ISSS -- Local and regional information society 24.--25. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Seminář internetizace měst a obcí

úterý, 25. března

Eliščin sál

10.45–12.15

Seminář internetizace měst a obcí I.

PowerPoint prezentace (54 kB)

Vztah Komise pro informatiku AKČR a obcí

Ing. Rostislav Babarík, Moravskoslezský kraj, 5'

PowerPoint prezentace (822 kB)

Využití infrastruktury školské sítě pro internetizaci obcí

Vlastimil Palata, AutoCont On Line, 15'

PowerPoint prezentace (482 kB)

E-podatelna

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 15'

PowerPoint prezentace (3,8 MB)

Elektronická veřejná správa v Gdaňsku

Wieslaw Patrzek, Grzegorz Krajewski, Polsko, 10'

PowerPoint prezentace (5,3 MB)

Městský informační systém Rijeky jako součást webových stránek města

Boris Jurcic, Chorvatsko, 10'

PowerPoint prezentace (17 kB)

Veřejné informační služby a Standard ISVS

Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR, 10'

PowerPoint prezentace (1,6 MB) PowerPoint prezentace (1,6 MB)

Služby společnosti ČTK, Neris a Čekia pro veřejnou správu

Mgr. Přemysl Cenkl, ČTK, Jan Stejskal, Neris, s. r. o., Ing. Dagmar Vránová, Čekia, a. s., 30'

12.30–13.55

Seminář internetizace měst a obcí II.

PowerPoint prezentace (6,4 MB)

Standardizace územních plánů obcí -- principy, zkušenosti, přínosy

RNDr. Jiří Hiess, kraj Vysočina
Drahomíra Zedníčková, Jihomoravský kraj, 10'

PowerPoint prezentace (40 kB)

Veřejné knihovny v malých obcích -- zánik nebo renesance?

Daniela Wimmerová, Městská knihovna Český Krumlov
Mgr. Milena Kodýmová, Městská knihovna v Jindřichově Hradci, 10'

prezentace (8,8 kB)

MIS HK -- WEB

Ondřej Vrabec, Hradec Králové, 10'

PowerPoint prezentace (1,5 MB)

Standard ISVS a weby krajských a městských úřadů

Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR, 15'

Z dílny vítězů soutěže Zlatý erb a Eurocrest (diskuse)

Ing. František Dohnal, 40'