Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón Český zavináč
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 4.–5. dubna 2011, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

14. ročník konference ISSS úspěšně skončil

6. 4. 2011, Praha

V úterý v podvečer se stal minulostí již 14. ročník konference ISSS/LORIS/V4DIS. Jako obvykle se konal v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, během dvoudenního programu se zde odehrálo přes 2 stovky přednášek a prezentací, ve výstavní části se představilo více než 110 dodavatelů technologií a služeb a prezenční listiny registrovaných účastníků zaznamenaly přes 2300 hostů. I letos se zde sešla řada vrcholných politiků, zástupců státních orgánů i samosprávných celků, expertů z oblasti informatizace veřejné správy a manažerů většina renomovaných ICT společností. Konferenci, která již léta patří mezi největší akce svého druhu v celém středo- a východoevropském regionu, i letos doprovázela mezinárodní setkání LORIS (Local and Regional Information Society) a V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Pondělní program byl navíc rozšířen o další prestižní akce – ICT summit 2011, uzavřené jednání zástupců vlády ČR a ICT průmyslu, a rovněž zasedání Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost. Konference se konala pod záštitou premiéra Petra Nečase, ministra vnitra Radka Johna, ministra zdravotnictví Leoše Hegera, ministra životního prostředí Tomáše Chalupy a Asociace krajů ČR. Visegrádské konferenci poskytl osobní záštitu podobně jako v minulých létech 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka.

"Opět se potvrdilo, že konference ISSS si během uplynulých čtrnácti let vydobyla skutečně mimořádnou pozici," říká RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference. "V současné době hraje velice důležitou roli při diskusích o tom, jakým směrem se má ubírat další rozvoj e-governmentu v ČR. Největším přínosem podle mého názoru je, že se zde skutečně setkává široká škála lidí i subjektů, které mají s informatizací veřejné správy a souvisejícími oblastmi cokoli do činění – od vrcholných politiků přes zodpovědné úředníky ministerstev, zástupce samospráv všech úrovní, obecní a městské informatiky, kteří se prakticky každodenně potýkají s nástrahami moderních technologií, až po odborníky na jednotlivé problematiky i širokou odbornou veřejnost."

Osobnosti a oficiality

První dopoledne konferenčního programu se kongresové centrum Aldis každoročně stává velkým shromaždištěm osobností politického života a vše vrcholí slavnostním zahájením ve Velkém sále. Moderátorem jedné z nejoblíbenějších částí programu celé dvoudenní konferenční akce byl stejně jako vloni Václav Moravec. Příležitost k úvodním zdravicím dostali primátor Hradce Králové Zdeněk Fink jako zástupce hostitelského města a po něm premiér ČR Petr Nečas. Ten mimo jiné hovořil o smysluplnosti projektů e-governmentu, zdůraznil, že ICT patří mezi priority této vlády, a přislíbil, že na efektivní řešení se finanční prostředky zcela určitě najdou. V úvodním bloku dále vystoupili 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, ministr vnitra ČR Radek John, hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek za Asociaci krajů ČR a oficiální část uzavřel Cosmas Zavazava z vedení Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) v Ženevě.

Ve druhé části slavnostního zahájení následovala podobně jako v předchozích létech řízená diskuse. Účastníci konference si mohli vyslechnout názory řady osobností, mezi nimiž nechyběl prezident NKÚ František Dohnal, ministr Jaromír Drábek (MPSV), ředitel Mezinárodního visegrádského fondu Petr Vágner, náměstci Zdeněk Zajíček (MF), Michal Koláček (MMR), František Korbel (MSp), Jiří Schlanger (MZ), Tomáš Vrbík (MŽP) či František Vavera (MV), hejtmani Lubomír Franc (Královéhradecký kraj), Jiří Zimola (Jihočeský kraj) a Lubomír Eichler (Liberecký kraj), poslanci Evropského parlamentu Oldřich Vlasák (rovněž předseda SMO ČR) a Milan Cabrnoch, předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová, předseda ČÚZK Karel Večeře, poslanec PSP ČR Jaroslav Krupka, náměstek primátora hl. m. Prahy Karel Březina, vrchní ředitel sekce e-governmentu MV ČR Jaroslav Mráz, prezident ICT Unie Svatoslav Novák a ředitel konference ISSS Tomáš Renčín. V úvodu diskusní části se na pódiu pohyboval také robot Advee a tlumočil pozdrav ministra zdravotnictví Leoše Hegera, který se pondělního programu nemohl kvůli služební cestě zúčastnit.

