ISSS -- Local and regional information society 3.--4. dubna 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Program konference

úterý

pondělí, 3. dubna

Velký sál

10.40–12.00
zvukový záznam ve formátu MP3 (977 kB) -- 01_divisek.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (1,1 MB) -- 02_sobotka.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (1,3 MB) -- 03_havel.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (2 MB) -- 04_tosenovsky.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (606 kB) -- 05_vystrcil.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (1,6 MB) -- 06_dohnal.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (429 kB) -- 07_vlasak.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (401 kB) -- 08_martinek.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (725 kB) -- 09_rupp.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (729 kB) -- 10_nagy.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (973 kB) -- 11_newby.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (230 kB) -- 12_kubasek.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (3,2 MB) -- 13_topolanek.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (4,1 MB) -- 14_berova.mp3

Zahájení konference, úvodní projevy Tlumočení ČJ<=>AJ

MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu ČR
Ing. František Dohnal, prezident NKÚ
Ing. Mirek Topolánek, předseda ODS
Pavel Severa, poslanec KDU-ČSL
Ing. Jiří Dolejš, místopředseda KSČM
doc. Ing. Jan Havel, CSc., místopředseda vlády pro ekonomiku
Ing. Dana Bérová, ministryně informatiky
Mgr. František Bublan, ministr vnitra
RNDr. Libor Ambrozek, ministr životního prostředí
Mgr. Radko Martínek, ministr pro místní rozvoj
Ing. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje
RNDr. Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina
Ing. Otakar Divíšek, primátor města Hradec Králové
Ing. Ivan Seyček, jako zástupce MUDr. Pavla Béma, primátora Hlavního města Prahy
Dr. Márta Nagy-Rothengass, DG INFSO--Unit G5
Chris Newby, Liverpool City Council, Telecities
Ing. Pavel Prokopovič, ministr pošt, dopravy a telekomunikací SR
doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD., poslankyně Národnej rady Slovenskej republiky
René Kubášek, zástupce výkonného výboru IVF
RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS/LORIS/V4DIS

zvukový záznam ve formátu MP3 (4,6 MB)

Modernizace VS v programech politických stran, diskuse

Ing. Mirek Topolánek, předseda ODS
Pavel Severa, poslanec KDU-ČSL
Ing. Jiří Dolejš, místopředseda KSČM
doc. Ing. Jan Havel, CSc., místopředseda vlády pro ekonomiku, ČSSD

13.30–15.05

Projekty podporující rozvoj IS I.

PowerPoint prezentace (456 kB)

Potenciál služeb a řešení společnosti GTS Novera pro veřejnou správu

Ing. Dušan Lehotský, GTS Novera, a. s., 30'

Captaris -- řešení pro dokumenty a procesy

Jaroslav Techl, Abakus distribution, a. s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (4,5 MB)

Konvergence počítačové bezpečnosti a trvalé dostupnosti

Ing. Radek Smolík, Symantec GmbH, 35'

15.15–16.45

Projekty podporující rozvoj IS II.

PowerPoint prezentace (1,3 MB)

IBM Content Management

Daniel Beneš, IBM ČR, spol. s r. o., 15'

PowerPoint prezentace (3,4 MB)

Portál pro podporu rozhodování (Business Intelligence Portal)

Ing. Erik Eckhart, Oracle Czech, spol. s r. o., 15'

PowerPoint prezentace (4,9 MB)

OKbase -- informační systém pro řízení lidských zdrojů ve veřejné správě

Ing. Ivo Rosol, CSc., OKsystem, spol. s. r. o., 30'

PowerPoint prezentace (0,9 MB)

Co nového na cestě informatizace krajů

Josef Beneš, Soluziona, s. r. o., 30'

Malý sál

9.00–10.30

Hlavní přednáškový blok I.

PowerPoint prezentace (168 kB)

Služba iMunis SMiS

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 15'

PowerPoint prezentace (1,9 MB) PowerPoint prezentace (1,8 MB)

Inteligentní PDF dokumenty v komunikaci veřejné správy

RNDr. Vladimír Střálka, Adobe Systems CEEA, 15'

PowerPoint prezentace (553 kB)

Datové služby ČESKÉHO TELECOMU

Tomáš Stojan, ČESKÝ TELECOM, a.s., 15'

PowerPoint prezentace (396 kB)

Centrální podpora uživatelů ISVS

Pavel Adam, ČESKÝ TELECOM, a.s., 15'

PowerPoint prezentace (342 kB) PowerPoint prezentace (1,1 MB)

Kvalifikovaná certifikační autorita

Ing. Antonín Ambrož, Česká pošta, s. p., 30'

13.00–13.30

Přednáška generálního partnera

PowerPoint prezentace (576 kB)

Novinky přímého bankovnictví České spořitelny, a. s.

Ing. Luboš Louda, Česká spořitelna, a. s., 30'

13.30–15.00

Hlavní přednáškový blok II.

