Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón Český zavináč
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 4.–5. dubna 2011, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Schema programu konference ISSS 2011, pondělí, 4. dubna

[ Úterý, Podrobný program, Titulní stránka ]

Čas Velký sál Malý sál Přednáškový sál Eliščin sál Jednací sál Labský sál Visegrádský salonek
8.45
Zpráva o stavu e-governmentu v ČR
Zahájení bloku, Ing. Jaroslav Mráz, Ministerstvo vnitra
Zpráva o stavu eGONa, Ing. Jaroslav Mráz, Ministerstvo vnitra
9.00
e-health – nemocnice na kraji 21. století I
Úvodní slovo, RNDr. Jiří Schlanger, Ministerstvo zdravotnictví
Informační systémy měst, obcí a krajů I
e-UtilityReport – elektronická žádost o vyjádření k existenci sítí na Praze 13, Ing. arch. David Budínský, Úřad městské části Praha 13
e-government v zemích V4
Zahájení konference V4DIS, PhDr. Petr Vágner, CSc., výkonný ředitel Mezinárodního Visegrádského Fondu; MUDr. Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR; MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina; Kamil Zeman, koordinátor projektu JuniorInternet; RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference V4DIS 2011
Úvodní slovo, MUDr. Jiří Běhounek, Asociace krajů ČR
Základní registry – změna chování státu vůči občanovi, Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra
New Technologies for Humanitarian Work, dr. Cosmas Zavazava, PhD., International Telecommunication Union Přednáška v cizím jazyce
9.15
Veřejné finance a ICT
Kdy bude Státní pokladna?, Mgr. Zdeněk Zajíček, Mgr. Radoslav Bulíř, Ministerstvo financí
Majetkový portál Pardubického kraje, Ing. Martin Halámka, Krajský úřad Pardubického kraje
Od vizí k realitě, RNDr. Jiří Schlanger, Ministerstvo zdravotnictví; Ing. Vladimír Šiška, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Pre-commercial procurement for eGovernment and other online services – EU project PROGR-EAST, Peter Druga, BIC Bratislava; Agata Klinska, INNOVATIKA Warsaw; Laszlo Gergely, Theodore Puskas Foundation Budapest; Vasja Vehovar, University of Ljubljana
9.30
Datové schránky – zákonem garantovaný kanál pro komunikacia, Petr Stiegler, Ministerstvo vnitra
Zkušenosti magistrátu se zaváděním elektronických služeb pro malé obce, Mgr. Markéta Pešková, Eliška Dimovová, Magistrát města Hradec Králové
Modernizace systému řízení daňové a celní správy – skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC), Ivana Brzoňová, IDS Scheer/Software AG
Portal miejski gdansk.pl jego serwisy i aplikacje (Městský portál gdansk.pl), Tomasz Luczyc-Wyhowski, Urad Miejski w Gdansku Přednáška v cizím jazyce
9.45
Program kvality péče VZP + Akord a elektronická komunikace ve zdravotnictví – strategie VZP, MUDr. Pavel Horák, CSc. MBA, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
SONEF – elektronické schvalování dokumentů, Martin Janček, Jakub Houska, Komix s. r. o.
CzechPOINT – spolehlivý asistovaný přístup ke službám státu, Ing. Luděk Šafář, Ministerstvo vnitra
Dotační možnosti pro ICT sektor v roce 2011, Mgr. Milan Struna, PhDr. Ondřej Beránek, eNovation s. r. o.
10.00
eGON si bere Klaudii aneb svatba z lásky i rozumu, Petr Říha, Ministerstvo vnitra
Agenda 2020, MUDr. Milan Cabrnoch, České národní forum pro eHealth
Komunikace obrazem z místa mimořádné události – DATAVIS, Viktor Gyönyör, Radim Šejnoha, AV Media, a. s.
Hodnotenie e-governmentu na celom svete z pohľadu UNO, Ing. Arpád Takács, Výskumný ústav spojov n. o.
