ISSS -- Local and regional information society 3.--4. dubna 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Mediální partneři

BIZ -- opravdový byznys Business World Click! -- magazín o digitálním světě Convergence C.O.T. Business Computerworld Česká tisková kancelář Český rozhlas Hradec Králové Deník veřejné správy Magazín Egovernment Geoinformace Hospodářské noviny Chief Information Officer Magazine Chip Inside -- trendy a strategie na českém trhu IT Parlment, vláda, samospráva -- zpravodajský měsíčník pro státní správu a samosprávu Počítač pro každého IT Systems Moderní obec Časopis Obec & finance Obecné noviny, týždenník miest a obcí Professional Computing Technologies & Prosperity -- časopis o informatice, (tele)komunikacích a podnikání Upgrade IT! Verejná správa Veřejná správa -- jedinný český týdeník pro státní správu a samosprávu