PowerPoint prezentace (2,8 MB)

Strategie MS ve statní správě a samosprávě

Ing. Markéta Bauerová MBA, Ing. Jan Toman, Ing. Rostislav Babarík, Microsoft, s. r. o., 30'

PowerPoint prezentace (0,8 MB)

e-ČR a EU

Ing. Pavel Hrdlička, IBM ČR, spol. s r. o., 15'

PowerPoint prezentace (2,5 MB)

Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu

Ing. Dušan Smolej, IBM ČR, spol. s r. o., 15'

PowerPoint prezentace (1,6 MB)

Komunikace občana s úřadem -- projekt IS eSMO

Ing. Aleš Opletal, Siemens Business Services, spol. s r. o., 30'

15.15–17.00

Hlavní přednáškový blok III.

PowerPoint prezentace (1,1 MB)

Centrum styku s občany a aplikace pro řízení magistrátu (Liverpool -- Best practices)

Ing. Martin Grof, Oracle Czech, spol. s r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (309 kB)

Pracovní stanice ve veřejné správě

Ing. Aleš Kučera, Novel-Praha, s. r. o., 20'

PowerPoint prezentace (3,1 MB)

Možnosti využití finančních služeb HP ve veřejné správě

Ing. Vítězslav Barčák, Hewlett-Packard, spol. s r. o., 30'

PowerPoint prezentace (2,1 MB)

Eurotel v krajích a obcích ČR

Ing. Ladislav Grabowski, Eurotel Praha, spol. s r. o., 15'

PowerPoint prezentace (69 kB)

Spisová služba a správní řád

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 10'

Přednáškový sál

9.20–10.30

Open source ve veřejné správě

PowerPoint prezentace (420 kB)

Open source ve veřejné správě

Ing. Jan Ládin, MIČR, OSS Aliance, 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Korporátní identita -- hodnotné aktivum

Ing. Luděk Šafář, Novell-Praha, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (247 kB)

xAPOST -- systém pro kancelář na každé poště

Mgr. Josef Svoboda, Česká pošta, s. p., 20'

PowerPoint prezentace (1,9 MB) PowerPoint prezentace (1,8 MB)

Formuláře v PDF a jejich integrace do současných systémů využívaných ve veřejné správě

RNDr. Vladimír Střálka, Adobe Systems CEEA, 15'

12.30–13.00

Tisková konference s ministryní informatiky ČR Ing. Danou Bérovou

13.30–15.00

Specializovaná řešení pro veřejnou správu

PowerPoint prezentace (3,9 MB)

My Fenix -- koncepční řešení pro podporu rozvoje státní správy a samosprávy

Ing. Jan Dienstbier, PVT, a. s., 20'

PowerPoint prezentace (4,3 MB)

Solón -- elektronická publikace pro pracovníky veřejné správy a návštěvníky knihoven

Ing. Barbora Mertová, Triada, spol. s r. o., 10'

Adobe Acrobat prezentace (5,7 MB)

Koncepce prezentačních a jednacích místností a jejich vybavení technikou pro státní správu a samosprávu

Ing. David Lesch, AV Media, a. s., Epson GmbH, 30'

PowerPoint prezentace (1 MB)

Data pod kontrolou -- řešení datového skladu v prostředí Celní správy ČR

Ing. Ondřej Vít, Adastra, s. r. o., 30'

15.15–16.30

Koordinace ISVS v ČR

PowerPoint prezentace (0,7 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (9,4 MB)

Diskuse

Ing. Vladimír Hořejší, MIČR
Edvard Kožušník, estat.cz
Ing. Karel Březina, Ing. Ondřej Felix, CSc., SPIS, 40'

PowerPoint prezentace (87 kB)

Komentář k návrhu zákona o elektronizaci některých procesních úkonů orgánů veřejné moci "eGovernment Act"

Edvard Kožušník, estat.cz, 20'

PowerPoint prezentace (220 kB)

Integrovaný výkon VS

Ing. Ondřej Felix, CSc., SPIS, 15'

16.45–18.15

Informační gramotnost

PowerPoint prezentace (1,4 MB)

e-learning

Lukáš Zima, Microsoft, s. r. o., 15'

PowerPoint prezentace (1,8 MB)

Moderní vzdělávací systém vyšších a vysokých škol neuniverzitního typu

Daniel Choc, CCA Group, a. s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (2,4 MB)

Multimediální informace a její využití pro vzdělávání ve veřejném sektoru

Michal Metlička, Adobe Systems CEEA, 15'

Adobe Acrobat prezentace (669 kB)

Internet pro seniory

Ing. Monika Kavanová PhD., Oracle Czech, spol. s r. o., Ing. Martin Soukup, Magistrát města Hradec Králové, 15'

PowerPoint prezentace (0,9 MB)

NPPG a e-learning

Petr Heinzl, Ministerstvo informatiky ČR, 15'

Eliščin sál

9.00–10.30

V4DIS -- ICT a rovné příležitosti žen a mužů Tlumočení ČJ<=>AJ

Úvodní slovo Tlumočení ČJ<=>AJ

Ing. Dana Bérová, Ministerstvo informatiky ČR, 5'

