ISSS -- Local and regional information society 24.--25. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

VI. ročník konference "Internet ve státní správě a samosprávě" (ISSS 2003) se rychle blíží

12. 2. 2003, 8.00

Praha, 12. února 2003 -- Ve dnech 24. a 25. března 2003 se v Hradci Králové uskuteční již šestý ročník konference "Internet ve státní správě a samosprávě" (ISSS 2003). Stejně jako v uplynulých pěti letech se zde opět setkají zástupci státní správy a samosprávy, politici, manažeři, odborníci z oblasti ICT i zahraniční hosté. Letošní ročník se také díky podpoře Evropské komise stane důležitým bodem pro výměnu zkušeností se zástupci podobných iniciativ v zemích EU a zároveň dějištěm diskusí o efektivitě a zavádění IT procesů do oblasti veřejné správy.

Prestižní setkání zástupců státní správy, samosprávy a politiků se v letošním roce koná pod záštitou Ministerstva informatiky ČR. Hlavním pořadatelem je společnost Triada, spolupořadateli pak Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, SPIS a agentura ExMise Public Relations. Generálním partnerem akce je Česká spořitelna, hlavními partnery jsou společnosti Český Telecom, IBM, Microsoft, Novell, Oracle a T-Mobile. Na zajištění části programu se podílí také sdružení BMI (Březen měsíc internetu).

Konference se bude konat již tradičně v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. "Konference ISSS, srovnám-li ji s akcemi podobného rázu, patří dle mého soudu k nejvýznamnějším akcím tohoto druhu v Evropě," říká Ing. Oldřich Vlasák, primátor města Hradce Králové, a dodává: "Loňská účast byla velmi vysoká, na jednáních se prezentovalo téměř 1700 účastníků ze všech koutů republiky a zahraničí -- i letos proto očekáváme velkou účast, zejména s přihlédnutím ke vzniku nového Ministerstva informatiky ČR."

Programová náplň konference se bude opírat o tři hlavní bloky:

  • představení nového Ministerstva informatiky, jeho úkoly a cíle,
  • otázky činnosti informačních soustav a vyhodnocení přenosu správních agend na obce a kraje po zrušení okresních úřadů,
  • mezinárodní dimenze -- konference ISSS se stane významným evropským setkáním z hlediska budování informační společnosti.

Účastníci konference se mohou také těšit na další kolo v loňském roce vysoce hodnoceného diskusního pořadu "Bez e-munity", kterého se zúčastní zástupci všech parlamentních stran. I letos dojde ke slavnostnímu vyhlášení vítězů několika prestižních soutěží, jako jsou například Zlatý erb -- soutěž o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů, kterou vyhlašuje Svaz měst a obcí České republiky a Ministerstvo vnitra ČR, nebo soutěží Český zavináč, Geoaplikace roku, BibliowebEurocrest.

Pro současnost i budoucnost konference ISSS je velice důležitá snaha Evropské komise o to, aby Česká republika stále v čele koordinačních aktivit všech kandidátských zemí EU v oblasti informatizace veřejné správy. Minulé ročníky byly ze strany zástupců EU, kteří se konference zúčastnili, hodnoceny s velkým uznáním a značná očekávání panují i letos, kdy se v průběhu ISSS 2003 představí celá řada projektů ze zemí EU i států "Viszegrádské čtyřky".