Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón Český zavináč
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 4.–5. dubna 2011, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Hlavní témata konference ISSS 2011

3. 2. 2011

 • Strategie rozvoje e-governmentu v ČR v novém volebním období
 • Financování dalšího rozvoje e-governmentu
 • Základní registry jako nejvýznamnější infrastrukturní projekt
 • Informační systém datových schránek a další elektronizace administrativy
 • Projekt CzechPOINT se dále rozvíjí
 • Komunikační infrastruktura veřejné správy
 • Zajištění provozu systémů veřejné správy (dostupnost, zálohování)
 • Bezpečnost v oblasti ICT, správa a ochrana identit
 • Využití moderních technologií v e-governmentu – virtualizace, cloud computing apod.
 • Digitalizace a archivace dokumentů
 • Informační systémy měst, obcí a krajů
 • Digitalizace televizního vysílání a nové možnosti komunikace s občany
 • Geoinformační politika státu a mapové služby
 • Specializované odborné bloky: e-health, e-turismus, e-justice, IS státní pokladny, ICT v ochraně životního prostředí apod.
 • LORIS/V4DIS – výměna zkušeností s partnery z EU a Visegrádu