ISSS -- Local and regional information society 3.--4. dubna 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Firemní přednášky a prezentace

pondělí, 3. dubna

Velký sál

13.30–14.00
PowerPoint prezentace (456 kB)

Potenciál služeb a řešení společnosti GTS Novera pro veřejnou správu

Ing. Dušan Lehotský, GTS Novera, a. s., 30'

14.00–14.30

Captaris -- řešení pro dokumenty a procesy

Jaroslav Techl, Abakus distribution, a. s., 30'

14.30–15.05
Adobe Acrobat prezentace (4,5 MB)

Konvergence počítačové bezpečnosti a trvalé dostupnosti

Ing. Radek Smolík, Symantec GmbH, 35'

15.15–15.30
PowerPoint prezentace (1,3 MB)

IBM Content Management

Daniel Beneš, IBM ČR, spol. s r. o., 15'

15.30–15.45
PowerPoint prezentace (3,4 MB)

Portál pro podporu rozhodování (Business Intelligence Portal)

Ing. Erik Eckhart, Oracle Czech, spol. s r. o., 15'

15.45–16.15
PowerPoint prezentace (4,9 MB)

OKbase -- informační systém pro řízení lidských zdrojů ve veřejné správě

Ing. Ivo Rosol, CSc., OKsystem, spol. s. r. o., 30'

16.15–16.45
PowerPoint prezentace (0,9 MB)

Co nového na cestě informatizace krajů

Josef Beneš, Soluziona, s. r. o., 30'

Malý sál

9.00–9.15
PowerPoint prezentace (168 kB)

Služba iMunis SMiS

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 15'

9.15–9.30
PowerPoint prezentace (1,9 MB) PowerPoint prezentace (1,8 MB)

Inteligentní PDF dokumenty v komunikaci veřejné správy

RNDr. Vladimír Střálka, Adobe Systems CEEA, 15'

9.30–9.45
PowerPoint prezentace (553 kB)

Datové služby ČESKÉHO TELECOMU

Tomáš Stojan, ČESKÝ TELECOM, a.s., 15'

9.45–10.00
PowerPoint prezentace (396 kB)

Centrální podpora uživatelů ISVS

Pavel Adam, ČESKÝ TELECOM, a.s., 15'

10.00–10.30
PowerPoint prezentace (342 kB) PowerPoint prezentace (1,1 MB)

Kvalifikovaná certifikační autorita

Ing. Antonín Ambrož, Česká pošta, s. p., 30'

13.00–13.30
PowerPoint prezentace (576 kB)

Novinky přímého bankovnictví České spořitelny, a. s.

Ing. Luboš Louda, Česká spořitelna, a. s., 30'

13.30–14.00
PowerPoint prezentace (2,8 MB)

Strategie MS ve statní správě a samosprávě

Ing. Markéta Bauerová MBA, Ing. Jan Toman, Ing. Rostislav Babarík, Microsoft, s. r. o., 30'

14.00–14.15
PowerPoint prezentace (0,8 MB)

e-ČR a EU

Ing. Pavel Hrdlička, IBM ČR, spol. s r. o., 15'

14.15–14.30
PowerPoint prezentace (2,5 MB)

Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu

Ing. Dušan Smolej, IBM ČR, spol. s r. o., 15'

14.30–15.00
PowerPoint prezentace (1,6 MB)

Komunikace občana s úřadem -- projekt IS eSMO

Ing. Aleš Opletal, Siemens Business Services, spol. s r. o., 30'

15.15–15.45
PowerPoint prezentace (1,1 MB)

Centrum styku s občany a aplikace pro řízení magistrátu (Liverpool -- Best practices)

Ing. Martin Grof, Oracle Czech, spol. s r. o., 30'

15.45–16.05
Adobe Acrobat prezentace (309 kB)

Pracovní stanice ve veřejné správě

Ing. Aleš Kučera, Novel-Praha, s. r. o., 20'

16.05–16.35
PowerPoint prezentace (3,1 MB)

Možnosti využití finančních služeb HP ve veřejné správě

Ing. Vítězslav Barčák, Hewlett-Packard, spol. s r. o., 30'

16.35–16.50
PowerPoint prezentace (2,1 MB)

