ISSS -- Local and regional information society 3.--4. dubna 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Sekretariát konference

Vedoucí: Blanka Brychtová
Adresa: U svobodárny 1110/12, 190 00, Praha 9
Telefon: 284 001 284
Fax: 284 818 027
E-mail: isss@isss.cz

Bližší informace o konání konference Vám poskytne sekretariát ISSS 2006 každý pracovní den od 8.30 do 16.30 hodin.

Kontakty

Programový výbor

Ing. František Dohnal, čestný předseda

RNDr. Tomáš Renčín, předseda

Ing. Tomáš Holenda

RNDr. Jiří Hiess

Ing. Eva Pauknerová, CSc.

Ing. Vladimír Hořejší

doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD.

Ing. Jaroslav Šolc

Ing. Ondřej Felix, CSc.

Ing. Petr Pavlinec

Realizační tým

RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel

Michaela Renčínová, zástupce výkonného ředitele

Marek Zubr, asistent

Blanka Brychtová, manažér výstavních prostor, registrace účastníků a organizační zajištění

Vojtěch Dvořáček, programová skladba

JUDr. František Gajdošík, redakce sborníku

PhDr. Prokop Konopa, public relations

JUDr. Ing. Antonín Eliáš, časopis Obec a finance

Mgr. Jan Brychta, technické zabezpečení

Ing. Petr Palisa, webmaster