pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 12.–13. dubna 2010, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Schema programu konference ISSS 2010, pondělí, 12. dubna

Poslední změna: 9. 4. 2010, 11.45. [ Úterý, Podrobný program, Titulní stránka ]

Čas Velký sál Malý sál Přednáškový sál Eliščin sál Jednací sál Labský sál Visegrádský salonek
8.45
Systém základních registrů na startu I
Základní registry pro veřejnou správu, Ing. Jaroslav Krupka, Poslanecká sněmovna Parlamentu; Ing. Jaroslav Chýlek, MBA, Ministerstvo vnitra
9.00
Informatizace samospráv I
Nový intranet MMHK, Ing. Martin Holeček, Magistrát města Hradce Králové
V4DIS/LORIS – eGovernment v zemích V4
Zahájení konference – Prezentace vítězů EuroCrest a Junior Erb ze zemí V4, PhDr. Petr Vágner, CSc.; MUDr. Přemysl Sobotka; RNDr. Pavol Tarina; MUDr. Jiří Běhounek; Ing. Branislav Celler; RNDr. Tomáš Renčín
Elektronický podpis
Přeshraniční uznávání certifikátů pro elektronický podpis v rámci EU, Jaroslav Tománek, Ministerstvo vnitra
Správa základních registrů, Mgr. Michal Novák, Ministerstvo vnitra
Efektivní řízení procesů majetkoprávních operací na Krajském úřadě Libereckého kraje za využití elektronického work-flow, Ing. Pavel Tvrzník, Krajský úřad Libereckého kraje
9.15
Problematika digitálních otisků SHA2 po 1. 1. 2010, Robert Hernady, Microsoft s.r.o.; Jaroslav Tománek, Ministerstvo vnitra
Vzdělávání a ICT
Akreditovaná vzdělávací instituce Triada, Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.
Principy systému Základních registrů, Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra
Strategie konsolidace služeb IT v prostředí Statutárního města Pardubice, Michal Karvánek, Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r. o.
9.30
Solón, Ing. Barbora Mertová, Triada, spol. s r. o.
Virtual Region PBU and V4 Group – creative relationship, prof. Andrzej Janicki, Alfa-Omega Foundation
Správa dokumentů rady a zastupitelstva prostřednictvím inteligentních XML formulářů, Mgr. Jiří Jarema, Magistrát města Karviné
9.45
Novinky ve službách akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb, Mgr. Dagmar Bosáková; Ing. Petr Budiš; Jiří Hejl
Elektronické vzdělávání pro veřejnost i státní zaměstnance v ČR, Petr Městecký, IBM Česká republika, spol. s r.o.; Jiří Chábera, European Computer Driving Licence
4× Základní registry, moderuje Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra
ROB, JUDr. Zdeněk Němec, Ministerstvo vnitra
ISZR, Ing. Jindřich Kolář, Ministerstvo vnitra
ROS, Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad
ORG, Ing. Miroslav Hrubý, Úřad pro ochranu osobních údajů
Přednáška, Helena Chmielowiec, Tomasz Luczyc-Wyhowski, Miasto Gdańsk
Řešení IBM pro Chytřejší města (Smart Cities), Daniel Trhoň, Ondřej Žák, IBM Česká republika, spol. s r.o.
10.00
Časové razítko, Ing. Pavel Plachý, Česká pošta, s. p.
Digitálne mesto Turčianske Teplice, Michal Sygut, Turčianske Teplice
Představení Akademie ČTK, PhDr. Jiří Chrást, Česká tisková kancelář
10.15
O2 Enterprise Security – Váš bezpečný klíč pro vzdálený přístup do interních systémů, Vladimír Kajš, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Komplexní softwarové řešení pro obce, Mgr. Marie Jirků, Obec Křesetice; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.
Najlepší informatik samospráv Slovenska 2009, Ing. Miroslav Drobný, eSlovensko o. z.
