámí účastníky s výhodami jeho využití a provedou základními parametry práce s ním.
 • Diskuse
 • Zajištění spolehlivého a bezpečného chodu ICT organizací veřejné správy I.
 • Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D., Atos IT Solutions and Services, s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Ransomware a jeho nedávné projevy ve zdravotnických a výrobních zařízeních jsou jen průvodním jevem. Hrozby kybernetické bezpečnosti nejsou ani po 7 letech účinnosti kyberzákona brány dostatečně seriózně. Máme se tedy s problémy jako ransomware, úniky dat, přerušení poskytování služeb či nedostupnost zdrojů smířit a řešit jen dopady? Nebo je bezpečnost něco, co může státní správa nabídnout občanům, ale i firmám jako službu, jako konkurenční výhodu. Jakým způsobem naopak může státní správa využít zkušeností a expertů z komerčního prostředí?
 • Mgr. Andrea Barešová, Česká pošta, s.p., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Česká pošta je dlouhodobě klíčovým a důvěryhodným partnerem státu v oblasti eGovernmentu. Je provozovatelem jednoho z nejúspěšnějších projektů českého eGovernmentu, tedy Informačního systému datových schránek (ISDS), včetně řady doplňkových služeb. Certifikační autorita PostSignum poskytuje služby vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis, komerčních certifikátů a poskytování elektronického časového razítka. Od května 2020 nabízí Česká pošta jako první na trhu službu založenou na automatizované konverzi dokumentů. Jedná se o službu Konverzní pošta, která orgánům veřejné moci umožňuje vyhotovovat veškerou korespondenci plně elektronicky a využívat jednotného rozhraní pro odesílání zásilek v elektronické podobě všem adresátům, bez ohledu na to, zda mají nebo nemají datovou schránku.
 • Mgr. Vít Kasal, GORDIC spol. s r.o., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Chtěli byste svým spolkům poskytnout možnost žádat o dotace, ovšem v moderním digitálním prostředí? Máme pro vás úplnou novinku, která potěší sportovce, myslivce, folklórní soubory i sociální instituce z neziskového sektoru. Pracovně ji nazýváme „Jednání v zastoupení“. I fyzická osoba, co by zástupce právnické osoby (zapsaného spolku) může přes portál občana podat žádost třeba o dotaci. Ukážeme vám, že portálová řešení mohou pomoci těm, kteří se dobrovolně starají o ostatní.
 • Štefan Borovský, Operátor ICT, a.s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V současné době je patrná výrazná poptávka po digitalizaci procesů vztahujících se k agendě a činnostem města. Jedná se jak o digitalizaci „uvnitř“ orgánů města, tedy ze strany politického vedení i samotného úřadu, tak digitalizace „vně“, tedy směrem k občanům, a tedy uživatelům. Ačkoli se společnost Operátor ICT, a.s., podílí na obou těchto větvích digitalizace, v rámci této prezentace se zaměříme na pohled směrem k občanům a představíme některé aplikace, které jsou za tímto účelem vyvíjeny a spravovány. Ať už se liší zvolenými technologiemi, nebo jsou jejich funkce a zaměření v oblasti dopravních služeb, přístupu k otevřeným datům, podpory turismu, komunikaci s orgány města či komplexnímu poskytování informací, vždy je jejich cílem usnadnit a zjednodušit každodenní život občanů města.
 • Martin Kalvach, EPSON Europe B.V., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Veřejné zakázky jsou stále místem porušování zákonů a ve velké většině to pramení z nedostatku informací a tlaku dosavadních dodavatelů. Díky mnohaletému vhledu do praxe i teorie přináším několik podstatných rad v oblasti tisku, tiskových a scannovacích zařízení a projekční techniky. Epson má v ČR výsadní postavení právě v projekční technice, tedy zde poradím účastníkům, jak udržet kvalitu a které parametry či podmínky nebudou nahlíženy jako diskriminační a naopak v oblasti tisku uslyší, jak veřejnou zakázku otevřít, aniž by zadavatel ohrozil kvalitu či dosavadní standard a přitom může vysoutěžit levněji a zcela zákonně.
 • Zajištění spolehlivého a bezpečného chodu ICT organizací veřejné správy II.
