Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón Český zavináč
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 4.–5. dubna 2011, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Digitalizace a nová média

5. 4. 2011, 10.30, Hradec Králové

Jednací sál kongresového centra Aldis se v úterý dopoledne zaplnil zájemci o informace týkající se přechodu na digitální televizní vysílání. Již v 9.30 zde byl zahájen program speciálního odborného bloku "Digitalizace a nová média" koncipovaného ve spolupráci Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání, Ministerstva průmyslu a obchodu a České televize.

Digitalizace televizního vysílání přináší nejen pokročilejší technologie a nové možnosti, ale otevírá i zatím neobvyklé a velice zajímavé varianty nových komunikačních kanálů, a to i s veřejnou správou. I proto byly informace o postupu digitalizace televizního vysílání celkem logicky propojeny s představením projektu MPO "Digitální Česko" a projektem "nových médií" České televize.

V úvodní části programového bloku vystoupili se svými příspěvky Ing. Zdeněk Duspiva, národní koordinátor digitalizace, Ing. Pavel Hanuš z České televize a Jiří Duchač z Českého telekomunikačního úřadu.

V další části bloku vystoupili Ing. Jan Duben z MPO s projektem "Digitální Česko a ředitel divize nových médií České televize Milan Fridrich.

Závěr programového bloku tvořila panelová diskuse, které se zúčastnila většina přednášejících. Moderátorem byl Tadeáš Novák, tiskový mluvčí projektu Přecházíme na digitální TV vysílání.