pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 12.–13. dubna 2010, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Schema programu konference ISSS 2010, úterý, 13. dubna

Poslední změna: 9. 4. 2010, 11.45. [ Pondělí, Podrobný program, Titulní stránka ]

Čas Velký sál Malý sál Eliščin sál Jednací sál Labský sál
9.00
Služby a geodata
Prediktivní e-Government, Ing. Mojmír Macek, SITEWELL, s.r.o.
Datové schránky – šest měsíců ostrého provozu I
Datové schránky po roce a další rozvoj ISDS, Ing. Jaroslav Chýlek, MBA, Petr Stiegler, Ministerstvo vnitra
Fondy a financování projektů
Úvodní slovo, Mgr. Hynek Steska, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR; Ing. Zdeněk Slepička, Magistrát města Kladna
9.15
Finanční toky z národní úrovně až do EK skrz monitorovací systémy strukturálních fondů, Ing. Jana Šubrtová, Ministerstvo pro místní rozvoj
IOP – nejčastější chyby v projektových žádostech, Ing. Helena Mertová, Pobočka CRR Severovýchod
9.30
Intergraph – Váš partner nejen pro SDI a INSPIRE, Ing. Vladimír Špaček, Intergraph CS s.r.o.
Jak dál s datovými schránkami, Mgr. Zdeněk Zajíček
V4DIS/LORIS – Setkání finalistů soutěží
Setkání vítězů – juniorerb.cz
Přecházíme na digitální televizní vysílání
Úvodní slovo, Ing. Jaroslav Chýlek, MBA, Ministerstvo vnitra
Digitalizace TV vysílání v polovině, Ing. Zdeněk Duspiva, Národní koordinační skupina pro digitalizaci TV vysílání
Rekapitulace výzev třetí a sedmé vlny, Ing. Jan Havránek, Ministerstvo vnitra
9.45
Digitální mapa veřejné správy – příležitost pro integraci GIS, Ing. Petr Urban, Ph.D., ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Aditivní služby k ISDS a Poštovní datová zpráva, Mgr. Andrea Barešová, Česká pošta, s. p.
Řízení projektů financovaných z EU pomocí řešení SAPS, Lukáš Zazvonil, ITEG a. s.
Technický plán přechodu, PhDr. Pavel Dvořák, Český telekomunikační úřad
10.00
Využití systému MISYS v ČR, Ing. Marek Knězů, GEPRO, spol. s r. o.
Setkání vítězů – zlatyerb.cz
Czech POINT@office – aktuality, perspektiva, Martin Řehořek, Novell Professional Services, s.r.o.
Diskuse, Ing. Zdeněk Duspiva, Národní koordinační skupina pro digitalizaci TV vysílání; PhDr. Pavel Dvořák, Český telekomunikační úřad; Ing. Pavel Hanuš, Česká televize; RNDr. Petr Beneš, Sdělovací technika; zástupce GIMI TV; zástupce TV NOVA; zástupce TV Prima; moderuje Ondřej Aust
Vnitřní integrace úřadu v rámci IOP 06 – je to výzva!, Ing. Josef Beneš, AutoCont CZ a.s.
10.15
Rizika implementace typizovaných projektových záměrů DMVS, Mgr. Michal Štourač, RNDr. Rudolf Richter, Asseco Central Europe
Dobrá praxe
Elektronizace dokumentů – úřad potřebuje data, Antonín Drahovzal, Software602 a. s.
10.30
Setkání vítězů – zlatyerb.sk
Diskuse
10.45
Mapy a modelování + Územní plánování a stavební řízení
Služby centrální databáze katastru nemovitostí ČR, Ing. Jiří Poláček, CSc., Český úřad zeměměřický a katastrální
Elektronizace dokumentů – vytváření dokumentů s právními účinky, Pavel Nemrava, Software602 a. s.
11.00
ZABAGED a další geografické podklady, Ing. Jiří Černohorský, Zeměměřický úřad
11.15