Rovné příležitosti žen a mužů v ČR a možnosti informačních a komunikačních technologií Tlumočení ČJ<=>AJ

Mgr. Anna Čurdová, PSP ČR, 10'

České starostky a ICT -- výsledky anket Tlumočení ČJ<=>AJ

Ing. Arch. Liana Janáčková, Senát ČR, Kateřina Fialová, APC Women, 10'

PowerPoint prezentace (139 kB)

E-governance a ženy -- přístup k veřejným informacím Tlumočení ČJ<=>AJ

Orsolay Liptay, Association of Hungarian NetWomen, 10'

Romské ženy a možnosti e-governmentu a ICT obecně Tlumočení ČJ<=>AJ

Gabriela Hraboňová, Athinganoi, 10'

Diskuse Tlumočení ČJ<=>AJ

20'

13.00–15.00

V4DIS -- e-government Tlumočení ČJ<=>AJ

Úvod Tlumočení ČJ<=>AJ

Chris Newby, Liverpool City Council, Telecities, 5'

PowerPoint prezentace (320 kB)

Úloha informačních technologií pro rozvoj cestovního ruchu Tlumočení ČJ<=>AJ

Ing. Radko Martínek, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 15'

PowerPoint prezentace (1,6 MB)

I2010 -- Inovace a zlepšování veřejných služeb Tlumočení ČJ<=>AJ

Achim Klabunde, European Commission, 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Intel Cities -- budování inteligentních a udržitelných měst budoucnosti Tlumočení ČJ<=>AJ

Dave Carter, MDDA, UK, 15'

PowerPoint prezentace (4,1 MB)

EU colaboration in network and information security Tlumočení ČJ<=>AJ

Ronald de Bruin, ENISA, 15'

PowerPoint prezentace (3,9 MB)

ICT a životní prostředí Tlumočení ČJ<=>AJ

Dr. Márta Nagy-Rothengass, European Commission, 15'

Adobe Acrobat prezentace (711 kB)

Internet -- nástroj spolupráce zemí V4 v oblasti životního prostředí Tlumočení ČJ<=>AJ

prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., RNDr. Jaroslav Ráček, PhD., Masarykova univerzita Brno, 10'

PowerPoint prezentace (68 kB)

Pokrok v oblasti informatizacie spolocnosti v SR Tlumočení ČJ<=>AJ

Ing. Miroslav Kukučka, Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací SR, Slovensko, 10'

PowerPoint prezentace (2,2 MB)

The ForumSITR mechanism as crucial part of V4 Virtual Region concept Tlumočení ČJ<=>AJ

prof. Andrzej Janicki, Monika Walczak, Polsko, 15'

PowerPoint prezentace (251 kB) PowerPoint prezentace (280 kB)

Porovnání využití IT ve veřejné správě ve V4 Tlumočení ČJ<=>AJ

Ing. Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR, Ing. Peter Druga, ITAPA, Pavel Šimoník, STEM/MARK, 10'

15.15–16.45

V4DIS -- e-turimus Tlumočení ČJ<=>AJ

PowerPoint prezentace (4,4 MB)

Zvyšování kvality IS v cestovním ruchu Tlumočení ČJ<=>AJ

RNDr. Josef Zelenka, CSc., Univerzita Hradec Králové, 15'

PowerPoint prezentace (1,9 MB)

Přínos EU portálu visiteurope.com pro region V4 Tlumočení ČJ<=>AJ

Oliver Fodor, Econsulting, Ivan Smolák, SiemensPSE, Slovensko, 15'

PowerPoint prezentace (70 kB)

Řešení pro portál cestovního ruchu Tlumočení ČJ<=>AJ

Ing. Jan Hobza, Siemens Business Services, spol. s r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

Krajský turistický portál Tlumočení ČJ<=>AJ

Jitka Mattyášovská, Kraj Vysočina, 10'

Adobe Acrobat prezentace (1,7 MB)

Matúšovo kráľovstvo -- nástroj spoločnej účinnej prezentácie v produkte cestovného ruchu Tlumočení ČJ<=>AJ

Dr. Juraj Hlatký, Matúšovo kráľovstvo, Podolie, Slovensko, 10'

PowerPoint prezentace (352 kB)

Nabídka služeb cestovního ruchu prostřednictvím internetu -- španělské zkušenosti Tlumočení ČJ<=>AJ

Pedro Cabrera Hermida, Federace zástupců hoteliérství a cestovního ruchu, Španělsko, 20'

17.00–18.10

Finanční podpory ICT projektům

PowerPoint prezentace (482 kB)

Představení projektů financovaných z BBF

Ing. Jana Vohralíková, Ministerstvo informatiky ČR, 15'

PowerPoint prezentace (363 kB) PowerPoint prezentace (398 kB) PowerPoint prezentace (414 kB)

Vybrané projekty BBF

Ing. Jana Vohralíková, Ministerstvo informatiky ČR, 15'

