ISSS -- Local and regional information society 24.--25. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Program konference

úterý

pondělí, 24. března

Velký sál

10.40–12.00

Zahájení konference

Pozdrav účastníkům konference

PhDr. Vladimír Špidla, premiér vlády ČR

Úvodní projev

Ing. Oldřich Vlasák, primátor města Hradce Králové

Úvodní projev

MUDr. Pavel Bém, primátor hl. města Prahy

PowerPoint prezentace (540 kB)

Úvodní projev

Vladimír Mlynář, ministr vlády ČR

Úvodní projev

RNDr. Branislav Opaterný, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Úvodní projev

Gérald Santucci, Evropská komise

Úvodní projev

Per G. Blixt, Evropská komise

Úvodní projev

Ing. František Dohnal, hejtman kraje Vysočina

14.00–14.50

Diskuse: ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, US
Moderátor: Jan Pokorný

Malý sál

9.00–10.30

Elektronické dokumenty ve veřejné správě

Moderuje Ing. Jitka Pavlonová, SPIS

PowerPoint prezentace (415 kb)

Elektronický podpis, elektronické dokumenty, shrnutí aktuálního vývoje v aplikaci elektronického podpisu ve veřejné správě

Ing. Jitka Pavlonová, SPIS
Mgr. Dagmar Bosáková, Ministerstvo informatiky ČR, 10'

PowerPoint prezentace (366 kB)

Elektronické daňové podání

Ing. Pavel Rozsypal, IBM, 15'

PowerPoint prezentace (428 kB)

Využití kvalifikovaného certifikátu v praxi

Ing. Lenka Capoušková, PVT, 20'

PowerPoint prezentace (1,1 MB)

Elektronické formuláře na Internetu a informačním kiosku

Ing. Martin Procházka, OKsystem, 15'

PowerPoint prezentace (285 kB)

Využití bezvýznamového elektronického identifikátoru občana v informačních systémech veřejné správy

Mgr. Karel Lux, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 10'

PowerPoint prezentace (155 kB)

Elektronický identifikátor ve zdravotnictví

Ing. Radek Papp, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, 5'

Panelová diskuse

Moderuje Ing. Jitka Pavlonová, SPIS
Účastníci: Ing. Dana Bérová, Mgr. Dagmar Bosáková, Ministerstvo informatiky ČR, Ing. Petr Zatloukal, Ministerstvo vnitra ČR, Ing. Petr Landkammer, Ministerstvo spravedlnosti, ČR, Mgr. Karel Lux, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 15'

13.00–13.30
PowerPoint prezentace (992 kB)

e-bankovnictví České spořitelny, a. s., 2002--2003

Rostislav Schwarz, Česká spořitelna, a. s.

13.30–14.00
PowerPoint prezentace (5,6 MB)

Informační systémy po reformě veřejné správy

Ing. Aleš Kučera, Novell-Praha

15.00–15.40
PowerPoint prezentace (6 MB)

Přehled a vize řešení Microsoft pro veřejnou správu v České republice

Ing. Jan Toman, Microsoft

15.40–16.10
PowerPoint prezentace (2 MB)

e-government on demand

Ing. Pavel Hrdlička, IBM

16.10–16.20
PowerPoint prezentace (870 kB)

Veřejná správa a mobilní komunikace

Ing. Petr Holub, T-Mobile

16.20–16.30
PowerPoint prezentace (2,1 MB)

Český Telecom pro VS

Ing. Ondřej Felix, CSc., ČESKÝ TELECOM, a. s.

16.40–17.00
ZIP archiv prezentace (3,5 MB)

Zkušenosti veřejné správy s komunikací s občany (web, e-mail, e-podatelny, SMS, ...)

Stanislav Gross, ministr vnitra ČR

Internetové radio ve službách veřejné správy

Adam Křikava, abradio, 10'

PowerPoint prezentace (1,3 MB)

Zkušenosti s financováním internetu do škol

Vlastimil Palata, AutoCont On Line, a. s., 10'

Státní informační politika

Moderuje Ing. Jitka Pavlonová, SPIS
Účastníci: Vladimír Mlynář, ministr informatiky, Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje, Karel Březina, informatická komise ČSSD, Petr Koubský, publicista, Miroslav Řihák SPIS, MUDr. Mgr. Ivan Langer, ODS, RNDr. Branislav Opaterný, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky , 45'

Přednáškový sál

9.00–10.30

Transformace IS územní veřejné správy

Moderuje Ing. Tomáš Holenda, Ministerstvo vnitra ČR

PowerPoint prezentace (26 kB)

Vyhodnocení převodu správních a dopravně správních evidencí OkÚ na obce s rozšířenou působností

RNDr. Jiří Malátek, Ing. Karel Vybíral, Ministerstvo vnitra ČR, 10'

Situace v transferu programového vybavení a dat

Ing. Tomáš Holenda, Ministerstvo vnitra ČR, 10'