 • Ing. Michal Roháč, Ph.D., Ing. Dušan Havel, MPA, Český báňský úřad; Mgr. Radek Baloun, Asseco Central Europe, a.s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Vytvoření komplexního agendového informačního systému pro Státní báňskou správu je první implementací platformy SAMO od Asseco Central Europe ve veřejné správě. Státní báňská správa je tvořena Českým báňským úřadem a osmi obvodními báňskými úřady a zajišťuje různorodé spektrum kontrolních a správních činností souvisejících s dobýváním ložisek nerostů, podzemním stavitelstvím, nakládáním s výbušninami, nakládání s pyrotechnickými výrobky aj. Úkolem nového agendového systému je plynulá podpora všech těchto činností, usnadnění práce úřadu prostřednictvím automatické komunikace se základními registry nebo spisovou službou a elektronizace služeb směrem k veřejnosti. V příspěvku bude představena přeměna klasicky fungujícího úřadu v moderní veřejnou instituci umožňující plné elektronické fungování. Přeměna, která nespočívá pouze v nasazení nové technologie, ale především ve změně myšlení a návyků. Zkušenosti s digitální transformací úřadu představí zástupci managementu Českého báňského úřadu.
 • Petr Hron, ICZ a.s.; Karel Karban, Český statistický úřad, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  ČSÚ a dodavatel ICZ a.s. představí projekt CENSUS IS v rámci SLDB 2021, jenž přispěl k zjednodušení zadávání údajů respondenty využitím PPDF. Představíme globální architekturu zapojených systémů a seznámíme se s jejich účelem. Projdeme si využití administrativních zdrojů dat, způsob jejich využití a zpracování. Seznámíme se s využitím cloudů pro realizaci infrastruktur jednotlivých systémů. Nastíníme další postup při zpracování dat a využití vytvořených IS v budoucnosti.
 • Marcel Divín, EPSON Europe B.V., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Inkoustová technologie prošla během posledních 10 let zásadních vývojem a s tím souvisejícím rozvojem. Původní zaměření na domácí tisk bylo pomocí nových technologií výrazně rozšířeno o segment kancelářského tisku, kde přineslo tolik potřebnou optimalizaci celkových nákladů na vlastnictví (TCO). Moderní inkoustové tiskárny jsou výkonné, robustní, spolehlivé, energeticky a ekologicky úsporné, univerzálně použitelné na všechny typy kancelářského tisku do formátu A3+. Seznamte se s ideálním řešením tisku pro Vás.
 • Ing. Petr Krkavec, DISK systems, s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Video je dnes silné médium, které dokáže v krátkém čase přenést velké množství informací a emocí. Stává se tak v covidové době sociálních sítí mocným nástrojem komunikace, který využívají politici, instituce, firmy, umělci a komunikační agentury. Jaké jsou momentální trendy v této oblasti a jaký je aktuální stav využití těchto technologií v České republice se dozvíte právě na této přednášce.
 • Nákup, prodej a soutěžení – jak správně do toho a jak bez problémů ven
 • Mgr. Stanislav Bogdanov, Ministerstvo pro místní rozvoj, 20'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Zdenka Niklasová, Ministerstvo pro místní rozvoj, 10'
  Soubory ke stažení
 • Tomáš Grundza, Ministerstvo pro místní rozvoj, 10'
  Soubory ke stažení
 • Mgr. Markéta Dlouhá, Mgr. Mojmír Florian, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 20'
  Soubory ke stažení
 • Diskuse

Eliščin sál

 • Spisové služby orgánů veřejné moci I.
 • Bc. Jiří Bernas, Národní archiv, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Tradiční přednáška shrnující aktuální stav Národního digitálního archivu a nastiňující jeho další vývoj.
 • Mgr. Zbyšek Stodůlka, Národní archiv, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Přednáška shrnuje dosavadní více než desetiletý vývoj v oblasti formátové normalizace, kterou se standardizuje množství datových formátů používaných v komunikaci občanů a úřadů. V návaznosti na domácí a zahraniční zkušenosti bude nastíněn další vývoj v této oblasti.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Vysoká škola ekonomická, 10'
  Soubory ke stažení
 • Jiří Hofman, S&T CZ s.r.o., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Nově schválená legislativa v oblasti digitalizace veřejné správy přináší řadu změn a nových požadavků na fungování systémů spisové služby. Na co dbát při výběru vhodného softwaru? Jak zajistit splnění všech legislativních požadavků?
