Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón Český zavináč
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 4.–5. dubna 2011, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Přístupnost soutěžních webů – již desetkrát ve Zlatém Erbu

5. 4. 2011, Hradec Králové, TyfloCentrum Brno, o. p. s.

Weby měst a obcí, které každoročně postoupí do celostátního kola soutěže Zlatý erb, již podesáté testovali na přístupnost nevidomí a slabozrací testeři v rámci projektu Blind Friendly Web.

Projekt Blind Friendly Web, který se zabývá přístupností webových stránek, vznikl v roce 2000 ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých. Spolurealizátorem projektu se stala obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno, která zaměstnává lidi s těžkým postižením zraku jako testery přístupnosti a je odborným partnerem soutěže Zlatý erb.

Weby, přihlášené do soutěže, měly z hlediska přístupnosti různou úroveň. S potěšením ale můžeme konstatovat, že weby nevykazovaly fatální nedostatky v technických aspektech přístupnosti.

I letos v soutěži Zlatý erb převládaly weby, provozované na některém z nabízených redakčních řešení. Tyto weby mají vesměs základní šablonu a navigaci z hlediska přístupnosti odladěnu, což uživatelům mimo jiné přináší výhodu podobného ovládání na různých webech. Po technické stránce jsou tedy weby vyřešeny prakticky bez problémů.

"Problematická je ovšem orientace ve velkém množství dat, které jsou na webech měst a obcí prezentovány. Lidé chodí na webové stránky měst a obcí pro informace a chtějí je získat co nejrychleji. Stejně tak, jako se optimalizace pro vyhledávače kryje se základy přístupnosti, použitelnost webu, snadná dostupnost informací a kvalitní copywriting dotahuje přístupnost k dokonalosti," říká Radek Pavlíček, který vedl tým testerů a na testování soutěžních webů se sám aktivně podílí.

Testování přístupnosti webových stránek je jednou ze služeb, které jsou v rámci projektu Blind Friendly Web nabízeny a slouží k zjištění úrovně přístupnosti webu pro skupinu těžce zrakově postižených uživatelů webu, kteří jsou v přístupu k internetu a získávání informací z něj značně znevýhodněni.

Při testování se zaměřujeme na tzv. testy reálné přístupnosti webu, kdy je web otestován nejen podle zvolené metodiky (např. Vyhlášky o přístupnosti č. 64/2008 Sb.), ale i testery se zdravotním postižením z hlediska praktické přístupnosti a použitelnosti pro tuto skupinu uživatelů.

Výsledné testování ve Zlatém erbu nelze považovat za výstup typického auditu přístupnosti, přesto může být pro města a obce první informací o tom, jak na tom s přístupností jejich weby jsou. Pokud se autoři webu chtějí přesvědčit o tom, jak to s jejich přístupností webu je ve skutečnosti, je vhodné si web nechal profesionálně otestovat.

Další informace: www.blindfriendly.cz, www.poslepu.cz, www.centrumpronevidome.cz.

Hana Bubeníčková