Rozhodujte efektivněji nad daty z Geodisu, Ing. Zdeněk Hotař, Drahomíra Zedníčková, Michal Sýkora, GEODIS BRNO, spol. s r.o.
Datové schránky – šest měsíců ostrého provozu II
Bezpečný přístup do Datových schránek, Mgr. Pavel Hejl, CSc., T-SOFT a.s.
11.30
3D sférické snímkování, Bc. Jaroslava Urbánková, GEFOS a. s.
Technologie a technologická centra
Technologická centra krajů a ORP, Ing. Ondřej Hůrka, Ministerstvo vnitra
11.45
Sjednocení postupů a digitalizace procesů ve struktuře územního plánování a stavebního řádu jednotlivých obcí a krajů v návaznosti na RUIAN, Ing. Miroslav Kalous, Ministerstvo pro místní rozvoj
Spisová služba jako součást IBM ECM řešení, Martin Švík, IBM Česká republika, spol. s r.o.
Řízení projektů technologických center, Petr Matuš, ITEG a. s.
12.00
Právní blok, moderuje Jiří Polák
Ukládání dokumentů v návaznosti na datové schránky, Jiří Rogalewicz, Siemens IT Solutions and Services, s. r. o.
Řešení pro technologická centra krajů a obcí, Radek Baloun, ICZ a. s.
12.15
Spisové služby společnosti ICZ v návaznosti na datové schránky a konverzi dokumentů, Petr Oplátek, ICZ a. s.; JUDr. Rostislav Obrlík, Magistrát města Brna
Technologické centrum Nového Města na Moravě, Zbyněk Grepl, Radka Šoustarová, Nové Město na Moravě; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.
12.30
Geoinformační politika státu
DMVS jako stěžejní projekt eGovernment a základní nástroj politiky státu v oblasti prostorových dat, RNDr. Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra
Otevřená spisová služba – vývoj SW pro veřejnou správu založený na modelu open-source software, Filip Molčan, OSSA
Řešení Technologických center pro obce, Rostislav Babarík, Microsoft s.r.o.
12.45
ČÚZK a INSPIRE, Ing. Eva Pauknerová, CSc., Český úřad zeměměřický a katastrální
Využití datových schránek centrálními úřady a obcemi I. typu
Datové schránky MMR, Ing. Miroslav Balák, Martin Fíla, Ministerstvo pro místní rozvoj
13.00
Technologická centra krajů, Ing. Petr Pavlinec, Krajský úřad Kraje Vysočina
DMVS z pohledu měst a obcí, Ing. Naděžda Richterová, Ing. Zdenek Hoffmann, Ing. Jaroslav Šolc, Svaz měst a obcí ČR
Datové schránky v resortu justice, RNDr. Jaroslav Martaus, Ministerstvo spravedlnosti
13.15
Realizace krajských typových projektů v oblasti DMVS, RNDr. Ivo Skrášek, Asociace krajů ČR
Datové schránky v resortu ČÚZK, Ing. Radek Chromý, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální
Dobrá praxe
Souvislosti a podmínky užívání DMVS v územním plánování, Ing. Arch. Martin Tunka, CSc., Ministerstvo pro místní rozvoj
Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV, Mgr. Karel Lux, Ministerstvo práce a sociálních věcí
13.30
Diskuse
Nástup komunikace prostřednictvím IS DS na obcích I. typu, Mgr. Tomáš Lechner, Vysoká škola ekonomická v Praze
INSPIRE, Ing. Jiří Hradec, CENIA
13.45
Diskuse
Diskuse – Digitální mapa veřejné správy, RNDr. Pavel Bureš, Ministerstvo vnitra; Ing. Zdenek Hoffmann, Svaz měst a obcí ČR; Ing. Jiří Hradec, CENIA; RNDr. Ivo Skrášek, Asociace krajů ČR; Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální; Ing. Arch. Martin Tunka, CSc., Ministerstvo pro místní rozvoj
14.00
14.15

TopList