Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón Český zavináč
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 4.–5. dubna 2011, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Úterní dopoledne patří tradičně GISu

5. 4. 2011, 10.00, Hradec Králové

Tradiční aréna postavená ve Velkém sále je v úterý dopoledne každoročně zaplněna příznivci geografických informačních systémů, geodat, mapových služeb, územního plánování, stavebního řízení a dalších souvisejících témat.

Celý programový blok je letos rozdělen do tří částí. První z nich – "GIS – strategie státu a INSPIRE" je zaměřena především na směrnici EU INSPIRE a zařazeny jsou do ní přednášky zástupců agentury CENIA, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního či společností IBM ČR a Intergraph CS. Uzavírá ji prezentace věnovaná základnímu registru "RÚIAN a (geo)informačním infrastrukturám v ČR".

Ve druhé části nazvané "Digitální mapa veřejné správy" zazní prezentace ČÚZK, společnosti Asseco Central Europe a rovněž příspěvek o projektu Digitální mapy veřejné správy z pohledu krajů.

Třetí část je věnovaná systémům GIS a modelování – po dvou prezentacích odborníků ze Zeměměřického úřadu přijdou na řadu prezentace společnosti Arcdata Praha, Hasičského záchranného sboru, Správy Krkonošského národního parku a Centra pro regionální rozvoj.

Celý program bloku GIS uzavírá tradiční panelová diskuse za přítomnosti zástupců ČÚZK, Cenie, Krajského úřadu Zlínského kraje, zástupce SMO ČR a dalších odborníků.