Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón Český zavináč
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 4.–5. dubna 2011, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Archiv aktualit

Kompletní závěrečná zpráva ISSS 2011 k dispozici

3. 5. 2011

Návštěvníci webových stránek www.isss.cz mohou nahlédnout do kompletní závěrečné zprávy 14. ročníku konference ISSS/LORIS/V4DIS, která obsahuje nejen zhodnocení celé akce, ale rovněž přehled pořadatelů i partnerů, oficiální statistiky a čísla z anket, citace řady významných hostů i kompletní přehled výsledků soutěží, které byly na konferenci oficiálně vyhlášeny. Materiál je k dispozici v sekci Ostatní/Dokumenty, sborníky.

O základní registry byl mimořádný zájem

7. 4. 2011

Vedle slavnostního zahájení, které každoročně beznadějně zaplní Velký sál kongresového centra Aldis, byl letos ohromný zájem o blok věnovaný budoucnosti základních registrů. Již před začátkem úvodní přednášky Ing. Odřeje Felixe "Spuštění základních registrů" byl sál zaplněn do té míry, že posluchači museli využít i míst na pódiu a balkónech. Podle odhadu organizátorů překročil jejich počet pětistovku.

ICT summit 2011 a Memorandum o spolupráci mezi MPO a ICTU

7. 4. 2011

U příležitosti prestižního setkání ICT summitu s podtitulem "ICT – akcelerátor úspěchu ČR", který se konal v rámci pondělního programu konference ISSS 2011, bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi MPO a ICT Unií. Setkání uspořádala ICT Unie za účasti ministra Martina Kocourka, náměstka ministra financí Zdeňka Zajíčka a dalších.

Konference V4DIS 2011 je minulostí

6. 4. 2011

Souběžně s programem čtrnáctého ročníku konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) se ve dnech 4. a 5. dubna v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové (Česká republika) se uskutečnil již osmý ročník mezinárodní konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), na níž se každoročně scházejí zástupci veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky. Tato akce je součástí dlouhodobého projektu zahájeného v roce 2004, který se zaměřuje na využití informačních a komunikačních technologií v celé oblasti veřejné správy, zavádění moderních elektronických služeb pro občany, výměnu zkušeností a prezentaci špičkových projektů, a to v širším středoevropském kontextu. Konferenci V4DIS 2011 tradičně podporuje Mezinárodní visegrádský fond a slavnostní zahájení proběhlo za účasti jeho výkonného ředitele Petra Vágnera.

14. ročník konference ISSS úspěšně skončil

6. 4. 2011

V úterý v podvečer se stal minulostí již 14. ročník konference ISSS/LORIS/V4DIS. Jako obvykle se konal v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, během dvoudenního programu se zde odehrálo přes 2 stovky přednášek a prezentací, ve výstavní části se představilo více než 110 dodavatelů technologií a služeb a prezenční listiny registrovaných účastníků zaznamenaly přes 2300 hostů. I letos se zde sešla řada vrcholných politiků, zástupců státních orgánů i samosprávných celků, expertů z oblasti informatizace veřejné správy a manažerů většina renomovaných ICT společností. Konferenci, která již léta patří mezi největší akce svého druhu v celém středo- a východoevropském regionu, i letos doprovázela mezinárodní setkání LORIS (Local and Regional Information Society) a V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Pondělní program byl navíc rozšířen o další prestižní akce – ICT summit 2011, uzavřené jednání zástupců vlády ČR a ICT průmyslu, a rovněž zasedání Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost. Konference se konala pod záštitou premiéra Petra Nečase, ministra vnitra Radka Johna, ministra zdravotnictví Leoše Hegera, ministra životního prostředí Tomáše Chalupy a Asociace krajů ČR. Visegrádské konferenci poskytl osobní záštitu podobně jako v minulých létech 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka.

