ISSS -- Local and regional information society 24.--25. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

4. ročník soutěže o nejlepší web české knihovny (Biblioweb) skončil

19. 3. 2003, 13.01

Ve dnech 24. února až 9. března 2003 hodnotila pětičlenná porota tvořená knihovníky i odborníky na webové prezentace weby 32 knihoven, které se přihlásily do 4. ročníku soutěže Biblioweb. Tuto soutěž vyhlašuje každoročně od r. 2000 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a po třech letech se mohly opět do ní přihlásit i odborné knihovny. Ty společně s krajskými knihovnami byly posuzovány ve společné kategorii. Další, a to nejpočetnější kategorii, tvořily knihovny ve městech nad 20 tisíc obyvatel. Poslední kategorie byla sestavena z knihoven v městech, kde žije méně než 20 tisíc obyvatel.

Stránky přihlášených knihoven se vyznačovaly vysokou úrovní. Některé knihovny, které již tradičně mají nápadité stránky, však neobstály v nově přijatém kritériu: přístupnosti stránek pro těžce zrakově postižené uživatele. Prakticky všechny knihovny umožňovaly na svých stránkách vyhledávat v elektronickém katalogu. Některé nabízely i další online služby, jako například rezervovat knihu či objednání dokumentu z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Řada jich vystavila na stránkách anketní otázky umožňující zjistit názor uživatelů na služby knihoven. Jako slabinu viděla komise v tom, že některé knihovny vytvářejí stránky pouze v češtině. Nedostatkem stránek větších knihoven byla absence prohledávače jejich stránek.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci ISSS 2003 (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové dne 24. března 2003.