10.30
Slavnostní zahájení, MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR; Ing. František Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu; Ing. Martin Pecina, MBA, ministr vnitra; Ing. Rut Bízková, ministryně životního prostředí; JUDr. Daniela Kovářová, ministryně spravedlnosti; Ing. Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj; Ing. Jaroslav Chýlek, MBA, náměstek ministra vnitra; RNDr. Petr Nečas, místopředseda ODS; Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK; PhDr. Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ; Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje; MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina; Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje; Ing. Oldřich Vlasák, poslanec Evropského parlamentu a předseda Svazu měst a obcí ČR; MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu; Ing. Jaroslav Krupka, poslanec Parlamentu ČR; Ing. Otakar Divíšek, primátor Hradce Králové; PhDr. Milan Pešák, radní Hlavního města Prahy; Ing. Svatoslav Novák, prezident ICTU; RNDr. Ing. Pavol Tarina, zplnomocněnec Úřadu vlády SR pro informační společnost; PhDr. Petr Vágner, CSc., výkonný ředitel Mezinárodního Visegrádského fondu; RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS 2010
10.45
11.00
11.15
Diskuse zástupců politických stran, Ing. Karel Březina, Česká strana sociálně demokratická; Dr. Ing. Jaromír Drábek, TOP09; RNDr. Vladimír Koníček, Komunistická strana Čech a Moravy; Mgr. Ondřej Liška, Strana zelených; JUDr. Cyril Svoboda, KDU-ČSL; Mgr. Zdeněk Zajíček, Občanská demokratická strana; Ing. Svatoslav Novák, prezident ICTU; Ing. Petr Koubský, nezávislý publicista a VŠ pedagog; moderuje Václav Moravec
11.30
11.45
12.00
12.15
eArchivace a digitalizace dat I
Národní digitální archiv a eGovernment, Jiří Bernas, PhDr. Karel Koucký, Národní archiv
Informatizace samospráv II
Czech POINT: Výhled pro další období, Ing. Jindřich Kolář, Ministerstvo vnitra
12.30
Přístupnost dokumentů – moderní elektronické dokumenty pro každého, Michal Rada, Ministerstvo vnitra
ICT v ochraně zdraví, životního prostředí a majetku I
Životní prostředí – jedno z témat pro ICT v územní veřejné správě, Ing. Jaroslav Šolc, SIKS a. s.
Zadávání veřejných zakázek
Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek – představení projektu a jeho přínosů, RNDr. Jiří Svoboda, Ministerstvo pro místní rozvoj
Využití datových schránek pro Sčítání lidu, domů a bytů 2011 z pohledu samospráv, Ondřej Kubala, Projekt Sčítání, Český statistický úřad
Tisková konference Ministerstva vnitra ČR, Ing. Martin Pecina, MBA, Ing. Jaroslav Chýlek, MBA, Ing. Ondřej Felix, CSc., Ing. Jindřich Kolář (pouze pro akreditované novináře)
Přednášky partnerů
BPOS – Představení strategie Microsoft Online služeb, Aleš Růžička, Microsoft s.r.o.
Příprava dokumentů pro archivaci v souladu s platnou legislativou, RNDr. Vladimír Střálka, Adobe Systems s. r. o.
Procesní přístup k rozvoji informačních systémů pro podporu agend magistrátu, Ing. Josef Míka, Magistrát města Plzně; Ing. František Zuzák, Ph.D., IDS Scheer ČR, s.r.o.
12.45
Využití IS Registr CITES v mezinárodní ochraně biodiverzity, RNDr. Ondřej Klouček, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí
Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek – aktuální stav a další vývoj projektu, Ing. Marek Grill, Ministerstvo pro místní rozvoj
Elektronická komunikace občana s úřady, Ing. Petr Havlíček, Asseco Solutions, a. s.
13.00
Novell 2010, Ing. Aleš Kučera, Novell Professional Services, s.r.o.
Péče o dokumenty v nových podmínkách, Ing. Jaroslav Lubas, aplis.cz, a.s.; Ing. Michal Vackář, T-Systems Czech Republic a.s.