Byly zveřejněny resp. aktualizovány všechny prezentace

6. 4. 2011

Elektronický podpis v praxi

6. 4. 2011

Tak by mohl znít podtitul nejnovější publikace, která u příležitosti konference ISSS 2011 rozšířila řady odborných knih v Edici CZ.NIC. Jejím autorem je vysokoškolský pedagog a publicista Jiří Peterka, ale kniha vznikla i za přispění návštěvníků stránek bajecnysvet.cz, kde bylo možné připomínkovat pracovní verzi tohoto titulu.

Digitalizace a nová média

5. 4. 2011, 10.30

Jednací sál kongresového centra Aldis se v úterý dopoledne zaplnil zájemci o informace týkající se přechodu na digitální televizní vysílání. Již v 9.30 zde byl zahájen program speciálního odborného bloku "Digitalizace a nová média" koncipovaného ve spolupráci Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání, Ministerstva průmyslu a obchodu a České televize.

Úterní dopoledne patří tradičně GISu

5. 4. 2011, 10.00

Tradiční aréna postavená ve Velkém sále je v úterý dopoledne každoročně zaplněna příznivci geografických informačních systémů, geodat, mapových služeb, územního plánování, stavebního řízení a dalších souvisejících témat.

Ministerstvo vnitra na 14. ročníku konference ISSS – on-line zpravodajství

5. 4. 2011

Ministerstvo vnitra představilo Klaudii, nový symbol eGovernmentu

5. 4. 2011

Přístupnost soutěžních webů – již desetkrát ve Zlatém Erbu

5. 4. 2011

Weby měst a obcí, které každoročně postoupí do celostátního kola soutěže Zlatý erb, již podesáté testovali na přístupnost nevidomí a slabozrací testeři v rámci projektu Blind Friendly Web.

Ministerstvo vnitra ocenilo Fakultu informatiky Masarykovy univerzity za potírání plagiátorství pomocí informačních technologií

4. 4. 2011, 21.00

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Brno získala cenu ministra vnitra za přínos k rozvoji informačních a komunikačních technologiích ve veřejné správě, a to za ojedinělý přístup k potírání plagiátorství prostřednictvím informačních technologií.

Eurocrest 2011 – Hranice, Bratislava a Poznaň

4. 4. 2011, 20.45

V soutěži Eurocrest o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů v Evropě se mezi hlavní oceněné projekty roku zařadily oficiální stránky města Hranice, loňský vítěz kategorie měst v národní soutěži Zlatý Erb, a vedle toho také oficiální stránky slovenské Bratislavy a polské Poznaně. Vyhlášení výsledků bylo jako obvykle součástí programu slavnostního společenského večera čtrnáctého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové (ISSS/LORIS/V4DIS 2011).

JuniorErb 2011 zná svého vítěze

4. 4. 2011, 20.35

V rámci dalšího ročníku mezinárodní soutěže pro mladé tvůrce webových stránek JuniorErb se letos v České republice uskutečnilo poprvé i několik krajských kol a porota vybírala z většího počtu nominací než v předchozích létech. Vítězem celostátního kola JuniorErbu se nakonec stal David Lupáč s internetovým projektem Kam na Litoměřicku.

12. ročník soutěže Biblioweb

4. 4. 2011, 20.30

Do soutěže se zapojila řada knihoven z malých obcí, proto byla opět vytvořena kategorie pro obce, v nichž žije maximálně 3000 obyvatel. Úroveň jejich stránek však stále pokulhává za úrovní stránek větších knihoven (podrobné hodnocení)

Soutěž Zlatý erb 2011 zná své vítěze

4. 4. 2011, 20.20

Ceny třináctého ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí na konferenci ISSS v pondělí 4. 4. 2011 bylay uděleny.

