ISSS -- Local and regional information society 24.--25. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Zvukový archiv

Aktivity regionů v EU (Prelude, Town Twinning, ...) (1,9 MB)
Ing. Petr Pavlinec, kraj Vysočina
Archiv českého webu jako prostředek zajištění svobodného přístupu občanů k informacím (3 MB)
Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna, Mgr. Ludmila Celbová, Národní knihovna ČR
Atestace (3,7 MB)
Fares Shima, Ministerstvo informatiky ČR
Bez e-munity (12 MB)
Diskuse: ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, US, Moderátor: Jan Pokorný
Bezpečnostní problematika Intranetu VS (4 MB)
Ing. Pavel Baumruk, ČESKÝ TELECOM, a. s.
Bezpečnostní produkty pro govnet (3,9 MB)
Jaroslav Techl, ABAKUS Distribution, a. s.
Businessinfo (2,4 MB)
Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
CZ-INSPIRE (2,3 MB)
RNDr. Petr Kubíček, CSc., CZ-INSPIRE
Český Telecom pro VS (5 MB)
Ing. Ondřej Felix, CSc., ČESKÝ TELECOM, a. s.
Dejte o sobě vědět a buďte v obraze (4 MB)
Julie Stejskalová, ČTK, Ondřej Klimeš, Newton Information Technology
Digitální správa věcí veřejných (2,5 MB)
Zdeněk Havelka, Jan Winkler, IBM
Diskuse k bezpečnosti informačních systémů (6 MB)
Daniel Dočekal, Ing. Pavel Baudiš, Alwil Trade, Ing. Martin Pavlica, Corpus Solution, RNDr. Jaroslav Carbol, BIS, PhDr. Miroslava Matoušová, inspektorka ÚOOÚ
Diskuse k přístupu k informacím (10 MB)
Oldřich Kužílek, poradce v oblasti svobodného přístupu k informacím, RNDr. Karel Neuwirt, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pavol Husár, Peter Lieskovský, Slovensko
Diskuse s veřejností k bloku Podpora a rozvoj ISVS (3,2 MB)
Vladimír Šiška, Ministerstvo informatiky ČR
Dostupnost geodat ve veřejné správě v evropském kontextu (2,1 MB)
RNDr. Josef Hojdar, Sdružení TERIS
e-bankovnictví České spořitelny, a. s., 2002--2003 (7 MB)
Rostislav Schwarz, Česká spořitelna, a. s.
Efektivní poskytování služeb veřejnou správou vycházející z potřeb občanů (2,3 MB)
Heikki Lunnas, Finsko
E-Government -- aplikace principu v oblasti katastru nemovitosti (3 MB)
Ing. Vít Suchánek, ČUZK, Ing. Karel Pecl, NESS CEE
e-government on demand (15 MB)
Ing. Pavel Hrdlička, IBM
Elektronická podatelna a problémy s ní spojené (4,6 MB)
Ing. Petr Budiš, PVT
Elektronická veřejná správa z pohledu uživatele: jaké jsou rozdíly mezi Českou republikou a Švédskem? (2,9 MB)
Thomas Johanson, Švédsko
Elektronické daňové podání (2 MB)
Ing. Pavel Rozsypal, IBM
Elektronické formuláře na Internetu a informačním kiosku (4 MB)
Ing. Martin Procházka, OKsystem
Elektronické tržiště pro subjekty veřejné správy (2,1 MB)
Vladimír Šiška, Ministerstvo informatiky ČR
Elektronické tržiště veřejné správy -- ČESKÝ TELECOM -- CenTrade (2,8 MB)
Ing. Michal Rosenbaum, CenTrade
Elektronický identifikátor ve zdravotnictví (2 MB)
Ing. Radek Papp, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Elektronický podpis, elektronické dokumenty, shrnutí aktuálního vývoje v aplikaci elektronického podpisu ve veřejné správě (3 MB)
Ing. Jitka Pavlonová, SPIS, Mgr. Dagmar Bosáková, Ministerstvo informatiky ČR
E-MuniS: elektronické informační služby města (2,8 MB)
Irene Boykikeva, Bulharsko
Evropská spolupráce v oblasti prostorových dat a informací (2,9 MB)
Bino Marchesini, EUROGI
Fenix II -- informační systém nové generace (3,9 MB)
Michal Varga, dipl. technik, PVT
Geoaplikace roku 2002 (11 MB)
Moderuje Ing. Eva Pauknerová, CSc.