PowerPoint prezentace (255 kB)

Softwarové pirátství v ČR

Bc. Karel Kuchařík, Policie ČR, 10'

PowerPoint prezentace (1,4 MB)

Postup realizace integrovaného informačního systému správních a dopravních evidencí IISSDE v r. 2003, 2004 a 2005

RNDr. Jiří Malátek, Ministerstvo vnitra ČR, 10'

PowerPoint prezentace (41 kB)

Realizace registru rodných čísel v gesci MV ČR a způsob jejich přidělování

Mgr. Jolana Čacká, Ministerstvo vnitra ČR, 10'

PowerPoint prezentace (2 MB)

Regionální a municipální informační systém (RAMIS) v pilotním provozu

Ing. Kamil Svoboda, PVT, 20'

PowerPoint prezentace (1,6 MB)

Integrovaná bezpečnost klientů

Ing. Radek Smolík, Symantec GmbH, 20'

12.15–12.45

Tisková konference k ISSS (pouze pro novináře)

12.45–13.15

Tisková konference Ministerstva informatiky (pouze pro novináře)

13.25–13.30
PowerPoint prezentace (439 kB)

Elektronické tržiště pro subjekty veřejné správy

Vladimír Šiška, Ministerstvo informatiky ČR

13.30–13.45
PowerPoint prezentace (1,9 MB)

Elektronické tržiště veřejné správy -- ČESKÝ TELECOM -- CenTrade

Ing. Michal Rosenbaum, CenTrade

13.45–13.55
PowerPoint prezentace (476 kB)

Profesní čipové karty

Mgr. Lada Hrůzová, Ministerstvo informatiky ČR

15.00–15.20
PowerPoint prezentace (433 kB)

Řešení SAP pro státní správu

Jan Renc, SAP

15.20–15.40
PowerPoint prezentace (636 kB)

Typová implementace jako cesta k úspoře

Josef Beneš, Logica -- SAP ČR, spol. s r. o.

15.40–15.55
PowerPoint prezentace (2,5 MB)

Využití internetových technologií pro provoz Spisové služby

Ing. Miroslav Širl, Exprit

15.55–16.35
PowerPoint prezentace (966 kB)

Zpráva o realizaci projektu Internet do škol za rok 2002

AutoCont On Line, a. s. + ČESKÝ TELECOM, a. s

16.40–18.00

Informatizace územních samospráv při reformě veřejné správy

PowerPoint prezentace (52 kB)

Úloha a postavení Komise pro informatiku AKČR

Ing. Karel Pokorný, radní Plzeňského kraje
Ing. Rostislav Babarík, Moravskoslezský kraj, předseda komise informatiky AKČR, 15'

PowerPoint prezentace (1 MB)

Grantové programy kraje Vysočina v oblasti ICT

Ing. Petr Pavlinec, kraj Vysočina, 10'

PowerPoint prezentace (1,6 MB)

ePUSA -- elektronický portál územních samospráv -- 2. etapa

Václav Koudele, Plzeňský kraj
Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR, 15'

PowerPoint prezentace (267 kB)

Správa datových zdrojů SDZ

Michal Souček, Plzeňský kraj
Ing. Pavel Beneš, RRA Plzeňského kraje, 15'

PowerPoint prezentace (118 kB)

KEVIS -- krajský systém evidencí

Ing. Petr Pavlinec, kraj Vysočina, 10'

PowerPoint prezentace (1,1 MB)

Informační systém Plzeňského kraje, Komplexní datová báze, ERP, DMS

Norbert Szabó, Plzeňský kraj, 15'

18.00–18.10
PowerPoint prezentace (80 kB)

Informační systémy krajů -- financování

Ing. Tomáš Holenda, Ministerstvo vnitra ČR

18.10–18.30

Panelová diskuse

Moderuje Václav Koudele
Ing. Petr Pavlinec, KI AKČR, Ing. Tomáš Holenda, Ministerstvo vnitra ČR, Cyril Čapka, KISMO

Eliščin sál

9.00–10.30

LORIS 2003 Conference

Zahájení LORIS 2003

Ing. František Dohnal
Vladimír Mlynář, 10'

PowerPoint prezentace (223 kB)

Regionální priority v Akčním plánu eEurope 2005

Olivier Pascal, Evropská komise, 10'

PowerPoint prezentace (1 MB)

Zkušenosti a další plány při vytváření politiky interaktivní veřejné správy v Litvě

Nerute Kligiene, Litva, 10'

PowerPoint prezentace (740 kB)

Strategie rozvoje elektronické veřejné správy v Evropě

Karl-Erik Andersson, Švédsko, 10'

PowerPoint prezentace (358 kB)

Efektivní poskytování služeb veřejnou správou vycházející z potřeb občanů

Heikki Lunnas, Finsko, 10'

PowerPoint prezentace (140 kB)

Úloha místní samosprávy při rozvoji konkurenceschopnosti podniku

Manuel Gigot, Belgie, 10'

PowerPoint prezentace (450 kB)

Elektronická veřejná správa z pohledu uživatele: jaké jsou rozdíly mezi Českou republikou a Švédskem?

