ISSS -- Local and regional information society 24.--25. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Mediální partneři

abradio.com Březen -- měsíc Internetu Convergence Česká tisková kancelář Český rozhlas 1 -- Radiožurnál Deník veřejné správy Časopis Data Security Management Magazín Egovernment Ekonom GEOinformace -- časopis pro geoinformační komunity Hradecké noviny iHNed zpravodajství Inside -- trendy a strategie na českém trhu IT IT Business System Moderní obec mojenoviny.cz Časopis Obec & finance Softwarové noviny Technologies & Prosperity -- časopis o informatice, (tele)komunikacích a podnikání Večerník Praha Virtuální informační park