Veřejná podpora a ochrana hospodářské soutěže

Mgr. Kamil Rudolecký, ÚOHS
Ing. Ondřej Felix, CSc., SPIS
Ing. Jana Vohralíková, MIČR
Ing. František Dohnal, NKÚ, 40'

18.30–19.15

Zlatý erb, setkání finalistů tradiční soutěže

Ing. Jan Savický

Jednací sál

9.00–10.30

El. podání, správní řád a spisová služba

PowerPoint prezentace (702 kB)

Elektronické podání

Ing. Jitka Novotná, Ministerstvo informatiky ČR, 15'

PowerPoint prezentace (120 kB)

Úvod do problematiky správního řádu

Mgr. Jiří Kaucký, Ministerstvo vnitra ČR, 15'

PowerPoint prezentace (2,4 MB)

Důvěryhodný úřad -- úřední desky

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 20'

PowerPoint prezentace (3,5 MB)

Archivace elektronických dokumentů

Miroslav Skokan, PVT, a. s., 20'

Adobe Acrobat prezentace (231 kB)

Outsourcing provozu spisové služby pro úřady městských částí Prahy, školy a školská zařízení řízená MHMP

Ing. Josef Sedláček, ICZ, a. s., Exprit, spol. s r. o., 20'

13.00–14.40

Bezpečnost informačních systémů I.

PowerPoint prezentace (0,8 MB)

Realizace národní strategie informační bezpečnosti

Mgr. Marie Svobodová, Ministerstvo informatiky ČR, 15'

PowerPoint prezentace (1,6 MB)

Správa identit uživatelů

Ing. Petr Paukner, Oracle Czech, spol. s r. o., 15'

PowerPoint prezentace (1 MB)

Identity Management -- řízení uživatelských identit

Ing. Stanislav Bíža, IBM ČR, spol. s r. o., 15'

PowerPoint prezentace (1,9 MB)

Identity a Access Management v heterogenních sítích

Ing. Marta Vohnoutová, Siemens Business Services, spol. s r. o., 25'

Adobe Acrobat prezentace (5,3 MB)

Revoluční metoda archivace

RNDr. Pavel Jireš, CSc., Hewlett-Packard, spol. s r. o., 30'

15.00–16.35

Bezpečnost informačních systémů II.

PowerPoint prezentace (1,4 MB)

Bezpečnostní strategie Microsoftu -- ukázka zabezpečení informací na intranetovém portálu pro státní správu

Dalibor Lukeš MBA, Microsoft, s. r. o., Michal Pechan, Unicorn, a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (4,4 MB)

Proaktivní ochrana kritických systémů, bezpečnost a archivace pošty

Ing. Radek Smolík, Symantec GmbH, 30'

PowerPoint prezentace (562 kB)

Proč a jak řídit informační rizika ve veřejné správě

PhDr. Ing. Luděk Novák, Anect, a. s., 20'

PowerPoint prezentace (0,9 MB)

Ochrana dat -- jednoduše a zcela bezpečně!

Mgr. Pavel Hejl, CSc., T-Soft, s. r. o., 15'

PowerPoint prezentace (634 kB)

Projekt Bezpečnost online

Mgr. Marie Svobodová, Ministerstvo informatiky ČR, 15'

16.45–18.00

e-justice

Adobe Acrobat prezentace (7,7 MB)

Elektronické soudnictví -- policejní spisy

plk. JUDr. Jaroslav Vaněk, Městská správa Policie ČR v Brně, 15'

PowerPoint prezentace (48 kB)

Elektronické soudnictví -- on-line přístup

JUDr. Milan Bořek, Krajský soud Hradec Králové, 15'

PowerPoint prezentace (2,2 MB)

Elektronické soudnictví -- zkušenosti z Izraele a České republiky

Pavel Parma, Ness Czech, s. r. o., 15'

PowerPoint prezentace (100 kB)

Obchodní rejstřík -- včera, dnes a zítra

RNDr. Jaroslav Martaus, Ministerstvo spravedlnosti ČR, 15'

PowerPoint prezentace (0,9 MB)

Rozhodčí řízení

Ing. Ondřej Novák, CSc., Hospodářská komora ČR, 15'

Labský sál

9.00–10.30

Informatizace územních samospráv I.

PowerPoint prezentace (496 kB) PowerPoint prezentace (1,5 MB) PowerPoint prezentace (1,7 MB) PowerPoint prezentace (655 kB)

Společné projekty AKČR a MVČR

Ing. Tomáš Holenda, Ministerstvo vnitra ČR
Mgr. Pavel Novotný, Zlínský kraj, Kevis a SDZA
Ing. Petr Pavlinec, Vysočina, ePUSA
Bc. Václav Koudele, Plzeňský kraj, 30'

PowerPoint prezentace (197 kB)

Rozvoj informatizace krajského úřadu

Ing. Tereza Hackenschmiedová, Ing. Petr Mayer, Siemens Business Services, spol. s r. o., 30'

PowerPoint prezentace (1,4 MB)

Problémy efektivního sběru dat -- formuláře, portály, datové sklady

Tomáš Kuba, LogicaCMG, s. r. o., 15'

PowerPoint prezentace (0,9 MB)

Ekonomický systém Microsoft Dynamics ve státní správě

Ing. Marek Lang, CDL Systém, a. s., 15'

12.40–13.25
PowerPoint prezentace (2,6 MB)

Řízená informační a komunikační infrastruktura

Ing. Igor Tomeš, T-Systems PragoNet, a. s.