Hromadné rozesílání SMS zpráv nejen v době krize, Ivana Melicharová, Jiří Hudeček, Obec Lety; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.
10.15
10.30
Slavnostní zahájení, RNDr. Petr Nečas, předseda vlády; MUDr. Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR; Ing. František Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu; Mgr. Radek John, ministr vnitra; dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí; doc. Ing. Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ; Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK; Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje; MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina; Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje; Mgr. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje; Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra financí; JUDr. František Vavera, Ph.D., náměstek ministra vnitra; Tomáš Vrbík, náměstek ministra pro životní prostředí; RNDr. Jiří Schlanger, náměstek ministra zdravotnictví; Ing. Michal Koláček, náměstek ministra pro místní rozvoj; Mgr. František Korbel, náměstek ministra spravedlnosti; Ing. Jaroslav Mráz, vrchní ředitel sekce pro informatiku a eGovernment Ministerstva vnitra; Ing. Oldřich Vlasák, poslanec EP a předseda SMO ČR; MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec EP a předseda ČNF eHealth; Ing. Jaroslav Krupka, poslanec Parlamentu ČR; MUDr. Zdeněk Fink, primátor Hradce Králové; Ing. Karel Březina, náměstek primátora hl. m. Prahy; Ing. Svatoslav Novák, prezident ICT Unie; PhDr. Petr Vágner, CSc., výkonný ředitel Mezinárodního Visegrádského Fondu; Ing. Karel Dobeš, vládní zmocněnec pro kandidaturu České republiky na umístění sídla GSA; dr. Cosmas Zavazava, PhD., Head of Unit, International Telecommunication Union; RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference ISSS 2011
Přenos slavnostního zahájení
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
Informační systémy měst, obcí a krajů II
CePo – elektronické dveře do úřadu, Roman Kratochvíl, ICZ a. s.
12.15
e-health – nemocnice na kraji 21. století II
Úvodní slovo, RNDr. Jiří Schlanger, Ministerstvo zdravotnictví
Konsolidace resortních registrů, Ing. Fares Shima, Ministerstvo zdravotnictví
Formulářová spisová služba = spisová služba s elektronickými procesy, Ing. Pavel Nemrava, Software602, a. s.
12.30
Světlé zítřky e-governmentu? – vize a strategie I
Digital agenda for Europe, prof. Vasile Baltac, Council of European Professionalism Informatics Societies, ECDL Foundation Board Přednáška v cizím jazyce
Přednášky partnerů
Od Úřadu k eÚřadu, RNDr. Vladimír Střálka, Adobe Systems s. r. o.
ICT v oblasti životního prostředí
Úvodní slovo, Tomáš Vrbík, Ministerstvo životního prostředí
Všední den e-governmentu – zajištění provozu systémů veřejné správy I
Směr projektu Informačního systému datových schránek (ISDS), Rostislav Šimoniček, Dušan Forejt, Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
ICT summit – "ICT – akcelerátor úspěchu ČR" (uzavřené jednání)
ISPOP – integrace a zjednodušování ohlašovacích povinností, Ing. Jan Nepimach, Ministerstvo životního prostředí
Praktické zkušenosti s pilotním nasazením silné autentizace ALUCID na Krajském úřadu Kraje Vysočina v oblasti eHealth, Ing. Libor Neumann, ANECT a. s.
12.45
Potkal jsem eGONa, Ing. Martin Řehořek, Novell Professional Services Česká republika, s.r.o.
Geoportál INSPIRE a koordinační výbor KOVIN, Ing. Jitka Faugnerová, Ministerstvo životního prostředí
Digitální agenda, Ing. Jiří Průša, MBA, Ministerstvo vnitra
Vize rozvoje elektronické komunikace v ČR, Mgr. Ing. Branislav Rovný, Česká pošta, s. p.
