pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 12.–13. dubna 2010, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Program podle sálu

Poslední změna: 9. 4. 2010, 11.45

pondělí, 12. dubna

Malý sál

8.45–10.30

Systém základních registrů na startu I

Adobe Acrobat prezentace (213 kB) Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Základní registry pro veřejnou správu

Ing. Jaroslav Krupka, Poslanecká sněmovna Parlamentu; Ing. Jaroslav Chýlek, MBA, Ministerstvo vnitra, 25'

Adobe Acrobat prezentace (384 kB)

Správa základních registrů

Mgr. Michal Novák, Ministerstvo vnitra, 10'

Adobe Acrobat prezentace (271 kB)

Principy systému Základních registrů

Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra, 30'

4× Základní registry

moderuje Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra, 40'

Adobe Acrobat prezentace (356 kB)

ROB

JUDr. Zdeněk Němec, Ministerstvo vnitra

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

ISZR

Ing. Jindřich Kolář, Ministerstvo vnitra

Adobe Acrobat prezentace (607 kB)

ROS

Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

ORG

Ing. Miroslav Hrubý, Úřad pro ochranu osobních údajů

12.40–14.45

Přednášky partnerů

Adobe Acrobat prezentace (1,7 MB)

BPOS – Představení strategie Microsoft Online služeb

Aleš Růžička, Microsoft s.r.o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (162 kB)

Novell 2010

Ing. Aleš Kučera, Novell Professional Services, s.r.o., 10'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

eGovernment ČR v roce 2010

Ing. Jan Hobza, Asseco Central Europe, 20'

Adobe Acrobat prezentace (316 kB)

BUSINESS 24 Databanking – z účetního systému přímo do banky

Martin Brabec, Česká spořitelna, a. s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (372 kB)

Od E-Governmentu k e-Governance – jak nové technologie posilují vztahy mezi občany a veřejnou správou

Roman Šťáhlavský, Accenture Central Europe B.V., 15'

Adobe Acrobat prezentace (703 kB)

Bezpečnost: pohádky pro malé děti?

Ing. Jaroslav Pejčoch, T-SOFT a.s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (381 kB)

ALUCID – elektronická identita nové generace

Libor Neumann, ANECT a.s., 15'

15.00–16.10

Aktuální otázky rozvoje eGovernmentu I

Adobe Acrobat prezentace (472 kB)

Úvodní slovo

Ing. Jaroslav Chýlek, MBA, Ministerstvo vnitra, 5'

Adobe Acrobat prezentace (395 kB)

Aktuální otázky rozvoje eGovernmentu

Mgr. László Hajnal, M. Sc., Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (200 kB)

Veřejná podpora rozvoje a využívání širokopásmových sítí: ano nebo ne?

Martin Čechák, T-Mobile Czech Republic a.s., 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,6 MB)

Kvalitní data – kvalitní agendy

Ing. Jiří Vácha, ADASTRA, s. r. o., 30'

16.15–18.20

Aktuální otázky rozvoje eGovernmentu II

Adobe Acrobat prezentace (2,9 MB)

eID – evropský koncept a německá zkušenost Tlumočení CZ<=>EN

Thomas Walloschke, Fujitsu Technology Solutions GmbH, 30'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Smart Cities (Moderní a chytrá města)

Petr Mlejnský, Siemens IT Solutions and Services, s. r. o., 25'

Adobe Acrobat prezentace (291 kB)

Digitální cesta k (naší) prosperitě

doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze, 25'

Adobe Acrobat prezentace (1,7 MB)

Modulární správní systém MOSS

Ing. Marek Ebert, Český telekomunikační úřad, 15'

Adobe Acrobat prezentace (160 kB)

Elektronická komunikace obce I. typu

Ivana Melicharová, Jiří Hudeček, Obec Lety; Martina Filipová, Obec Vrané nad Vltavou; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 15'

Diskuse

15'


úterý, 13. dubna

Malý sál

9.00–11.05

Datové schránky – šest měsíců ostrého provozu I

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Datové schránky po roce a další rozvoj ISDS

Ing. Jaroslav Chýlek, MBA, Petr Stiegler, Ministerstvo vnitra, 30'

Adobe Acrobat prezentace (610 kB)

Jak dál s datovými schránkami

Mgr. Zdeněk Zajíček, 15'

Adobe Acrobat prezentace (204 kB)

Aditivní služby k ISDS a Poštovní datová zpráva

Mgr. Andrea Barešová, Česká pošta, s. p., 20'

Adobe Acrobat prezentace (385 kB)

Czech POINT@office – aktuality, perspektiva

Martin Řehořek, Novell Professional Services, s.r.o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Elektronizace dokumentů – úřad potřebuje data

Antonín Drahovzal, Software602 a. s., 20'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Elektronizace dokumentů – vytváření dokumentů s právními účinky

Pavel Nemrava, Software602 a. s., 20'

11.15–12.45

Datové schránky – šest měsíců ostrého provozu II

Adobe Acrobat prezentace (678 kB)

Bezpečný přístup do Datových schránek

Mgr. Pavel Hejl, CSc., T-SOFT a.s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (627 kB)

Spisová služba jako součást IBM ECM řešení

Martin Švík, IBM Česká republika, spol. s r.o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (551 kB)

Ukládání dokumentů v návaznosti na datové schránky

Jiří Rogalewicz, Siemens IT Solutions and Services, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (201 kB)

Spisové služby společnosti ICZ v návaznosti na datové schránky a konverzi dokumentů

Petr Oplátek, ICZ a. s.; JUDr. Rostislav Obrlík, Magistrát města Brna, 15'

Adobe Acrobat prezentace (442 kB)

Otevřená spisová služba – vývoj SW pro veřejnou správu založený na modelu open-source software

Filip Molčan, OSSA, 10'

12.55–14.00

Využití datových schránek centrálními úřady a obcemi I. typu

Adobe Acrobat prezentace (284 kB)

Datové schránky MMR

Ing. Miroslav Balák, Martin Fíla, Ministerstvo pro místní rozvoj, 10'

Adobe Acrobat prezentace (145 kB)

Datové schránky v resortu justice

RNDr. Jaroslav Martaus, Ministerstvo spravedlnosti, 10'

Adobe Acrobat prezentace (269 kB)

Datové schránky v resortu ČÚZK

Ing. Radek Chromý, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální, 10'

Adobe Acrobat prezentace (295 kB)

Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV

Mgr. Karel Lux, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 10'

Adobe Acrobat prezentace (373 kB)

Nástup komunikace prostřednictvím IS DS na obcích I. typu

Mgr. Tomáš Lechner, Vysoká škola ekonomická v Praze, 10'

Diskuse

15'