Projev předsedy vlády Petra Nečase na konferenci ISSS 2011 v Hradci Králové

4. 4. 2011, 12.00

Nabitý "Velký sál" sledoval slavnostní zahájení

4. 4. 2011, 11.30

Nabitý velký sál kongresového centra Aldis sledoval slavnostní zahájení čtrnáctého ročníku konference ISSS. Moderátorem jedné z nejoblíbenějších částí programu celé dvoudenní konferenční akce byl i letos Václav Moravec.

e-health – nemocnice na kraji 21. století

4. 4. 2011, 9.15

Tradiční samostatný odborný blok věnovaný elektronizaci zdravotnictví, o který je vždy mimořádný zájem a jenž je letos mimořádně obsáhlý byl v Jednacím sále kongresového centra Aldis zahájen již v 9 hodin. V letošním roce se na jeho přípravě podílely prakticky všechny subjekty, které mají se zdravotnictvím co do činění a rovněž většina dodavatelských firem.

Visegrádská konference V4DIS 2011 zahájena

4. 4. 2011, 9.00

Již v 9 hodin byl ve Visegrádském salonku kongresového centra Aldis za účasti 1. místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky, výkonného ředitele Mezinárodního visegrádského fondu Petra Vágnera, hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, koordinátora projektu JuniorInternet Kamila Zemana, ředitele konference ISSS/LORIS/V4DIS Tomáše Renčína a za přítomnosti řady dalších zástupců veřejné správy zemí Visegrádu zahájen již osmý ročník konference V4DIS.

Již 8. ročník konference V4DIS v Hradci Králové

4. 4. 2011, 8.00

Souběžně s programem čtrnáctého ročníku konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) se ve dnech 4. a 5. dubna v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové (Česká republika) koná již poosmé mezinárodní konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), na níž se scházejí zástupci veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky. Tato akce je součástí dlouhodobého projektu zahájeného v roce 2004, který se zaměřuje na využití informačních a komunikačních technologií celé oblasti veřejné správy, zavádění moderních elektronických služeb pro občany, výměnu zkušeností a představení špičkových projektů, a to v širším středoevropském kontextu. Konferenci V4DIS 2011 tradičně podporuje Mezinárodní visegrádský fond a slavnostně ji zahájí jeho výkonný ředitel Petr Vágner.

Začíná 14. ročník konference ISSS

4. 4. 2011, 8.00

V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové začíná 14. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS 2011). Jako obvykle se zde scházejí vrcholní politici, zástupci státních orgánů i samosprávných celků, odborníci na informatizaci veřejné správy a dodavatelé moderních technologií a služeb a budou se dva dny věnovat aktuálním otázkám souvisejícím s dalším rozvojem e-governmentu. Tato tradiční akce, která patří mezi nejvýznamnější konference svého druhu v celém středo- a východoevropském regionu, je i letos doprovázena mezinárodními konferencemi LORIS (Local and Regional Information Society) a V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Pondělní program je navíc rozšířen o další prestižní akce – ICT summit 2011, uzavřené jednání zástupců vlády ČR a ICT průmyslu, a také zasedání Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost.

Držitelem letošního ocenění Český zavináč je soutěž Zlatý erb

3. 4. 2011, 20.00

V rámci programu slavnostního setkání v předvečer zahájení 14. ročníku konference ISSS 2011 v Hradci Králové byly v Klicperově divadle vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. Porota letos udělila cenu oblíbené celostátní soutěži o nejlepší webové stránky měst a obcí "Zlatý erb".

Přímé přenosy z konference ISSS

1. 4. 2011, 12.15

Návštěvníci webových stránek konference ISSS měli v pondělí 4. dubna možnost sledovat přímé přenosy z konferenčního dění.

Registrace účastníků přes Internet byla ukončena

1. 4. 2011, 12.00

Registraci včetně zaplacení však můžete provést až na místě.

Autobus do Hradce Králové

1. 4. 2011, 12.00

Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost na ISSS

31. 3. 2011

Při příležitosti konference ISSS 2011 se koná v Hradci Králové zasedání Řídícího výboru nově koncipované Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost i zasedání vlastní Rady. Hlavním bodem programu je ustanovení pracovních výborů a schválení plánu práce do konce roku 2011.