Integrační platforma SIRIUS a podpora tvorby výhledů životního prostředí, Ing. Jaroslav Zítek, Ministerstvo životního prostředí
Trvale dostupné zobrazení podkladů ze spisové služby – Elektronická úřední deska, Pavel Hajský, AV Media, a. s.
13.00
Austrian eHealth strategy and experience, Dr. Susanne Herbek, ELGA GmbH Přednáška v cizím jazyce
Environmentální HelpDesk – transparentní a konzistentní státní správa, Ing. Jiří Hradec, Ministerstvo životního prostředí
eObec – IS pro elektronickou komunikaci mezi občanem a úřadem, spisová služba, workflow, ekonomické výhody moderního řešení, Ing. Petr Havlíček, Asseco Solutions, a. s.
eVolby, Petr Říha, Ministerstvo vnitra
13.15
Quo vadis – praktický pohled na eGovernment v ČR, Ing. Miroslav Čejka, GORDIC spol. s r. o.; Ing. Oskar Macek, Ministerstvo vnitra
GMES a SEIS jako budoucí zásadní zdroje dat pro veřejnou správu, Ing. Simona Losmanová, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí
ePD (elektronická Provozní Dokumentace) – případová studie MPSV, Tomáš Sailer, Stanislav Borecký, ANECT a. s.
Projekty eLegislativa a eSbírka, Mgr. Aleš Gola, Ministerstvo vnitra
Nové IT služby CITES v roce 2011, RNDr. Ondřej Klouček, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí
13.30
Oracle – Hardware & Software together, Ing. Zdeněk Pilz, Oracle Czech, s. r. o.
Tisková konference Ministerstva vnitra (jen pro novináře)
Souvztažnosti v informačním systému obce, Ing. Radek Moulis, Město Velvary; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.
e-health – nemocnice na kraji 21. století III
Práce s informacemi šetří náklady, MUDr. Milan Cabrnoch, ČNF eHealth
13.45
Přístupnost jako komplexní problematika eGovernmentu, Michal Rada, Iniciativa Informatiky pro Občany
mHealth: zbytečný termín nebo nová oblast eHealth služeb?, MUDr. Pavel Kubů, MUDr. Pavel Trnka, ČNF eHealth
14.00
Řízení výkonnosti organizace ve veřejném sektoru, Ing. Vladislav Kalous, Accenture Central Europe B. V.
Digitalizace a archivace dokumentů I
Pohled na použití elektronických dokumentů v rámci eGovernmentu v ČR a EU, Ing. Miroslav Širl, Iniciativa Co po nás zbude
Život 90 – ukázka řešení, Mgr. Jan Lorman, Život 90 o. s.
Informační systémy měst, obcí a krajů III
Univerzální formulářový portál, RNDr. Vladimír Střálka, Adobe Systems s. r. o.; Aleš Světlík, ATBON a. s.
Světlé zítřky e-governmentu? – vize a strategie II
Vnitřní integrace úřadu – a co dál?, Ing. Karel Sagl, Novell-Praha, s. r. o.
Projekt výměny zdravotní dokumentace na regionální úrovni, Ing. Tomáš Butor, Asseco Central Europe, a. s.
14.15
Přijímání platebních karet přes platební terminály České spořitelny, Ing. Renata Badalíková, Česká spořitelna, a. s.
Všední den e-governmentu – zajištění provozu systémů veřejné správy II
Komunikační a provozní infrastruktura pro veřejnou správu, Ing. Juraj Rakovský, MBA, ČD-Telematika a. s.
ISO 15489, Ing. Ladislav Karkoška, MBA, Ministerstvo vnitra
Cognos, Ondřej Bothe, IBM Česká republika, spol. s r. o.
Komunikační rozhraní mezi ERMS v kontextu Národního standardu, Vladimír Dinuš, ICZ a. s.
14.30
Nebezpečná bezpečnost, Ing. Jaroslav Pejčoch, T-Soft, a. s.