Thomas Johanson, Švédsko, 10'

PowerPoint prezentace (48 kB)

Nová role regionů v Evropě

prof. Andrzej Janicki, Polsko, 10'

PowerPoint prezentace (69 kB)

Světový summit měst o informační společnosti, Lyon 2003

Veronique Kleck, Francie, 10'

15.00–16.30

Internet pro znevýhodněné skupiny občanů

PowerPoint prezentace (475 kB)

Informační společnost pro všechny

Per G. Blixt, Evropská komise, 15'

PowerPoint prezentace (1,3 MB)

Úvod do problematiky, podnikání ZP, projekty a jejich finanční zázemí, Helpnet

Jaroslav Winter, BMI, 15'

PowerPoint prezentace (1,3 MB)

eKomunikace nevidomého občana s veřejnou správou

RNDr. Hana Bubeníčková, Radek Pavlíček, SONS, 10'

PowerPoint prezentace (79 kB)

Soutěž "Obec zdravotně postiženým"

Jaromír Jech, Svaz měst a obcí České republiky, 5'

PowerPoint prezentace (1,1 MB)

Internet pro seniory -- statutární město Jihlava

Ing. Vratislav Výborný, primátor statutárního města Jihlava, 5'

PowerPoint prezentace (2,8 MB)

Internet, elektronické informační zdroje a služby pro osoby se specifickými potřebami v knihovnách

Mgr. Zlata Houšková, Národní knihovna ČR
Jana Vejsadová, Krajská knihovna Vysočiny, 5'

15.55–16.30

Teleworking

PowerPoint prezentace (115 kB)

Úvod do problematiky (charakteristika práce na dálku, výhody a nevýhody, přínos pro společnost, firmy i zaměstnance),

Aleš Kučera, SPIS, 5'

Pohled Ministerstva informatiky na problematiku teleworkingu

Vladimír Mlynář, ministr informatiky, 5'

Legislativní překážky teleworkingu

Michal Kroft, SPIS, 5'

Panelová diskuse

Moderuje Aleš Kučera, SPIS
Účastníci: Vladimír Mlynář, ministr informatiky
Zdeněk Škromach, ministr práce a sociálních věcí
Michal Kroft, SPIS
Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje
zástupci firem, 20'

16.40–18.00

Financování informatizace veřejné správy v Evropě

PowerPoint prezentace (88 kB)

Rozsáhlé vysoce ambiciózní financování podpory rozvoje elektronické veřejné správy prostřednictvím Strukturálních fondů v Řecku

Robert Shotton, Evropská komise, 10'

PowerPoint prezentace (119 kB)

Přípravné aktivity Slezského regionu pro Strukturální fondy

Anna Slupina, Polsko, 10'

PowerPoint prezentace (1,5 MB)

Programy Evropské investiční banky pro podporu rozvoje elektronické veřejné správy a elektronických služeb

Ioannis Kaltsas, Evropská investiční banka, 10'

PowerPoint prezentace (344 kB)

eContent program -- evropský digitální obsah na globálních sítích

Roland Haber, Lucembursko, 10'

PowerPoint prezentace (5,2 MB)

Content village: integrace společenství vytvářeného kolem programu eContent

Tanja Vadrot, Lucembursko, 10'

PowerPoint prezentace (574 kB)

Projekt eContent: Budoucí města

Tünde Kállai, Maďarsko, 10'

PowerPoint prezentace (916 kB)

Evropská přeshraniční spolupráce v oblasti elektronické veřejné správy: Úloha programu IDA

Gzim Ocakoglu, Evropská komise, 10'

PowerPoint prezentace (101 kB)

Jak se zapojit do projektu financování EU

Eva Racková, KPMG Česká republika, 10'

Jednací sál

9.00–10.30

Bezpečnost informačních systémů

Priority v oblasti bezpečnosti IS ve veřejné správě

Ing. Václav Novák, Ministerstvo informatiky ČR, 5'

Chyťte si svého vlastního hackera

Ing. Radek Smolík, Symantec GmbH, 40'

PowerPoint prezentace (1,2 MB)

Útoky, prováděné po Internetu a nejčastější chyby IT profesionálů z hlediska bezpečnosti

Ing. Stanislav Bíža, IBM, 15'

PowerPoint prezentace (529 kB)

SIG -- způsob zabezpečení sítě

Ing. Josef Zábranský, A&&L soft, 15'

PowerPoint prezentace (3,3 MB)

Trustworthy Computing

Michal Juřek, Microsoft, 15'

15.00–16.35

E-security

PowerPoint prezentace (319 kB)

