ISSS -- Local and regional information society 24.--25. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Radio Solón

Pro všechny, kdo se z časových nebo kapacitních důvodů nemohli zúčastnit šestého ročníku prestižního setkání zástupců státní správy a samosprávy, dodavatelů informačních a komunikačních technologií i odborníků z České republiky a řady evropských zemí, připravili organizátoři konference ISSS 2003 vysílání internetového rádia Solón.

K dispozici byly přímé přenosy většiny nejdůležitějších přednášek včetně slavnostního zahájení a tiskových konferencí. Součástí programu po všechny vysílací dny byly i rozhovory se známými osobnostmi politického života, zástupci hlavních partnerů konference, odborníky z oblasti komunikačních a informačních technologií i některými zahraničními hosty. Ve vlastním programu z ISSS 2003 se objevili i příspěvky z produkce Rádia Vnitra a Českého rozhlasu.

Po skončení konference byly zvukové záznamy postupně doplňovány do programu ISSS 2003.

Vysílání rádia Solón bylo zahájeno ve čtvrtek 20. března a od nedělního podvečera (24. března) se plně věnovalo aktuálnímu dění v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové a dalším akcím, které souviseli s šestým ročníkem konference ISSS.

Multimediální sborník příspěvků konference ISSS 2003

Solón

Multimediální sborník příspěvků konference ISSS 2003 na CD nosiči Vám přináší Solón pro Windows a radio Solón.

Z obsahu

  • přednášky v textové podobě (včetně fulltextového vyhledávání)
  • PPT prezentace jednotlivých příspěvků
  • audiozáznam programu ze všech sálů
  • záznam zdravice premiéra vlády ČR

Sborník je součástí mimořádného vydání elektronické publikace SOLÓN, která dále obsahuje aktuální znění předpisů, nařízení a metodických pokynů z finanční oblasti, legislativy obcí a měst a řadu dalších důležitých informací, dokumentů a adresářů z oblasti působení místních správ.

Objednávka