13.30–15.00

Informatizace územních samospráv II.

zvukový záznam ve formátu MP3 (12,6 MB)

Diskuse: Informatizace samospráv

Ing. Evžen Tošenovský, AKČR
RNDr. Josef Postránecký, MVČR
Ing. Vladimír Hořejší, MIČR, 45'

PowerPoint prezentace (0,8 MB)

Integrovaný záchranný systém a služby mobilní telefonie -- co dál

Ing. Ladislav Grabowski, Eurotel Praha, spol. s r. o., 15'

PowerPoint prezentace (1,8 MB)

Zpracování dokumentace a podpora řízení Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě

Ing. Boris Šraut, IBM ČR, spol. s r. o., 15'

PowerPoint prezentace (4,4 MB)

Městská karta -- využití multiaplikační čipové karty ve VS

Ing. Aleš Klíč, PMDP, a. s., 15'

15.15–16.45

Informatizace územních samospráv III.

PowerPoint prezentace (1,7 MB)

Možnosti využití mobilní komunikace ve st. správě a samosprávě

Ing. Jan Křečan, T-Mobile Czech Republic, a. s., 30'

PowerPoint prezentace (4,8 MB)

Přínosy analytických nástrojů ve VS -- případová studie kraje Vysočina

Václav Bahník, PVT, a. s., 30'

PowerPoint prezentace (2,1 MB)

Praktické poznatky ze zavádění systému "Komunikace občana s úřadem"

Jindřich Šavel, aplis.cz, a. s., 30'

17.00–18.05

Informatizace územních samospráv IV.

PowerPoint prezentace (550 kB)

Centrální el. podatelna pro subjekty veřejné správy

Ing. Jakub Rainisch, Hospodářská komora ČR, 15'

PowerPoint prezentace (688 kB)

Elektronická podatelna IS MUNIS

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 15'

PowerPoint prezentace (2,1 MB)

Propojení matrik on-line do evidence obyvatel

RNDr. Jiří Malátek, Ministerstvo vnitra ČR, 15'

PowerPoint prezentace (2,1 MB)

Realizace Informační strategie HMP a průzkum stavu městské informatiky

Ing. Jaroslav Šolc, Magistrát hlavního města Prahy, 10'

PowerPoint prezentace (302 kB)

ICT a využívání služeb VS

Mgr. Andrej Kyselica, Český statistický úřad, 10'

Visegrádský salonek

10.00–10.30

Setkání tajemníků (uzavřené jednání)

14.00–14.30
PowerPoint prezentace (399 kB)

Řízení informační bezpečnosti a zákon 365/2000 Sb. -- praktické přínosy

David Šetina, NextiraOne

14.40–15.10
Adobe Acrobat prezentace (2,8 MB)

602XML formuláře patří na moderní úřad

Ing. Pavel Nemrava, Software602, a. s.

15.15–16.15
PowerPoint prezentace (3,3 MB) PowerPoint prezentace (154 kB)

Telekomunikační služby a řešení pro veřejnou správu

Ing. Miloš Mastník, MBA, doc. RNDr. Milan Berka, CSc., GTS Novera, a. s.

16.15–16.30
PowerPoint prezentace (630 kB)

Budoucnost multimediálních přenosů a digitálních vysílání ve státní správě a samosprávě

doc. RNDr. Milan Berka, CSc., GTS Novera, a. s.

17.00–18.00

Setkání zástupců samosprávy s poslanci PSP ČR (uzavřené jednání)

host: Ing. Dana Bérová

18.00–19.00

Co po nás zbude… -- dlouhodobé uchovávání dokumentů

PowerPoint prezentace (616 kB)

Účast MVČR na 4. multidisciplinární konferenci fóra DLM

PhDr. Michal Wanner, PhD., Ministerstvo vnitra ČR, 10'

PowerPoint prezentace (616 kB)

MoReq -- Model requirements for the management of electronic records

Mgr. Blanka Szunyogová, Ministerstvo vnitra ČR, 10'

PowerPoint prezentace (1,1 MB)

Projekty k dlouhodobému uchovávání elektronických dokumentů v zahraničí -- výběr

PhDr. Karel Koucký, Ing. Roman Mík, Národní archiv Praha, 10'

PowerPoint prezentace (1,2 MB)

Elektronické úřadování v archivní legislativě a spisových normách ústředních úřadů

Ing. Miroslav Kunt, Jiří Bernas, Národní archiv Praha, 10'

PowerPoint prezentace (4 MB)

Digitalizace a archivace dokumentů státní sociální podpory

Ing. Roman Kučera, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 10'

PowerPoint prezentace (146 kB)

Elektronický dokument úřadu

Ing. Jan Heisler, Relsie, 10'

19.15–20.00

Setkání tajemníků (uzavřené jednání)

Salonek

13.10–13.40

Tisková konference s ministrem vnitra ČR Františkem Bublanem

14.10–14.40

e-personalista -- nová generace plánování a realizace vzdělávacích aktivit pracovníků ve veřejné správě

Ing. Petr Špindler, Rentel, a. s.

