ISSS -- Local and regional information society 24.--25. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Záštita

Ministerstvo informatiky ČR

Pořadatelé

Triada, spol. s r. o. ExMise Sdružení pro informační společnost Svaz měst a obcí ČR Asociace krajů České republiky

Na programové části konference spolupracuje

Česká asociace pro geoinformace Equica, a. s.