pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 12.–13. dubna 2010, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Hlavní témata konference ISSS 2010

11. 9. 2009

 • Aktuální otázky rozvoje e-governmentu v ČR
 • Datové schránky a konverze dokumentu – 6 měsíců ostrého provozu
 • Systém základních registrů na startu
 • Strukturální fondy EU a další možnosti financování
 • Komunikační infrastruktura a mobilní technologie pro veřejnou správu
 • Další rozšiřování projektu Czech POINT
 • Bezpečnost v oblasti ICT
 • Digitalizace a archivace dokumentů
 • Informační systémy měst, obcí a krajů
 • Digitalizace televizního vysílání
 • Geoinformační politika státu, mapové služby, rozvoj území a geodata
 • Specializované odborné bloky (eHealth, eTurismus, ICT a životní prostředí apod.)
 • LORIS/V4DIS – výměna zkušeností s partnery z EU a Visegrádu