14.50–15.20
PowerPoint prezentace (681 kB)

Případová studie MPO

RNDr. Jaroslav Česenek, Macron Software, spol. s r. o.

15.30–16.30

Workshop: Informační systém krizového řízení České republiky

Ness Czech, s. r. o.

18.15–19.00

Výměna aktuálních informací v oblasti informatizace veřejné správy v zemích V4 (uzavřené jednání)

Aldis

20.00–0.30

Večerní společenský program

vyhlášení soutěží: Zlatý erb, Eurocrest, Cena ministryně informatiky, Geoaplikace roku, Biblioweb, Český zavináč


úterý, 4. dubna

GIS Arena v Hlavním sále

9.00–10.30

GIS ve veřejné správě I.

Adobe Acrobat prezentace (374 kB)

INSPIRE a geoinformační infrastruktura v ČR

Ing. Eva Pauknerová, CSc., JRC, 15'

Adobe Acrobat prezentace (2,6 MB)

Geoaplikace roku 2005 a cestovní ruch

Ing. Josef Hnojil, CAGI, 15'

Adobe Acrobat prezentace (5,3 MB)

3D GIS na Internetu aneb vytváření trojrozměrných reálných scén a jejich poskytování dalším uživatelům

RNDr. Inka Vyorálková, Ing. Petr Urban, Arcdata Praha, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (3,3 MB)

Svět mapových služeb

Ing. Vladimír Špaček, Intergraph, spol. s r. o., 15'

PowerPoint prezentace (302 kB)

Současnost a budoucnost služeb ISKN ČÚZK pro oblast veřejné správy

RNDr. Roman Kamarýt, Ness Czech, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Přínosy GIS řešení firmy GEPRO pro veřejnou správu v ČR

Vojtěch Zvěřina, GEPRO, spol. s r. o., 15'

10.45–12.15

GIS ve veřejné správě II.

INSPIRE

Ing. Jiří Hradec, CENIA, 35'

PowerPoint prezentace (2,1 MB)

Mapové služby na PVS

Ing. Jiří Vodička, Ministerstvo informatiky ČR, 15'

PowerPoint prezentace (532 kB)

Technické řešení mapových služeb Portálu veřejné správy

Mgr. Jiří Kvapil, CENIA, 10'

Systém pro sběr a analýzu dat v terénu JANITOR

Roman Bukáček, CENIA, 15'

PowerPoint prezentace (1,2 MB)

Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP)

Ing. Veronika Vlčková, CSc., AOPK ČR, 15'

12.30–14.00

GIS ve veřejné správě III.

Projekty Pracovní skupiny GIS krajů

Ing. Petr Pavlinec, Asociace krajů ČR, 20'

PowerPoint prezentace (3,2 MB)

Geoportál Zeměměřického úřadu

Ing. Petr Dvořáček, ČÚZK, 10'

PowerPoint prezentace (76 kB)

Projekt EULIS plus a účast ČÚZK

Ing. Vít Suchánek, ČÚZK, 10'

PowerPoint prezentace (1,1 MB)

Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace

Mgr. Karel Lux, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 15'

PowerPoint prezentace (118 kB)

Informační systém katastru nemovitostí

Ing. Milan Vaněček, ČÚZK, 10'

PowerPoint prezentace (110 kB)

Ověřené výpisy z katastru nemovitostí

Ing. Vladimír Weis, Ministerstvo informatiky ČR, 10'

Diskuse -- Výpisy z veřejných rejstříků realitou

Ing. Oldřich Pašek, ČÚZK
Ing. Vladimír Hořejší, MIČR
Ing. Petr Pavlinec, AKČR, 15'

Malý sál

9.00–10.30

Portál veřejné správy

PowerPoint prezentace (0,7 MB)

Nové aplikace PVS

Ing. Vladimír Hořejší, Ing. Jitka Novotná, Ministerstvo informatiky ČR, 15'

PowerPoint prezentace (1,8 MB)

PVS -- stav a vývoj projektu

Ing. Robert Hernady, Microsoft, s. r. o., 20'

PowerPoint prezentace (1 MB)

Portál veřejné správy

Petr Štengl, ČESKÝ TELECOM, a.s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (397 kB)

PVS -- transakční část

Ing. Vladimír Fanta, ČSSZ, 10'

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

Jednotný systém dopravních informací

Ing. Jaroslav Zvára, Ing. Petr Mahdal, Ředitelství silnic a dálnic, 15'

PowerPoint prezentace (266 kB) PowerPoint prezentace (281 kB) PowerPoint prezentace (570 kB)