 • Ing. Jan Heisler, CNZ, 10'
  Soubory ke stažení
 • Diskuse
 • Spisové služby orgánů veřejné moci II.
 • Ing. Ludmila Veverková, Obec Letovice; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Ing. Barbora Mertová, TRIADA, spol. s r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Přednáška pojednává o službě tvorba spisových řádů, která při svém aplikování má pozitivní dopad na celkové vedení spisové služby na úřadě. Stěžejním krokem je vyplnění komplexního dotazníku, který pokrývá jednotlivé etapy vedení spisové služby a vede též k identifikaci slabých stránek výkonu spisové služby, což je první krok na cestě k jejich zlepšení. V přednášce bude též zdůrazněno, že proces tvorby spisového řádu je třeba opakovat vždy, když dojde k výrazné změně právních předpisů, jakou např. v letošním roce představuje DEPO.
 • Antonín Drahovzal, ICZ a.s., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V rámci prezentace představíme postoj společnosti ICZ a.s. k dopadu „DEPO“ vč. možností, jak společně s námi tuto výzvu správně adaptovat do praxe.
 • Milan Špičuk, ISFG, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Elektronické systémy spisové služby jsou nejvíce regulovanými a zároveň velmi důležitými informačními systémy nejen pro veřejnou správu, ale i pro ostatní povinné subjekty. Vytváření takového systému s využitím open-source je tedy velmi obtížný úkol. Přesto se najdou tací, kteří ho chtějí splnit. Společnost ISFG představí svoje open-source řešení pro spisovou službu SpisUm a jeho potenciál.
 • Mgr. Jan Křížek, VITA software s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
 • Mgr. Martin Rechtorik, Národní archiv, 15'
  Soubory ke stažení
 • Geoprostorová data a služby
 • Ing. Karel Brázdil, CSc., Zeměměřický úřad, 10'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Vladimíra Žufanová, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V příspěvku budou shrnuty všechny možnosti získání informací z katastru nemovitostí prostřednictvím online přístupu, jejich obsah a rozsah s ohledem na typ přístupu.
 • Ing. Petr Souček, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V příspěvku budou představeny otevřená data a mapové služby z dílny ČÚZK. Projdeme si všechny poskytované WMS, WFS a WMTS služby, které poskytují údaje z katastru nemovitostí a RÚIAN. Zaměříme se zejména na novinky ve službách a datech, které jsme pro uživatele připravili v poslední době.
 • Mgr. Dana Pohanková, Český úřad zeměměřický a katastrální, 10'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Eva Pauknerová, CSc., Český úřad zeměměřický a katastrální, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Mezi hlavní svobody Společného trhu EU patří volný pohyb osob, zboží a služeb. Členské státy EU se proto zavázaly, že zajistí podmínky pro vzájemnou součinnost (interoperabilitu) svých veřejných správ a služeb. Evropská komise koordinuje a řídí tyto aktivity metodicky (např. European Interoperability Framework – EIF) v rámci evropských programů ISA (2010–2015) a ISA2 (2016–2020). Stav a pokrok interoperability napříč EU+ je od roku 2010 pravidelně sledován prostřednictvím tzv. National Interoperability Framework Observatory – NIFO.
  Bohužel, ČR z kapacitních aj. důvodů zaostávala v tomto monitoringu, ačkoliv věcně řadu požadavků na zajištění interoperability naplňovala, např. díky úspěšné implementaci základních registrů v r. 2012 a jejich širokému dalšímu využití v eGovernmentu.
