ISSS -- Local and regional information society 24.--25. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Sekretariát konference

Vedoucí: Blanka Brychtová
Adresa: U svobodárny 1110/12, 190 00, Praha 9
Telefon: 284 001 284
Fax: 284 818 027
E-mail: isss@isss.cz

Bližší informace o konání konference Vám poskytne sekretariát ISSS 2003 každý pracovní den od 8.30 do 16.30 hodin.

Důležitá telefonní a e-mailová spojení

Výkonný ředitel: RNDr. Tomáš Renčín tel.:
e-mail:
284 001 284
rencin@isss.cz
Programový ředitel: Ing. František Dohnal tel.:
e-mail:
603 845 728
dohnal@isss.cz
Odpovědný redaktor sborníku a manažér konference: Radka Kroftová tel.:
e-mail:
284 001 284
kroftova@isss.cz
Technické zabezpečení: Mgr. Jan Brychta tel.:
e-mail:
284 001 284
brychta@isss.cz