Elektronická tržiště veřejné správy, Mgr. Lukáš Papula, Ministerstvo pro místní rozvoj
Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí (CISAŽP), Ing. Jan Nepimach, Ministerstvo životního prostředí
eGovernment ČR v roce 2010, Ing. Jan Hobza, Asseco Central Europe
Novela zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a Informační systém o veřejných zakázkách, RNDr. Eva Vízdalová, Ministerstvo pro místní rozvoj
13.15
ePusa, Ing. Václav Koudele, Krajský úřad Plzeňského kraje
Správa identit
Migrací na Windows 7 to nekončí…, Radek Novák, Novell Professional Services, s.r.o.
13.30
BUSINESS 24 Databanking – z účetního systému přímo do banky, Martin Brabec, Česká spořitelna, a. s.
Zabezpečený archiv aneb digitalizace a garantované úložiště v praxi, Jaroslav Salva, Ness Czech s. r. o.
Ochrana zdraví obyvatel před účinky elektromagnetického záření, Ing. Zdeněk Rojka, VYDIS s. r. o.
eHealth I
Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě – oblast eHealth, Mgr. Ivo Hartmann, MBA, Ministerstvo zdravotnictví
Jak se obce připravují na Národní standard pro elektronické systémy spisových služeb, Bc. Irina Rálišová, Město Sezemice; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.
V4DIS/LORIS – eTurismus – využití moderních technologií při propagaci destinací I
Úvod do problematiky, Ing. Rostislav Vondruška, Ministerstvo pro místní rozvoj
Informační systémy CzT pro podporu cestovního ruchu v ČR, Ing. Milan Vodička, Czechtourism
Správa životního cyklu uživatele, Bc. Roman Pudil, Soitron CZ, s. r. o.
13.45
eHealth koncepce kraje Vysočina, MUDr. Jiří Běhounek, Mgr. David Zažímal, Kraj Vysočina
Informatizace samospráv III
Portálová řešení pro státní správu a samosprávu, Tomáš Vávra, IBM Česká republika, spol. s r.o.
14.00
Od E-Governmentu k e-Governance – jak nové technologie posilují vztahy mezi občany a veřejnou správou, Roman Šťáhlavský, Accenture Central Europe B.V.
eArchivace a digitalizace dat II
Řešení důvěryhodné elektronické spisovny/archivu pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů, Ing. Pavel Pačes, CSc., ICZ a. s.
Blok Českého národního fora pro eHealth
Priority ČNFeH v roce 2010, MUDr. Milan Cabrnoch, ČNFeH
Tísňová péče Aeríon, Mgr. Jan Lorman, ŽIVOT90
Emergentní dataset v Elektronické Zdravotní Knížce – Mobilní data pro život, Mgr. Lukáš Bil, IZIP, a. s.; MUDr. Pavel Trnka, KTTP s.r.o.
Centrální registry a jejich aplikace ve zdravotnictví, Ing. Fares Shima, Ing. Dagmar Veselá, Ministerstvo zdravotnictví
Certifikace zdravotních informačních systémů, MUDr. Pavel Kubů, Intel Czech Tradings Inc.
Seniorinspect – příklad osobních zdravotnických systémů 1. generace, Ing. Jiří Potůček, CSc., Ing. Radek Fiala
Příjezdový cestovní ruch – dotazování zahraničních návštěvníků na (neexistujících) hranicích, Ing. Jan Tuček, STEM/MARK a. s.
ICT v ochraně zdraví, životního prostředí a majetku II
Komunikační, monitorovací a varovný systém Jihomoravského kraje, Ing. Radek Šedivý, Krajský úřad Jihomoravského kraje
MojeID – zaručená internetová identita, Mgr. Ondřej Filip, MBA, CZ.NIC, z. s. p. o.
14.15
Bezpečnost: pohádky pro malé děti?, Ing. Jaroslav Pejčoch, T-SOFT a.s.