  Resort ČÚZK má zkušenosti se správou RÚIAN, ISKN, ZABAGED aj., aktivním členstvím v národní koordinační struktuře (KOVIN, Nemoforum, RIVS), ale také s účastí v evropských harmonizačních projektech a s poskytováním řady datových sad a služeb podle pravidel INSPIRE. Po období ISA i ISA2 proto ČÚZK zajišťoval také zastoupení ČR ve skupině ISA Geospatial Solutions, zřízené Evropskou komisí. Tam se mj. podílel na přípravách, pilotním ověření i prvním oficiálním ročníku evropského monitoringu Location Interoperability Framework Observatory – LIFO, který přímo navazuje na NIFO jako jeho tematické rozšíření pro oblast interoperability lokalizačních dat a služeb. LIFO vychází z tzv. European Union Location Framework (EULF) Blueprint, který ve vazbě na obecnější EIF specifikuje pět okruhů a 19 souvisejících doporučení. Monitoring LIFO pak sleduje naplňování doporučení pomocí 49 specifických indikátorů.
  Cílovými okruhy jsou:
  • sladění politik a strategií,
  • integrace digitálních správ/vlád,
  • standardizace a opětovné použití (open data),
  • návratnost investic,
  • partnerství a rozvoj schopností.
  Pilotní kolo LIFO probíhalo na přelomu let 2019–2020 za účasti deseti evropských států. A Česká republika dosáhla celkově nejlepšího výsledku. Prvního oficiálního srovnání za rok 2020 se již zúčastnilo 23 států. Ale také v komplikovaném roce 2020 se podařilo prokázat, že domácí koncepty, realizace i různé formy harmonizace a koordinace úspěšně obstojí i v širším mezinárodním srovnání. Česko patří mezi 5 států (BE, CZ, DK, NL, NO), které výrazně převyšují evropský průměr ve všech sledovaných okruzích. V některých dokonce dominuje. Žádná ze zemí nenaplňuje doporučení maximálně. V měnícím se světě stále a všude rostou nároky na kvalitu dat a služeb, jejich snadnější a rychlejší dostupnost atd. Nároky logicky rostou i zde. Česko ale opakovaně prokázalo, že dokáže uchopit a postupně společně řešit problémy – alespoň v geoinformační doméně.
  Reference:
 • Diskuse
 • Informatizace centrálních úřadů I.
 • Mgr. František Boháček, Mgr. Kryštof Zrcek, Česká správa sociálního zabezpečení, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  IDA je nová služba ePortálu ČSSZ, která poskytuje odpovědi na základní otázky každého z nás – budu mít nárok na starobní důchod? Odkdy a jak vysoký by mohl být? Zároveň odpovídá i na otázku, co ještě musí pojištěnec splnit pro nárok na starobní důchod, tj. zejména kolik let mu ještě chybí do dosažení důchodového věku nebo pro získání potřebné doby pojištění. K zodpovězení všech těchto otázek využívá IDA údajů o dobách pojištění a vyměřovacích základech (včetně vyloučených dob) uložených v evidenci ČSSZ. Služba IDA je určena všem pojištěncům od 19 let, resp. po získání alespoň jednoho roku důchodového pojištění. Především je však určena pojištěncům v produktivním věku, tj. 30+ let. Aplikace je dostupná na ePortálu ČSSZ, podmínkou jejího využití je přihlášení standardními prostředky elektronické identity (např. NIA, BankID).
 • Mgr. Karel Svítil, Ministerstvo práce a sociálních věcí; Dr. Jaromír Šlesinger, CA CEE s.r.o., 30'
  Soubory ke stažení
 • Informatizace centrálních úřadů II.
 • Ing. Jiří Horník, Mgr. Petr Panec, OKsystem a.s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Rádi bychom společně s účastníky konference sdíleli naše zkušenosti, které jsme nasbírali během projektu implementace námi vyvíjeného HR řešení OKbase. Projekt není zajímavý celkovým počtem uživatelů, ale tím, že jsme společně museli zvládnout změnu personálně mzdového systému paralelně v 7 organizacích. Velmi přísné podmínky technické, bezpečnostní i projektové, doplněné o různorodost činností jednotlivých organizací, donutily řešitelské týmy na obou stranách ke skvělým výkonům.
 • Mgr. Hana Žaludová, Asseco Central Europe, a.s.; Jiří Chum, Státní pozemkový úřad, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Platforma SAMO je významnou vlajkovou lodí společnosti Asseco Central Europe. Představuje sadu softwarových řešení sloužících pro průmyslová odvětví v oblasti podnikových informačních systémů správy aktiv. Jedna z velmi úspěšných implementací se podařila v prostředí Státního pozemkového úřadu. Během této implementace došlo k nahrazení agendového informačního systému na technologicky zastaralé platformě s využitím existující datové základny. Vznikl tak nový agendový informační systém (NAIS) postavený na technologiích SAMO. V příspěvku nabídneme pohled jak ze strany dodavatele, tak ze strany zákazníka.