Informace a bezpečnost sítí v 6. rámcovém programu

Gérald Santucci, Evropská komise, 20'

PowerPoint prezentace (152 kB)

Technické zabezpečení osobních údajů

RNDr. Karel Neuwirt, Úřad pro ochranu osobních údajů
Pavol Husár, Peter Lieskovský, Úrad na ochranu osobných údajov, Slovensko, 10'

PowerPoint prezentace (532 kB)

Bezpečnost občanů a risk management

Albert P. Deistler, Německo, 15'

PowerPoint prezentace (300 kB)

Bezpečnostní problematika Intranetu VS

Ing. Pavel Baumruk, ČESKÝ TELECOM, a. s., 15'

PowerPoint prezentace (3 MB)

Snadná autentizace. Kdekoli a kdykoli.

Mgr. Karel Krenželok, A&&L soft, 15'

PowerPoint prezentace (2,8 MB)

Integrovaná bezpečnost síťové brány

Ing. Radek Smolík, Symantec GmbH, 20'

16.40–18.00

Bezpečnost informačních systémů

PowerPoint prezentace (2,3 MB)

Systém pro detekci neoprávněného průniku -- IDS

Ing. Petr Panáček, ANECT, a. s., 20'

PowerPoint prezentace (180 kB)

Zkušenosti s budováním komunikační bezpečnosti ve veřejné správě

Ing. Martin Pavlica, Corpus Solution, 15'

PowerPoint prezentace (417 kB)

ISVS ve světle informační bezpečnosti

Ing. Václav Novák, Ministerstvo informatiky ČR, 15'

PowerPoint prezentace (88 kB)

Nové metody ochrany dat před zcizením vlastními zaměstnanci s ohledem na Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Ing. Tomáš Stranyánek, SODAT software, 10'

Diskuse k bezpečnosti informačních systémů

Daniel Dočekal
Ing. Pavel Baudiš, Alwil Trade
Ing. Martin Pavlica, Corpus Solution
RNDr. Jaroslav Carbol, BIS
PhDr. Miroslava Matoušová, inspektorka ÚOOÚ, 20'

Labský sál

9.00–10.30

Úloha IT technologií v krizových situacích

PowerPoint prezentace (831 kB)

Navigace vozidel IZS -- vyhodnocení projektu

Michal Souček, Plzeňský kraj
Mgr. Jaroslav Lepeška, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, 15'

Ochrana osobních údajů v krizových situacích

RNDr. Karel Neuwirt, Úřad pro ochranu osobních údajů
Pavol Husár, Peter Lieskovský, Slovensko, 10'

PowerPoint prezentace (5,7 MB)

Konvergované komunikace v prostředí Intranetu

Ing. Petr Hubený, MBA, Siemens, s. r. o., 15'

PowerPoint prezentace (283 kB)

Využití mobilních komunikací v krizových situacích

Ing. Jan Křečan, T-Mobile, 20'

PowerPoint prezentace (5,8 MB)

Portál www.emergency.cz

Ing. Jaroslav Pejčoch, T-soft, 15'

Úloha IT v krizových situacích

Ing. Boris Šraut, IBM, 14'

12.55–13.25
PowerPoint prezentace (325 kB)

Pohled alternativního operátora na poskytování služeb pro veřejnou správu

Ing. David Duroň, GTS Czech, a. s.

13.25–13.55
PowerPoint prezentace (61 kB)

Spisová služba -- přechod do nových podmínek obce III. typu (město Slaný)

Ing. Petr Kolačkovský, MěÚ Slaný

15.00–16.25

Komunikace veřejné správy s občany I.

PowerPoint prezentace (1,5 MB)

Využití infrastruktury projektu internetu do škol pro komunikaci s veřejnou správou

Pavel Parma, AutoCont On Line, a. s., 15'

PowerPoint prezentace (450 kB)

Využití SMS zpráv pro komunikaci s občany

Ing. Jan Křečan, T-Mobile, 20'

PowerPoint prezentace (388 kB)

Internet jako prostředek komunikace veřejnosti s úřady -- očima občanů

Mgr. Pavel Šimoník, STEM/MARK, a. s., 10'

PowerPoint prezentace (542 kB)

Zjednodušená orientace na portálech veřejné správy

Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR
Iva Zelenková, Ministerstvo informatiky ČR, 10'

PowerPoint prezentace (87 kB) PowerPoint prezentace (163 kB)

Dejte o sobě vědět a buďte v obraze

Julie Stejskalová, ČTK
Ondřej Klimeš, Newton Information Technology, 20'

PowerPoint prezentace (143 kB)

Specializovaná elektronická média pro veřejnou správu

Ing. Jiří Holub, Ing. Petr Palisa, Triada, spol. s r. o., 10'

16.40–18.00

Komunikace veřejné správy s občany II.

