ISSS -- Local and regional information society 24.--25. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

LORIS 2003 Conference -- zahájení

pondělí, 24. března

Eliščin sál

9.00–10.30

LORIS 2003 Conference

Zahájení LORIS 2003

Ing. František Dohnal
Vladimír Mlynář, 10'

PowerPoint prezentace (223 kB)

Regionální priority v Akčním plánu eEurope 2005

Olivier Pascal, Evropská komise, 10'

PowerPoint prezentace (1 MB)

Zkušenosti a další plány při vytváření politiky interaktivní veřejné správy v Litvě

Nerute Kligiene, Litva, 10'

PowerPoint prezentace (740 kB)

Strategie rozvoje elektronické veřejné správy v Evropě

Karl-Erik Andersson, Švédsko, 10'

PowerPoint prezentace (358 kB)

Efektivní poskytování služeb veřejnou správou vycházející z potřeb občanů

Heikki Lunnas, Finsko, 10'

PowerPoint prezentace (140 kB)

Úloha místní samosprávy při rozvoji konkurenceschopnosti podniku

Manuel Gigot, Belgie, 10'

PowerPoint prezentace (450 kB)

Elektronická veřejná správa z pohledu uživatele: jaké jsou rozdíly mezi Českou republikou a Švédskem?

Thomas Johanson, Švédsko, 10'

PowerPoint prezentace (48 kB)

Nová role regionů v Evropě

prof. Andrzej Janicki, Polsko, 10'

PowerPoint prezentace (69 kB)

Světový summit měst o informační společnosti, Lyon 2003

Veronique Kleck, Francie, 10'