ISSS -- Local and regional information society 24.--25. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Konference ISSS/LORIS 2003 zaznamenala rekordní návštěvnost

28. 3. 2003, 15.30

Šestý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě, který se uskutečnil ve dnech 23. až 25. března v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové a jehož součástí byla i mezinárodní konference LORIS, opět potvrdil svoje výsadní postavení uznávané platformy týkající se problematiky veřejné správy. Podle zástupců Evropské komise spočívá význam konference především v tom, že se stala místem pravidelného setkávání a výměny zkušeností reprezentantů veřejné správy kandidátských zemí EU a řady dalších východoevropských a balkánských států. Již první den konání konference převýšil počet akreditovaných účastníků číslo 1850 a mimořádný zájem byl i mezi tuzemskými i zahraničními novináři. O další rekord se postarali zahraniční účastníci -- přítomni byli odborníci i zástupci veřejné správy z 27 zemí.

Letošní ročník konference byl pořádán pod záštitou ministra informatiky Vladimíra Mlynáře. Hlavním pořadatelem setkání byla tradičně společnost TRIADA a na akci se dále podílely Svaz měst a obcí ČR, kraj Vysočina, SPIS a agentura ExMise Public Relations a hostitelským městem byla kromě Hradce Králové i Praha (mezinárodní sekce LORIS). Generálním partnerem šestého ročníku konference byla Česká spořitelna, a. s., hlavními partnery firmy Český Telecom, IBM, Microsoft, Novell, Oracle, T-Mobile a partnery AutoCont, PVT, SAP a SUN Microsystems. Na zajištění části programu participovalo sdružení Březen -- měsíc internetu.

"Přestože jsme počítali s rostoucím zájmem zástupců veřejné správy, politiků i odborné veřejnosti, opět nás překvapil počet účastníků, a to především ze zahraničí," poznamenal RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS. "Vedle tradičních hostů z Evropské komise a sousedních zemí se zde poprvé objevili i zástupci Srbska a Černé Hory, Turecka nebo Islandu. Musím rád souhlasit se slovy ministra Mlynáře, který při hodnocení letošního ročníku prohlásil, že konference ISSS se stále více stává skutečným středoevropským diskusním fórem."

Letošní konferenci ISSS zahájil již tradičně premiér ČR Vladimír Špidla, i když tentokrát díky pracovnímu vytížení pouze prostřednictvím videovstupu. Mezi hosty se objevili mimo jiné i ministr vnitra ČR Stanislav Gross, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny parlamentu ČR Miroslava Němcová, primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, primátor hostitelského města Oldřich Vlasák, většina krajských hejtmanů a četní primátoři a starostové měst a obcí z celé České republiky. Početná delegace přijela i ze země našich východních sousedů - poslanci Národní rady Slovenské republiky, státní tajemník pro informatizaci Branislav Opaterný, první náměstek primátora Bratislavy Branislav Hochel a další. V průběhu obou konferenčních dnů proběhla celá řada důležitých jednání, jako například schůzka s poslanci z nově vzniklého podvýboru pro informační systémy veřejné správy. Jako obvykle si další ročník konference nenechali ujít ani zástupci Evropské komise -- Gerald Santucci, Per G. Blixt, Robert Shotton a další.

V průběhu letošního ročníku konference ISSS zazněly příspěvky týkající se celé řady palčivých témat, jako například problematika budování komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy, informatizace krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností, zajištění bezpečnosti dat či úloha informačních technologií v krizových situacích.

I letos byl v Hradci Králové jasně patrný trend, který během posledních let směřuje od diskusí ke konkrétním návrhům řešení jednotlivých problémů a hledání způsobů, jak zjednodušit a zároveň zefektivnit procesy probíhající v oblasti komunikace jednotlivých orgánů veřejné správy mezi sebou i v oblasti komunikace státu s občanem. Velká část příspěvků se týkala také plánů a cílů nově vytvořeného Ministerstva informatiky ČR, přičemž ministr V. Mlynář byl osobně přítomen řadě klíčových jednání. Představena byla řada konkrétních projektů včetně Portálu veřejné správy, který by měl být podle záměrů ministerstva spuštěn již v průběhu léta.

"Nesmíme zapomenout ani na mezinárodní rozměr hradeckého setkání," dodává Tomáš Renčín. "Souběžně s hlavním programem probíhala také mezinárodní konference LORIS 2003, jejímž organizátorem byl kraj Vysočina spolu s Evropskou komisí a za přispění Světové banky. Hlavním tématem jednání bylo

financování projektů z programů EU a problematika internetu pro znevýhodněné skupiny občanů. Diskutovalo se také o webových stránkách evropských měst, o dostupnosti geodat veřejné správy v evropském kontextu či o programech Evropské investiční banky pro rozvoj elektronizace veřejné správy a elektronických služeb."

Tradiční součástí konference ISSS v Hradci Králové je vyhlášení výsledků několika soutěží a ani v letošním ročníku tomu nebylo jinak.

Prestižní cenu "Český zavináč" udělovanou projektu, jenž významně přispívá k rozvoji informační společnosti, získala společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. V soutěži o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů "Zlatý erb" byly nejúspěšnější města Jihlava a Most, obec Chudčice (okres Brno-venkov) a kraj Vysočina. Zvláštní cenu ministra S. Grosse si odnesly stránky obce Bludov (za stránky s nejlépe řešeným bezbariérovým přístupem) a cenu veřejnosti udělovanou sdružením BMI stránky mikroregionu Sdružení růže se sídlem v Trhových Svinech. V podobné soutěži "Eurocrest", která hodnotí internetové stránky měst a obcí v širších evropských souvislostech, se mezi sedmi oceněnými projekty umístilo i hlavní město Praha. Mezi nejlepším knihovnami se v rámci soutěže "Biblioweb" objevily Městská knihovna v Ústí nad Orlicí, Knihovna J. Drdy v Příbrami a Státní technická knihovna v Praze. V soutěži "Geoaplikace roku" se stalo vítězem řešení geoinformačního systému městské části Praha 4 po dobu letních povodní.

Více informací o konferenci ISSS 2003 včetně záznamu vysílání internetového rádia SOLON a kompletního zvukového archivu většiny přednášek, prezentací a diskusí lze najít na adrese www.isss.cz.