ISSS -- Local and regional information society 24.--25. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Dotazník pro účastníky konference ISSS 2003

Podělte se s námi o vaše postřehy a nápady z právě proběhlé konference prostřednictvím tohoto dotazníku. Vaše připomínky a náměty pomohou zvýšit úroveň dalšího ročníku a zároveň získáte zvýhodněnou registraci na příští ročník konference!

Pokud jste se nějaké části konference nezúčastnil(-a) nebo nějakou službu nevyužil(-a) vyberte v odpovědi "Nevím" (poslední možnost).

1. Organizace
a) Dostupnost a úplnost informací o ISSS 2003 na Internetu:
b) Komunikace s pořadateli v době příprav konference:
c) Průběh vstupní registrace:
d) Hostesky:
e) Poskytování informací v průběhu konference:
f) Tlumočnické a překladatelské služby:
g) Doprovodné materiály (sborník a další podklady):
h) Stravování a občerstvení:
i) Postupně doplňovaný zvukový archiv přednášek:
Celkový komentář k výše uvedeným bodům, návrhy, doporučení:

2. Program
a) Která vystoupení a programové bloky Vás nejvíce zaujaly? Můžete označit více možností.
1) Úloha IT technologií v krizových situacích
2) Ministerstvo informatiky ČR -- cíle a plány 2003 (Mlynář)
3) Bez e-munity
4) Komunikace veřejné správy s občany
5) Elektronické dokumenty ve veřejné správě
6) Hlavní partneří na ISSS 2003
7) Bezpečnost informačních systémů
8) LORIS 2003 Conference -- zahájení
9) Internet pro znevýhodněné skupiny občanů
10) LORIS -- Financování informatizace veřejné správy v Evropě
11) Transformace IS a informatizace územních samospráv
12) Informatizace územních samospráv při reformě veřejné správy
13) GIS -- Zpřístupňování geodat v ČR a EU -- Povodně a IT
14) e-Government portály
15) Nástroje podpory e-governmentu a ISVS
16) Závěrečný kulatý stůl a komuniké z konference
17) Podpora a rozvoj ISVS -- sekce ISVS na MI ČR
18) Elektronická komunikace a e-pošta
19) LORIS -- Elektronické služby veřejnosti
20) Seminář internetizace měst a obcí
21) Projekty podporující rozvoj IS
K vybraným blokům vypište nejlepší příspěvky:
b) Přivítal bych zastoupení slovenských projektů a vystoupení:
c) Přivítal bych zastoupení zahraničních projektů a vystoupení:
d) Slavnostní zahájení ISSS v Muzeu Východních Čech (neděle 23. 3.):
e) Večerní společenský program + vyhlášení cen (pondělí 24. 3.):
f) Komentář k programovému zaměření konference, individuální hodnocení přednášek, další náměty:
g) Doprovodné výstavy (firemní prezentace):
h) Která firemní prezentace, produkt nebo expozice Vás na konferenci nejvíce zaujala, co chybělo, další doporučení:
i) Závěrečné komuniké:

3. Celkový dojem
a) Celkové hodnocení konference:
b) Úroveň letošního ročníku oproti loňskému byla:
c) Co se Vám na konferenci nejvíce líbilo:
d) S čím jste byli nejméně spokojeni:
Komentář:

4. Předregistrace
Vyplněním této předregistrace získáváte nárok na zvýhodněné vstupné na konferenci ISSS 2004!
Mám předběžný zájem zúčastnit se příštího ročníku konference za zvýhodněných podmínek a chci být informován o průběhu příprav: Ano

Ne


5. Identifikace
a) Příjmení:
b) Jméno:
c) Titul před jménem:
d) Titul za jménem:
e) Funkce:
f) Organizace:
g) Ulice:
h) Číslo popisné (orientační):
i) Město:
j) PSČ:
k) Telefon:
l) Fax:
m) E-mail
n) Pracovník veřejné správy Ano     Ne