 • Petr Moc, Česká centrála cestovního ruchu, 15'
  Soubory ke stažení
 • Setkání tajemníků městských a obecních úřadů (uzavřené jednání)
  uvádí Ing. Jan Holický, MBA, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s.
 • Soubory ke stažení

Jednací sál

 • eHealth I.
 • MUDr. Jiří Běhounek, Poslanecká sněmovna Parlamentu, 10'
  Soubory ke stažení
 • JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová, Ústav zdravotnických informací a statistiky, 15'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Vladimír Dzurilla, NAKIT, s. p.; Ing. Petr Šnajdárek, Armáda ČR; Ing. Milan Blaha, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky, 25'
 • Ing. Tomáš Knížek, Všeobecná zdravotní pojišťovna, 15'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Renata Golasíková, Jan Sobotka, Státní ústav pro kontrolu léčiv, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Prezentace je zaměřena na nové projekty z oblasti elektronizace zdravotnictví, které SÚKL realizuje v rámci rozvoje systému eRecept. V prvé řadě se jedná o elektronizaci poukazů na zdravotnické prostředky. Vystavování a výdej zdravotnických prostředků bude probíhat obdobně jako nyní u léčivých přípravků, pacientovi bude stačit pro vyzvednutí identifikátor. Využívání ePoukazů však bude zatím pro předepisující a výdejce nepovinné. Druhou oblastí je povinnost využívání eReceptů pro předepisování vysoce návykových látek (recepty s modrým pruhem), která je stanovena na 1. leden 2022. Třetím projektem je evidence záznamů o očkování, která se také stane součástí informačního systému eRecept. V přednášce budou představeny nové služby s harmonogramem jejich implementace.
 • eHealth II.
 • Ing. Petr Pavlinec, Krajský úřad Kraje Vysočina, 15'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Tomáš Hájek, Vítězslav Košina, Státní ústav pro kontrolu léčiv, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) implementoval ověření klientů eReceptu a ePoukazu pomocí Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA). Pomocí aplikačního rozhraní (API) systému Externí identity dokáže poskytovat služby NIA jak klientům eReceptu a ePoukazu, tak i dalším klientům, kteří přistupují do dalších agendových systémů SÚKL. Prezentace představuje aplikační architekturu rozšíření systému Externí identity pro komunikaci mezi NIA, klientskými a agendovými systémy a možné případy užití. Součástí prezentace budou i informace týkající se nejen vlastní implementace a rozebrání možných úskalí, které bylo nutné během realizace překonat.
 • Ing. Ján Mikolaj, Asseco Central Europe, a.s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Súčasná epidémia koronavírusu kladie vysoké nároky na efektívne fungovanie systému eHealth. Na Slovenku je od 1. 1. 2018 spustený projekt eZdravie, ktorý je príkladom úspešnej implementácie elektronizácie zdravotníctva. Na prednáške vás zoznámime s budovaním eHealth na Slovensku, jeho hlavnými míľnikmi, zlomovými udalosťami a našimi poučeniami či odporúčaniami. Súčasťou prednášky bude aj prístup Slovenska k budovaniu eHealth a aktuálny stav.
 • Mgr. Klára Jiráková, Krajský úřad Kraje Vysočina, 10'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Jan Vošahlík, Státní ústav pro kontrolu léčiv, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Prezentace je zaměřena na projekt přeshraniční výměny elektronických receptů, konkrétně „Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice – NIX-ZD.CZ II. (epreskripce/edispenzace)“. Tento projekt si klade za cíl navržení, implementaci, testování a ostrý provoz přeshraniční služby epreskripce/edispenzace prostřednictvím Národního kontaktního místa pro eHealth v České republice. V průběhu prezentace budou představeny rozdílné scénáře výdeje léčivých přípravků napříč hranicemi a informace o tom, co projekt zahrnuje, jaké výhody přinese a kdy bude možné službu začít využívat.
 • Diskuse
 • Informatizace samospráv I.
