pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 12.–13. dubna 2010, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Audio a video

Audio záznam vybraných přednášek a vystoupení, zpravodajství České televize a RTA.

Audio záznam zahájení konference ISSS

Zahájení konference ISSS 2010 – úplný záznam (28 min), 12. 4. 2010, 10.40
Diskuse zástupců politických stran – úplný záznam (58 min), 12. 4. 2010, 11.09

Zahájení konference LORIS/V4DIS

Zahájení konference V4DIS, 12. 4. 2010, 9.00

Zpravodajství České televize

Konference ISSS, 12. 4. 2010, 8.10

Audiozáznam vybraných vystoupení

Aktuální otázky rozvoje eGovernmentu I Ing. Jaroslav Chýlek, MBA; Mgr. László Hajnal, M. Sc.; Ministerstvo vnitra, 12. 4. 2010, 15.00