pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 12.–13. dubna 2010, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Většina řešení bude posuzována z hlediska efektivity

11. 6. 2010

říká v závěru krátkého rozhovoru týkajícího se třináctého ročníku konference ISSS i názorů na další priority e-governmentu v ČR RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel ISSS.

RNDr. Tomáš Renčín

Jak s odstupem dvou měsíců vnímáte letošní třináctý ročník konference ISSS?

Musím říci, že jsem z toho měl dobrý pocit, a domnívám se, že ani letos jsme snad nikoho nezklamali – a to i přes hektické předvolební období a obecný trend škrtů v marketingových rozpočtech firem a institucí, který se ale konference díky jejímu renomé téměř nedotkl. Velice pozitivním potvrzením toho, že se nám podařilo vybudovat skutečně respektovanou platformu, je také nepolevující zájem napříč celou státní správou a samosprávou – od vrcholných politiků přes zástupce ministerstev, vedení krajů, primátory a starosty až po tajemníky úřadů či informatiky.

Chystáte nějaké změny nebo novinky do příštích let?

Chystáme se k řadě dílčích změn, ale celkový koncept nebudeme nijak zásadně měnit. Každoročně pružně reagujeme na připomínky a postřehy partnerů, vystavovatelů i účastníků, které se k nám dostanou prostřednictvím tradičních dotazníků – co můžeme ovlivnit, o to se pokusíme, a pak samozřejmě na aktuální rozvoj e-governmentu v ČR i okolních zemích. Už dnes je jasné, že horkým tématem příštího roku bude systém základních registrů a pak zřejmě další aplikace, které postupně rozšíří stávající a již fungující projekty, jako jsou informační systém datových schránek nebo Czech POINT. A určitě budeme dále koncipovat kompaktní odborné bloky zaměřené na oblasti, které s informatizací veřejné správy úzce souvisejí.

Co je podle vašeho názoru v dalším rozvoji e-governmentu v ČR důležité?

Jednoznačně efektivita. Asi nikdo nepochybuje o tom, že informační technologie jsou ve veřejné správě vítaným pomocníkem a mohou ušetřit hodně prostředků i zbytečné administrativy – musí být ale nasazovány rozumně. Žijeme v době různých restrikcí a rozpočtových škrtů a já se domnívám, že právě to může mít paradoxně na informatizaci veřejné správy pozitivní vliv – naprostá většina řešení bude totiž posuzována právě z hlediska efektivity.

Takže asi nezbývá nic jiného, než popřát hezké a klidné prožití letních měsíců…

Na první pohled se sice může zdát, že další ročník ISSS je ještě hodně daleko, ale není to tak úplně pravda. Už teď je nejvyšší čas pro dojednávání řady záležitostí, diskusí nad návrhy programových bloků nebo nad celkovou koncepcí výstavní části konference apod. Dá se vlastně říci, že celý organizační tým už zase jede naplno!

pk