Zveřejňování osobních údajů

RNDr. Karel Neuwirt, Úřad pro ochranu osobních údajů
Pavol Husár, Peter Lieskovský, Slovensko, 10'

PowerPoint prezentace (168 kB)

Podpora automatizovanému zveřejňování informací

Oldřich Kužílek, poradce v oblasti svobodného přístupu k informacím, 10'

PowerPoint prezentace (563 kB)

Informační zpravodaj veřejné správy

Arek Zlotnicki, Polsko, 10'

PowerPoint prezentace (256 kB)

Archiv českého webu jako prostředek zajištění svobodného přístupu občanů k informacím

Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna
Mgr. Ludmila Celbová, Národní knihovna ČR, 10'

PowerPoint prezentace (73 kB)

Inovační projekty rozvoje ICT a elektronické veřejné správy

Jozef Orzel, Polsko, 10'

Adobe Acrobat prezentace (2,8 MB)

Poskytování informací a služeb veřejné správy prostřednictvím sítě samoobslužných kiosků

Ján Rapan, Slovensko, 10'

Adobe Acrobat prezentace (821 kB)

eTallinn -- místní samospráva zaměřená na občana

Vaino Olev, Tallinn City Office, Estonsko, 10'

Diskuse k přístupu k informacím

Oldřich Kužílek, poradce v oblasti svobodného přístupu k informacím
RNDr. Karel Neuwirt, Úřad pro ochranu osobních údajů
Pavol Husár, Peter Lieskovský, Slovensko, 10'

Salónek č. 1

13.30–14.30

Tisková konference ESPACE Morava

Mgr. Jan Tomiga

15.00–15.30

Otevření formátu DGN firmy Bentley

Tomáš Staněk, Bentley Systems ČR

15.30–16.00

Volně dostupné produkty firmy Bentley pro práci s DGN

Tomáš Staněk, Bentley Systems ČR

16.00–16.30

Informační bezpečnost

Ing. Olga Přikrylová, Bc. Aleš Macháček, AEC, spol. s r. o.

Salónek č. 2

15.00–16.00

Mobilní řešení ve státní správě

Logos

Salónek č. 3

13.00–16.30

Workshop ARCO (uzavřené jednání)

Gigot, Belgie

Aldis

20.00–2.00

Večerní společenský program

Společenský program, raut


úterý, 25. března

Přednášková sekce v Hlavním sále

9.00–10.40

Zpřístupňování geodat v ČR a EU

PowerPoint prezentace (72 kB)

Dostupnost geodat ve veřejné správě v evropském kontextu

RNDr. Josef Hojdar, Sdružení TERIS, 10'

PowerPoint prezentace (348 kB)

Evropská spolupráce v oblasti prostorových dat a informací

Bino Marchesini, EUROGI, 15'

PowerPoint prezentace (851 kB)

Projekt GINIE

Ing. Eva Pauknerová, CSc., CAGI
doc. Dr. Ing. Jiří Horák, VŠB-TU Ostrava, 10'

PowerPoint prezentace (1,5 MB)

CZ-INSPIRE

RNDr. Petr Kubíček, CSc., CZ-INSPIRE, 10'

PowerPoint prezentace (2,6 MB)

Trendy v mapových e-službách

Karel Charvát, České centrum pro strategická studia, 10'

PowerPoint prezentace (15,5 MB)

Poskytování geografických dat obcím (ZABAGED, rastrová data, mapy středních měřítek)

Ing. Jiří Černohorský, Zeměměřický úřad, 10'

PowerPoint prezentace (26,5 MB)

Státní mapové centrum a služby digitální geoinformační knihovny

Ing. Michal Vaněček, Ing. Martin Vrátný, CSc., T-soft, 15'

Odstranění administrativních zábran

Vladimír Šiška, Ministerstvo informatiky ČR, 5'

Diskuse

O. Pašek ČUZK
V. Šiška, MI
J. Hojdar, CAGI
KISMO
AKČR, 15'

10.50–12.20

Geoinformace jako součást IS veřejné správy

Subkomise GIS při AKČR

RNDr. Jiří Hiess, Kraj Vysočina, 5'

PowerPoint prezentace (880 kB)

Přístup externích uživatelů ke GIS

RNDr. Jan Brodský, CSc., ANECT, a. s., 10'

PowerPoint prezentace (3,5 MB)

Výhody OGC webových služeb pro veřejnou správu

Ing. Josef Hnojil, Ph.D., Intergraph ČR, spol. s r. o., 10'

PowerPoint prezentace (9,1 MB)

Zkušenosti s využíváním ZABAGED 1

RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj, 10'

PowerPoint prezentace (58 kB)

Koncepce budování GIS krajů, Úvodní projekty a Typový projekt

Michal Souček, Plzeňský kraj
Ing. Pavel Beneš, RRA Plzeňského kraje, 10'

