Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón Český zavináč
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 4.–5. dubna 2011, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

O základní registry byl mimořádný zájem

7. 4. 2011

img_2517.jpg img_2527.jpg img_2561.jpg img_2581.jpg

Vedle slavnostního zahájení, které každoročně beznadějně zaplní Velký sál kongresového centra Aldis, byl letos ohromný zájem o blok věnovaný budoucnosti základních registrů. Již před začátkem úvodní přednášky Ing. Odřeje Felixe "Spuštění základních registrů" byl sál zaplněn do té míry, že posluchači museli využít i míst na pódiu a balkónech. Podle odhadu organizátorů překročil jejich počet pětistovku.

Po úvodní čtyřicetiminutové prezentaci "hlavního architekta českého e-governmentu" následovaly další, neméně navštívené, přednášky – "RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu" (Ing. Karel Štencel, ČÚZK), "Pohled na systém centrálních registrů očima best-practices dodavatele" (Ing. Richard Novotný a Ing. Václav Provazník, Oracle Czech), "Aktuální stav implementace IS ROS" (Ing. Stanislav Palas, ČSÚ) a "ISUI – informační systém územní identifikace" (Ing. Jiří Formánek, ČÚZK).