pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 12.–13. dubna 2010, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Realizační tým

Sekretariát konference

Vedoucí: Blanka Brychtová

Adresa: U svobodárny 1110/12, 190 00, Praha 9
Telefon: 284 001 284, fax: 284 818 027, e-mail: isss@isss.cz

Bližší informace o konání konference Vám poskytne sekretariát konference ISSS každý pracovní den od 8.30 do 16.30 hodin.

Realizační tým

RNDr. Tomáš Renčín
výkonný ředitel
Marek Zubr
asistent
Ing. Martina Rojková
koordinátor projektu LORIS
Blanka Brychtová
manažer výstavních prostor, organizační zajištění
Simona Češková
registrace účastníků
Petra Pospíšilová
ubytování
Ing. Arnošt Hanzl
organizační zajištění
Mgr. Vojtěch Dvořáček
programová skladba
koordinátor projektu V4DIS
Roman Falhar, DiS.
projektový manažer
PhDr. Prokop Konopa
public relations
JUDr. Ing. Antonín Eliáš
časopis Obec a finance
Mgr. Jan Brychta
technické zabezpečení
Bc. Eva Šusteková
sborník konference
Ing. Petr Palisa
webmaster