Eurotel v krajích a obcích ČR

Ing. Ladislav Grabowski, Eurotel Praha, spol. s r. o., 15'

16.50–17.00
PowerPoint prezentace (69 kB)

Spisová služba a správní řád

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 10'

Přednáškový sál

9.40–9.55
Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Korporátní identita -- hodnotné aktivum

Ing. Luděk Šafář, Novell-Praha, s. r. o., 15'

9.55–10.15
Adobe Acrobat prezentace (247 kB)

xAPOST -- systém pro kancelář na každé poště

Mgr. Josef Svoboda, Česká pošta, s. p., 20'

10.15–10.30
PowerPoint prezentace (1,9 MB) PowerPoint prezentace (1,8 MB)

Formuláře v PDF a jejich integrace do současných systémů využívaných ve veřejné správě

RNDr. Vladimír Střálka, Adobe Systems CEEA, 15'

13.30–13.50
PowerPoint prezentace (3,9 MB)

My Fenix -- koncepční řešení pro podporu rozvoje státní správy a samosprávy

Ing. Jan Dienstbier, PVT, a. s., 20'

13.50–14.00
PowerPoint prezentace (4,3 MB)

Solón -- elektronická publikace pro pracovníky veřejné správy a návštěvníky knihoven

Ing. Barbora Mertová, Triada, spol. s r. o., 10'

14.00–14.30
Adobe Acrobat prezentace (5,7 MB)

Koncepce prezentačních a jednacích místností a jejich vybavení technikou pro státní správu a samosprávu

Ing. David Lesch, AV Media, a. s., Epson GmbH, 30'

14.30–15.00
PowerPoint prezentace (1 MB)

Data pod kontrolou -- řešení datového skladu v prostředí Celní správy ČR

Ing. Ondřej Vít, Adastra, s. r. o., 30'

16.45–17.00
PowerPoint prezentace (1,4 MB)

e-learning

Lukáš Zima, Microsoft, s. r. o., 15'

17.00–17.30
PowerPoint prezentace (1,8 MB)

Moderní vzdělávací systém vyšších a vysokých škol neuniverzitního typu

Daniel Choc, CCA Group, a. s., 30'

17.30–17.45
Adobe Acrobat prezentace (2,4 MB)

Multimediální informace a její využití pro vzdělávání ve veřejném sektoru

Michal Metlička, Adobe Systems CEEA, 15'

17.45–18.00
Adobe Acrobat prezentace (669 kB)

Internet pro seniory

Ing. Monika Kavanová PhD., Oracle Czech, spol. s r. o., Ing. Martin Soukup, Magistrát města Hradec Králové, 15'

Eliščin sál

15.30–15.45
PowerPoint prezentace (1,9 MB)

Přínos EU portálu visiteurope.com pro region V4 Tlumočení ČJ<=>AJ

Oliver Fodor, Econsulting, Ivan Smolák, SiemensPSE, Slovensko, 15'

15.45–16.05
PowerPoint prezentace (70 kB)

Řešení pro portál cestovního ruchu Tlumočení ČJ<=>AJ

Ing. Jan Hobza, Siemens Business Services, spol. s r. o., 20'

Jednací sál

9.30–9.50
PowerPoint prezentace (2,4 MB)

Důvěryhodný úřad -- úřední desky

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 20'

9.50–10.10
PowerPoint prezentace (3,5 MB)

Archivace elektronických dokumentů

Miroslav Skokan, PVT, a. s., 20'

10.10–10.30
Adobe Acrobat prezentace (231 kB)

Outsourcing provozu spisové služby pro úřady městských částí Prahy, školy a školská zařízení řízená MHMP

Ing. Josef Sedláček, ICZ, a. s., Exprit, spol. s r. o., 20'

13.15–13.30
PowerPoint prezentace (1,6 MB)

Správa identit uživatelů

Ing. Petr Paukner, Oracle Czech, spol. s r. o., 15'

13.30–13.45
PowerPoint prezentace (1 MB)

Identity Management -- řízení uživatelských identit

Ing. Stanislav Bíža, IBM ČR, spol. s r. o., 15'

13.45–14.10
PowerPoint prezentace (1,9 MB)

Identity a Access Management v heterogenních sítích

Ing. Marta Vohnoutová, Siemens Business Services, spol. s r. o., 25'