 • Ing. Jan Petr, Hlavní město Praha, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Ministerstvo vnitra ČR a Magistrát hlavního města Prahy podepsaly Memorandum o dlouhodobé spolupráci při vytváření Portálu Pražana a při rozvoji služeb a obsahu Portálu občana. Jaká byla očekávání, jaká realita a co jsme se naučili? Aneb „lessons learned“ z nasazování Portálu Pražana na platformě Portálu občana.
 • JUDr. Matej Šandor, Ph.D., Operátor ICT, a.s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  OICT na území hl. m. Prahy provozuje nástroj, který zaměstnancům města a městských částí přináší on-line dohled stavu zaplněnosti a vytěženosti sběrných nádob na tříděný odpad se spodním výsypem. Ty jsou specifické v tom, že nelze jednoduše (vizuálně) zkontrolovat aktuální zaplněnost a svoz těchto nádob je finančně nákladnější než u nádob s vrchním výsypem. Impulzem je snaha optimalizovat frekvenci svozů tak, aby odpovídala reálné výtěžnosti za účelem lepší alokace finančních prostředků a šetření životního prostředí. Tzn. eliminace vyvážení ne zcela zaplněných kontejnerů (není maximálně využita kapacita nádoby), nebo naopak navýšení četnosti svozů v případech, kde je stávající frekvence svozu nedostatečná a nádoby jsou dlouhodobě přeplňované.
 • Matěj Kopecký, EPSON Europe B.V., 25'
  Soubory ke stažení
 • David Roháček, GORDIC spol. s r.o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft, s.r.o.; Petr Celý, Obec Luková, 25'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Cloudová řešení nejsou určena jen pro velké organizace. Obec Luková již dlouhá léta používá webovou Spisovou službu GINIS – Systém správy dokumentů (SSD), kterou měla dříve hostovanou na infrastruktuře technologického centra Lanškroun. Kvůli nákladům spojeným s provozem byla Spisová služba přemístěna do připraveného prostředí v MS Azure. Tento krok přivítal i starosta obce Petr Celý, který se zasloužil o znatelnou modernizaci úřadu. Spolu s ním přiblíží další výhody tohoto řešení David Roháček z Gordicu a Václav Koudele z Microsoftu.
 • Informatizace samospráv II.
 • Ing. Bc. Miroslav Veselý, Ministerstvo vnitra, 15'
  Soubory ke stažení
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., TRIADA, spol. s r.o.; Ing. Leona Slabochová, Město Litoměřice, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Přednáška pojednává o rozvoji služeb souvisejících s vedením spisové služby a zdůrazňující její postavení jako páteřní agendy. Bude představena vazba na konverzní službu České pošty, vazba na portál občana, podpora pro sbírku podzákonných předpisů a další aktuální témata související s možnostmi spisové služby, jimiž může přispívat k efektivnějšímu fungování úřadu, samozřejmě za podmínky, že ji také aktivně a řádně využívají sami úředníci.
 • Mgr. Jan Křížek, VITA software s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
 • Diskuse
 • Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatiku s členy Parlamentu ČR (uzavřené jednání)
  uvádí Mgr. Jaroslav Střelák, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí

Expozice Triada

 • Pavel Češka, TRIADA, spol. s r.o.
  Anotace
  Představení novinek v IS Munis nejen pro rok 2021.
 • Bc. Tomáš Vlasák, TRIADA, spol. s r.o.
  Anotace
  IS Munis obsahuje podporu pro všechny způsoby výběru poplatku za komunální odpad a nespornou předností jsou vazby na různé moduly IS Munis.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., TRIADA, spol. s r.o.
  Anotace
  Rozvoj IS Munis v souvislosti s dopady zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (DEPO).
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., TRIADA, spol. s r.o.
  Anotace
  Využití konverzní služby České pošty v praxi.
 • Bc. Tomáš Vlasák, TRIADA, spol. s r.o.
  Anotace
  Služba tvorby spisových řádů a její výhody pro úřady.