PowerPoint prezentace (14,9 MB)

ePUSA a GIS, aplikační architektura GIS kraje na příkladu Vysočiny

Ing. Lubomír Jůzl, RNDr. Jiří Hiess, kraj Vysočina, 15'

PowerPoint prezentace (1,1 MB)

Městský územně orientovaný informační systém -- datové podklady, informační servis a jeho perspektivy

Ing. Jiří Černý, Magistrát Hlavního města Prahy, 10'

PowerPoint prezentace (357 kB)

MIDAS v kontextu veřejné správy a návaznost na standardy ISVS v oblasti metadat

Dr. Ing. Bronislava Horáková, vedoucí projektu MIDAS -- CAGI, VŠB-TU Ostrava, 10'

PowerPoint prezentace (8,4 MB)

MIS HK -- GIS

Josef Falt, Hradec Králové, 10'

12.30–13.40

Povodně a IT

PowerPoint prezentace (3,7 MB)

Geoaplikace roku 2002

Moderuje Ing. Eva Pauknerová, CSc., 30'

PowerPoint prezentace (7,2 MB)

Povodeň 2002 v Praze -- využití IT a dat o území

Ing. Jaroslav Šolc, MHMP, 15'

PowerPoint prezentace (1,4 MB)

Povodně 2002 -- Internetový portál Plzeňského kraje a GIS

Václav Koudele, Plzeňský kraj
Mgr. Jaroslav Lepeška, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraj, 10'

PowerPoint prezentace (237 kB)

E-Government -- aplikace principu v oblasti katastru nemovitosti

Ing. Vít Suchánek, ČUZK, Ing. Karel Pecl, NESS CEE, 15'

Malý sál

8.40–9.00
PowerPoint prezentace (572 kB)

Prezentace Ministerstva informatiky ČR

Vladimír Mlynář
prom. mat. Jaromír Šiška, CSc.
Vladimír Šiška
Ing. Dana Bérová
Michal Frankl
Moderuje Jan Pokorný

9.00–10.35

e-Government -- portály I.

PowerPoint prezentace (412 kB)

Představení sekce e-government

Ing. Dana Bérová, Ministerstvo informatiky ČR, 10'

PowerPoint prezentace (442 kB)

Portál veřejné správy -- přístup k řešení životních situací

Ing. Dana Bérová, Ministerstvo informatiky ČR, 10'

PowerPoint prezentace (464 kB)

Role portálu v e-governmentu

Břetislav Moc, IBM, 15'

PowerPoint prezentace (2,1 MB)

Transakční část portálu

Robert Hernady, Microsoft, 30'

Sun ONE Portal server -- základ moderního portálového řešení s důrazem na identity management

Ing. Jaroslav Malina, SUN Microsystems Czech, s. r. o., 30'

10.45–11.30

e-Government -- portály II.

PowerPoint prezentace (2,6 MB)

Monitorovací služby veřejné správy a systém MONIS

Ing. Jaroslav Pejčoch, T-soft, 10'

PowerPoint prezentace (4,4 MB)

Koncept výstavby portálu veřejné správy a služeb e-Governmentu z pohledu krajů a obcí

Ing. Petr Pavlinec, kraj Vysočina
Václav Koudele, Plzeňský kraj, 15'

PowerPoint prezentace (3 MB)

Ukázka použití portálu SAP pro veřejnou správu

Ing. Karel Nekuža, MBA, Ing. Petr Železník, SAP ČR, spol. s r. o., 20'

11.30–12.15

Nástroje podpory e-governmentu

PowerPoint prezentace (332 kB)

Elektronická podatelna a problémy s ní spojené

Ing. Petr Budiš, PVT, 20'

PowerPoint prezentace (1,2 MB)

Lexikon veřejné správy

Ing. Jan Tuček, Český statistický úřad, 10'

PowerPoint prezentace (822 kB)

Businessinfo

Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 15'

12.30–14.25

Nástroje koordinace ISVS

Adobe Acrobat prezentace (173 kB)

Referenční rozhraní

Ing. Jiří Kosek, Ministerstvo informatiky ČR, 10'

PowerPoint prezentace (116 kB)

Základní datové báze geodat a ISVS

Ing. Václav Čada, CSc., Fakulta aplikovaných věd Západočeské university v Plzni, 10'

PowerPoint prezentace (958 kB)

Nová verze územně identifikačního registru UIR-ADR

Mgr. Karel Lux, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 10'

PowerPoint prezentace (413 kB)

Atestace

Fares Shima, Ministerstvo informatiky ČR, 10'

PowerPoint prezentace (119 kB)

Optimalizace postupu atestace IS obcí -- zákon 365/2000 Sb.

