ISSS -- Local and regional information society 3.--4. dubna 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Program podle sálu

pondělí, 3. dubna

Velký sál

10.40–12.00
zvukový záznam ve formátu MP3 (977 kB) -- 01_divisek.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (1,1 MB) -- 02_sobotka.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (1,3 MB) -- 03_havel.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (2 MB) -- 04_tosenovsky.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (606 kB) -- 05_vystrcil.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (1,6 MB) -- 06_dohnal.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (429 kB) -- 07_vlasak.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (401 kB) -- 08_martinek.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (725 kB) -- 09_rupp.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (729 kB) -- 10_nagy.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (973 kB) -- 11_newby.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (230 kB) -- 12_kubasek.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (3,2 MB) -- 13_topolanek.mp3 zvukový záznam ve formátu MP3 (4,1 MB) -- 14_berova.mp3

Zahájení konference, úvodní projevy Tlumočení ČJ<=>AJ

MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu ČR
Ing. František Dohnal, prezident NKÚ
Ing. Mirek Topolánek, předseda ODS
Pavel Severa, poslanec KDU-ČSL
Ing. Jiří Dolejš, místopředseda KSČM
doc. Ing. Jan Havel, CSc., místopředseda vlády pro ekonomiku
Ing. Dana Bérová, ministryně informatiky
Mgr. František Bublan, ministr vnitra
RNDr. Libor Ambrozek, ministr životního prostředí
Mgr. Radko Martínek, ministr pro místní rozvoj
Ing. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje
RNDr. Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina
Ing. Otakar Divíšek, primátor města Hradec Králové
Ing. Ivan Seyček, jako zástupce MUDr. Pavla Béma, primátora Hlavního města Prahy
Dr. Márta Nagy-Rothengass, DG INFSO--Unit G5
Chris Newby, Liverpool City Council, Telecities
Ing. Pavel Prokopovič, ministr pošt, dopravy a telekomunikací SR
doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD., poslankyně Národnej rady Slovenskej republiky
René Kubášek, zástupce výkonného výboru IVF
RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS/LORIS/V4DIS

zvukový záznam ve formátu MP3 (4,6 MB)

Modernizace VS v programech politických stran, diskuse

Ing. Mirek Topolánek, předseda ODS
Pavel Severa, poslanec KDU-ČSL
Ing. Jiří Dolejš, místopředseda KSČM
doc. Ing. Jan Havel, CSc., místopředseda vlády pro ekonomiku, ČSSD

13.30–15.05

Projekty podporující rozvoj IS I.

PowerPoint prezentace (456 kB)

Potenciál služeb a řešení společnosti GTS Novera pro veřejnou správu

Ing. Dušan Lehotský, GTS Novera, a. s., 30'

Captaris -- řešení pro dokumenty a procesy

Jaroslav Techl, Abakus distribution, a. s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (4,5 MB)

Konvergence počítačové bezpečnosti a trvalé dostupnosti

Ing. Radek Smolík, Symantec GmbH, 35'

15.15–16.45

Projekty podporující rozvoj IS II.

PowerPoint prezentace (1,3 MB)

IBM Content Management

Daniel Beneš, IBM ČR, spol. s r. o., 15'

PowerPoint prezentace (3,4 MB)

Portál pro podporu rozhodování (Business Intelligence Portal)

Ing. Erik Eckhart, Oracle Czech, spol. s r. o., 15'

PowerPoint prezentace (4,9 MB)

OKbase -- informační systém pro řízení lidských zdrojů ve veřejné správě

Ing. Ivo Rosol, CSc., OKsystem, spol. s. r. o., 30'

PowerPoint prezentace (0,9 MB)

Co nového na cestě informatizace krajů

Josef Beneš, Soluziona, s. r. o., 30'


úterý, 4. dubna

GIS Arena v Hlavním sále

9.00–10.30

GIS ve veřejné správě I.

Adobe Acrobat prezentace (374 kB)

INSPIRE a geoinformační infrastruktura v ČR

Ing. Eva Pauknerová, CSc., JRC, 15'

Adobe Acrobat prezentace (2,6 MB)

Geoaplikace roku 2005 a cestovní ruch

Ing. Josef Hnojil, CAGI, 15'

Adobe Acrobat prezentace (5,3 MB)

3D GIS na Internetu aneb vytváření trojrozměrných reálných scén a jejich poskytování dalším uživatelům

RNDr. Inka Vyorálková, Ing. Petr Urban, Arcdata Praha, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (3,3 MB)

Svět mapových služeb

Ing. Vladimír Špaček, Intergraph, spol. s r. o., 15'

PowerPoint prezentace (302 kB)

Současnost a budoucnost služeb ISKN ČÚZK pro oblast veřejné správy

RNDr. Roman Kamarýt, Ness Czech, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Přínosy GIS řešení firmy GEPRO pro veřejnou správu v ČR

Vojtěch Zvěřina, GEPRO, spol. s r. o., 15'

10.45–12.15

GIS ve veřejné správě II.

INSPIRE

Ing. Jiří Hradec, CENIA, 35'

PowerPoint prezentace (2,1 MB)

Mapové služby na PVS

Ing. Jiří Vodička, Ministerstvo informatiky ČR, 15'

PowerPoint prezentace (532 kB)

Technické řešení mapových služeb Portálu veřejné správy

Mgr. Jiří Kvapil, CENIA, 10'

Systém pro sběr a analýzu dat v terénu JANITOR

Roman Bukáček, CENIA, 15'

PowerPoint prezentace (1,2 MB)

Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP)

Ing. Veronika Vlčková, CSc., AOPK ČR, 15'

12.30–14.00

GIS ve veřejné správě III.

Projekty Pracovní skupiny GIS krajů

Ing. Petr Pavlinec, Asociace krajů ČR, 20'

PowerPoint prezentace (3,2 MB)

Geoportál Zeměměřického úřadu

Ing. Petr Dvořáček, ČÚZK, 10'

PowerPoint prezentace (76 kB)

Projekt EULIS plus a účast ČÚZK

Ing. Vít Suchánek, ČÚZK, 10'

PowerPoint prezentace (1,1 MB)

Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace

Mgr. Karel Lux, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 15'

PowerPoint prezentace (118 kB)

Informační systém katastru nemovitostí

Ing. Milan Vaněček, ČÚZK, 10'

PowerPoint prezentace (110 kB)

Ověřené výpisy z katastru nemovitostí

Ing. Vladimír Weis, Ministerstvo informatiky ČR, 10'

Diskuse -- Výpisy z veřejných rejstříků realitou

Ing. Oldřich Pašek, ČÚZK
Ing. Vladimír Hořejší, MIČR
Ing. Petr Pavlinec, AKČR, 15'