Chyťte si svého vlastního hackera (10 MB)
Ing. Radek Smolík, Symantec GmbH
Informace a bezpečnost sítí v 6. rámcovém programu (6 MB)
Gérald Santucci, Evropská komise
Informační systém HK ČR pro malé a střední podnikání (IS MSP) a zapojení HK ČR do informačních systémů veřejné správy (ISVS) (3,3 MB)
Pavel Vích, Hospodářská komora ČR
Informační systémy po reformě veřejné správy (6 MB)
Ing. Aleš Kučera, Novell-Praha
Informační systémy po reformě VS -- praktické předvedení technologického řešení eProvisioning (2,4 MB)
Ing. Štěpán Benyovszky, ClarioNet
Informační zpravodaj veřejné správy (3 MB)
Arek Zlotnicki, Polsko
Inovační projekty rozvoje ICT a elektronické veřejné správy (4 MB)
Jozef Orzel, Polsko
Integrace aplikací a výměna dat ve veřejné správě (2,7 MB)
Ing. Petr Janda, Microsoft
Integrovaná bezpečnost síťové brány (5 MB)
Ing. Radek Smolík, Symantec GmbH
Internet jako prostředek komunikace veřejnosti s úřady -- očima občanů (4 MB)
Mgr. Pavel Šimoník, STEM/MARK, a. s.
Internetové radio ve službách veřejné správy (600 kB)
Adam Křikava, abradio
Interoperabilita finančních a kontrolních informačních systémů (5,3 MB)
Ing. Jiří Roudný, Ministerstvo financí ČR
Intranet veřejné správy -- současný stav a vize (7,6 MB)
PhDr. Petr Moldan, Ing. Jaroslav Zítek, ČESKÝ TELECOM, a. s.
ISVS ve světle informační bezpečnosti (2 MB)
Ing. Václav Novák, Ministerstvo informatiky ČR
Koncepce budování GIS krajů, Úvodní projekty a Typový projekt (4,4 MB)
Michal Souček, Plzeňský kraj, Ing. Pavel Beneš, RRA Plzeňského kraje
Koncepce řešení nového registru živnostenského podnikání (3 MB)
Ing. Zdeněk Kadlec, ICZ, Ing. Jan Pokorný, Ministerstvo informatiky ČR
Koncept výstavby portálu veřejné správy a služeb e-Governmentu z pohledu krajů a obcí (4,2 MB)
Ing. Petr Pavlinec, kraj Vysočina, Václav Koudele, Plzeňský kraj
Konvergované komunikace v prostředí Intranetu (4 MB)
Ing. Petr Hubený, MBA, Siemens, s. r. o.
Lexikon veřejné správy (2,9 MB)
Ing. Jan Tuček, Český statistický úřad
Městský územně orientovaný informační systém -- datové podklady, informační servis a jeho perspektivy (1,6 MB)
Ing. Jiří Černý, Magistrát Hlavního města Prahy
MIDAS v kontextu veřejné správy a návaznost na standardy ISVS v oblasti metadat (2,4 MB)
Dr. Ing. Bronislava Horáková, vedoucí projektu MIDAS -- CAGI, VŠB-TU Ostrava
MIS HK -- GIS (2,1 MB)
Josef Falt, Hradec Králové
Moderní možnosti licencování produktů společnosti Microsoft ve veřejné správě, školství a zdravotnictví (4,7 MB)
Ing. Jan Toman, Microsoft
Monitorovací služby veřejné správy a systém MONIS (2,2 MB)
Ing. Jaroslav Pejčoch, T-soft
Navigace vozidel IZS -- vyhodnocení projektu (3 MB)
Michal Souček, Plzeňský kraj, Mgr. Jaroslav Lepeška, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Nová role regionů v Evropě (1,9 MB)
prof. Andrzej Janicki, Polsko
Nová verze územně identifikačního registru UIR-ADR (2,5 MB)
Mgr. Karel Lux, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nové metody ochrany dat před zcizením vlastními zaměstnanci s ohledem na Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. (2 MB)
Ing. Tomáš Stranyánek, SODAT software
Nové řešení Informačního systému pro vedení Obchodního rejstříku a dálkový přístup k údajům Sbírky listin Obchodního rejstříku (3,1 MB)
Ing. Petr Landkammer, RNDr. Jaroslav Martaus, Ministerstvo spravedlnosti ČR
Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy (2,9 MB)
Ing. Jan Duben, Úřad vlády
Odstranění administrativních zábran (6 MB)
Vladimír Šiška, Ministerstvo informatiky ČR
Ochrana osobních údajů v krizových situacích (2 MB)
RNDr. Karel Neuwirt, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pavol Husár, Peter Lieskovský, Slovensko
Optimalizace postupu atestace IS obcí -- zákon 365/2000 Sb. (3,9 MB)
Ing. Pavel Staša, ICZ
Otevřená digitální veřejná správa (3 MB)
Jeannette Viale, Dánsko
Panelová diskuse (2 MB)
Moderuje Ing. Jitka Pavlonová, SPIS, Účastníci: Ing. Dana Bérová, Mgr. Dagmar Bosáková, Ministerstvo informatiky ČR, Ing. Petr Zatloukal, Ministerstvo vnitra ČR, Ing. Petr Landkammer, Ministerstvo spravedlnosti, ČR, Mgr. Karel Lux, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Panelová diskuse (4,8 MB)
Moderuje Václav Koudele, Ing. Petr Pavlinec, KI AKČR, Ing. Tomáš Holenda, Ministerstvo vnitra ČR, Cyril Čapka, KISMO
Podpora automatizovanému zveřejňování informací (4 MB)
Oldřich Kužílek, poradce v oblasti svobodného přístupu k informacím
Pohled alternativního operátora na poskytování služeb pro veřejnou správu (6 MB)
Ing. David Duroň, GTS Czech, a. s.
Portál veřejné správy -- přístup k řešení životních situací (2,7 MB)
Ing. Dana Bérová, Ministerstvo informatiky ČR
Portál www.emergency.cz (3 MB)
Ing. Jaroslav Pejčoch, T-soft
Poskytování geografických dat obcím (ZABAGED, rastrová data, mapy středních měřítek) (1,8 MB)
Ing. Jiří Černohorský, Zeměměřický úřad
Poskytování informací a služeb veřejné správy prostřednictvím sítě samoobslužných kiosků (4 MB)
Ján Rapan, Slovensko
Poštovní služby elektronického věku I. (2,9 MB)
Ing. Antonín Ambrož, Česká pošta, s. p.
Poštovní služby elektronického věku II. (1,7 MB)
RNDr. Vlasta Jošková, ICZ
Povodeň 2002 v Praze -- využití IT a dat o území (3,3 MB)
Ing. Jaroslav Šolc, MHMP
Pozdrav účastníkům konference (500 kB)
PhDr. Vladimír Špidla, premiér vlády ČR
Prezentace Asociace eForum (2,5 MB)
Krzysztof Glomb, Polsko
Prezentace Ministerstva informatiky ČR (4,2 MB)
Vladimír Mlynář, prom. mat. Jaromír Šiška, CSc., Vladimír Šiška, Ing. Dana Bérová, Michal Frankl, Moderuje Jan Pokorný
Program Rural Wins jako navigační mapa na podporu evropské politiky elektronizace venkova (3,6 MB)
Karel Charvát, České centrum pro strategická studia
Projekt GINIE (2,7 MB)
Ing. Eva Pauknerová, CSc., CAGI, doc. Dr. Ing. Jiří Horák, VŠB-TU Ostrava
Představení sekce e-government (1,9 MB)
Ing. Dana Bérová, Ministerstvo informatiky ČR
Představení sekce elektronické komunikace a pošty (2,4 MB)
prom. mat. Jaromír Šiška, CSc., Ministerstvo informatiky ČR
Představení sekce ISVS (3,3 MB)
Vladimír Šiška, Ministerstvo informatiky ČR
Přehled a vize řešení Microsoft pro veřejnou správu v České republice (10 MB)
Ing. Jan Toman, Microsoft
Přístup externích uživatelů ke GIS (2,1 MB)
RNDr. Jan Brodský, CSc., ANECT, a. s.
Referenční rozhraní (2,7 MB)
Ing. Jiří Kosek, Ministerstvo informatiky ČR
Regionální politika poskytování informací prostřednictvím Internetu: Informační síť místní samosprávy (2,2 MB)
Kristof Varga, Maďarsko
Regionální priority v Akčním plánu eEurope 2005 (3,6 MB)
Olivier Pascal, Evropská komise
Reinženýring -- cesta ke zvyšování výkonnosti subjektů veřejné správy (1,7 MB)
Martin Čulík, NotesCS, a. s.
