ISSS -- Local and regional information society 24.--25. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Program podle sálu

pondělí, 24. března

Velký sál

10.40–12.00

Zahájení konference

Pozdrav účastníkům konference

PhDr. Vladimír Špidla, premiér vlády ČR

Úvodní projev

Ing. Oldřich Vlasák, primátor města Hradce Králové

Úvodní projev

MUDr. Pavel Bém, primátor hl. města Prahy

PowerPoint prezentace (540 kB)

Úvodní projev

Vladimír Mlynář, ministr vlády ČR

Úvodní projev

RNDr. Branislav Opaterný, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Úvodní projev

Gérald Santucci, Evropská komise

Úvodní projev

Per G. Blixt, Evropská komise

Úvodní projev

Ing. František Dohnal, hejtman kraje Vysočina

14.00–14.50

Diskuse: ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, US
Moderátor: Jan Pokorný


úterý, 25. března

Přednášková sekce v Hlavním sále

9.00–10.40

Zpřístupňování geodat v ČR a EU

PowerPoint prezentace (72 kB)

Dostupnost geodat ve veřejné správě v evropském kontextu

RNDr. Josef Hojdar, Sdružení TERIS, 10'

PowerPoint prezentace (348 kB)

Evropská spolupráce v oblasti prostorových dat a informací

Bino Marchesini, EUROGI, 15'

PowerPoint prezentace (851 kB)

Projekt GINIE

Ing. Eva Pauknerová, CSc., CAGI
doc. Dr. Ing. Jiří Horák, VŠB-TU Ostrava, 10'

PowerPoint prezentace (1,5 MB)

CZ-INSPIRE

RNDr. Petr Kubíček, CSc., CZ-INSPIRE, 10'

PowerPoint prezentace (2,6 MB)

Trendy v mapových e-službách

Karel Charvát, České centrum pro strategická studia, 10'

PowerPoint prezentace (15,5 MB)

Poskytování geografických dat obcím (ZABAGED, rastrová data, mapy středních měřítek)

Ing. Jiří Černohorský, Zeměměřický úřad, 10'

PowerPoint prezentace (26,5 MB)

Státní mapové centrum a služby digitální geoinformační knihovny

Ing. Michal Vaněček, Ing. Martin Vrátný, CSc., T-soft, 15'

Odstranění administrativních zábran

Vladimír Šiška, Ministerstvo informatiky ČR, 5'

Diskuse

O. Pašek ČUZK
V. Šiška, MI
J. Hojdar, CAGI
KISMO
AKČR, 15'

10.50–12.20

Geoinformace jako součást IS veřejné správy

Subkomise GIS při AKČR

RNDr. Jiří Hiess, Kraj Vysočina, 5'

PowerPoint prezentace (880 kB)

Přístup externích uživatelů ke GIS

RNDr. Jan Brodský, CSc., ANECT, a. s., 10'

PowerPoint prezentace (3,5 MB)

Výhody OGC webových služeb pro veřejnou správu

Ing. Josef Hnojil, Ph.D., Intergraph ČR, spol. s r. o., 10'

PowerPoint prezentace (9,1 MB)

Zkušenosti s využíváním ZABAGED 1

RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj, 10'

PowerPoint prezentace (58 kB)

Koncepce budování GIS krajů, Úvodní projekty a Typový projekt

Michal Souček, Plzeňský kraj
Ing. Pavel Beneš, RRA Plzeňského kraje, 10'

PowerPoint prezentace (14,9 MB)

ePUSA a GIS, aplikační architektura GIS kraje na příkladu Vysočiny

Ing. Lubomír Jůzl, RNDr. Jiří Hiess, kraj Vysočina, 15'

PowerPoint prezentace (1,1 MB)

Městský územně orientovaný informační systém -- datové podklady, informační servis a jeho perspektivy

Ing. Jiří Černý, Magistrát Hlavního města Prahy, 10'

PowerPoint prezentace (357 kB)

MIDAS v kontextu veřejné správy a návaznost na standardy ISVS v oblasti metadat

Dr. Ing. Bronislava Horáková, vedoucí projektu MIDAS -- CAGI, VŠB-TU Ostrava, 10'

PowerPoint prezentace (8,4 MB)

MIS HK -- GIS

Josef Falt, Hradec Králové, 10'

12.30–13.40

Povodně a IT

PowerPoint prezentace (3,7 MB)

Geoaplikace roku 2002

Moderuje Ing. Eva Pauknerová, CSc., 30'

PowerPoint prezentace (7,2 MB)

Povodeň 2002 v Praze -- využití IT a dat o území

Ing. Jaroslav Šolc, MHMP, 15'

PowerPoint prezentace (1,4 MB)

Povodně 2002 -- Internetový portál Plzeňského kraje a GIS

Václav Koudele, Plzeňský kraj
Mgr. Jaroslav Lepeška, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraj, 10'

PowerPoint prezentace (237 kB)

E-Government -- aplikace principu v oblasti katastru nemovitosti

Ing. Vít Suchánek, ČUZK, Ing. Karel Pecl, NESS CEE, 15'