Tajemníci na ISSS

9. 3. 2011

Konference Internet ve státní správě a samosprávě se tradičně účastní desítky tajemnic a tajemníků městských a obecních úřadů. Podle Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR lze obdobnou účast očekávat i v letošním roce – vzhledem ke stále se zrychlující intenzitě zavádění e-governmentu v praxi, cítí tajemníci potřebu být co nejvíce a nejlépe informováni o všech pracích na jeho implementaci a současně mít možnost podávání zpětné vazby z území.

Vyhlášení soutěže Biblioweb 2011

11. 2. 2011

Konference ISSS/LORIS/V4DIS 2011 se blíží

7. 2. 2011

Čtrnáctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS 2011) se rychle blíží. Ve dnech 4. a 5. dubna 2011 se v Hradci Králové již tradičně setkají vrcholní politici, zástupci státních orgánů a samosprávných celků s odborníky na informatizaci veřejné správy a dodavateli moderních technologií a služeb a budou se dva dny věnovat aktuálním otázkám souvisejícím s dalším rozvojem e-governmentu. Tato tradiční akce, která patří mezi nejvýznamnější konference svého druhu v celém středo- a východoevropském regionu, bude podobně jako v posledních létech doprovázena mezinárodními konferencemi LORIS (Local and Regional Information Society) a V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), v rámci programu se navíc uskuteční i prestižní ICT Summit, jehož hlavním organizátorem je ICT Unie.

ICT SUMMIT 2011 s podtitulem ICT – akcelerátor úspěchu ČR

7. 2. 2011

Pondělní program konference ISSS bude letos poprvé rozšířen o zcela novou událost – prestižní akce nazvaná ICT SUMMIT 2011 je "vlajkovou akcí" ICT Unie v tomto roce. Cílem bude demonstrovat přínosy ICT pro ekonomiku a občany ČR, samozřejmě vedle inovací a vzdělání. Prezentace budou podloženy průzkumy a skutečnými fakty. ICT SUMMIT 2011 bude klást důraz především na širší význam služeb IT a elektronických komunikací pro růst hospodářství země, pro efektivitu správy země, pro podnikání a usnadnění života občanů.

Hlavní témata konference ISSS 2011

3. 2. 2011

 • Strategie rozvoje e-governmentu v ČR v novém volebním období
 • Financování dalšího rozvoje e-governmentu
 • Základní registry jako nejvýznamnější infrastrukturní projekt
 • Informační systém datových schránek a další elektronizace administrativy
 • Projekt CzechPOINT se dále rozvíjí
 • Komunikační infrastruktura veřejné správy
 • Zajištění provozu systémů veřejné správy (dostupnost, zálohování)
 • Bezpečnost v oblasti ICT, správa a ochrana identit
 • Využití moderních technologií v e-governmentu – virtualizace, cloud computing apod.
 • Digitalizace a archivace dokumentů
 • Informační systémy měst, obcí a krajů
 • Digitalizace televizního vysílání a nové možnosti komunikace s občany
 • Geoinformační politika státu a mapové služby
 • Specializované odborné bloky: e-health, e-turismus, e-justice, IS státní pokladny, ICT v ochraně životního prostředí apod.
 • LORIS/V4DIS – výměna zkušeností s partnery z EU a Visegrádu

13. ročník soutěže Zlatý erb zahájen

11. 1. 2011

Konference V4DIS v dubnu 2011 již po osmé

1. 12. 2010, English English

Ve dnech 4.–5. dubna 2011, souběžně s programem 14. ročníku konference ISSS/LORIS, se uskuteční již poosmé i pracovní setkání zástupců zemí Visegrádské čtyřky – konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Tato akce je nedílnou součástí dlouhodobého projektu zahájeného v roce 2004, který se zaměřuje na využití informačních a komunikačních technologií ve sféře veřejné správy a moderních elektronických služeb pro občany, výměnu zkušeností a prezentaci špičkových projektů, a to v širším středoevropském kontextu.

