ISSS -- Local and regional information society 24.--25. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Pražský primátor na "svátku" informatiky v Hradci Králové

25. 3. 2003, 11.00

Hl. m. Praha se na počátku tohoto týdne zúčastnila největšího "svátku" informatiky v regionu střední a východní Evropy. Tímto svátkem je konference Internet ve státní správě a samosprávě/Local and Reginal Information Society (ISSS/LORIS 2003), která již šestým rokem na několik jarních dní proměňuje Hradec Králové na hlavní město informatiky.

Na letošní konferenci se sjelo 1700 účastníků, z toho 150 zástupců z 27 převážně z Evropy. (blíže viz www.isss.cz). Na slavnostním zahájení konference 24. 3. vystoupil i pražský primátor Pavel Bém spolu s dalšími osobnostmi české politiky (v přenosu telemostem premiér V. Špidla, dále O. Vlasák -- primátor Hradce Králové a předseda Svazu měst a obcí, V. Mlynář -- ministr MIČR, F.Dohnal -- hejtman kraje Vysočina) i se zástupci Evropské komise (G. Santucci a P. Blixt -- ředitelství DG Information Society).

Primátor Bém při této příležitosti oznámil přijetí Pražské deklarace k rozvoji informační společnosti, která byla předchozí den projednána na Staroměstské radnici v Praze se zástupci hlavních měst kandidátských zemí. Hlavním motivem této deklarace je vzájemná spolupráce při vytváření moderní a otevřené veřejné správy s využitím moderních technologií a v souladu se záměry EU vytyčené v akčním plánu eEurope 2005 -- Informační společnost pro všechny.

Primátor ve svém projevu uvedl také fakta svědčící o tom, že Praha má značný kus na cestě informatizace za sebou, např. v tvorbě počítačové sítě, datového fondu města, zpracování informační strategie a zahájení aktivní mezinárodní spolupráce. Dále uvedl, že město si uvědomuje výzvy i problémy v tomto nikdy nekončícím procesu a význam spolupráce s městy a regiony v ČR i v rozšiřující se Evropě. Zdůraznil, že pro splnění cílů jsou nutné i systémové změny, např. v organizaci práce veřejné správy či v posílení role vzdělávání.