Přehlídka osobností pokračovala i v odpoledních hodinách – na ICT summit, uzavřené jednání zástupců vlády a zástupců ICT průmyslu, dorazil ještě ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. V pondělí odpoledne se také uskutečnilo zasedání nově koncipované Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost, setkání jejího řídicího výboru se konalo již o den dříve.

Bohatý program

Program konference se jako obvykle věnoval prakticky všem aktuálním tématům a problémům dalšího rozvoje e-governmentu. Hodně se hovořilo o tom, jak s omezenými prostředky zajistit další plynulý rozvoj, na pořad jednání samozřejmě přišly diskuse o finalizaci systému základních registrů, pokračování stávajících infrastrukturních projektů e-governmentu a řada dalších témat včetně bezpečnosti, digitalizace a archivace, správy a ochrany identit, komunikační infrastruktury veřejné správy či geoinformační politiky státu. V programu nechyběly ani tradiční samostatné odborné bloky s ucelenými okruhy témat věnovanými například elektronizaci zdravotnictví (eHealth) nebo turistickému ruchu (eTurismus). Úterní blok věnovaný digitalizaci se letos těšil poměrně velké přízni posluchačů, zřejmě i díky tomu, že v letošním roce se změna televizního vysílání dotkne právě severovýchodu naší republiky. Na pořad jednání se dostaly i informace o financování projektů ze zdrojů EU, veřejných zakázkách či vzdělávání a svůj prostor dostaly i "best practices" měst, obcí a regionů. V programu doprovodných mezinárodních konferencí LORIS a V4DIS převažovala twinningová spolupráce měst a regionů a výměna zkušeností zemí Visegrádské čtyřky.

Vítězové soutěží a zvláštní ceny

Pravidelnou součástí programu konference je vyhlášení výsledků oblíbených soutěží, jako jsou Zlatý erb, Biblioweb, Eurocrest či JuniorErb, a předání prestižních ocenění Český zavináč nebo Ceny ministra vnitra ČR za přínos v oblasti ICT ve veřejné správě.

Český zavináč 2011 získala populární soutěž Zlatý erb, která v posledním desetiletí sehrála důležitou roli při zvyšování úrovně webových stránek obcí a měst.

Vítězi Zlatého Erbu se staly v kategorii Nejlepší webová stránka města Hradec Králové, v kategorii Nejlepší webová stránka obce Okříšky (kraj Vysočina), a v kategorii Nejlepší elektronická služba Most: Mostecké televizní vysílání TV Most Expres. Zvláštní cenu ministra vnitra za nejlepší bezbariérový přístup na webové stránky získaly v kategorii obce Radimovice (Liberecký kraj), a v kategorii města Hradec Králové. Zvláštní cenu ministra pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách získalo Informační centrum Písek za Informační systém cestovního ruchu Písecka.

V soutěži Biblioweb zvítězily Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně (v obcích nad 20 tisíc obyvatel), Městská knihovna v Ústí nad Orlicí (od 3 tisíc do 20 tisíc obyvatel) a Městská knihovna Jevíčko (v obcích do 3 tisíc obyvatel). Metodické centrum informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR vyhodnotilo jako nejlepší webové stránky Městské knihovny Litvínov a cenu veřejnosti získala Městská knihovna Česká Třebová.

V soutěži Eurocrest se umístily Hranice (ČR), slovenská Bratislava a polská Poznaň.

Z českých účastníků soutěže JuniorErb mezi oceněnými projekty z Visegrádských zemí bodoval David Lupáč s internetovým projektem Kam na Litoměřicku.

Zvláštní cenu ministra vnitra za přínos rozvoji informační společnosti letos získala Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Brno, a to za ojedinělý přístup k potírání plagiátorství prostřednictvím informačních technologií. Cenu děkanovi fakulty profesoru Jiřímu Zlatuškovi předal náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví František Vavera.

Kompletní přehled soutěží a umístění lze najít na www.isss.cz nebo na webových stránkách jednotlivých soutěží.

Poděkování partnerům i všem spolupracujícím subjektům

Hlavním organizátorem ISSS byla jako obvykle společnost Triada, konferenci V4DIS připravilo s podporou Mezinárodního visegrádského fondu sdružení Český zavináč a konferenci LORIS Kraj Vysočina.

Generálním partnerem akce se stala Česká spořitelna, hlavními partnery Česká pošta, IBM, ICZ, Oracle a Siemens, partnery Accenture, Anect, Asseco, AutoCont, ČD-Telematika, Gordic, HP, ITEG a Novell, odborným partnerem O2. Dalšími spolupořadateli akce byly společnost Ponca, časopis Obec a finance, Hlavní město Praha, město Hradec Králové, město Kladno, fond Regina, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů a konferenci podpořil rovněž Královéhradecký kraj.