ISSS -- Local and regional information society 24.--25. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Ministerstvo informatiky ČR -- cíle a plány 2003

pondělí, 24. března

Velký sál

10.40–12.00

Zahájení konference

Pozdrav účastníkům konference

PhDr. Vladimír Špidla, premiér vlády ČR

Úvodní projev

Ing. Oldřich Vlasák, primátor města Hradce Králové

Úvodní projev

MUDr. Pavel Bém, primátor hl. města Prahy

PowerPoint prezentace (540 kB)

Úvodní projev

Vladimír Mlynář, ministr vlády ČR

Úvodní projev

RNDr. Branislav Opaterný, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Úvodní projev

Gérald Santucci, Evropská komise

Úvodní projev

Per G. Blixt, Evropská komise

Úvodní projev

Ing. František Dohnal, hejtman kraje Vysočina