ISSS -- Local and regional information society
3.--4. dubna 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis
ISSS/LORIS/V4DIS
 
Konference ISSS/LORIS/V4DIS

ISSS 2006 – úspěšný devátý ročník

RNDr. Tomáš Renčín

Vážení přátelé a kolegové,

devátý ročník konference ISSS/LORIS/V4DIS je minulostí a musím přiznat, že zájem opět předčil naše očekávání. Předběžné statistiky ukazují, že letošní čísla předčí i rekordní minulý ročník – stoupá návštěvnost, účast na přednáškách i prezentacích a zvyšuje se odbornost přednášejících i diskutujících. Ohlasy účastníků konference nás opět utvrdily v přesvědčení, že stávající formát široké diskusní platformy je dobré zachovat i do dalších ročníků.

Potěšil nás i mimořádný zájem představitelů státních orgánů, komunálních politiků, zástupců měst a obcí a vlastně všech, kteří se na informatizaci veřejné správy v České republice jakkoli podílejí. Vážíme si zájmu hostů ze zahraničí i jejich ochoty vyměňovat si cenné zkušenosti z mnoha různých oblasti e-governmentu.

Podpora ze strany vládních orgánů a Ministerstva informatiky či osobní záštita předsedy Senátu ČR zasedání V4DIS pro nás také hodně znamená. Je to ale zároveň velký závazek a mohu slíbit, že se budeme i nadále snažit o to, aby konference ISSS ani v následujících létech neustoupila ze své unikátní pozice "výkladní skříně budování informační společnosti" v zemích Visegrádské čtyřky i v nových zemích EU.

Program konference tradičně obohatilo dekorování vítězů oblíbených soutěží – nejen Zlatého Erbu, který se stává stále větším fenoménem, ale i Českého zavináče, mezinárodního Eurocrestu, knihovnického Bibliowebu, Geoaplikace roku či Ceny ministryně informatiky ČR.

Zahájení konference v Hlavním sále (85 kB)

Naše upřímné poděkování patří všem spolupořadatelům – hostitelskému městu Hradec Králové, sdružení Český zavináč i časopisu Obec a finance a v případě mezinárodní části LORIS/V4DIS také Praze a samozřejmě Mezinárodnímu visegrádského fondu.

Poděkovat musíme i generálnímu partneru konference České spořitelně, a. s., a všem hlavním partnerům, bez jejichž významné podpory by se konference v takovémto rozsahu a na takové úrovni vůbec nemohla uskutečnit. Nelze zapomenout ani na podíl ostatních partnerských firem nebo spolupráci s mediálními partnery, která ještě zdaleka nekončí, neboť právě v následujících týdnech se řada zajímavostí a postřehů z konference v médiích ještě objeví.

Naše díky samozřejmě patří také všem účastníkům konference, jak těm, kteří tvořili skvělé auditorium, tak pochopitelně i těm z vás, kteří jste byli tvůrci obsahové páteře letošní ISSS/LORIS/V4DIS 2006 – přednášejícím i moderátorům. Velmi si také vážíme zájmu představitelů Evropské komise i mezinárodních sítí pro rozvoj eGovernmentu, které stále častěji vyhledávají naši konferenci jako prestižní platformu k prezentaci svých cílů.

Na stránkách www.isss.cz se budou i v následujících dnech objevovat další materiály a data z konference, stejně jako závěrečné hodnotící dokumenty. Budeme velmi vděčni i za vaše postřehy a kritické náměty, které se stanou cenným zdrojem inspirace pro naši další práci.

Od jubilejního desátého ročníku, který se bude konat ve dnech 2.–3. dubna 2007 opět v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, nás dělí necelý rok. Pevně věřím, že již na příštím ročníku budeme moci konstatovat, že díky naší společné snaze pokročila informatizace veřejné správy v České republice zase o pořádný krok vpřed.

Na shledanou na ISSS 2007.

RNDr. Tomáš Renčín
výkonný ředitel konference
 

Nejstahovanější prezentace

Konvergence počítačové bezpečnosti a trvalé dostupnosti Adobe Acrobat prezentace (4691680)

Ing. Radek Smolík, Symantec GmbH

Revoluční metoda archivace Adobe Acrobat prezentace (5540632)

RNDr. Pavel Jireš, CSc., Hewlett-Packard, spol. s r. o.

Koncepce prezentačních a jednacích místností a jejich vybavení technikou pro státní správu a samosprávu Adobe Acrobat prezentace (6003146)

Ing. David Lesch, AV Media, a. s., Epson GmbH

Proaktivní ochrana kritických systémů, bezpečnost a archivace pošty Adobe Acrobat prezentace (4624476)

Ing. Radek Smolík, Symantec GmbH

Svět mapových služeb Adobe Acrobat prezentace (3437247)

Ing. Vladimír Špaček, Intergraph, spol. s r. o.

Matúšovo kráľovstvo -- nástroj spoločnej účinnej prezentácie v produkte cestovného ruchu Adobe Acrobat prezentace (1818845)

Dr. Juraj Hlatký, Matúšovo kráľovstvo, Podolie, Slovensko

IS prevencie závažných priemyselných havárií (SEVESO II) v SR Adobe Acrobat prezentace (1112526)

Ing. Erich Pacola, PhD., SAŽP, Slovensko

Multimediální informace a její využití pro vzdělávání ve veřejném sektoru Adobe Acrobat prezentace (2514972)

Michal Metlička, Adobe Systems CEEA

Co nového na cestě informatizace krajů PowerPoint prezentace (942592)

Josef Beneš, Soluziona, s. r. o.

Elektronické soudnictví -- policejní spisy Adobe Acrobat prezentace (8096174)

plk. JUDr. Jaroslav Vaněk, Městská správa Policie ČR v Brně

(další)

Nejposlouchanější audio

Zahájení konference, Mirek Topolánek, předseda ODS
Zahájení konference, Dana Bérová, ministryně informatiky
Zdravice Jiřího Paroubka účastníkům konference ISSS/LORIS/V4DIS 2006
Zahájení konference, Jan Havel, místopředseda vlády pro ekonomiku
Zahájení konference, Otakar Divíšek, primátor města Hradec Králové

(další)

Nejprohlíženější fotografie

(další)