ISSS -- Local and regional information society 24.--25. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Informatizace územních samospráv při reformě veřejné správy

pondělí, 24. března

Přednáškový sál

16.40–18.00

Informatizace územních samospráv při reformě veřejné správy

PowerPoint prezentace (52 kB)

Úloha a postavení Komise pro informatiku AKČR

Ing. Karel Pokorný, radní Plzeňského kraje
Ing. Rostislav Babarík, Moravskoslezský kraj, předseda komise informatiky AKČR, 15'

PowerPoint prezentace (1 MB)

Grantové programy kraje Vysočina v oblasti ICT

Ing. Petr Pavlinec, kraj Vysočina, 10'

PowerPoint prezentace (1,6 MB)

ePUSA -- elektronický portál územních samospráv -- 2. etapa

Václav Koudele, Plzeňský kraj
Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR, 15'

PowerPoint prezentace (267 kB)

Správa datových zdrojů SDZ

Michal Souček, Plzeňský kraj
Ing. Pavel Beneš, RRA Plzeňského kraje, 15'

PowerPoint prezentace (118 kB)

KEVIS -- krajský systém evidencí

Ing. Petr Pavlinec, kraj Vysočina, 10'

PowerPoint prezentace (1,1 MB)

Informační systém Plzeňského kraje, Komplexní datová báze, ERP, DMS

Norbert Szabó, Plzeňský kraj, 15'

18.00–18.10
PowerPoint prezentace (80 kB)

Informační systémy krajů -- financování

Ing. Tomáš Holenda, Ministerstvo vnitra ČR

18.10–18.30

Panelová diskuse

Moderuje Václav Koudele
Ing. Petr Pavlinec, KI AKČR, Ing. Tomáš Holenda, Ministerstvo vnitra ČR, Cyril Čapka, KISMO