Reorganizace veřejné správy a jejích služeb -- bezpečná digitální administrativa (4,3 MB)
Ragnar Torgeirsson, Island
Role portálu v e-governmentu (4,8 MB)
Břetislav Moc, IBM
Setkání zástupců dodavatelů sw se zástupci komise ISMO a krajskými informatiky (14 MB)
Ing. Luděk Galbavý, ALIS, Václav Koudele, Plzeňský kraj, Vladimír Šiška, Ministerstvo informatiky ČR
SIG -- způsob zabezpečení sítě (3 MB)
Ing. Josef Zábranský, A&&L soft
Snadná autentizace. Kdekoli a kdykoli. (3 MB)
Mgr. Karel Krenželok, A&&L soft
Soctim a výsledky Londýnského mezinárodního semináře (4,9 MB)
Fahri Zihni, Velká Británie
Specializovaná elektronická média pro veřejnou správu (2,4 MB)
Ing. Jiří Holub, Ing. Petr Palisa, Triada, spol. s r. o.
Spisová služba -- přechod do nových podmínek obce III. typu (město Slaný) (7 MB)
Ing. Petr Kolačkovský, MěÚ Slaný
Standard ISVS a weby krajských a městských úřadů (1,2 MB)
Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR
Standardizace územních plánů obcí -- principy, zkušenosti, přínosy (2,3 MB)
RNDr. Jiří Hiess, kraj Vysočina, Drahomíra Zedníčková, Jihomoravský kraj
Státní informační politika (13 MB)
Moderuje Ing. Jitka Pavlonová, SPIS, Účastníci: Vladimír Mlynář, ministr informatiky, Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje, Karel Březina, informatická komise ČSSD, Petr Koubský, publicista, Miroslav Řihák SPIS, MUDr. Mgr. Ivan Langer, ODS, RNDr. Branislav Opaterný, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Státní mapové centrum a služby digitální geoinformační knihovny (2,8 MB)
Ing. Michal Vaněček, Ing. Martin Vrátný, CSc., T-soft
Strategie rozvoje elektronické veřejné správy v Evropě (3,2 MB)
Karl-Erik Andersson, Švédsko
Studie proveditelnosti komplexní informatizace krajů (2,2 MB)
Ing. Tomáš Holenda, Ministerstvo vnitra ČR
Subkomise GIS při AKČR (784 kB)
RNDr. Jiří Hiess, Kraj Vysočina
Sun ONE Portal server -- základ moderního portálového řešení s důrazem na identity management (8,1 MB)
Ing. Jaroslav Malina, SUN Microsystems Czech, s. r. o.
Světový summit měst o informační společnosti, Lyon 2003 (1,9 MB)
Veronique Kleck, Francie
Systém pro detekci neoprávněného průniku -- IDS (5 MB)
Ing. Petr Panáček, ANECT, a. s.
Technické zabezpečení osobních údajů (4 MB)
RNDr. Karel Neuwirt, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pavol Husár, Peter Lieskovský, Úrad na ochranu osobných údajov, Slovensko
Tisková konference k ISSS (5,3 MB)
Tisková konference Ministerstva informatiky (9,7 MB)
Transakční část portálu (3,9 MB)
Robert Hernady, Microsoft
Trendy v mapových e-službách (2,2 MB)
Karel Charvát, České centrum pro strategická studia
Trustworthy Computing (2 MB)
Michal Juřek, Microsoft
Ukázka použití portálu SAP pro veřejnou správu (4,4 MB)
Ing. Karel Nekuža, MBA, Ing. Petr Železník, SAP ČR, spol. s r. o.
Úloha a postavení Ministerstva informatiky ČR ve vztahu k územním samosprávám (2,6 MB)
Ing. Rostislav Babarík, Moravskoslezský kraj
Univerzální přípojka -- brána do IVS (5 MB)
Ing. Miroslav Nováček, Ing. Libor Neumann, CSc., ANECT, a. s.
