ISSS -- Local and regional information society 24.--25. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Přehled nominací

Vyhlášení soutěže Český zavináč

Český zavináč

Již popáté byla letos vyhlášena soutěž Český zavináč. Jejím cílem je ocenit vynikající projekt, který významně přispěl k rozvoji informační společnosti zejména s přihlédnutím k potřebám státní správy a samosprávy.

V roce 1999, tedy v prvním ročníku této soutěže, si toto ocenění odnesl ministr spravedlnosti Otakar Motejl, a to za mimořádný počin -- zpřístupnění obchodního rejstříku na síti Internet a také za dlouhodobě otevřený přístup nositele tohoto ocenění k potřebám široké veřejnosti.

V roce 2000 nezávislá porota rozhodla, že vítězem druhého ročníku této soutěže se stala Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za projekt Digitální knihovna Český parlament, což je společný projekt Parlamentní knihovny a odboru informatiky Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Digitální knihovna obsahuje archiv digitalizovaných těsnopiseckých zpráv z jednání Českého parlamentu od roku 1918 do současnosti. Současně jsou do digitální knihovny doplňovány již po třetí volební období nejaktuálnější dokumenty parlamentu.

V roce 2001 cenu získalo Ministerstvo vnitra České republiky a to za projekty Pátrání po vozidlech, Neplatné doklady a Úřad není labyrint, provozovaných na internetových stránkách www.mvcr.cz. Projekty jsou zaměřeny na praktickou pomoc občanům a mají u veřejnosti mimořádný ohlas o čemž svědčí dlouhodobě vysoká sledovanost.

Držitelem ocenění za rok 2002 se stalo Ministerstvo financí České republiky. Ocenění bylo uděleno jednak za internetový registr plátců DPH a registr plátců spotřební daně, jednak za aktivitu a koncepční přístup při řešení komplexního využití moderních technologií v oblasti daňové správy jako celku.

Návrhy na toto ocenění lze podávat prostřednictvím elektronické pošty na adrese cesky@isss.cz.

Uzávěrka soutěže je 17. 3. 2003.

Nezapomeňte uvést:

  1. Navrhovatele (adresu, kontaktní spojení)
  2. Název projektu
  3. Charakteristiku projektu
  4. Přínos projektu k rozvoji informační společnosti