14.10–14.40
Adobe Acrobat prezentace (5,3 MB)

Revoluční metoda archivace

RNDr. Pavel Jireš, CSc., Hewlett-Packard, spol. s r. o., 30'

15.00–15.15
PowerPoint prezentace (1,4 MB)

Bezpečnostní strategie Microsoftu -- ukázka zabezpečení informací na intranetovém portálu pro státní správu

Dalibor Lukeš MBA, Microsoft, s. r. o., Michal Pechan, Unicorn, a. s., 15'

15.15–15.45
Adobe Acrobat prezentace (4,4 MB)

Proaktivní ochrana kritických systémů, bezpečnost a archivace pošty

Ing. Radek Smolík, Symantec GmbH, 30'

15.45–16.05
PowerPoint prezentace (562 kB)

Proč a jak řídit informační rizika ve veřejné správě

PhDr. Ing. Luděk Novák, Anect, a. s., 20'

16.05–16.20
PowerPoint prezentace (0,9 MB)

Ochrana dat -- jednoduše a zcela bezpečně!

Mgr. Pavel Hejl, CSc., T-Soft, s. r. o., 15'

17.15–17.30
PowerPoint prezentace (2,2 MB)

Elektronické soudnictví -- zkušenosti z Izraele a České republiky

Pavel Parma, Ness Czech, s. r. o., 15'

Labský sál

10.00–10.15
PowerPoint prezentace (1,4 MB)

Problémy efektivního sběru dat -- formuláře, portály, datové sklady

Tomáš Kuba, LogicaCMG, s. r. o., 15'

10.15–10.30
PowerPoint prezentace (0,9 MB)

Ekonomický systém Microsoft Dynamics ve státní správě

Ing. Marek Lang, CDL Systém, a. s., 15'

12.40–13.25
PowerPoint prezentace (2,6 MB)

Řízená informační a komunikační infrastruktura

Ing. Igor Tomeš, T-Systems PragoNet, a. s.

14.15–14.30
PowerPoint prezentace (0,8 MB)

Integrovaný záchranný systém a služby mobilní telefonie -- co dál

Ing. Ladislav Grabowski, Eurotel Praha, spol. s r. o., 15'

14.30–14.45
PowerPoint prezentace (1,8 MB)

Zpracování dokumentace a podpora řízení Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě

Ing. Boris Šraut, IBM ČR, spol. s r. o., 15'

14.45–15.00
PowerPoint prezentace (4,4 MB)

Městská karta -- využití multiaplikační čipové karty ve VS

Ing. Aleš Klíč, PMDP, a. s., 15'

15.15–15.45
PowerPoint prezentace (1,7 MB)

Možnosti využití mobilní komunikace ve st. správě a samosprávě

Ing. Jan Křečan, T-Mobile Czech Republic, a. s., 30'

15.45–16.15
PowerPoint prezentace (4,8 MB)

Přínosy analytických nástrojů ve VS -- případová studie kraje Vysočina

Václav Bahník, PVT, a. s., 30'

16.15–16.45
PowerPoint prezentace (2,1 MB)

Praktické poznatky ze zavádění systému "Komunikace občana s úřadem"

Jindřich Šavel, aplis.cz, a. s., 30'

17.15–17.30
PowerPoint prezentace (688 kB)

Elektronická podatelna IS MUNIS

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 15'

Visegrádský salonek

14.00–14.30
PowerPoint prezentace (399 kB)

Řízení informační bezpečnosti a zákon 365/2000 Sb. -- praktické přínosy

David Šetina, NextiraOne

14.40–15.10
Adobe Acrobat prezentace (2,8 MB)

602XML formuláře patří na moderní úřad

Ing. Pavel Nemrava, Software602, a. s.

15.15–16.15
PowerPoint prezentace (3,3 MB) PowerPoint prezentace (154 kB)

Telekomunikační služby a řešení pro veřejnou správu

Ing. Miloš Mastník, MBA, doc. RNDr. Milan Berka, CSc., GTS Novera, a. s.

16.15–16.30
PowerPoint prezentace (630 kB)

Budoucnost multimediálních přenosů a digitálních vysílání ve státní správě a samosprávě

doc. RNDr. Milan Berka, CSc., GTS Novera, a. s.