Konference LORIS 2011 – twinningová spolupráce a rozvoj vybraných projektů

1. 12. 2010

Souběžně s průběhem čtrnáctého ročníku renomované konference Internet ve státní správě a samosprávě, která se uskuteční ve dnech 4.–5. dubna 2011 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, se bude konat další ze setkání partnerů mezinárodního projektu LORIS (Local and Regional Information Society), jehož hlavním organizátorem je Kraj Vysočina a který je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu TT. I letos se zde sejdou zástupci twinningových měst evropské iniciativy i2010 (European Information Society for growth and employment) a budou jednat o rozvoji vybraných ICT projektů, dalším rozvoji e-governmentu na lokální či regionální úrovni, možnostech využívání prostředků EU nebo přínosu moderních technologií v další oblastech jako například v e-turismu. Hlavním cílem akce je prohloubení spolupráce partnerských měst a regionů z celé Evropy, mezi nimiž nechybí Praha, Hradec Králové, Jihlava, slovenská Moldava nad Bodvou, maďarský Karcag, polský Walbrzych, některá další partnerská města či Kraj Vysočina.

Záštitu nad 14. ročníkem konference ISSS/LORIS převzal předseda vlády České republiky Petr Nečas

24. 11. 2010

Petr Nečas, předseda Vlády České republiky Faksimile dopisu Petra Nečase (JPG, 12 kB)

Důležitým tématem bloku eHealth bude komunitní péče

23. 11. 2010

Jedním z klíčových témat diskusí o elektronizaci zdravotnictví v rámci samostatného odborného bloku eHealth na konferenci ISSS 2011 bude problematika komunitní péče a představení možností, které v této oblasti přinášejí moderní technologie. V rozhovoru pro Veřejnou správu online to zdůrazňuje i náměstek ministra zdravotnictví ČR pro informatiku RNDr. Jiřím Schlanger, který se na programové koncepci bloku výrazně podílí.

Ministr vnitra ČR Radek John poskytl záštitu 14. ročníku konference ISSS/LORIS

1. 11. 2010

Radek John, ministr vnitra

V oficiálním dopise z 22. října 2010, který tuto záštitu potvrzuje, místopředseda vlády a ministr vnitra mimo jiné píše: "Již nyní vidím styčné body pro prezentaci rezortu vnitra, zejména z hlediska informatiky a eGovernmentu, koncepce základních registrů, projektů e-Sbírka a e-Legislativa nebo projektu procesního modelování agend."

Nabídka firemní prezentace 2011

19. 10. 2010

Nebudeme nic rušit

29. 9. 2010

říká v rozhovoru pro Veřejnou správu online a ISSS Ing. Jaroslav Mráz, vrchní ředitel sekce pro informatiku a e-government MV ČR. Podle jeho slov plánuje Ministerstvo vnitra rozsáhlou prezentaci svých plánů i rozpracovaných projektů právě na dubnové konferenci ISSS, kterou považuje za unikátní příležitost k diskusi se zástupci celé veřejné správy ČR i s odborníky a reprezentanty dodavatelů technologií a služeb do tohoto segmentu.

Záštita nad konferencí V4DIS 2011

29. 9. 2010

Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR Faksimile dopisu Přemysla Sobotky (JPG, 28 kB)

Záštitu nad konferencí V4DIS převzal Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu České republiky.

Přípravy 14. ročníku tradičního setkání jsou v plném proudu

14. 9. 2010

Ve dnech 4. a 5. dubna 2011 se v Hradci Králové uskuteční již čtrnáctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. V kongresovém centru Aldis se setkají vrcholní politici, zástupci státních orgánů a samosprávných celků, odborníci i dodavatelé moderních technologií a budou se dva dny věnovat aktuálním otázkám souvisejícím s dalším rozvojem e-governmentu. Přípravy konference v současné době běží naplno a na základní kostře programového schématu, stejně jako na některých doprovodných akcích a prezentacích se intenzivně pracuje.

ISSS 2010