Aktuální trendy v e-turismu
Využití rozšířené reality a sociálních sítí v e-turismu, Mgr. Petr Moc, Bc. Jakub Chour, CzechTourism
Přínosy standardizace správy dokumentů dle ISO 15489, Vladimír Görner, Information and records management society
Bezpečná autentizace – nezaměnitelný základ ochrany dat, Mgr. Pavel Hejl, CSc., T-Soft, a.s.
ProRec certifikace, Milan Růžička, ČNF eHealth
eTender – systém pro evidenci veřejných zakázek, Jiří Langr, Jiří Tománek, Komix s. r. o.
14.45
Pokračující příprava obcí na aplikaci Národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb, Mgr. Věra Hottmarová, Město Smiřice; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.
Cloud computing pro organizace ve státní správě, Roman Cabálek, Microsoft s. r. o.
eHealth – RFID, Matěj Adam, IBM Česká republika, spol. s r. o.
Živé přenosy z jednání zastupitelstva měst a obcí – PUBLICSTREAM, Pavel Hajský, AV Media, a. s.
Digitalizace a vytěžování dat jako služba, Jiří Rogalewicz, Siemens IT Solutions and Services, s. r. o.
15.00
Informační systémy veřejné správy pro 21. století, Jan Váša, Oracle Czech, s. r. o.
Mobilný, online a direct marketing v samospráve, Bc. Linda Bátorová, Mgr. Ingrid Múdra, Patrik Fojtu, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Nasazení efektivního systému pro rozvrhování pracovní doby, plánování směn, pohotovostí, přítomností i nepřítomností, Jana Prokůpková, IDS Scheer/Software AG
Budoucnost základních registrů
Spuštění základních registrů, Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra
Chytrá města – města budoucnosti
Co jsou Chytrá města a jak využívají moderní technologie – inspirace pro města v ČR?, Ing. Jaroslav Šolc, SIKS a. s.
15.15
Elektronická komunikace – klíč k efektivní péči o pacienta, Mgr. Tomáš Staněk, IZIP, a. s.
Prorůstání informačního systému cestovního ruchu do webových prezentací v Pardubickém kraji, Bc. Vít Pechanec, World Media Partners, s. r. o.
Elektronická spisová služba, digitalizace a ukládání dokumentů, Ing. Stanislav Fiala, GORDIC spol. s r. o.
15.30
Řešení IBM pro Chytřejší města (Smart Cities), FRAUD, Daniel Trhoň, Ondřej Žák, IBM Česká republika, spol. s r. o.
Digitalizace a archivace dokumentů II
Dlouhodobé a důvěryhodné uchovávání elektronických dokumentů, Roman Kratochvíl, ICZ a. s.
Bezpečnost ICT ve veřejné správě
Kyberbezpečnost, Ing. Aleš Špidla, Ministerstvo vnitra
Komunikace obrazem ve zdravotnictví – Telemedicína, Viktor Gyönyör, Radim Šejnoha, AV Media, a. s.
Turistické aktivity v rámci přeshraniční spolupráce na území Krkonoš, Mgr. Petra Šťastná, Správa KRNAP
Komplexní nemocniční systém – nástroj k propojení ekonomických a zdravotních informací, Petr Železník, SAP ČR, spol. s r.o.
15.45
Řešení BI obohacené o softwarové nástroje a metodiku Controllingu IS GINIS, Ing. Michal Polák, GORDIC spol. s r. o.
Systém řízení rizik ve státní správě, RNDr. Ilona Štěpánková, ITEG a. s.
RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu, Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální
IBM ECM – nejen garantované úložiště elektronických dokumentů, Marek Šoule, IBM Česká republika, spol. s r. o.