Ing. Pavel Staša, ICZ, 20'

PowerPoint prezentace (409 kB)

Standardy ISVS

Ing. Jaroslav Kokeš, Ministerstvo informatiky ČR, 10'

PowerPoint prezentace (1,5 MB)

Moderní možnosti licencování produktů společnosti Microsoft ve veřejné správě, školství a zdravotnictví

Ing. Jan Toman, Microsoft, 15'

14.00–14.40

Závěrečný kulatý stůl

Účastníci: prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., senátor
Vladimír Mlynář, ministr
František Dohnal, hejtman

Přednáškový sál

9.00–10.30

Informatizace územních samospráv po reformě veřejné správy

Moderuje Ing. Tomáš Holenda, Ministerstvo vnitra ČR

PowerPoint prezentace (788 kB)

Úloha a postavení Ministerstva informatiky ČR ve vztahu k územním samosprávám

Ing. Rostislav Babarík, Moravskoslezský kraj, 10'

PowerPoint prezentace (247 kB)

Studie proveditelnosti komplexní informatizace krajů

Ing. Tomáš Holenda, Ministerstvo vnitra ČR, 10'

Reforma verejnej správy v SR a jej súvislosť s informatizáciou

Viktor Nižňanský, Úrad vlády SR, 10'

PowerPoint prezentace (60 kB)

Reinženýring -- cesta ke zvyšování výkonnosti subjektů veřejné správy

Martin Čulík, NotesCS, a. s., 10'

PowerPoint prezentace (402 kB)

Fenix II -- informační systém nové generace

Michal Varga, dipl. technik, PVT, 20'

PowerPoint prezentace (82 kB)

Digitální správa věcí veřejných

Zdeněk Havelka, Jan Winkler, IBM, 15'

PowerPoint prezentace (1,1 MB)

Informační systémy po reformě VS -- praktické předvedení technologického řešení eProvisioning

Ing. Štěpán Benyovszky, ClarioNet, 15'

10.45–12.20

Projekty podporující rozvoj IS

PowerPoint prezentace (1,9 MB)

Integrace aplikací a výměna dat ve veřejné správě

Ing. Petr Janda, Microsoft, 15'

PowerPoint prezentace (225 kB)

Nové řešení Informačního systému pro vedení Obchodního rejstříku a dálkový přístup k údajům Sbírky listin Obchodního rejstříku

Ing. Petr Landkammer, RNDr. Jaroslav Martaus, Ministerstvo spravedlnosti ČR, 10'

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna

PhDr. Karel Sosna, Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 10'

PowerPoint prezentace (975 kB)

Systém sledovania legislatívneho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky

JUDr. Ľubomír Fajták, Parlamentný inštitút Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, 10'

PowerPoint prezentace (195 kB)

Propojování aplikací veřejné správy -- zkušenosti z projektu v Parlamentu ČR

Ing. Ivo Musil, Corpus Solutions, a. s., 10'

PowerPoint prezentace (118 kB)

Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy

Ing. Jan Duben, Úřad vlády, 10'

PowerPoint prezentace (137 kB)

Elektronické rokovania vlády

Ing. Jakub Čech, Úrad vlády SR, 10'

PowerPoint prezentace (140 kB)

Informační systém HK ČR pro malé a střední podnikání (IS MSP) a zapojení HK ČR do informačních systémů veřejné správy (ISVS)

Pavel Vích, Hospodářská komora ČR, 10'

PowerPoint prezentace (475 kB)

Koncepce řešení nového registru živnostenského podnikání

Ing. Zdeněk Kadlec, ICZ
Ing. Jan Pokorný, Ministerstvo informatiky ČR, 10'

Eliščin sál

9.00–10.30

Elektronické služby veřejnosti

PowerPoint prezentace (2,7 MB)

Reorganizace veřejné správy a jejích služeb -- bezpečná digitální administrativa

Ragnar Torgeirsson, Island, 10'

PowerPoint prezentace (1 MB)

Otevřená digitální veřejná správa

Jeannette Viale, Dánsko, 10'

PowerPoint prezentace (413 kB)

Aktivity regionů v EU (Prelude, Town Twinning, ...)

Ing. Petr Pavlinec, kraj Vysočina, 10'

PowerPoint prezentace (2,2 MB)

Regionální politika poskytování informací prostřednictvím Internetu: Informační síť místní samosprávy

Kristof Varga, Maďarsko, 10'

PowerPoint prezentace (1,6 MB)

Soctim a výsledky Londýnského mezinárodního semináře

Fahri Zihni, Velká Británie, 10'

PowerPoint prezentace (905 kB)

Prezentace Asociace eForum

Krzysztof Glomb, Polsko, 20'

PowerPoint prezentace (884 kB)

E-MuniS: elektronické informační služby města

Irene Boykikeva, Bulharsko, 10'

10.45–12.15

Seminář internetizace měst a obcí I.