Útoky, prováděné po Internetu a nejčastější chyby IT profesionálů z hlediska bezpečnosti (4 MB)
Ing. Stanislav Bíža, IBM
Úvod do problematiky (charakteristika práce na dálku, výhody a nevýhody, přínos pro společnost, firmy i zaměstnance), (10,3 MB)
Aleš Kučera, SPIS
Úvodní projev (7 MB)
Vladimír Mlynář, ministr vlády ČR
Úvodní projev (2 MB)
Ing. Oldřich Vlasák, primátor města Hradce Králové
Úvodní projev (3 MB)
Ing. František Dohnal, hejtman kraje Vysočina
Úvodní projev (1 MB)
Per G. Blixt, Evropská komise
Úvodní projev (1 MB)
Gérald Santucci, Evropská komise
Úvodní projev (1 MB)
RNDr. Branislav Opaterný, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Úvodní projev (2 MB)
MUDr. Pavel Bém, primátor hl. města Prahy
Večerní společenský program (9 MB)
Veřejná správa a mobilní komunikace (5 MB)
Ing. Petr Holub, T-Mobile
Veřejné knihovny v malých obcích -- zánik nebo renesance? (1,1 MB)
Daniela Wimmerová, Městská knihovna Český Krumlov, Mgr. Milena Kodýmová, Městská knihovna v Jindřichově Hradci
Výhody OGC webových služeb pro veřejnou správu (1,8 MB)
Ing. Josef Hnojil, Ph.D., Intergraph ČR, spol. s r. o.
Využití bezvýznamového elektronického identifikátoru občana v informačních systémech veřejné správy (3 MB)
Mgr. Karel Lux, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Využití infrastruktury projektu internetu do škol pro komunikaci s veřejnou správou (4 MB)
Pavel Parma, AutoCont On Line, a. s.
Využití kvalifikovaného certifikátu v praxi (5 MB)
Ing. Lenka Capoušková, PVT
Využití mobilních komunikací v krizových situacích (3 MB)
Ing. Jan Křečan, T-Mobile
Využití SMS zpráv pro komunikaci s občany (3 MB)
Ing. Jan Křečan, T-Mobile
Z dílny vítězů soutěže Zlatý erb a Eurocrest (diskuse) (8 MB)
Ing. František Dohnal
Zahájení LORIS 2003 (2 MB)
Ing. František Dohnal, Vladimír Mlynář
Základní datové báze geodat a ISVS (3 MB)
Ing. Václav Čada, CSc., Fakulta aplikovaných věd Západočeské university v Plzni
Zákon o elektronických komunikacích (6,2 MB)
Ing. David Stádník, Český telekomunikační úřad, prom. mat. Jaromír Šiška, CSc., Ministerstvo informatiky ČR
Závěrečný kulatý stůl (4,8 MB)
Účastníci: prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., senátor, Vladimír Mlynář, ministr, František Dohnal, hejtman
Závěrečný kulatý stůl (13,4 MB)
Účastníci: prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., senátor, Vladimír Mlynář, ministr, František Dohnal, hejtman
Zjednodušená orientace na portálech veřejné správy (2 MB)
Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR, Iva Zelenková, Ministerstvo informatiky ČR
Zkušenosti a další plány při vytváření politiky interaktivní veřejné správy v Litvě (2,7 MB)
Nerute Kligiene, Litva
Zkušenosti s budováním komunikační bezpečnosti ve veřejné správě (3 MB)
Ing. Martin Pavlica, Corpus Solution
Zkušenosti s financováním internetu do škol (4 MB)
Vlastimil Palata, AutoCont On Line, a. s.
Zkušenosti s využíváním ZABAGED 1 (2,5 MB)
RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj
Zkušenosti veřejné správy s komunikací s občany (web, e-mail, e-podatelny, SMS, ...) (15 MB)
Stanislav Gross, ministr vnitra ČR
Zveřejňování osobních údajů (2 MB)
RNDr. Karel Neuwirt, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pavol Husár, Peter Lieskovský, Slovensko
Rozhovor (611 kB)
Vladimír Mlynář, ministr informatiky
Rozhovor (955 kB)
Miroslava Němcová, Parlament ČR
Rozhovor (462 kB)
Jan Toman, Microsoft
Rozhovor (915 kB)
Jan Savický, Města a obce online
Rozhovor (1,6 MB)
zástupci České spořitelny
Rozhovor (615 kB)
Beata Brestenská, Parlament SR
Rozhovor (193 kB)
Ing. Aleš Kučera, Novell-Praha
Rozhovor (371 kB)
zástupci IBM
Radioforum (8 MB)