Velký sál, foyer

 • Večerní společenský program
 • Zahájení večera, slavnostní vyhlášení výsledků soutěží Zlatý erb
 • Vystoupení hudební skupiny Puzzle Jazz

Velký sál

 • Kybernetická bezpečnost
 • Martin Klumpar, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, 30'
  Soubory ke stažení
 • Filip Pávek, ALEF NULA a.s., 30'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Jan Dienstbier, GORDIC spol. s r.o., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Zamyšlení nad současným stavem.
  • Zohledňujeme bezpečnost již při tvorbě zadání?
  • Pořídíme dostatečnou bezpečnost za nejnižší cenu?
  • Uvažuje zadavatel o PEN testech?
  Na bezpečnost je třeba pohlížet komplexně, nelze se omezovat na vybrané systémy, k tomu je třeba: podpora vedení, školení zaměstnanců a vzdělávání vůbec, analýza rizik, zálohování dat, obnova dat, procesy, šifrování
  Oblasti, kterým je třeba věnovat pozornost:
  • Zákon 181/2014 a související legislativa, Adaptační zákon k evropskému nařízení GDPR č. 110/2019 Sb. Účinný od 24. 4. 2019. Máme vše v pořádku?
  • Security by design.
  • Open data – umíme správně anonymizovat dokumenty?
  • Iot – Koncepčně nikoliv selektivně.
  • Portál občana a digitalizace jako celek.
  Jsme připraveni na komplexní řešení nebo jdeme cestou ostrůvkového zavádění bezpečnosti?
 • Bezpečnostní hrozby – analýza a prostředky obrany
 • František Janů, GORDIC spol. s r.o., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Kybernetická bezpečnost není legislativní povinnost, ale existenční nutnost. A právě analýza rizik je jejím základním stavebním kamenem. Jak ale jednoduše identifikovat a určit nejslabší místa v kybernetické ochraně? A jak společně s vedením organizace určit dostatečnou podporu a přidělení přiměřených zdrojů pro zavedení a udržování bezpečnostních principů?
 • Ing. Petr Dočekal, Asseco Central Europe, a.s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Kybernetické útoky na firmy a firemní systémy jsou stále častější. Jsou vaše systémy v bezpečí? Penetrační testování dokáže odhalit bezpečnostní chyby a zranitelnosti vašich systémů dříve, než to udělají hackeři. V prezentaci se zaměříme na službu penetračních testů a její přínos. Podíváme se na statistiku námi provedených pentestů a blíže vám specifikujeme jednotlivé služby. Na závěr si ukážeme rozdíly v přemýšlení útočníků a shrneme si nejdůležitější body z prezentace.
 • Petr Volek, S&T CZ s.r.o., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Zajištění informační a kybernetické bezpečnosti je nepochybně jednou z klíčových výzev současné doby. S probíhající elektronizací veřejné správy v České republice se hrozba kybernetických útoků stává aktuálnějším tématem a útoky jsou také rok od roku sofistikovanější. My Vás na tyto hrozby připravíme prakticky!
 • Filip Kolář, F5, Inc., 10'
  Soubory ke stažení
 • Mgr. Ondřej Nekovář, Jan Pohl, Státní pokladna: Centrum sdílených služeb, s.p., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V těchto dnech je veškeré naše kybernetické zabezpečení soustředěno kolem prvků reaktivní obrany. Jsme tak odkázáni na signály a upozornění, které spustí ex post reakci. Na rozdíl od útočníků, obránci stále používají a spoléhají na obranu, která byla posledním výkřikem informační technologie před 30 lety. Není proto divu, že útočníci jsou v převážné většině případů úspěšní.
  Stejně jako útočníci i my obránci musíme změnit to, jakým způsobem nahlížíme na zabezpečení a ochranu systému a dat. Namísto spoléhání na prvky reaktivní obrany jako jsou AV, FW nebo IDS, bychom měli naše aktivity směrovat více proaktivním směrem. Jedná se především o činnosti jako Red-teaming, Threat-hunting, Deception a další prvky aktivní obrany.
  V naší prezentaci vysvětlíme pojem aktivní obrana, šedá zóna aktivní obrany a především aktivitu deterence. Poslední uvedené – zastrašení – je v rámci KB bráno jako „prevence jakékoli nechtěné akce protivníka“. Dává si za cíl ovlivnit rozhodování protivníka způsobem, kdy je tento přesvědčen o daleko vyšší ceně útoku, nebo benefity útoku mažou možné dopady a jsou vyzdviženy omezení možné akce protivníka.