PowerPoint prezentace (54 kB)

Vztah Komise pro informatiku AKČR a obcí

Ing. Rostislav Babarík, Moravskoslezský kraj, 5'

PowerPoint prezentace (822 kB)

Využití infrastruktury školské sítě pro internetizaci obcí

Vlastimil Palata, AutoCont On Line, 15'

PowerPoint prezentace (482 kB)

E-podatelna

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 15'

PowerPoint prezentace (3,8 MB)

Elektronická veřejná správa v Gdaňsku

Wieslaw Patrzek, Grzegorz Krajewski, Polsko, 10'

PowerPoint prezentace (5,3 MB)

Městský informační systém Rijeky jako součást webových stránek města

Boris Jurcic, Chorvatsko, 10'

PowerPoint prezentace (17 kB)

Veřejné informační služby a Standard ISVS

Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR, 10'

PowerPoint prezentace (1,6 MB) PowerPoint prezentace (1,6 MB)

Služby společnosti ČTK, Neris a Čekia pro veřejnou správu

Mgr. Přemysl Cenkl, ČTK, Jan Stejskal, Neris, s. r. o., Ing. Dagmar Vránová, Čekia, a. s., 30'

12.30–13.55

Seminář internetizace měst a obcí II.

PowerPoint prezentace (6,4 MB)

Standardizace územních plánů obcí -- principy, zkušenosti, přínosy

RNDr. Jiří Hiess, kraj Vysočina
Drahomíra Zedníčková, Jihomoravský kraj, 10'

PowerPoint prezentace (40 kB)

Veřejné knihovny v malých obcích -- zánik nebo renesance?

Daniela Wimmerová, Městská knihovna Český Krumlov
Mgr. Milena Kodýmová, Městská knihovna v Jindřichově Hradci, 10'

prezentace (8,8 kB)

MIS HK -- WEB

Ondřej Vrabec, Hradec Králové, 10'

PowerPoint prezentace (1,5 MB)

Standard ISVS a weby krajských a městských úřadů

Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR, 15'

Z dílny vítězů soutěže Zlatý erb a Eurocrest (diskuse)

Ing. František Dohnal, 40'

Jednací sál

9.00–10.35

Podpora a rozvoj ISVS

PowerPoint prezentace (789 kB)

Představení sekce ISVS

Vladimír Šiška, Ministerstvo informatiky ČR, 10'

PowerPoint prezentace (1,5 MB)

Intranet veřejné správy -- současný stav a vize

PhDr. Petr Moldan, Ing. Jaroslav Zítek, ČESKÝ TELECOM, a. s., 30'

PowerPoint prezentace (1,7 MB)

Univerzální přípojka -- brána do IVS

Ing. Miroslav Nováček, Ing. Libor Neumann, CSc., ANECT, a. s., 30'

PowerPoint prezentace (279 kB)

Outsourcing ano či ne

Ing. Božetěch Brablc, ICZ, 25'

Bezpečnostní produkty pro govnet

Jaroslav Techl, ABAKUS Distribution, a. s., 30'

PowerPoint prezentace (987 kB)

Interoperabilita finančních a kontrolních informačních systémů

Ing. Jiří Roudný, Ministerstvo financí ČR, 15'

Diskuse s veřejností k bloku Podpora a rozvoj ISVS

Vladimír Šiška, Ministerstvo informatiky ČR, 15'

PowerPoint prezentace (423 kB)

Představení sekce elektronické komunikace a pošty

prom. mat. Jaromír Šiška, CSc., Ministerstvo informatiky ČR, 10'

11.45–12.50

Elektronická komunikace a e-pošta

PowerPoint prezentace (419 kB)

Zákon o elektronických komunikacích

Ing. David Stádník, Český telekomunikační úřad
prom. mat. Jaromír Šiška, CSc., Ministerstvo informatiky ČR, 15'

PowerPoint prezentace (821 kB)

Poštovní služby elektronického věku I.

Ing. Antonín Ambrož, Česká pošta, s. p., 15'

PowerPoint prezentace (821 kB)

Poštovní služby elektronického věku II.

RNDr. Vlasta Jošková, ICZ, 15'

PowerPoint prezentace (90 kB)

Program Rural Wins jako navigační mapa na podporu evropské politiky elektronizace venkova

Karel Charvát, České centrum pro strategická studia, 10'

Labský sál

12.30–13.30

Setkání webmasterů ústředních orgánů (uzavřené jednání)

Bérová, Ministerstvo informatiky
Větrovský, Ministerstvo informatiky
Špaček, Ministerstvo vnitra

14.50–15.50

Setkání zástupců dodavatelů sw se zástupci komise ISMO a krajskými informatiky

Ing. Luděk Galbavý, ALIS
Václav Koudele, Plzeňský kraj
Vladimír Šiška, Ministerstvo informatiky ČR

Salónek č. 1

10.45–11.45

Portály státní správy

Logos

Salónek č. 2

10.00–10.30

Profesionální web pro každé město i obec. Aktuálně a bez programování.

Ing. David Hembera, DATA-NORMS