Geografické informační systémy HZS ČR, maj. Mgr. Jaroslav Lepeška, Hasičský záchranný sbor
Snadný a efektivní přístup k informacím, Petr Mlejnský, Siemens IT Solutions and Services, s. r. o.
Gmina Radkow – u podnoza krajiny Gor Stolowych, Marek Niewiadomy, Mariusz Marcisz, Obec Radkow
Koncepce boje s elektronickou kriminalitou v kraji Vysočina, Ing. Petr Pavlinec, Krajský úřad Kraje Vysočina
Powiat Świdnicki – Walory Turystyczno-Gospodacze, Piotr Dębek, Przemysław Zieliński, Powiat Świdnicki
14.30
ALUCID – elektronická identita nové generace, Libor Neumann, ANECT a.s.
Garantované úložiště dokumentů, Daniel Beneš, IBM Česká republika, spol. s r.o.
Efektivní formulářová a web komunikace na platformě Adobe LiveCycle, RNDr. Vladimír Střálka, Adobe Systems s. r. o.
Turistické informačné systémy ako marketingová podpora mesta Bratislavy, Mgr. Marek Papajčík, Magistrát hlavného mesta Bratislavy
Systém ochrany kulturního dědictví, Ing. Zdeněk Bouda, Policie ČR
14.45
Diskuse
Digitalizace a důvěryhodná archivace dokumentů, RNDr. Miroslav Šedivý, Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o.
Nová aplikace Policie ČR pátrání po osobách, kpt. Bc. Jaroslav Ibehej, Policie ČR
Komunikační infrastruktura I
Komunikační infrastruktura, Ing. Jindřich Kolář, Ministerstvo vnitra
15.00
Aktuální otázky rozvoje eGovernmentu I
Úvodní slovo, Ing. Jaroslav Chýlek, MBA, Ministerstvo vnitra
Umíte efektivně spravovat požadavky (nejen) na IT služby?, Ing. Tomáš Jirovský, OKsystem, s.r.o.; Daniel Burian, Oracle Czech s.r.o.
Centrální místo služeb Ministerstva vnitra ČR, Dan Vaníček, BDO IT a.s.; Jaroslav Hulej, Cisco Systems (Czech Republic), s.r.o.
Aktuální otázky rozvoje eGovernmentu, Mgr. László Hajnal, M. Sc., Ministerstvo vnitra
Digitalizace v SOA v Třeboni, Mgr. Jakub Kaiseršat, Ing. Martin Hankovec, Ministerstvo vnitra
V4DIS/LORIS – eTurismus – využití moderních technologií při propagaci destinací II
Vliv nových technologií a přístupů na webu na cestovní ruch, prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc., Univerzita Hradec Králové
eHealth II
Krajská řešení e-health, Matěj Adam, IBM Česká republika, spol. s r.o.
15.15
Diskuse
Dopravní telematika I
Informační systém majetek a pasport ISMaP – strategie jeho využití v krajích, Ing. Jan Švec, Ředitelství silnic a dálnic
Veřejná podpora rozvoje a využívání širokopásmových sítí: ano nebo ne?, Martin Čechák, T-Mobile Czech Republic a.s.
Mobilní komunikace a zvyšování efektivity, Stanislav Bíža, IBM Česká republika, spol. s r.o.
Hrajeme si s technologiemi, Vít Pechanec, World Media Partners, s.r.o.
15.30
Elektronická komunikace s CSUIS (Jak to řeší Fenix), Ing. Milan Kučera, Asseco Solutions, a. s.
eHealth v roce deset – co očekáváme, co nabízíme, Mirko Kalous, Ness Czech s. r. o.
Kvalitní data – kvalitní agendy, Ing. Jiří Vácha, ADASTRA, s. r. o.
Virtuální turismus, Secondlife, Ing. Karel Mls, PhD., Univerzita Hradec Králové
15.45
T-Mobile jako integrovaný operátor, Zdeněk Spurný, T-Mobile Czech Republic a.s.
