ISSS -- Local and regional information society 24.--25. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Biblioweb 2003: Městská knihovna v Ústí nad Orlicí, Knihovna J. Drdy v Příbrami a Státní technická knihovna v Praze

24. 3. 2003, 21.45

po037.jpgpo038.jpgpo039.jpg

V rámci VI. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě -- ISSS 2003 -- byly vyhlášeny výsledky čtvrtého ročníku soutěže o nejlepší webové stránky knihoven -- Biblioweb. Vítězi letošního ročníku v jednotlivých kategoriích se staly:

Obce do 20 000 obyvatel: Městská knihovna v Ústí nad Orlicí
Obce nad 20 000 obyvatel: Knihovna J. Drdy v Příbrami
Krajské a odborné knihovny: Státní technická knihovna v Praze

Soutěž Biblioweb vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky a jejím hlavním cílem je pravidelné hodnocení pokroku v oblasti webových stránek knihoven. Zájem ze strany veřejných knihoven je značný, a proto probíhá hodnocení od roku 2001 v několika kategoriích.

Jedním z hodnotících kritérií letošního ročníku soutěže je také to, jak jsou stránky přístupné pro těžce zrakově postižené (viz dokument Blind friendly web na www.blindfriendly.cz).

Další informace a podmínky soutěže Biblioweb lze nalézt na www.nkp.cz.