Spolupráce projektů PVS, Business info, Geoportál a dalších

Ing. Jitka Novotná, Ministerstvo informatiky ČR
Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 15'

10.45–12.15

Sdílení dat, doručování, registry (blok MI ČR)

PowerPoint prezentace (437 kB)

Sdílení dat a registry

Ing. Vladimír Hořejší, Ministerstvo informatiky ČR, 15'

PowerPoint prezentace (482 kB)

Hospodářský registr

Ing. Jiří Pavlíček, Ministerstvo informatiky ČR, 15'

PowerPoint prezentace (602 kB) PowerPoint prezentace (63 kB)

Rejstřík trestů

Mgr. Marek Souček, Ministerstvo informatiky ČR, RNDr. Jaroslav Martaus, Ministerstvo spravedlnosti ČR, 15'

PowerPoint prezentace (464 kB)

Registr dlužníků

Mgr. David Kotris, Ministerstvo informatiky ČR, 30'

PowerPoint prezentace (109 kB)

Zákon o ISVS po novele

Ing. Vladimír Weis, Ministerstvo informatiky ČR, 15'

Přednáškový sál

9.00–10.30

Životní prostředí

Jednotný informační systém o životním prostředí -- stav a výhledy 2006

Ing. Jiří Hradec, CENIA, 10'

PowerPoint prezentace (474 kB)

Fakta a data -- Portál životního prostředí ČR

Ing. Jarmila Cikánková, CENIA, 15'

PowerPoint prezentace (372 kB)

Integrovaný registr znečištění a Centrální ohlašovna

RNDr. Jan Prášek, CENIA, 15'

Edice Chráněná území ČR -- webová prezentace

Mgr. Peter Mackovčin, AOPK ČR, 15'

PowerPoint prezentace (1,2 MB)

Databáze "Systém Evidence Kontaminovaných Míst"

RNDr. Jan Gruntorád, CSc., Ministerstvo životního prostředí
Mgr. Marta Martínková, VÚV T. G. M., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

IS prevencie závažných priemyselných havárií (SEVESO II) v SR

Ing. Erich Pacola, PhD., SAŽP, Slovensko, 10'

Eliščin sál

9.00–10.30

Cestovní ruch a ICT

PowerPoint prezentace (226 kB)

Perspektivy cestovního ruchu v letech 2007--2013 a úloha ICT

Mgr. Marek Jahůdka, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 20'

PowerPoint prezentace (3,9 MB)

Ing. Iveta Moravcová, Liberecký kraj, 20'

PowerPoint prezentace (4,5 MB)

Webové prostředí pro prezentaci programů a projektů spolufinancovaných EU -- se zaměřením na cestovní ruch

RNDr. Blanka Fischerová, Centrum pro regionální rozvoj, 20'

PowerPoint prezentace (1,9 MB) Adobe Acrobat prezentace (116 kB)

Zdravotnické programy a informační servis pro zahraniční návštěvníky

MUDr. Pavel Zubina, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, 20'

10.45–12.15

V4DIS -- e-government

PowerPoint prezentace (3,1 MB)

Portál Prahy -- historie a kultura města

Ing. Ivan Seyček, Magistrát hlavního města Prahy, 15'

PowerPoint prezentace (1,9 MB)

Obec Bernolákovo na prelome storočí

Ing. Martin Berčík, Bernolákovo, Slovensko, 10'

PowerPoint prezentace (62 kB)

iMunis -- portálové služby IS obce

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 10'

ICT v cestovním ruchu

Petr Koubský, Softwarové noviny, 15'

Best practices měst a obcí

20'

Kulatý stůl vítězů soutěží EuroCrest a Zlatý erb

20'

Jednací sál

9.00–10.30

Digitální obsah

PowerPoint prezentace (0,9 MB)

Koncepce trvalého uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů v knihovnách ČR do roku 2010

PhDr. Bohdana Stoklasová, Národní knihovna, 15'

PowerPoint prezentace (1 MB)

GovSearch.cz = integrované vyhledávání v internetovém obsahu zdrojů veřejné správy

Ing. Dušan Lehotský, GTS Novera, a. s., Mgr. Jan Peroutka, DELTAX Systems, a. s., 30'

PowerPoint prezentace (1,8 MB)

Distribuce tiskových zpráv médiím -- Protext

Mgr. Přemysl Cenkl, MBA, ČTK, 20'

PowerPoint prezentace (418 kB)

Zákon 106

Mgr. David Kotris, Ministerstvo informatiky ČR, 10'

10.45–12.35

Projekty podporující rozvoj IS

PowerPoint prezentace (3,3 MB)

Komplexní měřící a informační systém pro bezpečnost provozu ve městech a obcích -- Bezpečná města

Jiří Němec, Ing. Karel Petera, ICZ, a. s., 15'

PowerPoint prezentace (622 kB)

Cizinecký informační systém CIS

RNDr. Jana Kratinová, Ing. Alan Havlík, ICZ, a. s., 10'

PowerPoint prezentace (184 kB)

Procesní audit

Martin Ohlídal, LogicaCMG, s. r. o., 15'

PowerPoint prezentace (1,9 MB)

Elektronické zadávání veřejných zakázek

Ing. Veronika Tichá, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 20'

PowerPoint prezentace (3 MB)

Prevence kriminality -- SW pirátství

Vít Řanda, Policejní prezidium ČR, 10'

PowerPoint prezentace (448 kB)

Procesné riadenie ICT v štátnej správe

Peter Gschwendt, Ministerstvo financí SR, 15'

PowerPoint prezentace (524 kB)

Aplikace a evidence dokumentů -- realizace zákona 499/2004 Sb.