Systém základních registrů na startu II
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální
Zásobník akcí – evidence a sledování investičních akcí na silnicích krajů, František Vaške, VARS BRNO a.s.
Informatizace samospráv IV
Mýty a omyly v oblasti přístupnosti, Mgr. Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s.
Robustní a stabilní komunikační platforma pro sdílení zdravotnických dat, Michal Opatřil, ICZ a. s.
Diskuse
16.00
Registr práv a povinností, Ing. Štěpánka Steinbachová, Ministerstvo vnitra
Přístupnost webu za hranicemi povinnosti, Michal Rada, Iniciativa informatiky pro občany
Komunikační infrastruktura II
Efektivní správa ICT jako základ poskytování služby outsourcing IT, Aleš Mahdal, ANECT a.s.
Integrovaný informační systém pro zdravotnická zařízení, Ing. Igor Tomeš, T-Systems Czech Republic a.s.
16.15
Aktuální otázky rozvoje eGovernmentu II
eID – evropský koncept a německá zkušenost, Thomas Walloschke, Fujitsu Technology Solutions GmbH Tlumočení CZ<=>EN
RUIAN – teorie a praxe eGovernmentu, Roman Kamarýt, Ness Czech s. r. o.
Webové portály krajů – opravdové brány pro návštěvníky regionu, RNDr. Marie Filakovská, VARS BRNO a.s.
16.30
Bezpečnost v ICT
Potřeba jednotného řízení a konsolidace rizik, Josef Šustr, ITEG a. s.
Setkání tajemníků městských a obecních úřadů, Ing. Ivo Bělonohý, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů
Mobilizace komunikace veřejné správy, Abdul Sawan, BlackBerry – partner Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
16.45
Smart Cities (Moderní a chytrá města), Petr Mlejnský, Siemens IT Solutions and Services, s. r. o.
Úpravy agendového informačního systému v návaznosti na základní registry, Ing. Jiří Dohnal, ICZ a. s.
Dopravní telematika II
Dopravní telematika, Ing. Bohuslav Šimek, Asseco Central Europe
eHealth III
Uplatnění IT nástrojů při podpoře moderních služeb zdravotnictví, Ing. Tomáš Butor, Asseco Central Europe
Globální zpráva o stavu IT bezpečnosti 2010, Jakub Jiříček, Symantec Corporation
Nástroje moderní komunikace, Radim Šejnoha, AV MEDIA, a.s.
17.00
Diskuse
Digitální cesta k (naší) prosperitě, doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze
Galileo – evropský globální družicový systém, Ing. David Langr, Ing. Ondřej Šváb, Ministerstvo dopravy
Zkušenosti z řízení a realizace eHealth projektů v zahraničí, Peter Linhardt, Ness Technologies
17.15
Služby e-governmentu pro privátní sféru, RNDr. Ing. Jiří Peterka, ICTU
Štandardy na výmenu dopravných a cestovných informácií, Ing. Arpád Takács, Výskumný ústav spojov, SK
Důvěryhodná výpočetní základna, Petr Krůček, ICZ a. s.; Jan Moleš, Microsoft s.r.o.
17.30
Diskuse
Elektronická preskripce, Petr Adámek, Siemens IT Solutions and Services, s. r. o.
Modulární správní systém MOSS, Ing. Marek Ebert, Český telekomunikační úřad
Diskuse
Registr rizik, Luděk Novák, ANECT a.s.
17.45
Elektronická komunikace obce I. typu, Ivana Melicharová, Jiří Hudeček, Obec Lety; Martina Filipová, Obec Vrané nad Vltavou; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.
O2 Clean Internet – Ochranný štít pro bezpečný internet, Richard Novák, Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
Diskuse
18.00
Diskuse
Diskuse
18.15
18.30
18.45
Setkání vítězů soutěže Zlatý Erb se zástupci státní správy, Ing. Jan Savický (uzavřené jednání)
19.00
19.15

TopList