pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 12.–13. dubna 2010, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Program podle sálu

Poslední změna: 9. 4. 2010, 11.45

pondělí, 12. dubna

Labský sál

9.00–10.30

Informatizace samospráv I

Adobe Acrobat prezentace (145 kB)

Nový intranet MMHK

Ing. Martin Holeček, Magistrát města Hradce Králové, 10'

Adobe Acrobat prezentace (1,5 MB)

Efektivní řízení procesů majetkoprávních operací na Krajském úřadě Libereckého kraje za využití elektronického work-flow

Ing. Pavel Tvrzník, Krajský úřad Libereckého kraje, 10'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Strategie konsolidace služeb IT v prostředí Statutárního města Pardubice

Michal Karvánek, Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (391 kB)

Správa dokumentů rady a zastupitelstva prostřednictvím inteligentních XML formulářů

Mgr. Jiří Jarema, Magistrát města Karviné, 20'

Adobe Acrobat prezentace (709 kB)

Řešení IBM pro Chytřejší města (Smart Cities)

Daniel Trhoň, Ondřej Žák, IBM Česká republika, spol. s r.o., 25'

Adobe Acrobat prezentace (517 kB)

Komplexní softwarové řešení pro obce

Mgr. Marie Jirků, Obec Křesetice; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 10'

12.15–13.45

Informatizace samospráv II

Adobe Acrobat prezentace (222 kB)

Czech POINT: Výhled pro další období

Ing. Jindřich Kolář, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (178 kB)

Využití datových schránek pro Sčítání lidu, domů a bytů 2011 z pohledu samospráv

Ondřej Kubala, Projekt Sčítání, Český statistický úřad, 10'

Adobe Acrobat prezentace (399 kB)

Procesní přístup k rozvoji informačních systémů pro podporu agend magistrátu

Ing. Josef Míka, Magistrát města Plzně; Ing. František Zuzák, Ph.D., IDS Scheer ČR, s.r.o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (550 kB)

Elektronická komunikace občana s úřady

Ing. Petr Havlíček, Asseco Solutions, a. s., 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,7 MB)

ePusa

Ing. Václav Koudele, Krajský úřad Plzeňského kraje, 15'

Adobe Acrobat prezentace (155 kB)

Jak se obce připravují na Národní standard pro elektronické systémy spisových služeb

Bc. Irina Rálišová, Město Sezemice; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 15'

13.55–15.45

Informatizace samospráv III

Adobe Acrobat prezentace (1,9 MB)

Portálová řešení pro státní správu a samosprávu

Tomáš Vávra, IBM Česká republika, spol. s r.o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (2,5 MB)

Snadný a efektivní přístup k informacím

Petr Mlejnský, Siemens IT Solutions and Services, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (2,5 MB)

Efektivní formulářová a web komunikace na platformě Adobe LiveCycle

RNDr. Vladimír Střálka, Adobe Systems s. r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (543 kB)

Umíte efektivně spravovat požadavky (nejen) na IT služby?

Ing. Tomáš Jirovský, OKsystem, s.r.o.; Daniel Burian, Oracle Czech s.r.o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (320 kB)

Elektronická komunikace s CSUIS (Jak to řeší Fenix)

Ing. Milan Kučera, Asseco Solutions, a. s., 15'

15.50–16.20

Informatizace samospráv IV

Adobe Acrobat prezentace (482 kB)

Mýty a omyly v oblasti přístupnosti

Mgr. Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (292 kB)

Přístupnost webu za hranicemi povinnosti

Michal Rada, Iniciativa informatiky pro občany, 15'

16.30–18.20

Bezpečnost v ICT

Adobe Acrobat prezentace (198 kB)

Potřeba jednotného řízení a konsolidace rizik

Josef Šustr, ITEG a. s., 20'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB) Adobe Acrobat prezentace (4,7 MB)

Globální zpráva o stavu IT bezpečnosti 2010

Jakub Jiříček, Symantec Corporation, 30'

Adobe Acrobat prezentace (138 kB)

Důvěryhodná výpočetní základna

Petr Krůček, ICZ a. s.; Jan Moleš, Microsoft s.r.o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (268 kB)

Registr rizik

Luděk Novák, ANECT a.s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (605 kB)

O2 Clean Internet – Ochranný štít pro bezpečný internet

Richard Novák, Telefónica O2 Czech Republic, a. s., 15'

Diskuse

15'


úterý, 13. dubna

Labský sál

9.00–11.00

Fondy a financování projektů

Diskusní blok Statutárního města Kladna a zástupců dotčených ministerstev nad problematikou předkládání projektů v rámci výzev IOP a OP LZZ pro představitele místních samospráv

Adobe Acrobat prezentace (133 kB) Adobe Acrobat prezentace (160 kB)

Úvodní slovo

Mgr. Hynek Steska, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR; Ing. Zdeněk Slepička, Magistrát města Kladna, 15'

Adobe Acrobat prezentace (403 kB)

Finanční toky z národní úrovně až do EK skrz monitorovací systémy strukturálních fondů

Ing. Jana Šubrtová, Ministerstvo pro místní rozvoj, 10'

Adobe Acrobat prezentace (252 kB)

IOP – nejčastější chyby v projektových žádostech

Ing. Helena Mertová, Pobočka CRR Severovýchod, 10'

Adobe Acrobat prezentace (249 kB)

Rekapitulace výzev třetí a sedmé vlny

Ing. Jan Havránek, Ministerstvo vnitra, 10'

Adobe Acrobat prezentace (429 kB)

Řízení projektů financovaných z EU pomocí řešení SAPS

Lukáš Zazvonil, ITEG a. s., 20'

Vnitřní integrace úřadu v rámci IOP 06 – je to výzva!

Ing. Josef Beneš, AutoCont CZ a.s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (260 kB)

Dobrá praxe

20'

Diskuse

20'

11.30–14.00

Technologie a technologická centra

Diskusní blok Statutárního města Kladna a zástupců dotčených ministerstev nad problematikou předkládání projektů v rámci výzev IOP a OP LZZ pro představitele místních samospráv

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

Technologická centra krajů a ORP

Ing. Ondřej Hůrka, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (165 kB)

Řízení projektů technologických center

Petr Matuš, ITEG a. s., 20'

Adobe Acrobat prezentace (310 kB)

Řešení pro technologická centra krajů a obcí

Radek Baloun, ICZ a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (207 kB)

Technologické centrum Nového Města na Moravě

Zbyněk Grepl, Radka Šoustarová, Nové Město na Moravě; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,7 MB)

Řešení Technologických center pro obce

Rostislav Babarík, Microsoft s.r.o., 25'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Technologická centra krajů

Ing. Petr Pavlinec, Krajský úřad Kraje Vysočina, 15'

Dobrá praxe

15'

Diskuse

30'