Ing. Radim Jäger, Ministerstvo životního prostředí ČR, 15'

PowerPoint prezentace (1,8 MB)

Integrovaný informační portál MPSV -- cesta k elektronickému trhu práce

Ing. Petr Hortlík, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 10'

Labský sál

9.00–10.30

Komunikační infrastruktura

PowerPoint prezentace (604 kB) PowerPoint prezentace (1,3 MB)

Rozvoj KI ISVS

Ing. Jana Vohralíková, Ministerstvo informatiky ČR, 30'

PowerPoint prezentace (1 MB)

Dátové štandardy pre verejnú správu

Ing. Arpád Takás, CSc., Výskumný ústav spojov, Slovensko, 15'

PowerPoint prezentace (2,1 MB)

Infrastruktura e-Governmentu v nadnárodních podmínkách

RNDr. Pavel Sekanina, Anect, a. s., 30'

PowerPoint prezentace (2,2 MB)

Projekty síťových infrastruktur krajů -- projekt ROWANet

Ing. Petr Pavlinec, Asociace krajů ČR, 8'

PowerPoint prezentace (2,2 MB)

Projekty SROP, opatření 2.2, realizované Pardubickým krajem v rámci 1. výzvy

Ing. Martin Halamka, Pardubický kraj, 7'

10.45–12.25

Telekomunikace

PowerPoint prezentace (3,8 MB)

ČESKÝ TELECOM a e-Government

Jan Hřídel, ČESKÝ TELECOM, a.s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Wi-Fi do měst

Ing. Pavel Číž, ICZ, a. s., 15'

PowerPoint prezentace (1,2 MB)

Možnosti řešení komunikační infrastruktury a dalších služeb pro města a obce

Ing. Miroslav Šídlo, ČD-Telematika, a. s., 30'

PowerPoint prezentace (3,1 MB)

Elektronická komunikace s veřejností

Ing. Lubomír Bokštefl, TTC Marconi, s. r. o., 30'

PowerPoint prezentace (1,3 MB)

IP telefonie

Ing. Cyril Čapka, Ministerstvo informatiky ČR
Ing. Jan Forbelský, Jihomoravský kraj, 10'

12.30–14.00

Digitalizace

PowerPoint prezentace (668 kB) PowerPoint prezentace (2,3 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (7,3 MB) -- digitalizace_berova.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (4,1 MB) -- digitalizace_hejkal.mp3

Koncepce rozvoje digitalizace v ČR

Ing. Dana Bérová, Mgr. Pavel Kolář, Ing. Zdeněk Duspiva, Ministerstvo informatiky ČR, 45'

PowerPoint prezentace (1,5 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (7,4 MB)

Co mohou obce očekávat od digitálního vysílání a jak tomu mohou pomoci

PhDr. Pavel Dvořák, CSc., ČTÚ, 15'

Visegrádský salonek

10.10–11.40

Setkání webmasterů ústředních orgánů

Úvodní slovo

František Špaček, Ministerstvo vnitra ČR, Petr Polanský, Centrum dopravního výzkumu, 2'

PowerPoint prezentace (0,7 MB)

Výsledky březnové akce "Na úřad přes internet" očima nevládní neziskové organizace BMI sdružení

Jaroslav Winter, BMI sdružení, 15'

Informační a interaktivní služby webového serveru Ministerstva vnitra ve vysílání pilotního projektu DVB-T Českého Telecomu, a. s., v multiplexu C

Mgr. Jiří Wolny, Ministersvo vnitra ČR, 5'

PowerPoint prezentace (681 kB)

Interaktivní osvětové animace pro Ministerstvo spravedlnosti

Tomáš Novák, Macron, 10'

PowerPoint prezentace (1,3 MB)

Jak vznikají stránky Ministerstva průmyslu a obchodu aneb z Wordu na web

Tomáš Novák, Macron, 10'

PowerPoint prezentace (556 kB)

Bleskové zpravodajství pomocí RSS/RDF/Atom -- roční bilance

Ing. Petr Palisa, Triada, 5'

PowerPoint prezentace (317 kB)

Požadavky veřejnosti na internetové služby veřejné správy

Ing. Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR, 5'

PowerPoint prezentace (396 kB)

Redakční a distribuční systém dopravních informací pro ČR

Ing. Jan Vlčínský, Eastwood Bohemia, 5'

Diskuse

30'