 • Ransomware a další aktuální hrozby (diskusní blok)
 • Ransomware – prevence, obrana a moderace následků
  Vojtěch Sikora, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost; Radim Pacl, Tibor Tvardzik, Palo Alto Networks; Ing. Dominik Marek, Krajský úřad Kraje Vysočina; Ing. Aleš Špidla, Český institut manažerů informační bezpečnosti, 60'

Malý sál

 • Blok Ministerstva vnitra I.
 • Jakub Malina, Ministerstvo vnitra, 25'
  Soubory ke stažení
 • Radek Horáček, Ministerstvo vnitra, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  • Povinnosti vyplývající ze zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.
  • Subjekty (nejen z řad OVM), na které se uplatňují pravidla přístupnosti a co se kontroluje v oblasti přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.
  • Nejčastější pochybení povinných subjektů, která byla zjištěna při kontrolách internetových stránek.
  • Doporučení a odkazy na informace k oblasti přístupnosti.
 • Šimon Trusina, Ministerstvo vnitra, 30'
  Soubory ke stažení
 • Diskuse
 • Blok Ministerstva vnitra II.
 • Tomáš Musil, Ministerstvo vnitra; Karel Váchal, Ministerstvo dopravy; Jan Nagy, Magistrát města Hradce Králové, 30'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Nově nasazené a aktuálně připravované služby Portálu občana a Portálu veřejné správy. Návštěvnost v prvním pololetí roku 2021 vč. porovnání se statistikami za uplynulé roky. Možnosti přihlášení a přístup do Portálu občana.
 • Dana Bartošíková, Ministerstvo vnitra, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Představení design systému Gov.cz, aktuální stav a navazující rozvoj. Zahrnutí design systému do formulářů OHA a povinnost implementovat design systém v rámci webů ve veřejné správě.
 • Kamila Hlaváčová, Ministerstvo vnitra, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Představení dynamického nákupního systému na pořizování platebních bran a ústřední role Ministerstva vnitra. Poptávka obcí a dalších úřadů po platebních branách vč. statistik.
 • Diskuse
 • Výstavba sítí v území samospráv
 • Ing. Pavel Černý, SITEL, spol. s r.o., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Shrnutí dlouholetých zkušeností s přípravou výstavby. Proč zpracovat studii pro výstavbu a následné provozování optické sítě. Možnosti provozování, výstavby a ochrany sítí.
 • Diskuse
 • uvádí Ing. Pavel Rous, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí; Ing. Petr Pavlinec, Krajský úřad Kraje Vysočina
  Soubory ke stažení
 • Ing. Martina Sieber, Ph.D., Mgr. Miroslav Daněk, Mgr. František Puršl, Ministerstvo pro místní rozvoj
  Anotace
  Nově spuštěná webová aplikace ISPZ Ministerstva pro místní rozvoj svým uživatelům nabízí možnost průběžně vkládat, spravovat a uchovávat projektové záměry ve standardizované formě na jednom místě v centrálním systému. Zástupci MMR v diskuzním panelu odpoví na otázky uživatelů a vysvětlí přínosy využívání ISPZ v praxi.
 • IROP v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti
  Ing. Rostislav Mazal, PhDr. Aleš Pekárek, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Minimální bezpečnostní standardy samospráv a jak jich dosáhnout
  Pavla Jelečková, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
 • Novinky v oblasti Národní architektury eGovernmentu
  Ing. Tomáš Šedivec, Ministerstvo vnitra

Expozice Triada

 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., TRIADA, spol. s r.o.
  Anotace
  Zjednodušení realizace nových úkolů v souvislosti se vznikem sbírky právních předpisů územních samosprávných celků.
 • Bc. Tomáš Vlasák, TRIADA, spol. s r.o.
  Anotace
  IS Munis obsahuje podporu pro všechny způsoby výběru poplatku za komunální odpad a nespornou předností jsou vazby na různé moduly IS Munis.
 • Bc. Tomáš Vlasák, TRIADA, spol. s r.o.
  Anotace
  Služba tvorby spisových řádů a její výhody pro úřady.
 • Vyhodnocení znalostní soutěže Munis