Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón Český zavináč
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 4.–5. dubna 2011, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Ministerstvo vnitra ocenilo Fakultu informatiky Masarykovy univerzity za potírání plagiátorství pomocí informačních technologií

4. 4. 2011, 21.00

img_3169.jpg img_3180.jpg

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Brno získala cenu ministra vnitra za přínos k rozvoji informačních a komunikačních technologiích ve veřejné správě, a to za ojedinělý přístup k potírání plagiátorství prostřednictvím informačních technologií.

Cenu děkanovi fakulty profesoru Jiřímu Zlatuškovi předal v pondělí 4. dubna 2011 během slavnostního večera konference ISSS 2011 v Hradci Králové náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví František Vavera.

Brněnská Fakulta informatiky vede od roku 2006 boj proti plagiátorům ve veřejné správě, převážně v oblasti terciárního vzdělávání. Koordinuje také softwarové projekty, které v současnosti využívá 37 vysokých, vyšších odborných a středních škol i dalších institucí.

Radek John si, stejně jako odborníci Ministerstva vnitra, uvědomuje, že dramatický rozvoj informačních technologií mj. zjednodušil možnosti páchání plagiátorství.

Proto Ministerstvo vnitra ocenilo projekty Fakulty informatiky, které dokazují, že informační technologie plagiátorství nejen usnadňují, ale zároveň ho mohou pomoci odhalovat.

Výsledkem práce odborníků z Fakulty informatiky jsou webové systémy sloužící především ke kontrole originality textových dokumentů. Jde o tři systémy, které usnadňují školám a institucím kontrolu podobných textů v pracích a poskytují různé další služby.

V oblasti závěrečných prací jde o systém Theses.cz, u seminárních a dalších studentských prací o systém Odevzdej.cz a nově v oblasti publikací zaměstnanců o systém Repozitar.cz. Díky těmto projektům dosahuje vyhledávání podobných textů vysoké účinnosti, neboť databáze jsou navzájem propojeny a nachází se v nich velké množství souborů i ze zdrojů, jako je Wikipedie.

Souborů, vůči nimž se plagiáty vyhledávají, jsou necelé tři miliony. Iniciativa spolupráce všech zapojených škol tak přinesla nejen efektivitu při kontrole plagiátů, ale především vyšší kvalitu prací vzniklých na vysokých školách.

Radek John oceňuje postoj Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, že v boji proti plagiátorství neexistuje efektivnější cesta než důsledné používání informační technologie. Pozitivně vnímá také skutečnost, že vývojový tým ve své práci pokračuje a koncem minulého roku spustil do testovacího provozu vyhledávání podobností s dokumenty na internetu.

Ministerstvem vnitra oceněné systémy Fakulty informatiky zaujímají ve svém oboru špičkové místo i v celosvětovém měřítku.