ISSS -- Local and regional information society 24.--25. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Transformace IS a informatizace územních samospráv

pondělí, 24. března

Přednáškový sál

9.00–10.30

Transformace IS územní veřejné správy

Moderuje Ing. Tomáš Holenda, Ministerstvo vnitra ČR

PowerPoint prezentace (26 kB)

Vyhodnocení převodu správních a dopravně správních evidencí OkÚ na obce s rozšířenou působností

RNDr. Jiří Malátek, Ing. Karel Vybíral, Ministerstvo vnitra ČR, 10'

Situace v transferu programového vybavení a dat

Ing. Tomáš Holenda, Ministerstvo vnitra ČR, 10'

PowerPoint prezentace (255 kB)

Softwarové pirátství v ČR

Bc. Karel Kuchařík, Policie ČR, 10'

PowerPoint prezentace (1,4 MB)

Postup realizace integrovaného informačního systému správních a dopravních evidencí IISSDE v r. 2003, 2004 a 2005

RNDr. Jiří Malátek, Ministerstvo vnitra ČR, 10'

PowerPoint prezentace (41 kB)

Realizace registru rodných čísel v gesci MV ČR a způsob jejich přidělování

Mgr. Jolana Čacká, Ministerstvo vnitra ČR, 10'

PowerPoint prezentace (2 MB)

Regionální a municipální informační systém (RAMIS) v pilotním provozu

Ing. Kamil Svoboda, PVT, 20'

PowerPoint prezentace (1,6 MB)

Integrovaná bezpečnost klientů

Ing. Radek Smolík, Symantec GmbH, 20'

13.25–13.30
PowerPoint prezentace (439 kB)

Elektronické tržiště pro subjekty veřejné správy

Vladimír Šiška, Ministerstvo informatiky ČR

13.30–13.45
PowerPoint prezentace (1,9 MB)

Elektronické tržiště veřejné správy -- ČESKÝ TELECOM -- CenTrade

Ing. Michal Rosenbaum, CenTrade

13.45–13.55
PowerPoint prezentace (476 kB)

Profesní čipové karty

Mgr. Lada Hrůzová, Ministerstvo informatiky ČR

15.00–15.20
PowerPoint prezentace (433 kB)

Řešení SAP pro státní správu

Jan Renc, SAP

15.20–15.40
PowerPoint prezentace (636 kB)

Typová implementace jako cesta k úspoře

Josef Beneš, Logica -- SAP ČR, spol. s r. o.

15.40–15.55
PowerPoint prezentace (2,5 MB)

Využití internetových technologií pro provoz Spisové služby

Ing. Miroslav Širl, Exprit

15.55–16.35
PowerPoint prezentace (966 kB)

Zpráva o realizaci projektu Internet do škol za rok 2002

AutoCont On Line, a. s. + ČESKÝ TELECOM, a. s


úterý, 25. března

Přednáškový sál

9.00–10.30

Informatizace územních samospráv po reformě veřejné správy

Moderuje Ing. Tomáš Holenda, Ministerstvo vnitra ČR

PowerPoint prezentace (788 kB)

Úloha a postavení Ministerstva informatiky ČR ve vztahu k územním samosprávám

Ing. Rostislav Babarík, Moravskoslezský kraj, 10'

PowerPoint prezentace (247 kB)

Studie proveditelnosti komplexní informatizace krajů

Ing. Tomáš Holenda, Ministerstvo vnitra ČR, 10'

Reforma verejnej správy v SR a jej súvislosť s informatizáciou

Viktor Nižňanský, Úrad vlády SR, 10'

PowerPoint prezentace (60 kB)

Reinženýring -- cesta ke zvyšování výkonnosti subjektů veřejné správy

Martin Čulík, NotesCS, a. s., 10'

PowerPoint prezentace (402 kB)

Fenix II -- informační systém nové generace

Michal Varga, dipl. technik, PVT, 20'

PowerPoint prezentace (82 kB)

Digitální správa věcí veřejných

Zdeněk Havelka, Jan Winkler, IBM, 15'

PowerPoint prezentace (1,1 MB)

Informační systémy po reformě VS -- praktické předvedení technologického řešení eProvisioning

Ing. Štěpán Benyovszky, ClarioNet, 15'