ISSS -- Local and regional information society 24.--25. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Bezpečnost informačních systémů

pondělí, 24. března

Jednací sál

9.00–10.30

Bezpečnost informačních systémů

Priority v oblasti bezpečnosti IS ve veřejné správě

Ing. Václav Novák, Ministerstvo informatiky ČR, 5'

Chyťte si svého vlastního hackera

Ing. Radek Smolík, Symantec GmbH, 40'

PowerPoint prezentace (1,2 MB)

Útoky, prováděné po Internetu a nejčastější chyby IT profesionálů z hlediska bezpečnosti

Ing. Stanislav Bíža, IBM, 15'

PowerPoint prezentace (529 kB)

SIG -- způsob zabezpečení sítě

Ing. Josef Zábranský, A&&L soft, 15'

PowerPoint prezentace (3,3 MB)

Trustworthy Computing

Michal Juřek, Microsoft, 15'

15.00–16.35

E-security

PowerPoint prezentace (319 kB)

Informace a bezpečnost sítí v 6. rámcovém programu

Gérald Santucci, Evropská komise, 20'

PowerPoint prezentace (152 kB)

Technické zabezpečení osobních údajů

RNDr. Karel Neuwirt, Úřad pro ochranu osobních údajů
Pavol Husár, Peter Lieskovský, Úrad na ochranu osobných údajov, Slovensko, 10'

PowerPoint prezentace (532 kB)

Bezpečnost občanů a risk management

Albert P. Deistler, Německo, 15'

PowerPoint prezentace (300 kB)

Bezpečnostní problematika Intranetu VS

Ing. Pavel Baumruk, ČESKÝ TELECOM, a. s., 15'

PowerPoint prezentace (3 MB)

Snadná autentizace. Kdekoli a kdykoli.

Mgr. Karel Krenželok, A&&L soft, 15'

PowerPoint prezentace (2,8 MB)

Integrovaná bezpečnost síťové brány

Ing. Radek Smolík, Symantec GmbH, 20'

16.40–18.00

Bezpečnost informačních systémů

PowerPoint prezentace (2,3 MB)

Systém pro detekci neoprávněného průniku -- IDS

Ing. Petr Panáček, ANECT, a. s., 20'

PowerPoint prezentace (180 kB)

Zkušenosti s budováním komunikační bezpečnosti ve veřejné správě

Ing. Martin Pavlica, Corpus Solution, 15'

PowerPoint prezentace (417 kB)

ISVS ve světle informační bezpečnosti

Ing. Václav Novák, Ministerstvo informatiky ČR, 15'

PowerPoint prezentace (88 kB)

Nové metody ochrany dat před zcizením vlastními zaměstnanci s ohledem na Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Ing. Tomáš Stranyánek, SODAT software, 10'

Diskuse k bezpečnosti informačních systémů

Daniel Dočekal
Ing. Pavel Baudiš, Alwil Trade
Ing. Martin Pavlica, Corpus Solution
RNDr. Jaroslav Carbol, BIS
PhDr. Miroslava Matoušová, inspektorka ÚOOÚ, 20'