18.50–19.00
PowerPoint prezentace (146 kB)

Elektronický dokument úřadu

Ing. Jan Heisler, Relsie, 10'

Salonek

14.10–14.40

e-personalista -- nová generace plánování a realizace vzdělávacích aktivit pracovníků ve veřejné správě

Ing. Petr Špindler, Rentel, a. s.

14.50–15.20
PowerPoint prezentace (681 kB)

Případová studie MPO

RNDr. Jaroslav Česenek, Macron Software, spol. s r. o.

15.30–16.30

Workshop: Informační systém krizového řízení České republiky

Ness Czech, s. r. o.


úterý, 4. dubna

GIS Arena v Hlavním sále

9.30–9.45
Adobe Acrobat prezentace (5,3 MB)

3D GIS na Internetu aneb vytváření trojrozměrných reálných scén a jejich poskytování dalším uživatelům

RNDr. Inka Vyorálková, Ing. Petr Urban, Arcdata Praha, s. r. o., 15'

9.45–10.00
Adobe Acrobat prezentace (3,3 MB)

Svět mapových služeb

Ing. Vladimír Špaček, Intergraph, spol. s r. o., 15'

10.00–10.15
PowerPoint prezentace (302 kB)

Současnost a budoucnost služeb ISKN ČÚZK pro oblast veřejné správy

RNDr. Roman Kamarýt, Ness Czech, s. r. o., 15'

10.15–10.30
Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Přínosy GIS řešení firmy GEPRO pro veřejnou správu v ČR

Vojtěch Zvěřina, GEPRO, spol. s r. o., 15'

Malý sál

9.15–9.35
PowerPoint prezentace (1,8 MB)

PVS -- stav a vývoj projektu

Ing. Robert Hernady, Microsoft, s. r. o., 20'

9.35–9.50
PowerPoint prezentace (1 MB)

Portál veřejné správy

Petr Štengl, ČESKÝ TELECOM, a.s., 15'

Eliščin sál

11.10–11.20
PowerPoint prezentace (62 kB)

iMunis -- portálové služby IS obce

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 10'

11.20–11.35

ICT v cestovním ruchu

Petr Koubský, Softwarové noviny, 15'

Jednací sál

9.15–9.45
PowerPoint prezentace (1 MB)

GovSearch.cz = integrované vyhledávání v internetovém obsahu zdrojů veřejné správy

Ing. Dušan Lehotský, GTS Novera, a. s., Mgr. Jan Peroutka, DELTAX Systems, a. s., 30'

9.45–10.05
PowerPoint prezentace (1,8 MB)

Distribuce tiskových zpráv médiím -- Protext

Mgr. Přemysl Cenkl, MBA, ČTK, 20'

10.45–11.00
PowerPoint prezentace (3,3 MB)

Komplexní měřící a informační systém pro bezpečnost provozu ve městech a obcích -- Bezpečná města

Jiří Němec, Ing. Karel Petera, ICZ, a. s., 15'

11.00–11.10
PowerPoint prezentace (622 kB)

Cizinecký informační systém CIS

RNDr. Jana Kratinová, Ing. Alan Havlík, ICZ, a. s., 10'

11.10–11.25
PowerPoint prezentace (184 kB)

Procesní audit

Martin Ohlídal, LogicaCMG, s. r. o., 15'

Labský sál

9.45–10.15
PowerPoint prezentace (2,1 MB)

Infrastruktura e-Governmentu v nadnárodních podmínkách

RNDr. Pavel Sekanina, Anect, a. s., 30'

10.45–11.00
PowerPoint prezentace (3,8 MB)

ČESKÝ TELECOM a e-Government

Jan Hřídel, ČESKÝ TELECOM, a.s., 15'

11.00–11.15
Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Wi-Fi do měst

Ing. Pavel Číž, ICZ, a. s., 15'

11.15–11.45
PowerPoint prezentace (1,2 MB)

Možnosti řešení komunikační infrastruktury a dalších služeb pro města a obce

Ing. Miroslav Šídlo, ČD-Telematika, a. s., 30'

11.45–12.15
PowerPoint prezentace (3,1 MB)

Elektronická komunikace s veřejností

Ing. Lubomír Bokštefl, TTC Marconi, s. r. o., 30'