Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón Český zavináč
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 4.–5. dubna 2011, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

ICT summit 2011 a Memorandum o spolupráci mezi MPO a ICTU

7. 4. 2011

480_8097.jpg

U příležitosti prestižního setkání ICT summitu s podtitulem "ICT – akcelerátor úspěchu ČR", který se konal v rámci pondělního programu konference ISSS 2011, bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi MPO a ICT Unií. Setkání uspořádala ICT Unie za účasti ministra Martina Kocourka, náměstka ministra financí Zdeňka Zajíčka a dalších.

Zástupci MPO i ICT Unie se shodli, že další rozvoj sektoru informačních a komunikačních technologií (ICT) je nezbytný pro trvalé zvyšování konkurenceschopnosti České republiky v rámci evropské i světové ekonomiky.

"ICT Unie je jednou z klíčových organizací, se kterými diskutujeme přípravu vládních materiálů v oblasti elektronických komunikací. ICT Unie tak je významným partnerem například pro naplňování cílů dokumentu Digitální Česko, který se zabývá rozvojem elektronických komunikací a zejména rozvojem vysokorychlostního přístupu k internetu," prohlásil ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

"Je dobře, že si vládní reprezentace uvědomuje nenahraditelný přínos ICT průmyslu pro další úspěšné směřování naší země," uvedl Svatoslav Novák, prezident ICT Unie. "Vždyť firmy z oblasti IT a telekomunikací generují v ČR celkový roční obrat v řádu stovek miliard, zaměstnávají desítky tisíc lidí a miliardy korun ročně zaplatí za daně i zdravotní a sociální odvody. Ale možná ještě podstatnější jsou inovace, s nimiž ICT průmysl přichází, a jeho příspěvek k růstu konkurenceschopnosti ČR a vzniku opravdové informační společnosti."