Evaluation of V4 countries E-government efficiency by means of the three-factor utility function, prof. Andrzej Janicki, Alfa-Omega Foundation Přednáška v cizím jazyce
16.00
Přínos integrace multifunkčních zařízení se systémy pro správu dokumentů, Ing. Jaroslav Lubas, aplis.cz, a. s.; Ing. Vojtěch Krejčíř, Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.
Gordic + CA = vaše cesta ke zvýšení kvality a efektivity služeb, Ing. Jakub Fiala, GORDIC spol. s r. o.
Zabezpečení citlivých dát informačních systémů státní správy, Ing. Michal Vačkář, T-Systems Czech Republic a. s.
e-health – nemocnice na kraji 21. století IV
ČNFeH – vzdělávání, MUDr. Pavel Kubů, ČNF eHealth
Diskuse
16.15
Pohled na systém centrálních registrů očima best-practices dodavatele, Ing. Richard Novotný, Ing. Václav Provazník, Oracle Czech, s. r. o.
Veřejné zakázky – jak dál?
Novela zákona o veřejných zakázkách, Mgr. Jan Sixta, Ministerstvo pro místní rozvoj
Moderní komplexní aplikační a technologické vybavení řešení eHealth v ČR, Ing. Martin Kult, Oracle Czech, s. r. o.
MagikINFO – pokračovatel systému PCinfo, Mgr. Petr Dokoupil, ADVANteach s. r. o.
16.30
Aktuální stav implementace IS ROS, Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad
Projekt NIPEZ, RNDr. Jiří Svoboda, Ministerstvo pro místní rozvoj
NESS – Digitalizace jako součást životního cyklu dokumentu a jeho dlouhodobé ochrany, Patrik Arnošt, Ness Czech s. r. o.
Elektronické dokumenty v ČSSZ (Document management systém a e-Podání), Ing. Zuzana Hájková, Ing. Radka Poláková, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Celoregionální integrované prostředí pro ukládání zdravotnické dokumentace, Petr Tesař, ICZ a. s.
Jak garantovat bezpečnost systému ve státní zprávě, Tomáš Dvořáček, Oracle Czech, s. r. o.
16.45
Setkání tajemníků městských a obecních úřadů, Ing. Ivo Bělonohý, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů
MD Comfort, Ing. Jan Chroust, MD Access a. s.
ISUI – informační systém územní identifikace, Ing. Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální
Veřejné zakázky jako nejčastější chyba v projektových žádostech, Bc. Vladimír Studnička, Centrum pro regionální rozvoj
Nástroje Tivoli v oblasti správy a ochrany identit, Ctibor Duda, IBM Česká republika, spol. s r. o.
17.00
eNeschopenka – první krok, Mgr. František Boháček, Mgr. Petra Langová, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Diskuse
ICT bez bariér
Praktické aspekty přístupnosti, Mgr. Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s.
Bojíte se? Pořiďte si Intel Anti-Theft! (Inteligentní ochrana notebooků), Ing. Petr Řehoř, ICZ a. s.
17.15
Rychlé, jednoduché a bezpečné obchodování prostřednictvím komoditní burzy, Ing. Pavel Štorkán, Českomoravská komoditní burza Kladno
Diskuse
Komunikace úřadů s osobami se sluchovým postižením, Ing. Martin Novák, Ing. Jaroslav Winter, Česká unie neslyšících
Elektronický sběr dat pro NZIS, stav a perspektivy, Ing. Pavel Langhammer, Ústav zdravotnických informací a statistiky
Diskuse
17.30
Co s veřejnými soutěžemi v ICT, Ing. Aleš Kučera, ICT Unie
Cesta k prístupnosti, Mgr. Nicole Removčíková, Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Diskuse
17.45
Diskuse
Diskuse
18.00
18.15
18.30
Setkání vítězů soutěží Zlatý erb a JuniorErb (uzavřené jednání)
Nová média ČT jako cesta k větší regionalizaci veřejné služby, Mgr. Milan Fridrich, Česká televize
18.45
Diskuse vítězů soutěží
19.00
19.15

TopList